__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

centrumudvikling med handel, boliger og kontor

HYLLIEprojektet

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


01

Indhold

02 03 04 05 06 07 11 12 13 14 16 17 18 19

Ankomst øst set fra Stationstorget Situationsplan 1:2000 Diagram 1:2000 ankomst parkering / referencer beplantning Ankomst Vest Diagrammer flow Plan niveau 00-03 1:1000 Plan niveau 03,5 1:1000 boliger Tagplan 1:1000 Modelfoto ankomst vest Alternative planer niv. 01-02 1:1000 handelstorv Interiørperspektiv Floden Interiørperspektiv / diagrammer Floden Modelfoto view fra sydøst - Sveatorg Alternativ plan niv. 00-01 1:1000 integreret bio. i Center

21 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Diagram 1:2000 udvidelse Plan niveau 00-02 1:1000 udvidelse Referencer facader / interiør Modelfotos Facade øst Diagrammer konstruktivt princip Facade syd Facade vest Snit vest AA Facade nord Snit nord BB Interiørperspektiv Floden Diagrammer Etaper Arealskema Modelfotos ankomst vest

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


02

Ankomst Øst set fra Stationstorget

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


03

Situationsplan 1:2000

N

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


04

Diagram 1:2000 ankomst parkering / referencer beplantning

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


05

Ankomst Vest

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


P. HUS

BIOGRAF

INDKØRSEL

BUTIK

INDGANG

RULLETRAPPE

SCENE

Diagrammer flow

06

BUTIK BUTIK

KUNDE _FLOW

VARERGÅRD/ TEKNIK

VARER_FLOW KUNDE_ELEVATOR VARER_ELEVATOR

INDKØRSEL

GANG_AREAL

P. KÆLDER

P. HUS

P. HUS

BIOGRAF

GRØNT

PARKERING

P. HUS

BIOGRAF

INDKØRSEL

BUTIK

BUTIK

BUTIK INDGANG Indgang

INDGANG

RULLETRAPPE

GRØN HAVE

RULLETRAPPE

INDGANG

RULLETRAPPE

LEISURE

RULLETRAPPE INDGANG

BUTIK

SCENE

BUTIK BUTIK

BUTIK

BUTIK

KUNDE _FLOW

VARERGÅRD/ TEKNIK

RULLETRAPPE

BUTIK

VARER_FLOW

BUTIK

KUNDE_ELEVATOR VARER_ELEVATOR

GANG_AREAL

P. KÆLDER

KUNDE _FLOW

VARER_FLOW

BUTIK

KUNDE_ELEVATOR VARER_ELEVATOR

BUTIK

KUNDE _FLOW

VARER_FLOW

INDKØRSEL

TERASSE

BUTIK

RULLETRAPPE

BUTIK

GRØNT

GRØNT

INDGANG

KUN

INDGANG

VAR

KUNDE_ELEVATOR VARER_ELEVATOR

GANG_AREAL

FOOD COURT

KUN

AKTIV HAVE

VAR

GANG_AREAL

GAN

GRØNT

GR

INDGANG

Niveau 00

Niveau 01

Niveau 02

Niveau 03

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

Ca. 250 p-pladser

Ca. 250 p-pladser

Kt 18

Indkørsel vareindlev / boliger

Spejlbassin

Cykel p ca. 150 pl. Indkørsel p-hus.

Indgang vest

N

Ankomstplads Cykel p ca. 200 pl. Teknik

AA

Lager

Dagligvarebutik 6000m²

AA Op Elev. Scene

Vareelev. Cykel p ca. 400 pl.

Ca. 366 p-pladser Varegård

Lager

Dagligvarebutik 4000m²

Hotelgatan Ca. 234 p-pladser til boliger

Vareelev.

Teknik

Ca. 294 p-pladser til boliger / erhverv

Leisure / biograf

Centrumsboulevarden

07

BB

Plan niveau 00 1:1000

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

N

Butikker

Cykel p ca. 800 pl.

