Page 1

Sanatçının Tanıtım Kitabı Alexandre Dang


İçindekiler 3

Alexandre Dang ile söyleşi

7

Sanatçının Özgeçmişi

9

Video ile kinetik (hareketli) sanatı daha iyi anlamak

11

Basından Haberler


3

Alexandre Dang ile söyleşi

Alexandre Dang ile söyleşi Sanatçı ve Mühendis

Nelerden İlham Alıyorsunuz? Alexander Calder’in hareketli ve sabit yerleştirmelerinden, Jean Tinguely’nin makinelerinden etkilendim. . Hareketli (Kinetik) Sanat Kavramını Açıklar mısınız?

Çalışmalarınızı Ne Oluşturuyor? Yenilenebilir enerjiler sayesinde hareket eden eserler üretiyorum. Bunların en öne çıkanları: * ‘Dans Eden Güneş Çiçekleri’ ve * ‘Rüzgar Gülü Çiçekleri’.

Kinetik sanat ifadesi örneğin rüzgar, güneş, bir motor veya seyirciler sayesinde hareket eden eserler için kullanılır. Bu yüzden bunlara devinen, evrimsel işler de denir çünkü seyircinin gözleri önünde değişime uğrarlar. Çalışmalarım yenilenebilir enerjilere dayanıyor. Bu çok hızlı gelişmekte olan bir alan. Yenilebilir enerjiler sanata otonom bir güç kaynağı sağlayarak yeni perspektifler ve çağdaş sanat üzerine yeni düşünce alanları yaratıyorlar.

‘Günebakan’lar, Avrupa Komisyonu Binası, Brüksel, 2012

Sanatsal Çalışmalarınıza Ne Zaman Başladınız? Çalışmalarıma 2004 yılında başladım.


4

Alexandre Dang ile söyleşi Dans Eden ‘Unutmabeni’ Çiçekleri, 2010 Laeken Kraliyet Seraları, Brüksel

“Rüzgar Gülü Çiçekleri” nasıl çalışıyor? Rüzgar Gülü Çiçekleri iki parçadan oluşuyor: yere sabitlenen gövde ve çiçeğin kafasını oluşturan hareketli kısım. Hareketli kısım dikey bir düzlem üzerinde gövdenin etrafında dönüyor. Çiçeğin bir yüzeyi kırmızı ve diğer yüzeyi sarı, bu da döngüsel hareketi vurgulamaya yarıyor.

Kalıcı iş "Rüzgar Gülü Çiçekleri",2014 Namur, Belçika

‘Dans Eden Güneş Çiçekleri’ Nasıl Çalışıyor? Fotovoltaik bir hücrenin yardımıyla çalışan bir motora sahipler. Fotovoltaik hücre ışığı elektriğe dönüştürerek motoru çalıştırıyor ve ışık oldukça çiçeğin sürekli hareket etmesini sağlıyor. Yatay olarak “tarla’ şeklinde veya dikey olarak “ dik bahçe” şeklinde yerleştiriliyorlar. Bulundukları ortamın ışığına göre tepki veriyorlar. Sabahleyin harekete geçiyor; saat 10.00 ve 17.00 arasında hareketliliklerinin doruk noktasına ulaşıyorlar. Günün sonunda ise hareket yavaşlıyor ve geceleyin tamamen duruyor. Hava bulutluysa, ışığın yoğunluğu düşüyor ve çiçeğin hareketi yavaşlıyor. Her çiçeğin, aldığı ışığın yoğunluğuna göre, kendine özgü bir ritmi oluyor. Bu çiçekler gölgede ya da direkt olmayan veya yapay bir ışığın varlığında bile canlanıyorlar.

Bu çiçekler gölgede ya da direkt olmayan veya yapay bir ışığın varlığında bile canlanıyorlar.


