Page 1

Sint-Jozefsinstituut • Handel & Toerisme • Zilverstraat 23 • 8000 BRUGGE

GEÏNTEGREERDE PROEF Schooljaar 2011 – 2012 6Handel1

Nr.3

Alexandra Cools 6Handel1


2


Sint-Jozefsinstituut • Handel & Toerisme • Zilverstraat 23 • 8000 BRUGGE

GEÏNTEGREERDE PROEF Schooljaar 2011 – 2012 6Handel1

Nr.3

Alexandra Cools 6Handel1

3


6


1

Woord vooraf

Ik ben Alexandra Cools, leerlinge uit de richting 6e handel uit het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. De geïntegreerde proef in het zesde jaar is een verplicht onderdeel om je diploma te behalen. Dit jaar bestaat het 6e handel uit 4 verschillende miniondernemingen: Hairo’s, Bell’O’Joli, Chocolate Fever, La Dolce Vita. Het hoofddoel van deze minionderneming is om ons klaar te stomen voor het bedrijfsleven. Onze GIP draait voor een groot deel rond onze minionderneming “ La Dolce Vita “. Het hoofddoel van deze minionderneming is om ons klaar te stomen voor het bedrijfsleven. Ons thema is Italië, het assortiment bestaat uit Italiaanse producten zoals bijvoorbeeld: pasta’s, pesto’s, pastasauzen, kookboeken, drankjes, snoepjes, … Dit jaar bestaat het 6e handel uit 4 verschillende miniondernemingen: Hairo’s, Bell’O’Joli, Chocolate Fever, La Dolce Vita. De GIP is een resultaat van een jaar lang werken aan verschillende taken. We hebben ook een lange periode gewerkt rond het Zweden project. Tijdens het schooljaar hadden we ook een uitwisselingsproject met Zweden. In deze proef vindt u opdrachten voor verschillende vakken zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits, Bedrijfseconomie en toegepaste informatica. Dit is dan ook zeer belangrijk om door het jaar te komen. Graag zou ik even enkele mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat alles mogelijk was en ons in goede banen geleid hebben. Al onze ouders die ons gesteund hebben, onze leerkrachten economie, taalleerkrachten en de directie. VLAJO wil ik ook bedanken, omdat ze ons gesteund hebben met het oprichten van onze minionderneming.

7


2

Inleiding

Als leerlinge van het laatste jaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut heb ik de opdracht gekregen om een geïntegreerde proef op te stellen tijdens het schooljaar 2011 – 2012. De geïntegreerde proef is van start gegaan in het 6e jaar en heeft dan ook zeer veel tijd en moeite gekost. De geïntegreerde proef omvat verschillende vakken zoals: bedrijfseconomie, Engels, Frans, Informatica en Nederlands. Hier zult u alle taken vinden die we doorheen het jaar hebben moeten maken. Sinds het vijfde jaar Handel zijn we van start gegaan met de voorbereidingen van de minionderneming. Zoals het bepalen van onze huisstijl, het assortiment, mogelijke verkoopmomenten, doelgroep, enquêtes afnemen enzovoort. In het zesde jaar is de minionderneming dan echt van start gegaan. We zijn begonnen met het verdelen van de functies. Mijn eerste functie was commercieel directeur, in het tweede semester ben ik aan de slag gegaan als CEO. We hebben voor deze functie moeten solliciteren. De minionderneming heeft mij veel bijgeleerd op het vlak van verantwoordelijkheid , hierdoor heb ik ook geleerd dat ik meer initiatief moet nemen. Naast onze minionderneming hebben we ook andere projecten die met de geïntegreerde proef verband houden, zoals bijvoorbeeld het Zwedenproject. In januari zijn we op studiereis geweest naar Zweden. Daar bezochten we verschillende steden, gebouwen en bedrijven. Rond deze bezoeken hebben we dan presentaties moeten maken en verslagen moeten schrijven. In april kregen we een tegenbezoek van onze Zweedse studenten. Ik ben zeer blij dat ik deel kon uitmaken van deze ervaring en zal er met een positieve blik op terugkijken!

6


3

Inhoudsopgave

1

Woord vooraf .......................................................................................................................................7

2

Inleiding ...............................................................................................................................................6

3

Inhoudsopgave .....................................................................................................................................7

4

Overzicht van de bijlage ...................................................................................................................... 10

4.1

Bijlage 1 Logboek met bijlagen ............................................................................................................. 10

4.2

Bijlage 2 Zweden brochure ................................................................................................................... 10

5

Bibliografie ......................................................................................................................................... 11

5.1

Bronvermelding internet ...................................................................................................................... 11

5.2

Bronvermelding boeken ....................................................................................................................... 11

6

Eigenlijke inhoud eindwerk ................................................................................................................. 12

6.1

Organogram.......................................................................................................................................... 12

6.1.1

Organogram eerste semester ....................................................................................................... 12

6.1.2

Organogram tweede semester ..................................................................................................... 13

6.2

Afdrukken aandelen ............................................................................................................................. 14

6.3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................................... 7

6.4

Online registratie aandelen .................................................................................................................... 9

6.4.1

Fikket .............................................................................................................................................. 9

6.5

Website minionderneming ................................................................................................................... 10

6.6

Une campagne publicitaire ................................................................................................................... 11

6.6.1

Analyse de l’affiche ....................................................................................................................... 11