AA

Bassin

AA

Vandtorvet Åbent

Bolig Gård

Elev.

Op Ned

Vareelev. Amfi Butikker

Ca. 377 p-pladser

Butikker Butikker

Bolig

Himmeltorvet Gård

Elev.

Vareelev.

Bambustorvet Op

Butikker

Cykel p ca. 600 pl. på niv. kt 21

Bolig Gård

Amfitrappe til tagterrasse

Erhverv

Leisure Fitness

Leisure bowling

Leisure bingo Leisure bio

Indgang øst Kt 24

Centrumboulevarden

08

Erhverv

Ankomstplads

Indg.

Indg.

erhverv

leisure

Indg.

BB erhverv / bolig

Indg.

Indg.

erhverv /Center bolig

Plan niveau 01 1:1000

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

N

Butikker

Butikker

AA

Åbent

AA

Vandtorvet Åbent

Bolig

Gård

Cafétorvet

Grill

Elev.

Vareelev.

Vareelev. Butikker

Op Ned Butikker

Åbent

Bolig

Ca. 369 p-pladser

Butikker Grill

Gård Elev.

Åbent

Åbent Ned

Bolig

Vareelev.

Bambustorvet

Butikker Grill

Ind

Grill Grill

Erhverv

Amfitrappe Åbent

Åbent Gård

Gård

Gård

Gård

Gård

Erhverv Erhverv

Erhverv

Erhverv Evt. forbindelse til Arenaen

09

BB

Plan niveau 02 1:1000

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

Trappe til ankomst vest Terrasse

N

Bolig

Fyr / birk

AA

Food Court

AA

Bassin / Ovenlys

Gård

Restauranter

Åbent

Vareelev.

Grill Bolig

Minigolf

Evt. udvidelse af Food Court / sø / terrasse

Fyr / birk Indgang til Center / Food Court Sti

Åbent

Fyr / birk

Ca. 241 p-pladser

Beachvolley Bolig Grill

P hus ialt ca. 2500 pl.

Petanque

Gård

Teknik

Åbent

Ovenlys

Bolig Bolig

Fyr / birk

Sti

Fyr / birk Græshøj

Løbebane

Grill Amfitrappe

Grill Grill

Åbent Gård

Erhverv

10

Erhverv

Gård

Bolig

Taghave

Gård Taghave

BB

Bolig

Gård

Gård

Bolig

Taghave

Plan niveau 03 1:1000

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


11 N

Modelfotos, Plan niveau 03,5 1:1000 boliger

Adgang til Center taghave Adgang til Center taghave Grill Grill

Åbent Erhverv

Gård Erhverv

Taghave

Gård Boliger

Gård Taghave

Grill

Boliger Gård

Boliger

Gård

Taghave

Niveau 03,5

N Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

Trappe til ankomst vest Terrasse

N Fyr / birk Boliger

AA

AA

Bassin / Ovenlys

Boliger

Food Court Gård

Grill Minigolf Boliger

Fyr / birk Indgang til Center / Food Court Sti

Evt. udvidelse af Food Court / sø / terrasse

Beachvolley

Ca. 241 p-pladser Fyr / birk P hus ialt ca. 2500 pl.

Grill

Petanque

Gård

Græshøj Ovenlys

Boliger

Sti

Fyr / birk Fyr / birk

Boliger

Løbebane

Grill Grill

Amfitrappe

Grill Gård

Erhverv Erhverv

12

Taghave

Gård

Gård

Boliger / erhverv

BB

Taghave

Gård Boliger / erhverv

Taghave

Gård Boliger / erhverv

Tagplan 1:1000

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


13

Modelfoto ankomst vest

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


14

Alternative planer niveau 01 1:1000 handelstorv

Butikker

Butikker Butikker

Butikker

Vandtorvet

Vandtorvet Cafétorvet

Åbent

Cafétorvet

Vareelev.

