Page 1

. ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1932 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018


Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Ε.Ο.Σ Δράμας πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν πάντα υπόψιν την πιθανότητα αιφνίδιας αλλαγής των καιρικών συνθηκών. Ο αναγκαίος εξοπλισμός καθορίζεται πάντα από την εποχή, τις καιρικές συνθήκες και την δυσκολία της διαδρομής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

*

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Σακίδιο 20 -4 0 λίτρα • Νερό 1,5 - 2 λίτρα • Τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες • Φακός Κεφαλής • Μπατόν (προαιρετικά) • Παπούτσια- Μπότες Πεζοπορίας • Ισοθερµικά Εσώρουχα και κάλτσες • Αδιάβροχο - Αντιανεµικό ελαφρύ jacket • Fleece ή Soſtshell jacket • Γυαλιά Ηλίου, Κρέµα προσώπου - χειλιών, Καπέλο • Πυξίδα, Σουγιάς, Χάρτης περιοχής, σφυρίχτρα, σπίρτα • Πλαστικές σακούλες (για µεταφορά σκουπιδιών, βρεγµένων ρούχων) • Χοντρές πλαστικές σακούλες(για την προστασία του ρουχισµού και του ευαίσθητου εξοπλισµού από την βροχή) • Ατοµικό Φαρµακείο, αλουµινοκουβέρτα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Σακίδιο 30 - 60 λίτρα • Νερό 2 λίτρα • Τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες • Φακό κεφαλής • Άκαµπτες ή ηµιάκαµπτες µπότες ορειβασίας • Ισοθερµικά εσώρουχα και κάλτσες • Soſtshell ή fleece jacket • Αδιάβροχο -Αντιανεµικό Jacket • Παντελόνι Soſtshell ή αδιάβροχο • Πουπουλένιο µπουφάν ή 2ο fleece • 2 ζευγάρια γάντια αδιάβροχα,θερµοµονωτικά • Σκούφος ή µπαλακλάβα • Γκέτες • Γυαλιά Ηλίου,Μάσκα Θυέλλης,κρέµα προσώπου - χειλιών • Κραµπόν - Πιολέ • Μπατόν • Πυξίδα, σουγιάς, χάρτης περιοχής, σφυρίχτρα, σπίρτα • Ατοµικό φαρµακείο,αλουµινοκουβέρτα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

• Αντίσκηνο • Υπόστρωµα • Υπνόσακος • Γκαζάκι • Μαγειρικά σκεύη


ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Εώς 4

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Εώς 6

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Πάνω από 6

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Εώς 6

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Πάνω από 6

ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Πάνω από 6

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Εώς 500µ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Εώς 1.500µ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Πάνω από 1.500µ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Εώς 1.000µ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Εώς 1.500µ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ Πάνω από 1.500µ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Καλή

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πολύ καλή

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άριστη

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άριστη

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άριστη

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άριστη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

01

02

03

04

05

06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΧΙΟΝΙ

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΟΨΕΙΣ, ή ΚΛΙΣΕΙΣ >40ο

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες του ΕΟΣ ∆ράµας πρέπει να είναι µέλη του συλλόγου ή ενός σωµατείου µέλους της Ε.Ο.Ο.Α, πρέπει να είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι για το τρέχον έτος και να φέρουν το αντίστοιχο σήµα στην κάρτα µέλους του συλλόγου. Επιτρέπεται σε άτοµα που συµµετέχουν για πρώτη φορά να δοκιµάσουν χωρίς να είναι µέλη. Απαραίτητα όµως θα έχουν συµπληρώσει και υπογράψει τη φόρµα εγγραφής. Αρχή του σωµατειακού έτους ορίζεται η 1η Νοεµβρίου. Όλοι οι συµµετέχοντες στις αναβάσεις και δραστηριότητες του ΕΟΣ ∆ράµας αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. Τα µέλη πρέπει να επιλέγουν τη συµµετοχή τους σε εξορµήσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες τους και να µην συµµετέχουν σε εξορµήσεις µεγαλύτερου βαθµού δυσκολίας από αυτό που µπορούν γιατί θα ταλαιπωρηθούν και θα δηµιουργήσουν πρόβληµα στην συνοχή της οµάδας (καθυστέρηση, θέµατα ασφαλείας κτλ.). Οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό (και γνώσεις χρήση αυτού) που απαιτείται για την συµµετοχή τους