6.6.2

Le texte publicitaire ...................................................................................................................... 12

6.7

Marktonderzoek ................................................................................................................................... 13

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ................................................................................ 17

6.8.1

L’assortiment ................................................................................................................................ 17

6.8.2

La lettre commerciale ................................................................................................................... 19

6.9

Brochure Zwedenreis ............................................................................................................................ 20

6.10

Uitwisseling met Zweden...................................................................................................................... 21

6.10.1

E-mail to Felicia (with Louisa Danneels) ........................................................................................ 21

6.10.2

Questions webcamsession ............................................................................................................ 22 7


6.10.3

Presentation of a Belgian SME ...................................................................................................... 22

6.10.4

First impressions of Sweden ......................................................................................................... 23

6.10.5

SME presentation MARCOM ......................................................................................................... 25

6.11

Briefhoofd minionderneming met userform ........................................................................................ 27

6.11.1

Printscreen.................................................................................................................................... 27

6.12

Marketingmix ....................................................................................................................................... 28

6.13

Sollicitatiebrief en CV ........................................................................................................................... 37

6.13.1

Sollicitatiebrief .............................................................................................................................. 37

6.13.2

Curriculum vitae ........................................................................................................................... 38

6.13.3

Préparation à un entretien d’embauche....................................................................................... 40

6.14

Le commerce par téléphone ................................................................................................................. 42

6.15

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen .................................................................................. 43

6.15.1

Verkoopfactuur 1 .......................................................................................................................... 43

6.15.2

Verkoopfactuur 2 .......................................................................................................................... 44

6.15.3

Verkoopfactuur 3 .......................................................................................................................... 45

6.15.5

Verkoopfactuur 4 .......................................................................................................................... 46

6.15.6

Verkoopfactuur 5 .......................................................................................................................... 47

6.15.7

Verkoopdagboek/ journaal ........................................................................................................... 48

6.16

Ondernemer voor de klas ..................................................................................................................... 49

6.16.1 6.17 1.

Roularta: Rik De Nolf..................................................................................................................... 49 Analyse van de jaarrekening ................................................................................................................. 51

Liquiditeit ..................................................................................................................................................... 51

1.1. Liquiditeit in ruime zin: Current Ratio .......................................................................................................... 51 1.2. Liquiditeit in enge zin: Quick Ratio ............................................................................................................... 51 2.

Solvabiliteit: .................................................................................................................................................. 52

3.

Rendabiliteit: ................................................................................................................................................ 52

4.

EBIT: ............................................................................................................................................................. 52

5.

Verticale Analyse van de balans: .................................................................................................................. 53

6.

Horizontale analyse van de balans ............................................................................................................... 55

6.18

Logboek ................................................................................................................................................ 57

6.19

Verslag bestuursvergadering ................................................................................................................ 67

6.20

Bedrijfsbezoeken .................................................................................................................................. 69

6.20.1 8

Modular ........................................................................................................................................ 69


6.20.2

TTC ( Tibro Training Center ) ......................................................................................................... 70

7

Eindverslag minionderneming ............................................................................................................. 71

8

Besluit ................................................................................................................................................ 72

9


4

Overzicht van de bijlage

4.1 Bijlage 1 Logboek met bijlagen 4.2 Bijlage 2 Zweden brochure

10


5

Bibliografie

Bronvermelding internet GOOGLE, Wereldwijde zoekmachine, internet, bij opdrachten van taalvakken, (http://www.google.be) WIKIPEDIA, De vrije encyclopedie, internet, bij de opdrachten ratioanalyse en marketingmix, (http://www.wikipedia.be) NATIONALE BANK BELGIË, Banque National Belgique, internet, heel de maand Maart, (http://www.nbb.be/pub/index.htm)

Bronvermelding boeken VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., en GETVAERT, F., Handelzes, Module 2: “De onderneming en haar omgeving: marketing”, De Boeck, Antwerpen, 2010, 192 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., en GETVAERT, F., Handelzes, Module 8: “De boekhouding als beleidsinstrument. Investeringsbeleid. Financieel beleid.”, De Boeck, Antwerpen, 2010, 168 pagina’s. DEVRIENDT, D., Word 2007/2010 1 Basiscursus voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp, 2010, DEVRIENDT, D., Word 2007/2010 2 Gevorderd voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp, 2010, 212 pagina’s. VAN HAESENDONCK, J., Branché 6 TSO, Van In, Wommelgem, 2007, 224 pagina’s. VAN HAESENDONCK, J., Branché 6 TSO X-TRA, Van In, Wommelgem, 2007, 309 Pagina’s.

11


6

Eigenlijke inhoud eindwerk

6.1 Organogram 6.1.1 Organogram eerste semester

CEO Maxime Turcq

Administratief directeur

Commercieel directeur

Technisch directeur

Financieel directeur

Tibo De Baets

Alexandra Cools

Emely De Mulder

Shana Maene

Webmaster

Order -Entry

Aankoper

Kassier

K'yanni Serpieters

Hannah Pauwels

Emely De Mulder

Shana Maene

PR & reclame

Magazijnier

Boekhouder

Nele De Meester

Lukas Brandt

Jelle Boterman

PR & reclame Nicolas Fivet

12


6.1.2 Organogram tweede semester

CEO Alexandra Cools

Administratief directeur

Commercieel directeur

Maxime Turcq

Emely De Mulder

Technisch directeur Shana Maene

Financieel directeur Tibo De Baets

Webmaster

Order -Entry

Aankoper

Kassier

Hannah pauwels

Nele De Meester

Maxime Turcq

Jelle Boterman

PR & reclame

Magazijnier

Boekhouder

Lukas Brandt

Nicolas Fivet

Tibo De Baets Shana Maene

PR & reclame K'yanni Serpieters

13


6.2 Afdrukken aandelen Bij het opstellen van dit document, zijn we begonnen met het afmeten van een A4 blad, daarna heb ik verschillende marges ingesteld. Het was van groot belang dat ik zeer nauwkeurig te werk ging, want het document moest perfect passen in een envelop zodat het adres wordt weergegeven in het doorzichtige rechthoekje.