Vareelev. Amfi

Amfi Butikker

Handelstorv

Butikker

Himmeltorvet

Vareelev. Butikker

Butikker

Handelstorv

Handelstorv

Bambustorvet

Op

Åbent

Himmeltorvet

Bambustorvet

Op

Vareelev. Butikker

N Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


15

Alternativ plan niveau 02 1:1000 handelstorv

Butikker Butikker Vandtorvet Åbent Vareelev.

Cafétorvet

Vareelev. Butikker

Butikker

Handelstorv

Himmeltorvet

Bambustorvet Ned

Vareelev. Butikker

N Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


16

Interiørperspektiv Floden

View fra Food Court mod amfi trappe

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


17

Interiørperspektiv / diagrammer floden

Lysmæssige reflektions fordele

Visuelle spejlreflektioner

View fra bambustorvet ved ankomst øst

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


18

Modelfoto view fra sydøst - Sveatorg

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB Indkørsel vareindlev / boliger

N

Indkørsel p-hus.

Indgang vest

Leisure / biograf

Cykel p ca. 200 pl.

Lager Dagligvarebutik 6000m²

AA

AA

Teknik

Op Elev.

Vareelev.

Scene Ca. 366 p-pladser Varegård

Dagligvarebutik 4000m²

Ca. 234 p-pladser til boliger

Lager

Vareelev.

Teknik

Ca. 294 p-pladser til boliger / erhverv

19

BB

Alternativ plan niveau 00 1:1000 integreret biograf i Center Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

N

Butikker

Cykel p ca. 800 pl. Leisure bio

AA

Bassin

AA

Vandtorvet Åbent Cafétorvet

Bolig Gård

Elev.

Op Ned

Vareelev. Amfi Butikker

Ca. 377 p-pladser

Butikker Butikker

Bolig

Himmeltorvet Gård

Elev.

Vareelev.

Bambustorvet Op

Butikker

Cykel p ca. 600 pl. på niv. kt 21

Bolig Gård

Amfitrappe til tagterrasse

Erhverv

Leisure Fitness

Leisure bowling

Leisure bingo Leisure dansestudio

Indgang øst

20

BB

Alternativ plan niveau 01 1:1000 integreret biograf i Center Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


21

Diagram 1:2000 udvidelse

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB

N AA

AA

Indkørsel vareindlev / boliger

Indkørsel p-hus.

Indgang vest

Cykel p ca. 200 pl. Lager Dagligvarebutik 6000m² Teknik

Op Elev.

Vareelev.

Scene Ca. 366 p-pladser Varegård

Dagligvarebutik 4000m²

Ca. 234 p-pladser til boliger

Lager

Vareelev.

Teknik

22

BB

Plan niveau 00 1:1000 udvidelse

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB Butikker

Plan niveau 01 1:1000 udvidelse

23

Lystorvet

Op

AA

AA

Butikker

Cykel p ca. 800 pl.

Vandtorvet

Bassin

Åbent Cafétorvet

Bolig Gård Vareelev.

Elev.

Op Ned

Amfi

Butikker

Butikker

Ca. 377 p-pladser

Butikker Bolig Himmeltorvet Gård

Elev. Bambustorvet Op

Vareelev. Butikker

Cykel p ca. 600 pl. på niv. kt 21

Bolig

N

BB

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


BB Butikker

Plan niveau 02 1:1000 udvidelse

24

Lystorvet

Ned

AA

AA

Butikker

Bassin

Vandtorvet Åbent

Bolig

Cafétorvet Elev.

Gård

Op Ned

Vareelev. Butikker

Butikker

Ca. 377 p-pladser

Åbent Butikker

Bolig

Gård

Himmeltorvet Åbent

Elev. Bambustorvet Ned

Vareelev. Butikker

N

BB

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


25

Referencer facader / interiør, floden polished mirror steel

Kapoor, skulptur, [Chicago] Erik A. Frandsen, kunstner

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


26

Referencer facader / interiør, facadebearbejdning ved indgange mod øst

Lumino facade,

[Köln]

Lumino, Kig gennem Luminofacade indefra [Köln]

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


27

Referencer facader

/ interiør, egne projekter

Gymnasium,

[Slesvig]