5

Alexandre Dang ile söyleşi

Eserlerinizde neden çiçekleri kullanmayı tercih ettiniz? Çiçekler özünde doğanın güzelliğini temsil eder. Eserlerimde çiçeklere hem şairane, hem oyuncu hem de mizahi bir boyut kazandırmak istedim. Bunu da güneş enerjisi sayesinde onlara hareket kazandırarak yapmayı düşündüm. Bu çiçekler genellikle şaşkınlığa yol açıyor, etkiliyor ve soru sorduruyorlar; aynı zamanda da satır aralarında değinilmek istenen tema hakkında düşündürüyorlar. Seyirciye vermek istediğiniz mesaj nedir?

Çalışmalarınızı çoğunlukla iç mekanlarda görüyoruz, hiç dışarıda sergilediğiniz oldu mu?

Sanat Bahçesi, 2012 Singapur Sanat Müzesi (SAM), Singapur

Evet, ‘Dans Eden Güneş Çiçekleri’ sıklıkla cam tavanlı mekanlarda (Belçika Kraliyet Seraları-Serres Royales-de olduğu gibi) ya da bir vitrinin arkasında (Singapur Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki gibi) sergilendiler. Ama dış mekanlarda da sergilendikleri oldu; örneğin Hong Kong’ da sokak ortasında. Veya Taipei Çağdaş Sanat Müzesi ile ortaklaşa yaptığımız bir çalışmada bir meydanda olduğu gibi.

Çalışmalarım, estetik boyutun ötesinde, seyirciyi günümüzün enerji kullanımı ve bu konudaki farklı perspektifler üzerine düşünmeye davet ediyor. Eserlerim heyecan, hareket ve sürekli bir değişimin ortasında devinen dünyanın istikrarsız durumunu yansıtıyor. Bu özellikle de enerji kaynakları konusunda böyle. Enerji, insanlığın geleceğine dair çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. .

Eserler izleyiciyi enerjinin kullanımı üzerine düşünmeye davet ediyor. Sanat Bahçesi, 2012 Singapur Sanat Müzesi (SAM), Singapur


6

Alexandre Dang ile söyleşi

Duruşunuzu biraz açıklar mısınız? Yerküreye ulaşan güneş enerjisi, insanlığın ihtiyacı olan enerjiden 10.000 kat daha fazla; buna rağmen hala elektriğe erişimi olmayan 1,7 milyar insan var. Bir şeyler yapmak gerektiği konusunda hemfikir olmaktan güç alabiliriz. Ben de bu sebeple bilimsel, çevreye duyarlı ve insani yönleri bir araya getiren sanatsal çalışmalarla bu konuya eğildim.

Yerküreye ulaşan güneş enerjisi, insanlığın ihtiyacı olan enerjiden 10.000 kat daha fazla. Özellikle çalışmalarımın telif haklarından elde edilen gelirle Solar Solidarity adlı kar amacı gütmeyen kurumun çalışmalarını destekliyorum. Solar Solidarity, gelişmekte olan ülkelerde güneş enerjisi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapan ve okul ve hastane gibi binaların elektrikle aydınlatılmasını sağlayan projelere finansal kaynak sağlayan bir oluşum.

Dans eden Günebakanlar Tarlası, 2006 Avrupa Komisyonu Binası, Brüksel

Bununla birlikte, düzenli olarak, katılımcıları sanatsal yaratım yoluyla sürdürülebilir enerji konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan atölye çalışmaları düzenliyorum. G ü n e ş e n e r j i s i y l e y a p ı l a n s a n a t l a r, sürdürülebilir büyüme ve yenilenebilir enerjiler hakkında konuşmak için konferanslara katılıyorum.

Güneş ener jisinin toplumumuzun geleceğinde ciddi anlamda yeri var mı? 2100 yılı için yapılan öngörüler, sürdürülebilir güneş enerjisinin dünyadaki enerji üretiminin %70’ini oluşturacağını söylüyor. Bugün dünyanın her yanında ekilen “Dans Eden Güneş Çiçekleri’ ve ‘Rüzgar Gülü Çiçekleri’; hem sanatın ışımasını sağlıyor hem de güneş enerjisinin dünyada giderek yaygınlaşmasını sembolize ediyor.


