Page 1

Компенсира недостига на важни за културата хранителни елементи в критичните фази џ Осигурява добър старт на развитие след зимния период џ Повишава икономическия ефект на културата џ


Трефо СЯРА Трефо Магне Трефо Боро Трефо Цинко


ПРОГРАМА ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦА С Ф-ТОП

розетка

стрелкуване бутонизация

цъфтеж

Листно торене с течни торове  

Листни торове за пшеница и рапица`2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you