14


La Dolce Vita

M1A01

Jelle Boterman Brugge

35146

Brugge 18 oktober 2011

Jelle Boterman Witteleertouwersstraat 26 Brugge 8000 La Dolce Vita Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Brugge

35146

18 oktober 2011 7


6.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij deze opdracht hebben we elk individueel een uitnodiging moeten ontwerpen. Uit alle ontwerpen hebben we dan een definitieve versie gekozen om naar onze aandeelhouders te sturen. Ik moest ervoor zorgen dat het een uitnodigend document werd zodat onze aandeelhouders aangetrokken werden .

La Dolce Vita Zilverstraat 26

Eat like a real Italian

8000 Brugge La.dolce.vita@live.be

Tel: 050/33.19.43

Geachte heer/ mevrouw Onze minionderneming “La Dolce Vita” zou u graag verwelkomen op onze aandeelhoudersvergadering. La Dolce Vita zal Italiaanse producten verkopen. Er zijn in totaal 4 mini’s die dit jaar zullen voorgesteld worden. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2011 in de kapel van onze school Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 te Brugge om 19.30 uur. De kapel is te bereiken via het onthaal. Het programma ziet eruit als volgt:     

Verwelkoming van onze directeur Mr. Vandorpe, Gastspreker Dhr. Decraene, Voorstelling 4 miniondernemingen Zwedenuitwisselingsproject Uitnodiging voor de receptie met een hapje en drankje

Bij deze nodigen wij u vriendelijk uit om naar onze vergadering te komen. Gelieve u online te registreren op http://ladolcevita.fikket.com zodat wij een mogelijke schatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Er wordt vriendelijk verzocht uw gepersonaliseerde uitnodigingsbrief mee te brengen naar aandeelhoudersvergadering. Op de uitnodiging staat een barcode, deze wordt gescand bij het binnenkomen.

Hopelijk mogen we u verwachten! La Dolce Vita,

7


La Dolce Vita

Minionderneming 8

Aandeelhoudersvergadering 18 oktober 2011

Voornaam Naam Neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming La Dolce Vita en verklaart hierbij zijn/ haar aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben Handtekening

Sint-Jozefsinstituut Handel- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 BE- 8000 Brugge *123456789*


6.4 Online registratie aandelen Al onze aandeelhouders hebben zich moeten registreren op een site, genaamd: www.Fikket.com. Met die resultaten konden we een schatting maken van hoeveel mensen er aanwezig zouden zijn op onze aandeelhoudersvergadering. Op deze site stond ook de nodige informatie voor de aandeelhouders.

6.4.1 Fikket Link: http://ladolcevita.fikket.com/

9


6.5 Website minionderneming Aan de website heb ik eigenlijk zelf nooit gewerkt, want dat was niet mijn functie. We hebben samengewerkt met 6IB, zij hebben ervoor gezorgd dat alles online kwam, dat de site aangepast werd en dat alles volgens de BIN-normen was. Zoals u hieronder kan zien, is er gedurende het jaar zeer veel veranderd aan de website. Links ziet u de eerste versie, en rechts ziet u de versie na de functiewissel. Website link: http://ladolcevita.sixserve.net/

o

10


6.6 Une campagne publicitaire 6.6.1 Analyse de l’affiche On a choisi un style retro parce qu' on trouve que les boissons gazeuses correspond avec cette style. On a différentes saveurs dans notre assortiment. Par example bianca, pompelmo fragola et aranciata. Nos couleurs sont le rose & rouge parce que nous trouvons que s'accordent bien avec le produit. La notion de la fille sur Vespa a été crée par les pin up filles qui se trouve sûr la bouteille. Nous pensons que c’ est une bonne relation avec les deux. On a intégrés la petite bouteille dans l’affiche parce que autrement ce n’était pas claire que nous promouvons l’Abbondio ! On a choisi pour le slogan : Abbondio, c’est la meilleur boisson ! On n’a pas un public cible, parce que tout le monde peut consommer notre produit ! Voila c’est notre affiche.

11


6.6.2 Le texte publicitaire Voulez vous essayer une bouteille d’Abbondio avec un goût très délicieux et rafraîchissant ? Venez rapidement au La Dolce Vita ! Adoptez Abbondio , la boisson qui vous faites rêver de l’Italie et les belles femmes ! Ouvrez la bouteille et profitez de notre saveur exclusivement ! Chaque saveur a une belle femme sur la bouteille qui vous faites penser à l’Italie ! L’import directement ! Alors, sans perdre le temps venez rapidement à La Dolce Vita ! Achetez Abbondio et profitez de notre goûts Italien !

12


6.7 Marktonderzoek

geslacht

14 12 10 8 6 4 2 0

Het geslacht heeft geen echte meerderheid, het is verspreid dus, er zijn evenveel mannen als vrouwen die onze producten zouden aankopen.

Man

Vrouw

Leeftijdscategorie

15 We hebben gemerkt dat we geen vaste doelgroep hebben, onze producten zijn zowel voor jong als voor oud.

10

5 0 .. - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50+

Favoriete Italiaans gerecht Pizza Lasagne Macaroni Spaghetti Ravioli

Veel mensen zijn fan van Italiaanse gerechten maar, spaghetti wordt toch het meest geliefd. Daarna volgt de pizza, macaroni & lasagne liggen dicht bij elkaar. Ravioli wordt het minst gegeten.

13


12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nooit

Er zijn veel mensen die houden van de Italiaanse keuken! Ongeveer 55% van de mensen eten regelmatig of veel Italiaans.

Bijna nooit

Regelmatig

Op de eerste plaats komen onze pasta’s, de pesto valt het minste in de smaak. We hebben de indruk dat ons assortiment de mensen wel aanspreekt.

6 5 4 3 2 1 0

Veel

Welk product verkiest de consument

Toevoeging aan assortiment Schorten Mozzarella Pastaborden Kaarsen Servetten

14

De mensen vinden dat we zeker schorten moeten toevoegen aan ons assortiment, kaarsen en servetten worden ook voorgesteld.


Wijnen 10 8 6 4 2 0

Ja nee

De meerderheid van de ondervraagden vinden dat we wijn moeten verkopen, prosecco valt hier zeker in de smaak! Slechts 6 van de 25 vind dat we beter geen wijnen zouden verkopen.

Cadeaumand Sinterklaas

Ja

Nieuwjaar

Neen

Verjaardag 0

1

2

3

4

5

6

7

8

De meningen over de cadeaumand zijn verspreid. 7 mensen zouden zeker geen mand aankopen! Maar de mensen die hem wel zouden aankopen verkiezen Nieuwjaar als gelegenheid.

Cadeaubonnen 16 12 De meerderheid is bereid een cadeaubon te kopen. Voor een prijs die varieert tussen de â‚Ź 10 en â‚Ź 25.

8 4 0 Ja

Nee

15


Conclusie

Uit onze enquête hebben we kunnen vaststellen dat we een grote doelgroep hebben! Het geslacht is voor ons geen groot belang omdat we onze producten aan zowel mannen als vrouwen kunnen verkopen. Spaghetti is het favoriete Italiaanse gerecht van de mensen die we ondervraagt hebben, op de tweede plaats komt de pizza en daarna macaroni. We kunnen ook besluiten dat onze producten in de smaak vallen bij de mensen. Het product dat ze verkiezen is onze pasta, hetgeen wat het minste in de smaak valt zijn onze pesto’s. We zijn bereid nieuwe producten in ons assortiment op te nemen, omdat we merken dat sommige mensen toch wel behoefte hebben aan verandering & variatie. Enkele producten die we daaronder verstaan zijn: schorten, mozzarella, pastaborden en natuurlijk de wijnen! We zouden graag prosecco, rode, witte en rosé wijn verkopen. Over de cadeaumanden hebben we een verdeelde mening maar er zijn toch mensen bereid om er één te kopen voor de feestdagen. De meerderheid stemt ook voor cadeaubonnen, hun budget daarvoor varieert tussen de € 10 & € 25.

16


6.8 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise 6.8.1 L’assortiment

Produit

Description

Prix

1. Abbondio Ce sont des boissons très délicieuses dans des différentes saveurs. Ne contiennent pas de conservateurs et de colorants artificiels. Les boissons sont aussi très populaires en Italie!

Prix : € 2,00/ pièce

Café: Lucaffe

Prix (cafeiné): € 6,50

2. Ce grade est recommandé pour tout le monde. C’est un mélange de café arabica avec une petite addition de café enviable Robusta. En a deux différentes saveurs: le décaféiné et la cafeiné. C’est un café non moulu.

Prix (décafeiné): € 6,60

3. Les arcs de Farfalle Italia Après 150 ans d'existence de l'Italie, Morelli à conçu des pâtes courtes avec le tri-couleur d’Italie! Les saveurs sont très délicats et les pâtes sont un cadeau charmant pour l'œil.

Prix: € 4,70/250grammes

4. Linguine Une pâte verte avec une saveur de basilic et de l'ail. Une recette délicieuse: des pâtes avec un peu d'ail et de la sauce tomate douce comme un plat végétarien ou avec de langoustines!

Prix: € 5,00/250grammes

17


Produit

Description

Photo

5. Zufi pizza Friables et savoureux gressins mini, huilés et assaisonnés avec des tomates et l'origan. Conçu pour être des bâtisseurs de l'apéritif, ils sont également parfaits pour une collation à tout moment de la journée!

Prix: € 2,50/pièce

6. Grissini Toresini Ces bâtons gressins peuvent être utilisés comme garniture pour les soupes ou autres plats raffinés comme apéritif avec prosciutto. Le saveur est “pur”!

Prix: € 2,00/pièce

7. Crunchy Amaretti Les biscuits dans une petite boîte sont très agréable de servir avec du café ou du the. Tu peux aussi utilisés les biscuits dans beaucoup sortes de desserts.

Prix: € 4,00/pièce

8. Leone Des bonbons délicieux italiens. Ils sont très réputés pour leur saveur douce et délicate. Disponible en 3 couleurs différentes, les goûtes peux varier.

Prix: € 6,60/ pièce

9. Olio extra vergine C'est une huile de la première presse. Vous pouvez l’utiliser sur tous types de carpaccio, des salades spéciales et bien sûr c'est aussi un merveilleux substitut du beurre sur la table!

Prix: € 6,00/ pièce

10. Des plats de pâtes Il s'agit d'un petit livret avec toutes sortes de recettes. Facile et rapide à préparer ou professionnel à cuisiner des pâtes. Ils vont d'ordinaire à professionnel et rapide à l'alimentation prolongée.

18

Prix: € 9,95/ pièce


6.8.2 La lettre commerciale

Pattyn Ariane Pauwaertstraat 13 8420 WENDUINE

Le 27 Mars 2012 - BRUGES

Cher Madame Pattyn Ariane

Nous sommes la mini entreprise « La Dolce Vita » et nous vendons des produits italiens.

Vous pouvez consulter notre site web «ladolcevita.jozefienen.be» pour la présentation, afin que vous soyez au courant de nos produits. Pour la clarification, nous ajoutons un annexe avec notre assortiment et la description de chaque produit. Comme vous savez l’année scolaire est presque terminée. Alors nous vous invitons pour une dernière vente! L’adresse où vous êtes invité est Zilverstraat 26, 8000 BRUGES. Vous êtes le bienvenu à partir de 12.00 heures jusqu’à 18.00 heures. Nous avons offri des remises attractives à tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter nous sûr notre adresse e-mail « ladolcevita@live.be ». Veuillez agréer, Madame l’expression de mes sentiments distingués.

La Dolce Vita, Alexandra Cools – CEO

Annexe : l’assortiment

19


6.9 Brochure Zwedenreis

20


6.10 Uitwisseling met Zweden 6.10.1 E-mail to Felicia (with Louisa Danneels) Hello Felicia,

We are very excited to meet you. We are Alexandra Cools & Louisa Danneels. Both of us have been studying Economics for 4 years. In our spare time we go out or we go to the local pub for a drink with some friends. We don't practice any sports, it doesn't fascinate us. In our class we have 2 young enterprises : Hairo's and La Dolce Vita. Louisa is Technical Director in Hairo's. It's a little company that will sell hairproducts and accessoires. Alexandra is Commercial Director in La Dolce Vita, that's a company that will sell Italian products like pasta, pesto and stuff like that. 18 october is our big event where we will meet our shareholders and sponsors. In our future we will go to Gent or Leuven to study Business Management for 3 years and after that we will see what the future will bring us. Do you also have a little young enterprise in Sweden and if so, what will you sell? How is the weather in Sweden? A lot of people say that it's always freezing there. How big is your school there, are there many students? We have +- 700 students here. And the school is very strict. Mister De Cock told us you have a lot of spare hours there . Greetings, Louisa & Alexandra!

21


6.10.2 Questions webcamsession 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

How was your new year ? Are you looking forward to our visit? Has it already snowed a lot in Sweden? What company will we be visiting when we come to Sweden? What kind of products does the company sell, or do they manufacture? What is your dish favorite? What do you drink when you go out? What kind of things are we going to do when we come to Sweden? Do you also have to do a presentation when you will be visiting us? What do you do in your spare time? Will you be taking a guest when we visit? Are you excited for us to come? Will there be some parties? Are you a nice social group?

6.10.3 Presentation of a Belgian SME

22


6.10.4 First impressions of Sweden Information The colors of Sweden are: yellow and blue. Capital : Stockholm. The population : over9 million people. Official name: “ Kungariket Sverige “. The national holiday (Svenska flaggans day): 6th of June. They have two anthems First one: “ Du gamla, du fria”. Second one is a royal Anthem: “Ur svenska hjärtans djup en gång” Economics Sweden is also known as the inventor of a lot of products, like for example: telephone, pacemaker, computer mouse,… Also the popular brands like: H&M, Volvo, Ikea, Scania & Ericson are invented by the Swedish people. They put a lot of money in research. It’s the most innovative of the world. The green technology is also a specialty from there. How do they do it? -

They have high taxes The have a structured welfare system

10 kroon = 1 euro Politics Sweden is a constitutional monarchy Carl Gustaf is the head of state since 1973. He will be followed up by princes Victoria. The head of state is not a member of the government, the position is purely ceremonial. Sweden is a member of the European Union since 1995. It falls outside the Eurozone so the currency is the Swedish Krona. Culture Sweden is especially known abroad for it’s children’s books such as: Pippi Longstocking, Nils Holgersson and pop artists like ABBA. Sweden has also become very liberal towards homosexuality, as is reflected in the popular acceptance of films such as Show Me Love

23


Food & drinks The Swedish cuisine is simple and straightforward. Fish, game and potatoes are traditionally the main ingredients. The famous dishes are: meatballs (köttbullar), crayfish (kräftskiva), pickled herring (surströmming), cookies with cinnamon (Kanelbullar). We have already had a lot of information in the lessons English, Economics, German and on the internet. You can find so much information about this country! So many famous people, bands, writers, actors live there. That’s also a reason why this country is so popular. I hope the Swedish people will be very warm and welcoming, because we are told that they are a bit reserved. I think we will learn a lot of new things in Sweden, because it’s a very inventive country. It’s also a country with a complete different culture than the Belgian culture, so I hope we’ll get to know their culture a little better. They also have a very beautiful landscape and buildings. My expectations are quite high and I’m kind of looking forward to it. The Swedish people I’ve already talked to are very outgoing and friendly. It will be quite a journey to visit them. I expect their school to be very different from ours. They have no fixed school hours, so sometimes they can spend a free hour in the cafeteria. I have heard that the weather is very cold when we will visit them, so I’ll be well prepared. The food will also be a big adaptation, because they have special habits in the kitchen. I’m really not fond of unknown dishes, but I am willing to try them. I think it will be a big adjustment to understand their language, because every single word is different then ours. They also have more letters in their alphabet. I expect it to be a fun and educational trip and I hope we’ll have a good bond with the Swedish students, so we can introduce them to our small country and make them feel welcome as well.

24


6.10.5 SME presentation MARCOM Deze presentatie hebben we in groepjes moeten maken, na het bezoeken van het bedrijf. Bij deze opdracht hebben we samengewerkt met de Zweedse studenten. Ieder had elk zijn stukje tekst, we hebben hier ook een powerpointpresentatie bij voorbereid. Type of business Marcom is a company that is specialised in sales and service of screens and crushers in Belgium. They also make industrial machines because: The owners from Marcom are less independent. for their own rhythm of life. for their quality of life. They can now go to places, or do things, that they couldn’t go to because of their work. History of the enterprise Luc Van Laecke started Marcom in 2001 and has turned it into an understanding in the world of recycling, land & road works and constructions. Before he started up Marcom, he had already taken over another company years before. In 1991 Luc van Laecke ‘De Lille’ took over and called it ‘Van Laecke’. In 1993 they moved to Zedelgem and set up their company there. In 1994 they were discharged by Ford. o That’s why they started to sell other brands. In 2001 Marcom started up and they started to sell recycling machines. In 2007 their son Kristof joins their company. In 2008 they expanded. They bought an extra piece of land, it is 50m from the main business. It is the stock location to place machines and to store second hand pieces. In 2009 their daughter joined the company too. In 2011 they bought another piece of land not far from their main business, a distance of about 20m. Van Laecke still exists but they came through the years 70% Marcom and 30% Van Laecke.

25


Range of products Terex Finlay is the best known machine. They deliver Screens, Crushers, Washing Range and Conveyors. But there are also other machines such as: EDGE is situated in Northern-Ireland, it’s a global leader in the design and distribution of equipment used in recycling, … They deliver also Conveyors to Marcom ALLU is based in Finland, they are now the new standard, capable to use on different products for example: sand and glass. They are known to deliver the Screener crushers to Marcom. Portafill is a world leading supplier. Marcom buys Screens from them. Matec is based in Italy and is specialised in the design and development of waste water purification and filtration plants. They deliver the Filter Presses to Marcom. Human resources They have over 16 workers in their company. The recruitment policy depends on the function: o For an important function you can have it to apples an office and you need to have a good references from other employers. o For a less important function you can have it through internet, interim offices and by looking and listening to other bosses from other companies. If the company would expand further they would hire other people so they can build an extra building. So everything would go easy. But for the moment they have enough people to carry out the work. Marketing strategies Since one year they are sponsor of the field team ‘Style and concept’. They make publishing by placing ads in trade journals. They make their name known through their website. Also by mouth to mouth advertising. European dimension: Their company is only situated in Belgium. They have no branches in other countries. So they are a separate company. They are Finlay importer for Belgium and the Netherlands and distributor for the rest of the countries. Their second hands machines go to Africa and East-European Countries. They work together with foreign companies. The future They want to enlarge their assortment, not only stone recycling but also wood recycling. Their new building is at 20m from the main building. They want to finish it so it’s ready to use. In a couple of years their children will take over the business from their parents.

26


6.11 Briefhoofd minionderneming met userform 6.11.1 Printscreen

27


6.12 Marketingmix Product -

Productkeuze Wij hebben gekozen voor Italiaanse producten zoals kookboeken en voedingswaren, die een goede kwaliteit- & prijsverhouding hebben. Wij hebben ook gekozen voor de producten die goed op de markt liggen, die dus ook goed zullen verkopen! Dat weten we door het marktonderzoek en de voorbereiding uit het 5de middelbaar.

- Leverancier 1. Buonsenso http://www.buonsenso.be/ Deze leverancier is een groothandel gespecialiseerd in Italiaanse wijnen & delicatessen. Hij is het meest belangrijk omdat hij de Italiaanse producten rechtstreeks importeert. Deze onderneming is gevestigd in Aartselaar op de Kontichsesteenweg 19. Buonsenso levert elke vrijdag. 2. Pasta & basta http://www.pastaebasta.be Deze leverancier zorgt voor onze pasta’s. Pasta & basta is ook een groothandel en bevindt zich in het industriepark de blauwe toren Monnikenwerve 43. Pasta & basta levert elke dinsdag.

3. Boekhandel De Meester http://www.brugseboekhandel.be Deze leverancier zorgt voor onze Italiaanse kookboeken. Dit is een zeer flexibele leverancier want hij is de papa van Nele De Meester, wij verkrijgen onze boeken in depot. Wat natuurlijk soms voordelig kan zijn om te starten in een onderneming omdat je niet veel startkapitaal hebt. De Brugse boekhandel Bevindt zich te Brugge, Dyver 2. -

Duurzame of niet-duurzame goederen? Wij hebben gekozen voor verbruiksgoederen of niet-duurzame goederen omdat wij allerlei soorten Italiaanse voeding aanbieden, voeding is een verbruiksgoed omdat het maar één of

28


enkelen keren kunt gebruiken. Wij hebben ook duurzame goederen of gebruiksgoederen die je meerdere keren kunt gebruiken zoals onze kookboeken. Wij zullen in de toekomst ons assortiment verbreden met nog meer gebruiksgoederen zoals kaarsen in de kleuren van de Italiaanse vlag, kookschorten, pastaborden en servetten met Italiaanse kleuren. -

Soort Onze producten zijn preference goods het zijn producten met unieke kenmerken, ze komen namelijk rechtstreeks uit Italië. De klant zal een extra koopinspanning leveren en selecteren op basis van geschiktheid, kwaliteit en prijs. Het zijn consumentenproducten, dat wil zeggen dat het product essentieel bedoeld is voor onze klanten . Het is niet bedoeld voor industriële productie.

-

Productassortiment bespreken Ons productassortiment bestaat uit Italiaanse producten. De breedte van ons assortiment wordt bepaald door het aantal opgenomen productgroepen. Wij hebben 10 Productgroepen. Wij hebben pasta, frisdrank, boeken, koekjes, snoepen, sauzen, pesto’s , koffie, olijfolie, en cadeaumanden.

29


De diepte van ons assortiment is het aantal aangeboden varianten van eenzelfde product! Wij hebben dus 3 soorten pasta’s, 2 soorten sauzen, 2 soorten pesto’s, 1 soort olijfolie, 3 soorten snoepen, 4 soorten koekjes, 3 soorten frisdrank, 2 soorten koffie, en 4 soorten boeken & 2 soorten cadeaumanden. De lengte van ons assortiment is het totale aantal producten, wij hebben in het totaal 26 verschillende producten Pasta’s

Sauzen

Pesto’s

Olijfolie

30


Snoepjes

Koekjes

Frisdrank

Koffie

Boeken

Cadeaumanden

31


3 producten uit het assortiment kiezen (PLC)

Omezt en winst

PLC 8 6 4 2 0

Tijd

Dit is ons product Abbondio Bianca, het is een product dat zeer goed verkoopt, en die ook zeer goed blijft verkopen! In de introductiefase was het eenvoudig om bekend te geraken met deze mooie flesjes. In de groeifase konden wij deze flesjes snel verkopen, en de vraag blijft ook. Het product takelt voorlopig nog niet af.

Dit is ons product LucaffĂŠ, het is een soort Italiaanse koffie. Het product ligt zeer goed in de markt maar de frisdrank verkoopt toch beter omdat de koffie niet gemalen is. In de introductiefase is het merk nog niet zo populair omdat koffiebonen niet zo goed op de markt liggen. In zijn groeifase wordt het product meer bekend door de mooie verpakking en hij takelt ook niet af. De bestellingen blijven aanhouden, de vraag blijft naar LucaffĂŠ.

Dit is ons product Amaretti, het is ook een product dat nog bekend moet geraken. In de introductiefase was het een product dat niet zo goed verkocht, in de groeifase werd het al iets meer bekend. Maar de vraag is niet zo hoog naar dit product. Het product takelt ook nog niet af, want er is nog vraag naar. De inhoud moet nog bekend worden bij de klant.

32


-

Service? We hebben er over nagedacht om service aan te bieden, maar dat was eigenlijk niet ons origineel idee om gewoon enkel en alleen Italiaanse goederen te verkopen. We hadden het idee om de koffie te malen ter plaatse, en deze service aan te bieden aan de mensen. Maar we hebben het idee afgeschaft omdat we denken dat het te veel tijd in beslag zal nemen en dat het idee ook niet zal aanslaan op de mensen. We zijn natuurlijk wel altijd bereid om online service aan te bieden, zoals een online catalogus, en we zijn ook altijd bereikbaar met een e-mailadres als mensen vragen hebben voor ons.

-

Functie van de verpakking Het is de bedoeling dat het product snel, makkelijk en veilig getransporteerd kan worden. Onze producten zijn van de leverancier al mooi ingepakt waarbij er een duidelijke zichtbaarheid is van wat de producten zijn, er is ook een bescherming vb.: bij de snoepen en koffie is er een hardere doos. Er staat voldoende informatie op het product, wat er allemaal inzit. De hanteerbaarheid is ook gemakkelijk. En er is ook een emotionele aanspreekbaarheid op onze frisdranken & koffie, daar staan mooie dames op die u kunnen verleiden om het drankje aan te kopen en een echte typische Italiaanse koffieman.

Plaats -

Verkoopmomenten Op 18 oktober 2011 hebben we een groot verkoopmoment mogen houden op de aandeelhoudersvergadering in onze school. Op het oudercontact op 28 oktober 2011 hebben wij ook verkocht in onze school. Wij verkopen ondertussen individueel verder en wij organiseren pasta-avonden of nodigen mensen uit om te komen (home party), dan kunnen ze onze producten proeven & aankopen. We hebben ook een verkoopmoment op het zand gehouden. We hebben ook een verkoopmoment in de school Howest gehouden.