7

SANATÇININ ÖZGEÇMİŞİ

Dans Eden ‘Unutmabeni’ Çiçekleri, 2010 Laeken Kraliyet Seraları, Brüksel

SANATÇININ ÖZGEÇMİŞİ 1973, Strasbourg, Fransa doğumlu Brüksel, Belçika'da yaşıyor ve çalışıyor Bilimsel ve Sanatsal Eğitimi 2007-2008 Brüksel, Belçika Institut Supérieur, Plastik Sanatların Dili (ISELP) Olivier Duquesne ve Pierre Sterckx'in öğrencisi 1996 Paris, Fransa Ecole Nationale des Pont et Chaussée Mühendislik diploması 1993 Paris, Fransa Ecole Polytechnique Mühendislik diploması

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI Alexandre Dang'ın yürütüğü Kâr Amacı Gütmeyen Uluslararası “Solar Solidarity” Derneği şunları amaçlar: - Çağdaş sanat eserleri aracılığıyla, sürdürülebilir enerji potansiyeli üzerine bilinçlendirme, - Gelişmekte olan ülkelerdeki güneş enerjisi projelerine mali destek sağlamak (özellikle de okullarda).


8

SANATÇININ ÖZGEÇMİŞİ

BAŞLICA SERGİLERİ 2010

・Brüksel Kraliyet Sarayı, Brüksel ・Şangay Dünya Sergisi 2010, Belçika Pavyonu, Şangay,Çin ・Laeken Kraliyer Seraları, Brüksel

2014

・‘Some seeds fell into good soil and produced a crop’, sürekli sergi, Namur, Belçika ・John Jay College, New York, ABD ・Musée d'art contemporain (MOCA), Taipei, Tayvan

2009

・Laeken Kraliyet Seraları, Brüksel ・Güzel Sanatlar Sarayı (Bozar- Sanat Merkezi), Brüksel

2013

・Venedik Marco Polo Havalimanı, Venedik ・Hopewell Center, 183 Queen’s Road, Hong Kong ・Tournai Güzel Sanatlar Müzesi, Tournai

2008

2015

・Ca'Foscari Üniversitesi, Venedik, İtalya ・Singapur Ulusal Müzesi, Singapur ・Mito Sanat Kulesi, Mito, Japonya

2012

・Avrupa Komisyonu (Berlaymont), Brüksel ・Singapur Sanat Müzesi (SAM), Singapur ・Yeosu Uluslarası Sergisi 2012, Belçika Pavyonu, Güney Kore

2011

・Singapur Sanat Müzesi (SAM), Singapur ・Avrupa Kültür Başkenti « Tallinn 2001 », Tallinn, Estonya. ・Doğal Tarih Müzesi, Mons, Belçika

2004

・Avrupa Birliği Konseyi, Justus Lipsius, Brüksel ・Avrupa Parlementi, Brüksel ・Avrupa Komisyonu, Brüksel ・St Michel & Ste Gudule Katedrali, Brüksel


9

Kinetik Sanat Videolarla Daha İyi Anlaşılıyor

İzlemek için resmin üzerine tıklayınız

İzlemek için resmin üzerine tıklayınız

Kinetik Sanat Videolarla Daha İyi Anlaşılıyor Laeken Kraliyet Seraları, Brüksel

Singapur Sanat Müzesi (SAM)

2009 ve 2010'da, Belçika Kraliçesi Majesteleri Paola'nın daveti üzerine, “Dans Eden Unutmabeni’lerden oluşan çiçek tarlası Kraliyet Sera’larında sergilendi. “Unutmabeni çiçekleri” olarak da bilinen myosotisler, dayanışmanın ve umudun uluslararası sembolleridir. Child Focus ile beraber ortaya konan bu eser, sürdürülebilir gelişme konusuna yeni bir bakış açısı kazandırdı.

