Page 1

Arch4All

architecture | renovation | construction

www.arch4all.com

Chania /Crete /Greece

email: dimitriskoudounakis@gmail.com | contact : (+30) 28210 91781 | (+30) 6977472082


Αρχιτεκτονική Κτιρίων

συγκρότημα κατοικιών

ιδιωτική κατοικία στα Χανιά ιδιωτική κατοικία στα Χανιά

ιδιωτικός κήπος κατοικίας

...αριτεκτονική μελέτη ως σύγχρονη επιστημονική διαδικασία...

αρχιτεκτονική μελέτη συγκροτήματος κατοικιών

κατοικία στα Φηρά Σαντορίνης

...σύγχρονα μέσα - υψηλή αισθητική...

Η αρχιτεκτονική μελέτη, στην εταιρία Arch4All, για κτίρια όπως κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίρια γραφείων και σύνθετες εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζεται μέσω σύγχρονης επιστημονικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής στάδια:

απεικόνισης, έτσι ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης με τον πληρέστερο τρόπο, και με τις παράλληλες συμβουλές μας, τελικά να αποφασίζει την ιδανική λύση.

1. Μελέτη Σκοπιμότητας , Κτιριοδομικός σχεδιασμός: Ο σωστός προγραμματισμός του έργου, είναι η

διάζεται με ακρίβεια και με την συνεργασία πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου και αδειοδοτείται η κατασκευή του κτιρίου από την πολεοδομία.

πρώτη μας συμβολή στα έργα που αναλαμβάνουμε. Ερευνούμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, της περιοχής, των οικονομικών συνθηκών, του μικροκλίματος, καταγράφουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργοδοτών, τις λειτουργικές προϋποθέσεις και τις αισθητικές επιταγές, έτσι ώστε, τα κτίρια, τελικά, να χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, άνεση, ποιότητα, υψηλή αισθητική κ.α.

2. Αρχιτεκτονική Προμελέτη: Αφού έχουν οριστεί όλες οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό του κτιρίου, σχεδιάζονται διάφορες παραλλαγές, που πληρούν τις προυποθέσεις, παρουσιάζονται με σύγχρονα μέσα

3. Οριστική Μελέτη: Αφού αποφασιστεί το ιδανικό κτίριο μέσω της εκτεταμένης προμελέτης, σχε-

4. Μελέτη Εφαρμογής : Κατά την μελέτη εφαρμογής, γίνεται επανέλεγχος των μελετών, καθορίζο-

νται όλα τα δομικά υλικά και ο τρόπος εφαρμογής τους και παρουσιάζόνται σε ειδικό τεύχος λεπτομερειών (1:20 εώς 1:1) όλες οι συνδέσεις υλικών και εξοπλισμού. Στόχος μας είναι όλα τα κτιρία στα οποία συμμετέχουμε, να χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική ώστε να προσφέρεται ένας όμορφος χώρος διαβίωσης και εργασίας, ο οποίος να εναρμονίζεται, ταυτόχρονα, με τις επιθυμίες των χρηστών, με το περιβάλλον του καθώς και με την εποχή του.


Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων

κατοικία στα Χανιά

bar Βαζάκι

καραμέλα bar | παλιό λιμάνι Χανίων

...ο χώρος μας, ένα σημαίνον σκηνικό της ζώης μας... Στην εταιρία Arch4All, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Είτε σκοπεύετε να χτίσετε είτε να ανακαινίσετε τον χώρο που ζείτε και εργάζεστε, μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά, ώστε ο χώρος να μεταμορφωθεί σε ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Συχνά λέμε, πως η διακόσμηση ξεπερνά την επιλογή όμορφων υλικών και αντικειμένων, για να κατασκευαστεί μία κατάσταση, μία ατμόσφαιρα που να περιβάλλει την καθημερινότητα των χρηστών του χώρου, ένα σημαίνον σκηνικό της ζώης μας.

