Page 1

Programm tal-Festa 2010

Programm Festa Esterna Marija Bambina www.festamarijabambinamellieha.weebly.com

www.festamarijabambinamellieha.weebly.com


Festi Esterni Baned Melleħin Il­Ġimgħa 27 t’Awissu ­ Imperial­ B.B.Q tal­Festa u divetiment. Is­Sibt 28 t’Awissu – La Vittoria ­ B.B.Q tal­Festa u Varjetà (bil­bookings). Il­Ħadd 29 t’Awissu – La Vittoria ­ Quddiesa fil­Parroċċa 8.15 a.m. u Korteo għaċ­  Ċimiterju. Filgħaxija Riċeviment tal­Festa. It­Tnejn 30 t’Awissu – La Vittoria­ Attività għat­Tfal tal­Parroċċa. Mistiedna l­Anġli mid­ Djar tal­Providenza Imperial­Laqgħa soċjali għall­Emigranti Melleħin. It­Tlieta 31 t’Awissu – La Vittoria­ Attività Soċjali għall­Emigranti Melleħin. Imperial­ Kunċert Ġenerali tal­Programm tal­Festa fil­Każin L­Erbgħa 1 ta’ Settembru – La Vittoria­ Ħarġa għat­Tfal u l­Allievi tal­Banda ġewwa Splash &  Fun Water Park. Tluq mill­Każin fid­9.00 a.m. Għaqda Korali u Orkestrali ‘Maria Bambina’­ Programm vokali u  strumentali mill­istess għaqda. Il­Ħamis 2 ta’ Settembru – La Vittoria­ Attivita’ Soċjali għall­Anzjani Melleħin.


Imperial­ Programm vokali u strumentali mill­istess għaqda. Il­Ġimgħa 3 ta’ Settembru – La Vittoria­ Programm Mużikali mill­Banda Żgħażagħ. Imperial­Riċiviment fil­Każin għas­soċi, bandisti, flimkien mal­ familjari tagħhom Is­Sibt 4 ta’ Settembru – La Vittoria­ Programm Mużikali tal­Festa mill­Banda La Vittoria. Imperial­ Marċ mill­Banda Imperial Il­Ħadd 5 ta’ Settembru – La Vittoria­ Marċ mill­Banda Duke of Connaught ta’ B’kara. Imperial­ Marċ mill­Banda San Ġorġ ta’ Bormla It­Tnejn 6 ta’ Settembru – La Vittoria­ Marċ mill­Banda La Vittoria. Imperial­ Marċ mill­Banda Imperial It­Tlieta 7 ta’ Settembru – La Vittoria­ Marċ u Innu mill­Banda La Vittoria. Imperial­ Marċ u Innu mill­Banda L­Erbgħa 8 ta’ Settembru – La Vittoria­ Marċ ta’ filgħodu mill­Banda La Vittoria. Marċ,  Programm u l­Innu tal­Bambina mill­Banda Sant’ Elena ta’ B’Kara. Imperial­ Marċ mill­Banda San Bastjan Ħal­Qormi wara jittella’  programm mużikali mill­istess Banda.


Festa Marija Bambina, Mellieha  

Festa Marija Bambina, Mellieha

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you