2011 ve 2012 yıllarında, Singapur Çağdaş Sanatl ar M üz es i Al ex andr e D ang'ın çalışmalarını koleksiyonunda dahil etti. Kinetik eserler olan bu çalışmaları, hareketli görsellerde daha iyi anlaşılıyor: http://vimeo.com/alexandredang/singaporeartmuseum8q

Aşağıdaki linkte bir videosu görülebilir:

http://vimeo.com/alexandredang/royalgreenhouseslaeken

Dans eden güneş çiçekleri dikey bahçe yerleştirmesi, ‘’Le Volume’ Kültür Merkezi, Rennes, Fransa, 2011


10

Kinetik Sanat Videolarla Daha İyi Anlaşılıyor

İzlemek için resmin üzerine tıklayınız

İzlemek için resmin üzerine tıklayınız

Avrupa Komisyonu – Brüksel

2010 Şangay Dünya Sergisi: Avrupa ve Belçika Pavyonu

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası sırasında, Brüksel Avrupa Komisyonunda, “ Dönen Güneş Ayçiçekleri” tarlası sergilendi.

“Dans eden Güneş Çiçekler”, serginin kapsamındaki Belçika ve Avrupa pavyonunda sergilendiler. Dik Bahçe formundaki yerleştirme, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu sergi aracılığıyla, izleyiciler yenilenebilir enerji konusunu yeni bir açıdan tekrar keşfettiler; oyuncu ve şiirsel bir açıdan. Bu linkte sergiyi görebileceğiniz bir video mevcut:

Aşağıdaki linkte bir videosu görülebilir:

http://vimeo.com/alexandredang/turningsolarsunflowers

http://vimeo.com/alexandredang/worldexposhanghai2010

Dans Eden Güneş Çiçekleri, 2010 Kraliyet Sarayı, Brüksel


11

Basında çıkan haberler

(Uluslararası basından örnekler) MOCA Taipei (Taipei), 2014 Central House of Artists (Moskova), 2014 The City University of New York (ABD), 2014 Rendez-Vous de Busan (Güney Kore), 2014 La Meuse (Belçika), 2014 La Nouvelle Gazette (Belçika), 2014 Culture - Université de Liège (Belçika), 2014 Mensuel de l’Université de Liège (Belçika), 2014 L’Avenir (Belçika), 2014 Arte Arti (İtalya), 2013 Le Soir (Belçika), 2013 La Nuova Prima Pagina (İtalya), 2013 HKET (Hong Kong), 2013 The Sun (Hong Kong), 2013 Gazzetta di Reggio (İtalya), 2013 The European Season in Singapore, 2012 I love museums guide (Singapur), vol.3 2012 Architettura del Paesaggio (İtalya), 2012 L’Oeil (Fransa), 2011 La Capitale (Belçika), 2011 La Tribune de Bruxelles (Belçika), 2011 Metro (Belçika), 2010 Nice-Matin (Fransa), 2010 China Daily (Çin), 2010 Shanghai Daily, (Çin)2010 Connaissance des Arts (Fransa), 2010 Basında çıkan haberlerin tamamını yüksel çözünürlükte görebilmek için : www.alexandre.com “Presse” bağlıntısını ziyaret edebilirsiniz.


Alexandre Dang 7, Rue de la Chasse Royale 1160 Brüksel Belçika Telefon: 0032 25 03 38 92 GSM: 0032 4 87 17 17 18 E-mail: info@alexandredang.com İnternet sitesi: www.alexandredang.com Solar Solidarity International (AISBL): www.solarsolidarity.org

Presentation artistic work Alexandre Dang in Turkish  

Turkish Version

Advertisement