Issuu on Google+


Cuprins

I

Ce este un card de credit ?

II

Ce card de cumpărături (credit) ]i se potrivește?

III Află cum să folosești inteligent cardul de credit IV Înva]ă să-]i ]ii cheltuielile sub control V

Sfaturi utile pentru situa]ii speciale

VI Concluzii VII Glosar de termeni

Not`: Acest material are scop informativ [i orientativ. Se adreseaz` persoanelor sau familiilor care doresc s` aib` un control permanent al bugetului personal [i o eviden]` constant` a tranzac]iilor lunare. Materialul de fa]` nu poate fi reprodus sau preluat sub nicio form` f`r` acordul Raiffeisen Bank. 1


Raiffeisen Bank își propune, prin lansarea seriei “ABCdar bancar”, să vină în sprijinul celor care sunt interesaţi de clarificarea unor aspecte legate de relaţia cu banca. Sperăm ca această serie să fie utilă și contăm pe sugestiile tale \n vederea \mbun`t`]irii acestor materiale.

Cite[te aici!

Consilierii Raiffeisen Bank au creat acest material de informare special pentru tine. |n cazul \n care ai \ntreb`ri despre tipurile de carduri de cumpărături și despre caracteristicile lor, te invit`m la cea mai apropiat` agen]ie [i \]i vom r`spunde pe loc.

Se întâmplă frecvent ca salariul să nu-]i ajungă până la sfârșitul lunii? Nu umbli cu numerar la tine? S-a \ntâmplat s` vrei s` cumperi ceva [i nu aveai suficient numerar? Ai vrea să-]i cumperi diverse lucruri, dar nu-]i po]i permite să le pl`tești decât în mai multe rate? Î]i dorești să ai mereu o rezervă de bani pentru cheltuieli neprevăzute? Dacă răspunsul tău la întrebările de mai sus este “Da”, \nseamn` c` ai nevoie de un card de cumpărături. Consiliere Raiffeisen Bank \]i oferă o gamă largă de carduri de cump`r`turi (credit), care vin la pachet cu o serie de facilită]i și reduceri.

! IMPORTANT

!!

Află care este cardul de cumpărături care ]i se potrivește și cum î]i po]i ]ine cheltuielile sub control.

2


I

Ce este un card de credit

Cardul de credit a fost folosit prima dat` în 1920, în Statele Unite ale Americii, pentru vânzarea de combustibil către posesorii de automobile. În 1938, mai multe companii americane au început să-și accepte unele altora cardurile de credit. Cu toate acestea, abia în 1958 a fost emis primul card de credit al cărui mecanism era apropiat de cel al cardurilor de credit din zilele noastre. În prezent, cardul de credit este un produs bancar consacrat, utilizat de milioane de oameni din toat` lumea, preferat pentru beneficiile pe care le aduce: linie de credit de tip revolving pe via]ă (din engleză: “to revolve” = a se repeta cu ciclicitate) un plus de siguran]ă (nu mai este necesar să ]ii la tine numerar) rambursare flexibilă a sumelor cheltuite, discounturi la comercian]i bonusuri pentru cumpărăturile tale, pre]uri negociate la alte produse, asigurări incluse și alte avantaje

Cardul bancar este un instrument de plată atașat unui cont bancar. Prin intermediul acestuia, po]i efectua plă]i direct la comercian]ii care dispun de E-POS (Electronic Point of Sale) sau Imprinter, po]i face cumpărături pe internet sau po]i retrage numerar de la bancomate / ATM-uri (Automated Teller Machine). Prin intermediul cardului, banii tăi sunt în siguran]ă și ai acces la ei 24 de ore din 24, 7 zile din 7. 3


1

Tipuri de Carduri

Există două tipuri de carduri: de debit și de credit, precum și o subcategorie a cardurilor de debit: cardurile de debit prepl`tite.

Carduri Bancare

Carduri de Debit

Carduri de Credit

Carduri Prepl`tite

Cardul de debit este acel card bancar ce permite plă]i sau retrageri de numerar în limita fondurilor proprii depuse în contul tău. În această categorie există și un caz special, care apare mai ales atunci când cardul este folosit pentru plata salariului: cardul cu overdraft (descoperit de cont). Posesorul cardului are acces atât la fondurile proprii (salariul virat lunar), cât și la un credit egal cu un anumit procent din salariu. Spre deosebire de cardurile de credit, unde există perioadă de gra]ie, atunci cånd vine vorba de rambursarea sumelor cheltuite, la cardurile de debit cu overdraft plătești dobânda imediat ce ai folosit banii din descoperitul de cont acordat de bancă. Cardul preplătit este instrumentul de plată pus la dispozi]ie clientului de un emitent autorizat și reprezintă un suport de informa]ie standardizat, securizat și individualizat, prin intermediul căruia de]in`torul dispune doar de disponibilită]ile bănești proprii. Spre deosebire însă de un card de debit obișnuit, cardul preplătit nu presupune deschiderea unui cont bancar pe numele posesorului de card. Cardul de credit permite posesorului acestuia să acceseze o limită de credit pusă la dispozi]ie de către bancă, având o anumită perioadă de gra]ie în care nu se percepe niciun fel de dobândă pentru tranzac]iile la comercian]i. Dobânda se plătește numai pentru sumele folosite efectiv în afara perioadei de gra]ie și pentru sumele retrase de la bancomat. De regulă, există un procent minim din credit ce trebuie rambursat lunar. |n oferta Raiffeisen Bank, cardurile de credit sunt denumite carduri de cump`r`turi. 4


În func]ie de monedă, cardurile de pe pia]a românească pot fi: în Lei în Valută (Euro sau USD) În general, majoritatea cardurilor de credit sunt emise în Lei, însă pot fi folosite oriunde în lume, acolo unde este afișat unul dintre însemnele principalilor emiten]i: MasterCard, Visa sau American Express. În func]ie de destinatar există carduri pentru: persoane fizice persoane juridice Cardurile sunt emise de institu]iile financiar-bancare sub marcă proprie (card proprietar) sau sub licen]a unui proprietar de marcă (VISA, MasterCard, American Express). 2

Unde poate fi folosit cardul bancar?

Cardurile bancare pot fi folosite oriunde există un E-POS, imprinter sau bancomat, ceea ce în prezent înseamnă aproape oriunde în lume. Loca]iile efective sunt marcate prin sigla a cel pu]in unuia dintre principalii emiten]i (VISA, MasterCard, American Express). De obicei loca]iile care accept` astfel de pl`]i au marcate siglele emiten]ilor [i tipurile de carduri acceptate pe u[a de la intrare sau \n apropierea caselor de marcat. Aten]ie! |n cazul \n care mergi la un restaurant [i inten]ionezi s` pl`te[ti cu cardul: dac` nu ai v`zut siglele emiten]ilor pe u[`, verific` de la \nceput dac` accept` plata electronic`. 5


În func]ie de aria de utilizare există: Carduri cu utilizare na]ională - sunt acele carduri în Lei care pot fi folosite numai pe teritoriul României. Carduri cu utilizare interna]ională - carduri care pot fi folosite oriunde în lume unde sunt afișate însemnele proprietarului mărcii care apare pe card.