Fields, [cph] Nordlys,

[cph]

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


28

Modelfotos

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


Facade øst, Diagrammer konstruktivt princip

29

Principskitser ved indgang øst

Kt. 46

Kt. 40

Kt. 36 Kt. 24

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


30

Facade syd

Kt. 51

Kt. 46 Kt. 36

Kt. 18

Kt. 24

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


31

Facade vest

Kt. 51 Kt. 46 Kt. 36

Kt. 40

Kt. 18

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


32

Snit vest AA

Kt. 51 Kt. 46

Kt. 42 Kt. 36

Kt. 46 Kt. 40

Kt. 46

Kt. 44 Kt. 36

Kt. 36 Kt. 30 Kt. 24

Kt. 23

Kt. 18

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


33

Facade nord

Kt. 51 Kt. 46 Kt. 36

Kt. 24 Kt. 18

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


34

Snit nord BB

Kt. 51 Kt. 46

Kt. 43 Kt. 36

Kt. 43 Kt. 36

Kt.30 Kt. 24

Kt. 46

Kt. 30 Kt.24 Kt.18 Floden

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


35

Interiørperspektiv Floden

View fra gangbro mod vest langs centergade

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


36

Diagrammer Etaper

Etape 1

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


37

Diagrammer Etaper

Etape 2

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


38

Diagrammer Etaper

Etape 3

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


Arealopgørelse T-Bta: Hyllie projektet

Bygningsafsnit

39

Arealskema

Centeret Dagligvarerbutikker/ butikker Formidlingsarealer/ service, etc. Varergård/ teknik/ lager, etc. Butiksareal Formidlingsarealer/ service, etc. Butiksareal Formidlingsarealer/ service, etc. Food Court Sum Butiksareal Service areal Center areal Bebyggelsen mod øst Erhverv / leisure Erhverv / leisure Erhverv Boliger Sum Parkeringskælder Erhvervshus v/ arenaindgang

Niv. / kote

00 / kt.: 18.0 00 / kt.: 18.0 00 / kt.: 18.0 01 / kt.: 24.0 01 / kt.: 24.0 02 / kt.: 30.0 02 / kt.: 30.0 03 / kt.: 36.0

01 / kt.: 24.0 01' / kt.: 27.0 02 / kt.: 30.0 02' / kt.:33.0 04 / kt.:42.0 01 / kt.: 18.0 01' / kt.: 21.0

BTA

Kommentar

13988 2222 11883 24094 5921 23243 4001 2760 88112 61325 12144 76229 7360 3500 Indskudte dæk i leisuredelen. 4132 13296 28288 13560 Areal ved foreslag med biograf.

Erhverv / Leisure

01 / kt.: 24.0 04 / kt.: 42.0

2842

Parkeringskældre

00 / kt.: 18.0 00' / kt.: 21.0

1252

Bebyggelsen mod syd Erhverv Boliger Sum Cykel parkering Parkeringskældre

01 / kt.: 24.0 01' / kt.: 27.0 04 / kt.: 45.0 01 / kt.: 24.0 00 / kt.: 18.0 00' / kt.: 21.0

1635 11250 12885 1616 10154

Hjørnehuset Teknik Erhverv Sum Parkeringskældre

01' / kt.: 27 03 / kt.: 30 05 / kt.: 54 01 / kt.: 18.0 01' / kt.: 21.0

500 11656 12156 8968

Parkeringshuset Parkeringsetager

01 / kt.: 18.0 03 / kt.: 36.0

60606 Tagparkering ikke medregnet

Center total

148718

Sum total

240439

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


40

Modelfotos Ankomst vest

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007


Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S NIRAS, Rådgivende ingeniør A/S Jeppe Aagaard Andersen, Landscape Architect i samarbejde med Erik A. Frandsen, kunstner 24. januar 2007

Profile for Alex Es

SHOPPING CENTER  

DESIGN-MINISTERIET.DK

SHOPPING CENTER  

DESIGN-MINISTERIET.DK

Profile for alexes0
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded