Issuu on Google+

Компенсира недостига на важни за културата хранителни елементи в критичните фази џ Осигурява добър старт на развитие след зимния период џ Повишава икономическия ефект на културата џ


Трефо СЯРА Трефо Магне Трефо Боро Трефо Цинко


ПРОГРАМА ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ НА ПШЕНИЦА С Ф-ТОП

розетка

стрелкуване бутонизация

цъфтеж


Листно торене с течни торове