3

Card de debit sau card de credit?

Prin intermediul cardului de debit, po]i accesa banii pe care îi ai în cont, dar nu po]i depăși suma respectivă, eventual cumulată cu limita de overdraft (descoperit de cont) acordată de bancă. Ai probabil deja un card de debit pe care primești salariul. Prin cardul de credit, banca î]i acordă dreptul de a-i utiliza banii, în limita unei anumite sume și fără să plătești dobândă, în cazul în care returnezi banii la sfârșitul perioadei de gra]ie. Emiterea cardului de credit nu este condi]ionată de virarea salariului într-un cont deschis la acea bancă, nu depinde de acceptul angajatorului, iar la schimbarea acestuia din urmă nu trebuie să schimbi și banca la care ai cardul de credit – așa cum se întâmplă de multe ori cu cardul de debit. Perioada de gra]ie cu dobândă 0, plă]i în rate fixe cu dobândă 0% sau dobânzi preferen]iale, bonusuri la cumpărături, asigurări de călătorie în condi]ii speciale, negociate de bancă pentru tine, programe de loialitate, oferte personalizate - acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care ]i le aduce cardul de credit. Cardul de debit și cel de credit nu se exclud reciproc. Dimpotrivă, sunt complementare. Cardul de cumpărături nu este un moft; este mai degrabă o oportunitate de care este bine să profi]i. |n cazul \n care ai banii \ntr-un cont curent [i dore[ti s` \i po]i accesa prin intermediul unui card bancar, po]i oricånd apela la banca unde ai deja contul curent pentru a solicita emiterea unui card de debit.

! IMPORTANT

!!

Este în avantajul tău să-]i faci cumpărăturile lunare cu cardul de cumpărături pentru că astfel î]i po]i păstra banii de salariu într-un depozit pe o lună. În acest fel, rambursând la termen suma utilizată pe cardul de cumpărături, nu plătești decât ce ai cheltuit (dobânda este 0), bucurându-te în același timp de dobânda câștigată la depozit.

6


4

Cardul de credit este un card bancar ce accesează o linie de credit stabilită de bancă în func]ie de veniturile și obliga]iile tale de plată. Indiferent de opera]iunile efectuate (plă]i la comercian]i, pe internet, retrageri de numerar), cardul de credit î]i oferă posibilitatea de a te folosi de banii băncii. Adică banca achită bunurile cumpărate de tine urmând ca, ulterior, să înapoiezi sumele cheltuite integral sau par]ial, la alegerea ta. Prin urmare, cardul de cumpărături este un împrumut pe termen lung de tip revolving - un credit a cărui sumă maximă disponibilă scade pe măsură ce utilizezi banii de pe card și crește odată cu rambursările efectuate de tine (revenind pån` la limita ini]ial`). Cardurile de credit beneficiază de o perioadă de gra]ie în care te po]i folosi de banii băncii fără să plătești nicio dobândă în cazul în care la sfârșitul perioadei returnezi integral banii folosi]i.

IMPORTANT Pentru a în]elege și mai bine caracteristicile cardului de credit, consultă “Glosarul de termeni” de la finalul acestei broșuri.

7


5

Fiecare card are un PIN (cod personal de identificare). Plă]ile sau retragerile de numerar prin echipamente EPOS sau ATM se fac după introducerea acestui cod. Introducerea eronată de 3 ori consecutiv a codului PIN va duce la blocarea cardului respectiv. PIN-ul nu trebuie dezvăluit nimănui, în nicio situa]ie, nici chiar ofi]erilor băncii emitente.

În cazul tranzac]iilor prin Imprinter, securitatea este oferită de necesitatea de a semna chitan]ele întocmite odată cu utilizarea cardului. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului trebuie anun]ată imediat la numărul de telefon al serviciului de asisten]ă existent pe card, astfel încât banca să poată bloca în sistemele proprii accesul la cont prin respectivul instrument de plată. Dacă alegi să faci o plată online, activarea gratuită a serviciului 3D Secure te va proteja împotriva fraudei.

! IMPORTANT

!!

Nu dezv`lui PIN-ul niciunei persoane, \n nicio situa]ie, nici chiar angaja]ilor b`ncii; Nu furniza informa]ii legate de conturile tale, num`r card sau PIN \n cazul \n care prime[ti e-mail aparent din partea b`ncii (aceasta este o metod` de furt de informa]ii numit` phishing). 8


II

Ce card de cumpărături (credit) ]i se potrivește?

Raiffeisen Bank este unul dintre principalii emiten]i de carduri de credit din România. În prezent, banca emite 4 tipuri de carduri de credit pentru persoanele fizice, denumite carduri de cumpărături: Cardul de cumpărături Standard – î]i aduce o linie de credit cu o mare flexibilitate la rambursare și diferite servicii op]ionale. Astfel, î]i po]i crea un card de cumpărături pe gustul tău. Cardul de cumpărături Vodafone – un card co-brandat care î]i oferă, pe lângă o limită de credit generoasă, și un beneficiu real în puncte Vodafone. Practic, de fiecare dată când utilizezi cardul, se strâng puncte pe care le po]i folosi ulterior exact în acela[i mod în care utilizezi punctele acumulate din factura Vodafone: po]i cumpăra telefoane, po]i plăti facturi Vodafone etc. Cardul de cumpărături ALICO ( AIG ) – un card ce include asigurarea pl`]ii contribu]iei la fondul de pensii private obligatorii \n cazul pierderii locului de munc`. Cardul de cumpărături Gold – include atât o limită de credit generoasă, cât și o asigurare de călătorie în străinătate care presupune: asigurare de răspundere civilă, despăgubiri pentru întârzierea zborului, despăgubiri pentru întârzierea bagajelor, asigurarea medicală obligatorie - toate pentru tine și familia ta. Aceeași asigurare de călătorie este op]ională pentru alte tipuri de carduri de cumpărături, fiind negociată de către Raiffeisen Bank la un pre] avantajos pentru tine.

Până la 56 de zile de gra]ie în care dobânda este 0% pentru plă]ile la comercian]i; 0% comision pentru plata cu cardul direct la comercian]i; Aplici o singură dată pentru un credit pe perioadă nelimitată; Ai cele mai variate op]iuni de rambursare. Po]i rambursa integral sau par]ial suma cheltuită, în func]ie de preferin]a ta; 9


Po]i plăti în rate fixe, cu dobândă redusă; Po]i achizi]iona bunuri în rate fixe cu dobândă 0%; Po]i aduna puncte de colec]ie Multishop la fiecare plată efectuată la partenerii băncii; Acumulezi puncte de loialitate Vodafone, dacă optezi pentru cardul Raiffeisen Bank Vodafone; Beneficiezi de o serie de discounturi special negociate de c`tre banc` pentru tine la asigur`ri UNIQA (ex. CASCO, asigurarea locuin]ei, asigurarea ta [i a familiei tale etc.). Facilitate valabil` pentru cardurile Standard, Gold [i Vodafone; Faci cumpărăturile în siguran]ă, datorită serviciilor de securitate atașate cardului; Primești gratuit până la 4 carduri suplimentare pe care le po]i oferi celor dragi (acestea acceseaz` aceea[i linie de credit, \ns` tu po]i alege cåt la sut` din limita total` pot cheltui cei c`rora le oferi un card suplimentar); Po]i aplica foarte simplu, la orice agen]ie Raiffeisen Bank, doar cu actul de identitate, fișa fiscală pe anul precedent, adeverin]a de venit și/sau alte documente care să ateste venituri de altă provenien]ă decât cele salariale; Ai asigurări incluse în cazul în care optezi pentru Cardul de Cumpărături ALICO (AIG); Ai o limită de credit mai mare și asigurare de călătorie inclus` în cazul în care alegi cardul de cumpărături Gold.

Cum \]i gestionezi cardul Î]i po]i administra cardul prin: Raiffeisen Online – serviciul prin care î]i po]i gestiona conturile pe internet. Raiffeisen Online î]i oferă 24/7 acces online, securizat, la conturile tale, de oriunde din lume. Raiffeisen Direct – serviciul telefonic prin care po]i afla informa]ii despre conturile tale și ordona plă]i. Un simplu apel telefonic, gratuit în re]eaua Romtelecom, te scutește de grija drumurilor la bancă. Direct, fără efort și fără comisioane sau taxe suplimentare. My banking – serviciul de telefonie mobilă care te avertizează prin intermediul SMS-urilor, practic un ghișeu bancar pe telefonul mobil. Primești automat mesaje de notificare de fiecare dată când se efectuează tranzac]ii în contul tău. Po]i afla oricând soldul contului tău, și - în cazul în care ești abonat Vodafone sau Orange - ai permanent la dispozi]ie lista ultimelor 5 tranzac]ii efectuate în cont (miniextras de cont).

Este indicat s` verifici cu aten]ie raportul de activitate (extrasul de cont) lunar, atât pentru detaliile de plată, precum și pentru mesajele promo]ionale care te informează despre cele mai noi oferte.

10


În procesul de alegere a celui mai potrivit card pentru tine este indicat să ]ii cont de caracteristicile individuale ale fiecărui card pus la dispozi]ie de către Raiffeisen Bank. 1. Dacă de]ii un abonament Vodafone, cardul co-branded Raiffeisen Bank – Vodafone România este alegerea ideală pentru tine, deoarece acesta î]i permite să aduni la fiecare tranzac]ie puncte de loialitate Vodafone, pe care le vei utiliza în aceleași condi]ii în care le folosești pe cele acumulate la fiecare factură Vodafone. Punctele acumulate \n urma tranzac]iilor pe care le faci prin cardul de cump`r`turi (pl`]i directe la comercian]i [i pl`]i pe internet), vor fi ad`ugate punctelor tale Vodafone. 2. Dacă ai subscris la Fondul de Pensii ALICO (AIG) – pilonul II, este avantajos pentru tine să alegi Cardul de Cumpărături cobrandat Raiffeisen Bank – ALICO (AIG). 3. Este bine să te informezi cu privire la caracteristicile și avantajele pe care ]i le poate aduce fiecare card de cumpărături în parte, pentru a face o decizie conștientă și a alege la final produsul ideal pentru tine. |n acest scop, am dezvoltat un quiz cu 8 întrebări simple pe care îl po]i accesa online la http://carddecredit.ro/alege-cardul-potrivit/ și la sfârșitul căruia î]i vom recomanda cardul cel mai potrivit pentru tine.

11


Cum ob]ii un card de cump`r`turi Raiffeisen Bank Po]i aplica pentru un card de cumpărături direct pe site (www.carddecredit.ro/ aplica-acum) sau să mergi la cea mai apropiat` agen]ie și s` faci o solicitare în acest sens. Dacă alegi a doua variantă este bine să ai la tine urm`toarele documente, pentru a economisi timp: Act de identitate, copie și original (atât pentru solicitant cât și pentru so]ul/so]ia acestuia); Fi[a fiscal` pentru anul anterior; Adeverin]ă de salariu semnată și ștampilată de angajator și / sau alte documente care să ateste existen]a altor tipuri de venituri. De exemplu: cele provenite din practicarea unor profesiuni liberale, pensii, chirii sau venituri din drepturi de autor. După ce vei fi depus documenta]ia completă în agen]ie, po]i primi o rezolu]ie referitoare la aprobarea cardului tău de cumpărături în 24 de ore lucrătoare și vei putea intra în posesia lui în aproximativ 7 zile lucrătoare. Vei fi anun]at de banc` în momentul în care și cardul și PIN-ul tău sosesc sigilate în plic la agen]ia unde ai aplicat și po]i merge să le ridici. Cardul tău va fi livrat inactiv din motive de siguran]ă. De aceea, înainte de a-l utiliza, trebuie să suni la numărul de pe spatele cardului pentru a-l activa. |n maximum 15 minute vei putea efectua orice tranzac]ie: plată la comerciant, pe internet sau retragere de numerar.

III

Afl` cum s` folose[ti inteligent cardul de credit

Unde [i cum s` pl`te[ti Așa cum sugerează și numele, cardul de cumpărături Raiffeisen Bank este un card destinat cumpărăturilor (plă]ilor la comercian]i). De aceea, este indicat s` fie utilizat cu precădere pentru plă]i direct la comercian]i sau pe internet, iar retragerile de numerar să fie efectuate numai în caz de necesitate. 12


1. Pl`te[te direct cu cardul Dacă plătești direct cu cardul de cumpărături, beneficiezi de perioada de gra]ie fără dobândă. |n plus, plata cu cardul este mai sigură decât plata în numerar și, nu în ultimul rånd, te po]i bucura mai repede de un bun achizi]ionat fa]ă de situa]ia în care ar trebui să aștepti până la salariu pentru a cumpăra ceea ce î]i dorești sau î]i este necesar. În prezent, o multitudine de comercian]i acceptă plata cu cardul de cumpărături. Sunt chiar situa]ii - este cazul hotelurilor, de exemplu - când comercian]ii preferă ca plata să se facă astfel, deoarece cardul de cumpărături aduce un plus de siguran]ă. Îl po]i utiliza pentru orice fel de plată, de la supermarketuri, la utilită]i, la magazine de haine și furnizori de servicii. Po]i folosi cardul tău de cumpărături și pentru plata taxelor locale și a serviciilor de utilită]i. Din ce în ce mai multe primării acceptă plata taxelor locale prin intermediul cardurilor. De asemenea, furnizorii de utilită]i (gaz, apă, curent, telefon) au instalate E-POS-uri la caseriile lor. Po]i folosi cardul tău de cumpărături pentru a plăti aceste sume. Trebuie s` [tii c`, \n func]ie de alegerea comerciantului, E-POSurile sunt setate astfel \ncåt s` cear` sau nu autorizarea tranzac]iei prin introducerea codului PIN. Po]i \ntålni 3 tipuri de autorizare de plat`: a) Autorizare doar prin semn`tur` (POS-ul nu solicit` PIN-ul); se \ntåmpl` de obicei pentru tranzac]ii de valori mici sau la unele restaurante; b) Autorizare doar prin introducerea PIN-ului; c) Autorizare cu PIN [i semn`tur`, \n cele mai multe cazuri. 13


2. Cumpără de pe internet Cumpărăturile pe internet iau din ce în ce mai multă amploare, pe de o parte datorită confortului (le faci de acasă sau de la birou), pe de altă parte deoarece comercian]ii online au aproape mereu reduceri de pre] fa]ă de magazinele tradi]ionale, tocmai pentru a încuraja acest tip de comer]. În rest, nu există diferen]e, vei beneficia de aceeași perioadă de gra]ie de până la 56 de zile cu dobândă 0%. Pentru plă]i în siguran]ă pe internet î]i recomandăm înrolarea în serviciul de Comer] Electronic, 3-D Secure, pe care ]i-l punem la dispozi]ie gratuit, la achizi]ionarea cardului sau în orice moment ulterior. Po]i cumpăra online bunurile dorite, în condi]ii de maximă siguran]ă, pe baza unei tehnologii dezvoltate de Visa International și MasterCard și pusă la dispozi]ie de Raiffeisen Bank. Dacă dorești activarea serviciului 3D Secure, te rugăm să faci o solicitare în oricare dintre agen]iile Raiffeisen Bank. Ulterior vei primi o parolă ini]ială pe care va trebui să o schimbi cu una aleasă de tine la activarea serviciului 3D Secure.

3

1

2

1. numele posesorului de card 2. cardul expir` \n iulie 2013 3. num`rul cardului 4. codul CVC/CVV necesar la cump`r`turile pe internet Atunci cånd faci tranzac]ii online, ar trebui s` cumperi doar de la firme cunoscute, serioase [i s` le evi]i pe cele \ndoielnice, deoarece le vei furniza numele, num`rul cardului, codul de pe spatele cardului (Codul CVC2 / CVV2 – Card Verification Code 2 / Card Verification Value 2), adresa [i num`rul t`u de telefon. Niciodat` nu trebuie comunicat PIN-ul, care, \n mod normal, nici nu ar trebui solicitat pentru o plat` online. Fii atent la adresele de facturare [i livrare, dac` produsul poate fi returnat, dac` tranzac]ia poate fi anulat` [i ce garan]ii exist` pentru cump`r`turile f`cute. Dac` nu g`se[ti toate informa]iile de care ai nevoie pe site, contacteaz` comerciantul [i informeaz`-te \nainte de a face plata. 14


Cum s` cumperi inteligent: Folosește-te de perioada de gra]ie! Profită de 0% dobândă până la 56 de zile, timp în care te po]i folosi în mod gratuit de banii băncii. Plătește cu cardul, rambursează integral sumele utilizate până la scaden]a lunară și vei plăti numai contravaloarea bunurilor achizi]ionate, fără dobânzi suplimentare. Postează sumele utilizate în rate fixe cu dobândă redusă! Gestionează-]i bugetul cu costuri reduse! Alege plata în rate lunare fixe și ai dobândă mai mică decât dobânda standard. Cumpără în rate cu dobândă 0%! Alege comercian]ii parteneri ai băncii care î]i oferă posibilitatea de a achita cumpărăturile în rate fixe fără dobândă. Practic, tot ce va trebui să plătești va fi contravaloarea bunurilor și nimic mai mult, iar această facilitate î]i oferă flexibilitatea financiară de care ai nevoie.

15


Profit` de programele de bonusare: MultiShop Cardul tău î]i aduce cumpărături gratuite. Plătește cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank în magazinele partenere și acumulezi puncte MultiShop calculate la valoarea cumpărăturilor. Punctele reprezintă bani pe care îi po]i folosi pentru cumpărăturile viitoare din re]elele magazinelor partenere. La programul MultiShop participă următoarele carduri Raiffeisen Bank: cardurile de debit Visa Electron și Maestro și cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank Standard, Raiffeisen Bank Vodafone, Raiffeisen Bank ALICO (AIG) și Raiffeisen Bank Gold. Programul de loialitate Vodafone Dacă ai un card de cumpărături co-branded Raiffeisen Bank - Vodafone, utilizează-l pentru plă]i la comercian]i (direct la comercian]i [i pe internet) și vei acumula puncte de loialitate în programul Vodafone (4 puncte la fiecare 10 Lei cheltui]i), puncte cu care vei putea să î]i plătești facturile telefonice sau să achizi]ionezi produse din magazinele Vodafone. Punctele acumulate le g`se[ti afi[ate \n raportul de activitate [i, de asemenea, le po]i verifica la Vodafone sau direct pe contul t`u my vodafone. Programul Bonus Dacă ai card de cumpărături Gold sau Standard, profită de programul Bonus oferit de bancă și po]i folosi cardul gratis, banca returnându-]i, în fiecare lună în care ]i-ai folosit corespunzător cardul, contravaloarea lunară a taxei de administrare.

}ine cont de promo]ii Raiffeisen Bank vine mereu în întâmpinarea ta cu diferite oferte și promo]ii, de care te po]i informa în agen]ii sau, și mai simplu, verificând site-ul dedicat (http://carddecredit. ro/promotii/ ). Acestea pot fi sub formă de premii prin tragere la sor]i, bonusare la cumpărături (banca î]i oferă înapoi echivalentul unui procent din sumele cheltuite) sau premii automate, fără tragere la sor]i.

Informeaz`-te când pleci \n vacan]` Dacă plănuiești o excursie în străinătate și beneficiezi de asigurarea de călătorie în străinătate (atașată gratuit cardului de cumpărături Gold și op]ional cardurilor de cumpărături Standard și Vodafone), po]i ob]ine gratuit informa]ii utile legate de excursie (informa]ii despre transport, despre ]ara în care urmează să mergi etc.)

Verific` suma total` de plat` prin: Raiffeisen Online Raiffeisen Direct myBanking Raportul de activitate

16


}ine cont de ziua de salariu (setare ciclu de tranzac]ionare) Poţi alege data scadentă după cum îţi este convenabil (de exemplu, după încasarea salariului), prin optarea pentru un ciclu de tranzacţionare adecvat pe care îl po]i schimba oricând printr-un apel la Raiffeisen Direct (numărul de telefon 0800.802.02.02, apelabil gratuit din reţeaua Romtelecom). Dacă, în timp, data ta de salariu se modifică sau î]i este mai convenabil să achi]i la o altă dată, po]i solicita modificarea datei scadente astfel încât să te încadrezi în termenul limită de rambursare a sumelor cheltuite. Pentru utilizarea cåt mai sigur` a cardului: 1. Evit` s` ]ii cardul aproape de surse magnetice puternice sau \n vecin`tatea imediat` a telefonului. S-ar putea deteriora. 2. Evit` s` ]ii cardul aproape de surse de c`ldur` puternice sau la soare. Fiind din plastic, se poate deteriora. 3. Nu pune cardul pe suportul magnetic aflat de obicei lång` casele de marcat din magazinele de \mbr`c`minte (utilizat pentru scoaterea alarmelor de \mbr`c`minte). 4. |n momentul \n care pl`te[ti cu un card, urm`re[te modul \n care este utilizat de angajat [i cum este trecut doar prin dispozitivul POS aflat la vedere. Atunci cånd te afli la restaurant (\n special cånd c`l`tore[ti), este de preferat s` men]ionezi c` vei pl`ti cu cardul [i s` \l \nmånezi pentru efectuarea pl`]ii doar atunci cånd este adus dispozitivul POS mobil. |n cazul \n care nu este disponibil, urm`re[te modul \n care este utilizat cardul. 5. |n momentul \n care ai primit cardul, asigur`-te c` primul lucru pe care \l faci este s` \l semnezi pe spate. Asigur`-te c` atunci cånd c`l`tore[ti, cardul t`u are semn`tura ta pe spate. |n cazul \n care nu \l semnezi, asigur`-te c` ai asupra ta un act de identitate atunci cånd \l folose[ti. 6. Dac` ai f`cut rezervare la hotel cu cardul, verific` la plecare dac` a fost blocat` de c`tre hotel o garan]ie, ce sum` [i pe ce perioad`. 7. Este bine ca de fiecare dat` cånd utilizezi cardul s` te asiguri c` ai al`turi [i un act de identitate care s` dovedeasc` c` e[ti posesorul cardului. Verific` dac` exist` limit`ri la retragerea de numerar (limita zilnic` sau de alt` natur`). De asemenea, cardul de cump`r`turi permite retrageri lunare de maximum 40% din limita total` acordat` de c`tre banc`. 8. Atunci cånd dore[ti s` retragi numerar de la un ATM, asigur`-te c`: - ATM-ul este instalat \n perimetrul unei b`nci, \n apropierea acesteia, \n incinta unei institu]ii/companii sau \ntr-o zon` public` cu trafic. - ATM-ul nu are montate alte dispozitive care s` \]i atrag` aten]ia, \n special \n zona \n care introduci cardul. - Persoanele str`ine se afl` la o distan]` care s` nu le permit` re]inerea codului PIN introdus. |n cazul \n care dore[ti rezerv`ri la hotel sau \nchirieri de ma[ini, cardul este un instrument absolut necesar, majoritatea solicitånd plata printr-un card de credit. |n cazul \n care nu ai un card de credit sau debit, companiile care \nchiriaz` ma[ini sau recep]ia hotelului \]i pot cere s` la[i o anumit` garan]ie \n bani lichizi, caz \n care este indicat s` \ntrebi ce sum` [i pe ce perioad` se re]ine, astfel \ncåt s` nu ri[ti s` r`måi f`r` bani pe perioada c`l`toriei.

17


IV

|nva]` s`-]i ]ii cheltuielile sub control

Cum s` rambursezi? Poţi plăti prin depunere de numerar în oricare dintre agenţiile Raiffeisen Bank din ţară sau prin transfer bancar dintr-un cont curent. Rambursările trebuie efectuate în contul special al cardului de cumpărături menţionat în raportul de activitate la rubrica “În contul”. Pentru a scăpa de grija plăţii la o anumită dată, poţi opta gratuit pentru serviciul Debitare Directă, prin care se poate efectua rambursarea lunară automată a sumei datorate pentru cardul de cumpărături, în contul aferent. Pentru a opta pentru serviciul Debitare Directă, trebuie să ai deschis un cont curent în Lei la Raiffeisen Bank, din care să se retragă automat la scadenţă suma datorată. Cu alte cuvinte, vei da b`ncii dispozi]ii s` retrag` automat suma minim` de plat`, la data limit` men]ionat` \n raportul de activitate. Vei evita astfel \ntårzieri la plat` [i drumuri la banc`, dac` e[ti ocupat sau plecat.

18


Cât s` rambursezi? Tu alegi câ]i bani rambursezi lunar! În func]ie de banii pe care îi ai, po]i rambursa lunar orice sumă, pornind de la minimum 5% din creditul utilizat. Este indicat totuși să pl`tești întotdeauna ceva mai mult decât minimumul de plată, mai ales în cazul în care ai utilizat deja mai mult de 80% din linia de credit, pe de o parte pentru a achita mai repede, iar pe de alta pentru a te putea folosi din nou de cardul tău de cumpărături. Lunar, banca îţi expediază raportul de activitate la adresa de corespondenţă declarată de tine în “Cererea de emitere card de credit”. În raportul de activitate, la rubrica “Suma minimă de rambursat”, apare suma exactă pe care trebuie să o achiţi. Trebuie să ai grijă ca suma pe care o depui să fie întotdeauna rotunjită în plus, nu în minus, deoarece chiar şi o diferenţă mică va face să apari în sistem ca având o plată neachitată integral. Sumele de bani pe care le depui în plus vor creşte suma disponibilă existentă pe contul de card de cumpărături. În cazul în care nu primeşti raportul de activitate în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii lui, te rugăm să contactezi serviciul Raiffeisen Direct 0800.802.02.02, apelabil gatuit din reţeaua Romtelecom.

|n ce cont pl`te[ti? Dacă nu reuşeşti să depui până la data scadentă suma minimă de plată, banca î]i va percepe o taxă de rambursare întârziată, iar cardul de cumpărături va fi blocat. Dacă întârzierea plăţii persistă, există riscul ca banca să îţi blocheze definitiv cardul, fără a exista posibilitatea deblocării ulterioare. De asemenea, riști ca datoriile tale să fie raportate la Biroul de Credit, ceea ce aduce cu sine neplăceri la contractarea unui viitor credit. De aceea, este indicat să evi]i pe cât posibil această situa]ie, pentru a te asigura că te vei bucura și pe viitor de beneficiile cardului tău de cumpărături.

Ultima zi de plată este înscrisă în raportul de activitate (data scadentă), și este a 26-a zi calendaristică de la emiterea raportului. Cel pu]in suma minimă de plată trebuie achitată până la data scadentă, în fiecare lună. Noteaz`-]i \n calendar sau pune un reminder \n telefonul mobil cu data la care trebuie s` achi]i lun` de lun`. 19


Ce se \ntåmpl` dac` nu rambursezi la timp? Dacă nu reuşeşti să depui până la data scadentă suma minimă de plată, banca î]i va percepe o taxă de rambursare întârziată, iar cardul de cumpărături va fi blocat. Dacă întârzierea plăţii persistă, există riscul ca banca să îţi blocheze definitiv cardul, fără a exista posibilitatea deblocării ulterioare. De asemenea, riști ca datoriile tale să fie raportate la Biroul de Credit, ceea ce aduce cu sine neplăceri la contractarea unui viitor credit. De aceea, este indicat să evi]i pe cât posibil această situa]ie, pentru a te asigura că te vei bucura și pe viitor de beneficiile cardului tău de cumpărături.

Rambursare \n termen pân` la scaden]`

15 martie 0 Lei

15 aprilie 100 Lei 400 Lei

550 Lei

7 mai 500 Lei

300 Lei

50 Lei

15 martie - Sold 0 20 martie - Tranzac]ie EPOS 100 Lei (la Comerciant) 10 aprilie - Tranzac]ie EPOS 400 Lei (la Comerciant) 12 aprilie - Tranzac]ie cash 50 Lei (extragere Bancomat) 15 aprilie - Utilizat 550 Lei (+Com Cash + Protector 1,5 Lei + Credit Shield 0,32% din utilizat) 25 aprilie - Rambursare 50 lei 4 mai - Rambursare 200 Lei 7 mai - Scaden]a (data maxim` de rambursare)*

Total utilizat la data de 15 mai = 320,44 Lei Dobânda calculat` la emiterea raportului de activitate din 15 aprilie = 0 Dobânda calculat` la emiterea raportului de activitate din 15 mai = 12,65 Dobânda se calculeaz` astfel: Suma utilizat` x perioada x 25%** = 12,65 Lei 360 *Tranzac]iile cash nu beneficiaz` de perioada de gra]ie Perioada de gra]ie se aplic` numai pentru tranzac]ii la comercian]i. **Dobânda standard valabil` la 15.06.2010 20


Rambursare \ntârziat` dup` scaden]` 15 martie 0 Lei

15 aprilie 100 Lei 400 Lei

7 mai

15 mai 450 Lei

500 Lei

15 martie - Sold 0 20 martie - Tranzac]ie EPOS 100 Lei (la Comerciant) 10 aprilie - Tranzac]ie EPOS 400 Lei (la Comerciant) 15 aprilie - Utilizat 500 Lei (+Protector 1,5 Lei + Credit Shield 0,32% din utilizat) 7 mai - Scaden]a (data maxim` de rambursare)* 12 mai - Rambursare dup` data scadent` 50 lei

Total utilizat la data de 15 mai = 489,73 Lei Dobânda calculat` la emiterea raportului de activitate din 15 aprilie = 0 Dobânda calculat` la emiterea raportului de activitate din 15 mai = 13,57+20 Lei** Dobânda se calculeaz` astfel: Suma utilizat` x perioada x 25%*** = 13,57 Lei+20 Lei 360

(tax` rambursare \ntarziat`)

*Tranzac]iile cash nu beneficiaz` de perioada de gra]ie Perioada de gra]ie se aplic` numai pentru tranzac]ii la comercian]i. **Taxa de rambursare întârziat` (nu a rambursat cel pu]in suma minim` pân` la scaden]`) ***Dobânda standard valabil` la 15.06.2010

Sfaturi de rambursare Înainte de a face plata este bine să consul]i extrasul de cont din luna respectivă, sau să apelezi Raiffeisen Direct pentru a afla suma minimă de plată. În cazul în care suma minimă de plată este de forma XXX,YY este bine fie să achi]i exact suma minimă de plată, fie să rotunjești în plus pentru a nu rămâne cu un rest de plată de 0,YY Lei, iar dac` ai debitare direct` asigur`-te c` ai banii necesari \n contul curent. Dac` data scadent` nu este imediat dup` ziua ta de salariu, sun` la Raiffeisen Direct (0800 802 02 02) [i putem schimba asta. |n cazul \n care ai un cont curent [i rulezi bani prin Raiffeisen Bank, setarea debit`rii directe cu suma minim` de plat` te scap` de grija pl`]ii. 21


V

Sfaturi utile pentru situa]ii speciale

1. Ce faci dacă ]i se blochează cardul în bancomat? Nu te panica! Dacă este vorba despre un ATM Raiffeisen Bank, apelează gratuit Raiffeisen Direct (0800 802 02 02, apelabil din ]ară, gratuit în re]eaua Romtelecom sau 004 021 306 3002, apelabil din ]ară și din străinătate, număr cu tarif normal) sau intră în cea mai apropiată agen]ie Raiffeisen Bank pentru a sesiza re]inerea cardului de către bancomat. Dacă ATM-ul apar]ine unei alte bănci, va trebui să solici]i reprezentan]ei băncii respective datele necesare (respectiv agen]ia sau loca]ia ATM-ului care a re]inut cardul și numărul de fax al agen]iei în cauză) pe care le vei furniza celei mai apropiate agen]ii Raiffeisen Bank sau prin apel la Raiffeisen Direct. Aceste date sunt necesare pentru transmiterea scrisorii de restituire card pe care Raiffeisen Bank o va trimite respectivei bănci. 2. Ce faci dacă ]i s-a furat cardul sau l-ai pierdut? În cazul furtului, va trebui să apelezi cåt mai rapid serviciul gratuit Raiffeisen Direct (0800 802 02 02, apelabil din ]ară, gratuit în re]eaua Romtelecom sau 004 021 306 3002, apelabil din ]ară și din străinătate, număr cu tarif normal) pentru a solicita blocarea cardului sau po]i merge într-o agen]ie Raiffeisen Bank unde vei completa formularul “Cerere de înlocuire a cardului de credit sau a codului PIN”. Este util s` \]i notezi num`rul cardului, iar \n cazul \n care \]i notezi [i PIN-ul, acesta s` fie scris separat de num`rul cardului [i inaccesibil altor persoane. 3. Citește cu aten]ie mesajele din rapoartele de activitate Acestea pot con]ine informa]ii importante legate de contul tău, plă]i precedente, eventuale restan]e de plat` precum și oferte speciale.

! IMPORTANT

!!

NU \]i nota codul PIN pe card. |n cazul \n care vei pierde sau \]i va fi furat cardul [i nu ai apucat s` solici]i \n timp util blocarea acestuia, persoana care a intrat \n posesia cardului \]i va putea accesa contul f`r` a \ntâmpina nicio dificultate! Dac` vrei totu[i s` notezi codul PIN po]i folosi de exemplu telefonul mobil sau un carne]el, \ns` asigur`-te c` nu ]ii carne]elul \n acela[i loc cu cardul de credit. 22


19 1700707123456 5555 **** **** 5555

1

MARIAN POPESCU

2

BD. BRANCOVEANU, NR. 10, BL. A1, SC. 1, AP 10, BUCURESTI

3 4

13

9

5 7 8

71,10 17.05.2010 RO55RZBRO0000060005050505

500,00 1121,20 200,00 1421,20

6

RO66RZBRO0000060006060606 cu suma de 71,10 RON \n data de 17.05.2010.

16

10 11 12

15

14

17

18

23


22 5555xxxxxxxx5555

MARIAN POPESCU

5555xxxxxxxx5555

MARIAN POPESCU

20

21

23

24 25

LEGEND~

24

1

numele t`u (utilizatorul principal al cardului)

2

adresa la care este livrat lunar raportul de activitate

3

CNP-ul t`u

4

limita acordat` de banc` (suma maxim` de cheltuit)

5

cât aveai deja cheltuit pân` la 23.03.2010

6

cât ai cheltuit \ntre 23.03.2010 [i 23.04.2010

7

sume rambursate (depuse) \ntre 23.03.2010 [i 23.04.2010

8

total cheltuit \n data de 23.04.2010

9

suma minim` de plat`

10

data scadent`, pân` când po]i pl`ti cel pu]in suma minim` de plat` astfel \ncat s` nu pl`te[ti penaliz`ri

11

contul \n care rambursezi (faci depuneri)

12

mandatarea b`ncii s` efectueze automat plata sumei minime, la scaden]`, \n numele t`u

13

detalii despre oferte/promo]ii


14 suma depus` \n contul de rambursare 15 suma cheltuit` 16 denumire comerciant 17 ziua \n care ai efectuat o tranzac]ie/cump`r`tur` 18 data la care banca a pl`tit c`tre comerciant cump`r`tura f`cut` de tine 19 perioada \n care au fost f`cute cump`r`turile explicate \n acest raport 20 total cheltuit de tine \ntre 23.03.2010 [i 23.04.2010 21 suma total` depus` de tine \n perioada 23.03.2010 - 23.04.2010 22 nume utilizator 23 informa]ii despre programul Multishop 24 informa]ii despre punctele acumulate \n programul Multishop 25 detalii ale tranzac]iilor care ]i-au adus puncte Multishop

4. Consultă periodic site-ul Consultă site-ul dedicat cardului tău de cumpărături: www.carddecredit.ro pentru informa]ii legate de cardul tău de cumpărături. 5. Telefoane utile: Sună la Raiffeisen Direct, la unul dintre numerele 0800 802 02 02 (apelabil din ]ară, gratuit în re]eaua Romtelecom) sau 004 021 306 3002 (apelabil din ]ară și din străinătate, număr cu tarif normal) dacă ai nevoie de orice fel de informa]ie. De asemenea, po]i găsi pe spatele cardului tău de cumpărături numărul de telefon de care ai nevoie în orice situa]ie legată de plă]i, contul tău, rambursări, servicii atașate, asigurări etc.. Când pleci în vacan]` e bine să ai acces la centrele de asisten]` MasterCard pe care le g`se[ti pe http://carddecredit.ro/linkuri-utile/. Ce faci dac` bancomatul nu \]i ofer` suma cerut`? Posibile motive: nu ai disponibil \n cont, ai retras deja suma maxim` permis` \n luna aceea (40% din limit`) sau nu mai ai sold disponibil (fonduri insuficiente) exist` o limit` aferent` cardului de retragere numerar, pentru o anumit` unitate de timp (zilnic`, lunar` etc) exist` o limitare a ATM legat` de suma maxim` care poate fi retras` la o tranzac]ie ATM-ul este indisponibil (nu mai are bani sau este nefunc]ional temporar) Solu]ie: \n func]ie de mesajul dat de ATM, consul]i banca emitent` a cardului sau \ncerci alt bancomat.

25


VI

Concluzii

Sperăm că informa]iile din această broșură ]i-au fost de folos și te-au ajutat să în]elegi mai bine caracteristicile și modul de func]ionare al cardurilor de credit, precum și avantajele diferitelor tipuri de carduri de cumpărături Raiffeisen Bank. Nu uita că po]i veni oricând la cea mai apropiată agen]ie Raiffeisen Bank, unde un consultant î]i va răspunde pe loc la toate întrebările suplimentare.

VII

Glosar de termeni

Activarea Cardului de Credit este un pas necesar înainte ca acesta să poată fi utilizat. Uneori cardurile de credit pot fi livrate deja activate, însă pentru mai multă siguran]ă majoritatea băncilor îl oferă clien]ilor inactiv, urmând ca activarea să se facă la solicitarea clientului. Activarea în sine reprezintă practic o deblocare a liniei de credit, pentru ca aceasta să poată fi folosită. ATM – Automated Teller Machine – este un dispozitiv de telecomunica]ie computerizat care asigură clien]ilor unei institu]ii financiare acces la propriile fonduri de bani. Mai este numit și bancomat. Cash – bani lichizi, numerar. Card cu bandă magnetică – card bancar având o bandă magnetică încorporată ce con]ine informa]ii legate de contul tău, informa]ii necesare terminalelor de tip ATM sau E-POS la procesarea tranzac]iilor efectuate de tine (retrageri de numerar sau plă]i la comercian]i). Card cu CIP – sau Smart Card - poate fi atât card de debit, cât și card de credit, ambele având un microcip în care sunt stocate informa]ii despre contul tău și pe care bancomatele și E-POS-urile îl accesează la fiecare tranzac]ie. Card co-branded – un card bancar emis sub egida a două entită]i, una financiarbancară, cealaltă poate fi: o companie de telecomunica]ii, de asigurări, de transport aerian, un restaurant, un hipermarket etc. (ex. Cardul de cump`r`turi Raiffeisen Bank Vodafone). Ciclul de tranzac]ionare este o perioadă destinată cumpărăturilor sau retragerilor de numerar și este echivalentul unei luni calendaristice (ex. de pe 15.08 până pe 14.09). |n func]ie de fluctua]iile calendaristice, ziua de emitere a raportului de activitate poate varia. Ca regulă generală, la Raiffeisen Bank zilele de emitere sunt 1, 7, 15 și 22 ale lunii. Dacă acestea coincid cu zile de sâmbătă, duminică sau zile declarate sărbători legale, ciclul de tranzac]ionare poate fi mărit sau micșorat cu câteva zile. 26