1. Δημιουργικό τεστ: Για να σας προσεγγίσουμε, και να καταλάβουμε με ταχύτητα και σαφήνεια το αισθητικό ύφος που επιθυμείτε να διέπει τον εσωτερικό χώρο, σας προσκαλλούμε να ξεφυλλίσετε οργανωτικά τεύχη και να χαρακτηρίσετε χώρους, αντικείμενα, υλικά κ.α. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται η σημαντική πρώτη προσέγγιση.

2. Προμελέτη Διακόσμησης: Κατά την προμελέτη, γίνονται τακτικές παρουσιάσεις στους πελάτες μας, ολοκληρωμέ-

νων προτάσεων σε σχέδια και τρισδιάστατα με την πρώτη εκτίμηση κόστους. Έτσι καθορίζεται πλήρως, η διακοσμητική

bar Ρωγμή | παλιά πόλη Χανίων

εστιατόριο Dusseldorf | Germany

...αισθητική & λειτουργικότητα... πρόταση και μεθοδεύεται η διαδικασία των εργασιών.

3. Έρευνα αγοράς: Κατά τις διακοσμήσεις, είναι σημαντική η ερεύνα αγοράς, τόσο στα υλικά, τα αντικείμενα

αλλά και στα συνεργεία. Με ολοκληρωμένη την προμελέτη, καταλήγουμε εύκολα στην ιδανική επιλογή μέσα από το «χάος» των οικοδομικών υλικών, των αντικειμένων κ.α. Επίσης ολοκληρώνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, στον οποίο δεν επιτρέπονται μονομερής αποκλίσεις, και απολογιστικά έξοδα.

4. Υψηλή επίβλεψη εργασιών: Λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών ,είναι απαραίτητη η τακτική παρου-

σία συνεργάτη μας μηχανικού στο έργο, για να αποφεύγχουν αποκλίσεις, λάθη, βλάβες κ.α. Μόνο έτσι είναι βέβαιο το αποτελέσμα των εργασιών τόσο ποιοτικά, αλλά και οικονομικά. Στόχος μας είναι όλοι χώροι που μελετούμε , να χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική αλλά και λειτουργικότητα, για να προσφέρεται ένας όμορφος, φιλόξενος χώρος διαβίωσης και εργασίας που να ξεπερνά και να συμπληρώνει τις προσδοκίες του εργοδότη.


Παρουσίαση - Φωτορεαλισμός

studio Αρχιτεκτονικής

μπάνιο κατοικίας

δωμάτιο ξενοδοχείου

...σύγχρονα μέσα παρουσίασης...

εργαστήριο Αγιογραφίας

ιδιωτικός κήπος κατοικίας

...εικόνες & αντικείμενα υψηλής ποιότητας...

Από την αρχή της καριέρας μας, πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική γίνεται μέσω σχεδίων. Πάντα δίναμε ιδιαίτερη σημασία στα μέσα απεικόνισης, είτε ψηφιακά είτε προπλάσματα. Έτσι, ξεχωρίσαμε γρήγορα, στον τομέα του φωτορεαλισμού και την κατασκευή μακετών. Είτε επιθυμείτε να δείτε την μελλοντική σας κατοικία, είτε να διαφημίσετε σε πινακίδα το έργο σας, είτε να παρουσίασετε έργα μεγάλης κλίμακας, θα σας προσφέρουμε εικόνες και αντικείμενα υψηλής ποιότητας, που έχουν αναγνωριστεί από διεθνούς αναγνώρισης πελάτες μας.

σκευές, όπως resorts, αστικές αναπλάσεις, ακόμα και έργα που αφορούν ολόκληρες πόλεις.

1. Μακέτες, προπλάσματα: Μπορούμε να κατασκευάσουμε μακέτες σε κάθε κλίμακα, με αξιοθαύμαστα

4. Animation, VirtualReality: Σε απαιτητικά έργα έχουμε την ικανότητα να σκηνοθετήσουμε εικο-

αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις που θέλετε να επενδύσετε στην ποιοτική παρουσίαση των έργων σας, κατασκευάζουμε αξιόπιστα αντίγραφα υπό κλίμακα.