στην εκάστοτε εξόρµηση και να έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές µε τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστηµα που θα πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα. Το πρόγραµµα των εξορµήσεων ενδέχεται να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, την δυσκολία των διαδροµών και τον αριθµό ή τις δυνατότητες των συµµετεχόντων. Ο αρχηγός της εξόρµησης διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού –βουνού είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια της οµάδας έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το πρόγραµµα και όλοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις του. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτοµα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλο εξοπλισµό ή γνώσεις, ανυπακοή, ανάρµοστη συµπεριφορά, κλπ.). Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε οµαλές καιρικές συνθήκες σε συνήθη κατάσταση βουνού για την συγκεκριµένη εποχή και σε µέσο ορειβατικό περπάτηµα.


∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ετήσια Συγκέντρωση Αρχηγών και Μελών του Συλλόγου για την κατάρτιση του νέου προγράµµατος δραστηριοτήτων και εξορµήσεων 2019 - µε βαρβάρα, κρασί και διάφορα εδέσµατα Ώρα: 18:30 - Γραφεία Συλλόγου

• Γενικός Γραµµατέας Τόλιος Παναγιώτης 6997 127 743. • Στο κατάστηµα «Γρανάζι» 19ης Μαϊου 89, ∆ράµα τηλ. 25210-45812.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόλιος Παναγιώτης: 6997 127 743 Γιάννης ∆ηµητριάδης: 6940 633 339 Μποντρουά Άλεξ: 6972 584 188 Κώστας Κασάπης: 6938 330 838

• Κρατήσεις γίνονται δεκτές µόνο µε το Ονοµατεπώνυµο και τον Αριθµό Τηλεφώνου. • Στις Ηµερήσιες εξορµήσεις σε περίπτωση µη παρουσίας µέχρι την αναχώρηση του λεωφορείου και σε περίπτωση ακύρωσης µετά τις 12:00 του Σαββάτου, ο δηλών βαρύνεται µε το κόστος της προκαταβολής εάν την κατάθεσε στο σύλλογο ή µε το πλήρες αντίτιµο της συµµετοχής εάν δήλωσε τηλεφωνικά το οποίο καταβάλλεται είτε στα Γραφεία του Συλλόγου είτε σε επόµενη συµµετοχή, εκτός εάν η θέση συµπληρωθεί από άλλο άτοµο.Άτοµα τα οποία εµφανίζονται το πρωί πριν την αναχώρηση χωρίς δήλωση συµµετοχής έχουν το δικαίωµα να συµµετάσχουν µόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Λεοφωρείο. • Στις Πολυήµερες εξορµήσεις η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνεται 2 εβδοµάδες νωρίτερα ώστε να µπορεί και ο σύλλογος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες κρατήσεις (ξενώνας, καταφύγιο, θέση σκηνής). Η συµµετοχή είναι έγκυρη µετά την καταβολή της προκαταβολής που απαιτείται. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, εκτός εάν η κενή θέση καλυφθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ α) Γραφεία του Συλλόγου | Σµύρνης 2 | 5ος όροφος | 25210 33049 β) Στην κεντρική πλατεία, στον πίνακα ανακοινώσεων γ) Στο κατάστηµα «Γρανάζι»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

• Γραφεία Συλλόγου Σµύρνης 2, 5ος όροφος / 25210 33049 Τρίτες 8-9 το απόγευµα • Κατάστηµα «Γρανάζι» 19ης Μαϊου 89, ∆ράµα/ 25210 45812

*

Ο Ε.Ο.Σ. ∆ΡΑΜΑΣ γνωστοποιεί ότι η Ορειβασία, η Πεζοπορία και η αναρρίχηση είναι δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο τραυµατισµού. Η Συµµετοχή των Μελών προϋποθέτει ανεπιφύλακτα ότι Ο Σύλλογος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι Συντονιστές δεν φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυµατισµό σε οποιονδήποτε από τους συµµετέχοντες σε αυτές της ∆ραστηριότητες. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη.


βρείτε µας στην επίσηµη ιστοσελίδα www.eosdramas.gr & στο facebook ΕΟΣ ∆ράµας - Eos Dramas

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΤΙΟ Κάθε Τετάρτη στις 17:30 πεζοπορία διάρκειας 2 ωρών. Συγκέντρωση στο Εθνικό ∆ηµοτικό Στάδιο. Πληροφορίες: Κασάπης Κώστας, τηλ. 6938330838

Τον Μάρτιο του 2019

χιονοδροµική αποστολή στις Ιταλικές - Ελβετικές Άλπεις από 08/03/2019 έως 13/03/2019 * πληροφορίες: Κασάπης Κώστας τηλ: 6938330838


ΗΓΟ Σ ΑΡΧ

ΜΙΚ Ρ

ΗΠ

Ο ΡΕ

ΙΑ

ΙΑ Ο ΡΕ ΜΕΓ Α

ΛΗ Π

ΗΣΗ ΑΝΑ

ΧΩ Ρ

ΝΙΑ ΗΜ ΕΡ/

Φαλακρό Κυριακή 07:00 / ορειβατική 11/02/2018 Πλατεία / Κουρί - Χιονοδροµικό κέντρο Γραφεία Προφήτης Ηλίας (2232µ.) - Χιονοδροµικό κέντρο Συλλόγου

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 5

Τριανταφυλλίδης Στέλιος τηλ: 6971837081

Παπά Ταρλασί Κυριακή 07:30 / πεζοπορική 04/03/2018 Εθνικό / Εθνικό Στάδιο - Παπά Ταρλασί - Άγιος Ευστάθιος Στάδιο ∆ράµας

4 ώρες βαθµός δυσκολίας 1

Ματζάνης Ισαάκ τηλ: 25210 22224

8 ώρες βαθµός δυσκολίας 6

Μποντρουά Αλέξανδρος τηλ: 6972584188

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ∆ιάθλου Σάββατο / Φαλακρό ∆ράµας 10/03/2018 / ∆ιοργανωτής: ΕΟΣ ∆ράµας µε Κυριακή 11/03/2018

ΜΑΡΤΙΟΣ

Όρβηλος Κυριακή 07:00 / ορειβατική 18/03/2018 Πλατεία / Κατάφυτο - Τσολιάς (2212µ.) Γραφεία Αλή Μπουτούς (2172µ.) - Κατάφυτο Συλλόγου Bansko Σάββατο / χιονοδροµική 31/03/2018 µε Κυριακή 01/04/2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΞΟ

ΡΜ ΗΣΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κερκίνη Κυριακή 07:00 / ποδηλατική - πεζοπορική 15/04/2018 Πλατεία Γραφεία Συλλόγου

14:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

Τόλιος Παναγιώτης τηλ: 6997127743

Μαυρίδης Γιώργος τηλ: 6987171424


ΗΓΟ Σ ΑΡΧ

ΜΙΚ Ρ

ΗΠ

Ο ΡΕ

ΙΑ

ΙΑ Ο ΡΕ ΜΕΓ Α

ΛΗ Π

ΗΣΗ ΑΝΑ

ΧΩ Ρ

ΝΙΑ

3 ώρες Καραµπατζάκης βαθµός Φάνης δυσκολίας τηλ: 6979790361 1

ΜΑΪΟΣ

ΗΜ ΕΡ/

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

07:00 Γρανίτης Κυριακή / ορειβατική 06/05/2018 Πλατεία / Γρανίτης - Χαλί - Ε6 - Νευροκόπι Γραφεία (συνδιοργάνωση µε λέσχη καταδροµών) Συλλόγου

8 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

Καλαϊτζίδης 5 ώρες Ηλίας βαθµός δυσκολίας τηλ: 6981813081 2

Φαλακρό Κυριακή 07:00 / ορειβατική 20/05/2018 Πλατεία / Πύργοι - Φ1 - Πόρτες - Καρτάλκα (2035µ.) Γραφεία Χιονοδροµικό κέντρο - Κουρί- Βώλακας Συλλόγου

9 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

Μποντρουά 5 ώρες Πωλ βαθµός δυσκολίας τηλ: 6944252956 2

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

Παρθένο ∆άσος Κυριακή 07:00 29/04/2018 / πεζοπορική Πλατεία Καταρράκτες - Κήπος των Βράχων Γραφεία Συλλόγου