Sumele de bani cheltuite în această perioadă pot fi returnate băncii fără a plăti dobândă, în cazul în care în fiecare lună returnarea acestora se face în totalitate în cadrul perioadei de rambursare. La sfârșitul ciclului de tranzac]ionare, banca emite un extras de cont (raport de activitate). Codul CVC2/CVV2 – Card Verification Code 2/Card Verification Value 2: Codul CVC2 (Card Validation Code) 2 este un cod de securitate a cardurilor emise sub sigla MasterCard, format din 3 cifre, înscris pe spatele cardului în continuarea panelului de semnătură. Este folosit în tranzactii fără prezen]a fizică a cardului (internet, mail, telefon). Codul CVV2 (Card Verification Value) 2 este un cod de securitate a cardurilor emise sub sigla Visa, format din 3 cifre, înscris pe spatele cardului în continuarea panelului de semnătură. Este folosit în tranzac]ii fără prezen]a fizică a cardului (internet, mail, telefon). Comisioanele reprezintă acele taxe percepute pentru diverse servicii, incluse sau op]ionale. Exemple: taxa de interogare sold, taxa de regenerare PIN, taxa de preschimbare card, comision de retragere numerar etc.. Contactless Card – acel smart card ce realizeaz` comunicarea cu cititorul de carduri (ex. E-POS, ATM, cititor de bilete transport \n comun etc.) [i sunt folosite pentru pl`]i rapide, deoarece cardul trebuie doar apropiat de cititorul de card (de unde [i denumirea de “contactless”, din englez` – f`r` contact). Credit Revolving - din engleză “to revolve” = a se roti în jurul unui punct fix sau în jurul axei proprii; legat de cardul de cumpărături înseamnă “a se repeta cu ciclicitate”, un credit a cărui sumă maximă disponibilă scade pe măsur` ce utilizezi banii și crește odată cu rambursările efectuate de tine (pån` la re\ntregirea limitei ini]iale). Dobânda reprezintă costul utilizării liniei de credit pe o perioadă de timp mai lungă decât perioada de gra]ie, adică pentru situa]iile în care sumele cheltuite nu sunt rambursate la timp (la sfårșitul perioadei de gra]ie). Dobânda este calculată sub forma unui procent din suma utilizată, un procent care se adaugă la datoria totală și este calculat zilnic până în momentul achitării sumelor. E-POS (Electronic Point of Sale) – este acel aparat instalat la comercian]i prin care este trecut cardul bancar și care citește de pe acesta informa]iile legate de contul tău, în scopul efectuării unei pl`]i. Uneori este numit simplu POS (Point of Sale). Extrasul de cont/Raportul de activitate reprezintă un istoric al cumpărăturilor efectuate în luna precedentă emiterii lui, precum și o sinteză a sumei datorate, a sumei minime de plată, informa]ii legate de titularul cardului de credit, dar și informa]ii legate de card în sine. Imprinter – Un predecesor al E-POS-ului, în prezent rar utilizat, care func]ioneaz` pe un principiu mecanic de imprimare pe hârtie a informa]iilor de pe cardurile embosate (înscrisul de pe aceste carduri este în relief).

27


Limita de credit reprezintă acea sumă maximă pusă la dispozi]ie de bancă sub formă de împrumut și care poate fi accesată prin intermediul cardului de credit. Depășirea limitei reprezintă acea trecere peste suma maximă acordată de bancă (practic este cheltuită o sumă mai mare decât cea pusă la dispozi]ia clientului). Penalizările intervin sub forma unor sume percepute pentru neplata la timp a sumei minime de plată aferent` fiecărui extras de cont. Perioada de gra]ie reprezintă un număr de zile între data în care ai cumpărat un bun anume și data scadentă (ziua în care trebuie returnate sumele utilizate), pe parcursul cărora nu se percepe niciun fel de dobândă, atât timp cât rambursezi în totalitate sumele cheltuite. Acest număr de zile poate varia de la o institu]ie financiar` la alta. În cazul cardului de cumpărături Raiffeisen Bank, beneficiezi de un număr de până la 56 de zile de gra]ie la cumpărături. Perioada de rambursare reprezintă perioada de timp în care utilizatorul cardului de cumpărături trebuie să returneze băncii, par]ial sau integral sumele utilizate. Practic, cel pu]in suma minim` de plată trebuie achitat` în această perioadă, care debutează în ziua în care se emite raportul de activitate și durează aproximativ 26 de zile. PIN – Personal Identification Number – este acel cod format din 4 cifre pe care îl cere bancomatul în momentul efectuării unei retrageri de numerar sau interogări de sold. E-POS-urile pot cere sau nu tastarea PIN-ului pentru autorizarea tranzac]iilor efectuate. Plata contactless (din englez` – f`r` contact) - acea plat` care se poate realiza \ntre un cititor contactless (E-POS, ATM, cititor bilete transport \n comun, etc.) [i cardul contactless, telefonul mobil cu CIP special integrat, stickerul lipit pe telefonul mobil sau cardul – breloc, toate dotate cu tehnologia contactless. Reînnoirea cardului - Fiecare card are o anumită perioadă de valabilitate (2 ani pentru cardurile cu bandă magnetică și 3 ani pentru cele cu cip). La sfârșitul acestei perioade, cardul se reînnoiește automat. Noul card poate fi ridicat de la unitatea bancară care a emis cardul. Rambursare – plata lunară a unei sume la alegere (între suma minimă de plată și suma totală datorată) efectuată în contul de rambursare. Taxa de administrare anuală este costul de între]inere a contului atașat cardului bancar de orice fel în care intră interogările soldurilor prin Call Center, emiterea și expedierea extrasurilor de cont și alte taxe aferente serviciilor de care beneficiezi în calitate de titular de card de credit.

28Raiffeisen Bank - ABCdar Card de Cumparaturi