2. Τρισδιάστατες απεικονίσεις: Με μεγάλη εμπειρία και βέβαιη την υψηλή ποιότητα, δημιουργούμε

εικόνες για αντικείμενα, ειδικές κατασκευές, κτίρια κατοικίας, πολυκατοικίες, μέχρι και για χαώδεις κατα-

3. Τρισδιάτατες απεικονίσεις εσωτερικών χώρων: Σήμερα, δεν αρκεί να παρουσιάζονται οι εσωτερικοί χώροι με απλά γραμμικά σχέδια. Είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει το τρόπο παρουσίασης, ριζικά. Πλέον οι πελάτες μας, έχουν το δικαίωμα να δουν από την αρχή την ρεαλιστική τελική εικόνα του χώρου τους. Και εμείς, μπορούμε να την παράξουμε.

νικές πλοηγήσεις με την μορφή των animation, αλλά και με εξελιγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν στον θεατή να πλοηγηθεί όπως επιθυμεί. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη παρουσίαση των έργων και την καλύτερη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών υπέρ της οικοδομικής δραστηριότητας.


Επίβλεψη, διοίκηση έργου, κατασκευή

...ο στόχος είναι πάντα το κτίριο...

...εγγυημένη επιτυχία εργασιών και άμεση επίλυση προβλημάτων...

Αν και η αρχιτεκτονική γίνεται μέσω σχεδίων, ο στόχος είναι πάντα το κτίριο. Όσο σημαντική και αν είναι η ολοκληρωμένη μελέτη των έργων, μία λανθασμένη εφαρμογή της, μπορεί να έχει ακόμα και τραγικά αποτελέσματα. Η μεγάλη πολυπλοκότητα των εργασιών, το πλήθος των διαφορετικών συνεργειών και εργασιών, η αχανής νομοθεσία, η δυσκολία διαχείρησης του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού είναι οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την παρουσία εξιδικευμένου προσωπικού που να λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων του έργου και, κατ’ επέκταση του εργοδότη. Η συμβολή μας στην διαδικασία της κατασκευής μπορεί να είναι η εξής:

2. Υψηλή επίβλεψη εργασιών ( ή επιστασία): Κατά την υψηλή επίβλεψη των εργασιών, αναλαμβά-

1. Ελάχιστη Επίβλεψη: Αποτελεί την υποχρεωτική συμβολή μηχανικού κατά την οικοδόμηση του έργου,

3.Εργοληψία - Κατασκευή: Εάν επιθυμείτε να έχετε την ασφάλεια μίας συγγραφής υποχρεώσεων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού κανονισμού. Έτσι ελέγχεται η κατασκευή, η νομιμότητά της, η στατική επάρκεια, ηορθότητα της εφαρμογής της μελέτης, η ασφάλεια των εργαζομένων, η ποιότητα των υλικών κ.α. Ο ρόλος μας είναι, κυρίως ελεγκτικός και συμβουλευτικός, και η παρουσία μας στο έργο αφορά την ανάθεση εργασιών, τον δειγματοληπτικό έλεγχο της εργασίας και την παραλαβή της.

νουμε συνολικά την ευθύνη της διοίκησης του έργου, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προυπολογισμών, την αναζήτηση και την επιτήρηση των συνεργείων κ.α. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να σας εγγυηθούμε την επιτυχία των εργασιών σας και την άμεση επίλυση κάθε θέματος. Συντάσουμε μελέτη εφαρμογής, κάνουμε έρευνα αγοράς και απλοποιούμε την λήψη των αποφάσεων, προκαθορίζοντας τα οφέλη, τις αδυναμίες, το κόστος. Καθ’ ολη την διάρκεια των εργασιών σας σας ενημερώνουμε με εξαιρετικό επαγγελματισμό ανά φάσεις, και σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε ή θεωρείτε αναγκαία. που σας εξασφαλίζει ποιοτικά, οικονομικά και χρονικά, μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή του κτιρίου σας. Με την πολυετή εμπειρία μας πάνω στην κατασκευή και τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη πρότασης κατασκευής ¨με το κλειδί στο χέρι¨, συνοδευόμενη από έγγραφη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη.

Layout 20131115 b  
Layout 20131115 b