ΜΑΪΟΣ

ΕΞΟ

ΡΜ ΗΣΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οχρίδα Σάββατο / Οδοιπορικό 26/05/2018 µε ∆ευτέρα 28/05/2018

Ίασµος Κυριακή 07:00 / πεζοπορική 10/06/2018 Πλατεία / Πολύανθος - Κάβος Γραφεία Συλλόγου Πανβορειοελλαδική Συνάντηση Σάββατο / ορειβατική 16/06/2018 µε Κυριακή 17/06/2018

Λάµπογλου Μαρία τηλ: 6974017869

14:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

08:30 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

Τζίτζιρας 3 ώρες βαθµός Χρήστος δυσκολίας τηλ: 6977361901 1 Χατζηιωάννου Τάκης τηλ: 6945703839


ΙΟΥΝΙΟΣ

Σµόλικας Σάββατο / ορειβατική 30/06/2018 / Αγία Παρασκευή - ∆ρακόλιµνη - µε Σµόλικας (2637µ.) Κυριακή 01/07/2018

ΗΓΟ Σ ΑΡΧ

ΜΙΚ Ρ

ΗΠ

Ο ΡΕ

ΙΑ

ΙΑ Ο ΡΕ ΜΕΓ Α

ΛΗ Π

ΗΣΗ ΑΝΑ

ΧΩ Ρ

ΝΙΑ ΗΜ ΕΡ/

ΕΞΟ

ΡΜ ΗΣΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 05:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

7 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

Καλαϊτζίδης Ηλίας τηλ: 6981813081

14:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

Μπισιρτζόγλου 4 ώρες Νίκος βαθµός δυσκολίας τηλ: 6944297371 1

ΙΟΥΛΙΟΣ

∆ιανυκτέρευση σε σκηνές

Μεγάλο Λιβάδι - Ουλούγιαλου Σάββατο / πεζοπορική 07/07/2018 µε Κυριακή 08/07/2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

∆ιανυκτέρευση σε σκηνές

Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση Παρασκευή 14:00 / ορειβατική 20/07/2018 Στάδιο / Κόζιακας (1901µ.) µε ∆όξας ∆ευτέρα ∆ράµας 23/07/2018 Καράντερε Κυριακή 07:00 / πεζοπορική 29/07/2018 Πλατεία / Ελατιά - Τσάκαλος (1826µ.) Γραφεία (συνδιοργάνωση µε Οικολογική Κίνηση ∆ράµας) Συλλόγου

Ορειβατική Αποστολή στις Αλπεις Ανάβαση στο δόντι του γίγαντα (4013µ.) ∆ιάσχιση της κόψης Cosmiques (3842µ.) Ανάβαση στο Mont Blanc (4810µ.)

Πέµπτη 02/08/2018 µε Σάββατο 11/08/2018

Καραγιάννης Αλέξης τηλ: 6945152393

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

3 ώρες Λιόντας βαθµός Γιάννης δυσκολίας τηλ: 6972961965 1

Μπενάζης Χρήστος Βλαχάκης Αθανάσιος


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Θάσος Σάββατο

ΗΓΟ Σ ΑΡΧ

ΜΙΚ Ρ

ΗΠ

Ο ΡΕ

ΙΑ

ΙΑ Ο ΡΕ ΜΕΓ Α

ΛΗ Π

ΗΣΗ ΑΝΑ

ΧΩ Ρ

ΝΙΑ ΗΜ ΕΡ/

ΕΞΟ

ΡΜ ΗΣΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πεταλούδης Στέφανος τηλ: 6941436202

/ Πευκάρι - Κατασκήνωση µελών 11/08/2018

µε Κυριακή 19/08/2018

Ράφτινγκ Κυριακή 08:30 / Νέστος 26/08/2018 Πλατεία Γραφεία Συλλόγου Πιρίν (Βουλγαρία) Σάββατο / ορειβατική 01/09/2018 / Καταφύγιο Βίχρεν - Βίχρεν (2914µ.) µε Κούτελο - Κοντσέτο Κυριακή (συνδιοργάνωση µε Οικολογική Κίνηση ∆ράµας) 02/09/2018

14:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

Όλυµπος Σάββατο / ορειβατική 15/09/2018 / Ανάβαση στις κορυφές του Ολύµπου µε Κυριακή 16/09/2018

06:00 Στάδιο ∆όξας ∆ράµας

Τσουκαλίδης Γιώργος τηλ: 6944898835 8 - 9 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

4 - 5 ώρες Καληµέρης βαθµός Απόστολος δυσκολίας τηλ: 6942456799 2

Μποντρουά Αλέξανδρος τηλ: 6972584188

Όρβηλος Κυριακή 07:00 / ορειβατική 30/09/2018 Πλατεία / Ακρινό - Αλή Μπουτούς (2172µ.) Γραφεία Τσολιάς (2212µ.) - Κατάφυτο Συλλόγου

8 - 9 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

5 ώρες Ζωγραφίδης βαθµός Χριστόδουλος δυσκολίας τηλ: 6932457109 2

Μενοίκιο Κυριακή 07:00 / πεζοπορική 07/10/2018 Πλατεία (συνδιοργάνωση µε Οικολογική Κίνηση ∆ράµας) Γραφεία Συλλόγου

6 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

3 ώρες Μπενάζης βαθµός Κώστας δυσκολίας τηλ: 6932362669 1


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΗΓΟ Σ ΑΡΧ

ΜΙΚ Ρ

ΗΠ

Ο ΡΕ

ΙΑ

ΙΑ Ο ΡΕ ΜΕΓ Α

ΛΗ Π

ΗΣΗ ΑΝΑ

ΧΩ Ρ

ΝΙΑ ΗΜ ΕΡ/

ΕΞΟ

ΡΜ ΗΣΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπερµαραθώνιος V.F.T. Παρασκευή / εθελοντισµός 12/10/2018 / Συµµετοχή του Συλλόγου στους αγώνες µε µε παρουσία σε στεκ & σκούπες Κυριακή 14/10/2018 Παγγαίο Κυριακή 07:00 / ορειβατική 21/10/2018 Πλατεία / Νικήσιανη - Κόψη Τυρνινή Γραφεία Τρίκορφο (1940µ.) - Κεντρίτσα - Νικήσιανη Συλλόγου

8 - 9 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

5 ώρες Τριανταφυλλίδης βαθµός Στέλιος δυσκολίας τηλ: 6971837081 2

9 ώρες βαθµός δυσκολίας 3

6 ώρες Μποντρουά βαθµός Πωλ δυσκολίας τηλ: 6944252956 2

3 - 4 ώρες βαθµός δυσκολίας 1

∆αυίδ Ανδρέας τηλ: 6973827422

08:00 ∆ρόµοι του νερού Κυριακή / Πεζοπορική 25/11/2018 Πλατεία / Ζυγός - Παλιά Καβάλα - Καβάλα Γραφεία Συλλόγου

5 ώρες βαθµός δυσκολίας 2

∆ηµητριάδης Γιάννης τηλ: 6940633339

08:00 Στα µονοπάτια νότια του Νέστου Κυριακή (Τυχότα) / Πεζοπορική 09/12/2018 Πλατεία / Τζαµί - Μακρυπλάι - Κούρταλα Γραφεία Συλλόγου

4 ώρες βαθµός δυσκολίας 1

Αµανατίδης Άρης τηλ: 6944603772

Φαλακρό Κυριακή 07:00 / ορειβατική 04/11/2018 Στάδιο / Ξηροπόταµος - ∆όντι (2020µ.) - Βαθύλακκος ∆όξας ∆ράµας 09:30 Στενά Νέστου Κυριακή / Πεζοπορική 18/11/2018 Σιδηροδροµι(συνδιοργάνωση µε Οικολογική Κίνηση ∆ράµας) κός Σταθµός ∆ράµας


ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ Για παιδια από 7-15 ετών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Δημητριάδης Ιωάννης / 6940 633339 - Κασάπης Κώστας / 6938 330838


ΕΟΣ ∆ράµας - Eos Dramas

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 . ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1932 .

www.eosdramas.gr

ΕΟΣ Δράμας Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2018  
ΕΟΣ Δράμας Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2018  
Advertisement