-

Verkoopplaatsen Momenteel hebben wij geen vaste verkoopplaats, maar er is sprake dat wij een week gebruik mogen maken van het lokaal op de speelplaats om onze producten te presenteren. Wij zullen ook kijken om een online catalogus te maken, zodat de mensen online kunnen bestellen. Op elke verkoopplaats komen wij ook met onze eigen stand die we zelf gebouwd hebben.

33


-

Organisatie magazijn Onze producten liggen allemaal opgeborgen in het magazijn. Wij hebben ervoor gekozen om die producten in een kast te steken met een sleutel, om geen producten te verliezen. De producten zijn gerangschikt en alles staat bij elkaar. De producten staan nog in de dozen van de leverancier maar dat is goed omdat het product niet beschadigd kan worden. Wij hanteren ook de FIFO-methode dit wil zeggen first in first out. Het eerste product die we aangekocht hebben, wordt ook eerst verkocht, daarna de andere producten.

Prijs

34

-

Prijszetting? De 3 bedrijfsinterne factoren: kostprijs van het product. Bij deze kostprijs wordt een vaste winstmarge van 1,5 bijgeteld om de verkoopprijs te bepalen. Het imago dat de onderneming wil voor haar producten. De psychologie van het menselijk brein. Bepaalde prijzen werken beter dan andere om de klant te verleiden zoals 7,95 euro voor het boek pastagerechten, dit is net geen 8 euro en zo zullen de mensen dit sneller uitgeven.

-

Marketingdoelstelling Productkwaliteit. Dankzij onze gegarandeerde kwaliteit kunnen wij onze prijzen hoger hanteren. De klant is bereid om te betalen voor kwaliteit.

-

Kostengerichte prijszetting Wij gebruiken de “Cost Plus Pricing”. Wij berekenen bij onze totale kostprijs een vaste winstmarge. Zo zijn we zeker van onze winst en kunnen we onze kosten betalen. In markten met minimale productdifferentiatie is kostengerichte prijszetting vaak een redelijk alternatief voor marktgerichte prijszetting. De winstmarge die wij echter hanteren is 1,5.

-

Psychologische prijszetting Bij onze boeken maken we gebruik van psychologische prijszetting. We vragen bijvoorbeeld € 9,95 voor een kookboek, dat lijkt veel minder dan € 10,00. Deze prijzen werken soms beter om de klant te verleiden tot aankopen van het product.


Promotie -

Doelgroep Wij hebben geen vaste doelgroep! Zowel jong als oud kunnen bij ons hun producten vinden. We vinden het belangrijk dat we aan iedereen hun behoeften kunnen voldoen daarom hebben we een redelijk uitgebreid assortiment.

-

Boodschap van de slogan Met onze slogan “Eat like a real Italian” willen we duidelijk maken dat onze producten van Italiaanse import zijn en dat iedereen zeker zal genieten van onze producten.

-

Logo bespreken Bij het logo hebben we gekozen voor een olijf met onze naam “ La Dolce Vita” onder. Het idee komt van olijfolie, Italië, olijven,… We hebben gekozen voor een donkerrood lettertypekleur omdat het een kleur van Italië is en het straalt warmte uit. We hebben het logo vrij simpel gehouden omdat we verwarring willen vermijden, zodat het duidelijk blijft. Het logo wekt nieuwsgierigheid bij de consument op, maar tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het om Italië draait(wegens onze Italiaanse naam).

-

Huisstijl o Naam: La Dolce Vita o Slogan: Eat like a real Italian o Logo:

o Kleuren: Rood, bruin, groen, wit Deze kleuren komen voor in ons logo en op onze website o Lettertype:  Edwardian script ITC: naam: La Dolce Vita  Perpetua: slogan & zakelijke/doorlopende tekst o Leveranciers:  Pasta & Basta  Buonsenso  Boekhandel De Meester

35


-

-

-

36

Folder & catalogus Voor onze minionderneming hebben we een catalogus ontworpen, waar je alle informatie in kan terug vinden. Onder andere: een kort voorwoord, onze affiche, productbeschrijvingen, een foto van ons team, een pasta-avondstrook en tenslotte een bestelbon. Deze catalogus is afgedrukt in A5 formaat. Het is belangrijk dat de mensen worden aangetrokken tot ons product! Website www.ladolcevita.jozefienen.be Met onze website willen we ervoor zorgen dat onze consumenten een kijkje kunnen nemen naar ons assortiment. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat al de nodige informatie op de site vermeld staat, dat er geen misverstanden ontstaan. Na verloop van tijd zouden we ook graag onze producten online willen verkopen. Het programmeren van de website verloopt in samenwerking met de klas IB en onze webmaster van de minionderneming. Stand De stand hebben we typisch Italiaans aangekleed. We hebben ons eigen kraampje gemaakt waardoor de authentieke sfeer van ItaliĂŤ zeker aanwezig is. We gebruiken kaarsen, een geruit tafelkleed, affiches, een receptiebel, Italiaanse vlagjes, ballonnen, enzovoort om onze stand tot leven te brengen. Bij elk verkoopmoment zal de stand dan ook veranderen. Alle verkopers dragen dezelfde groene schort waar de naam van onze onderneming op gedrukt staat. Iedereen heeft ook een badge in de Italiaanse kleuren met zijn of haar eigen naam opgedrukt, zodat we als een team overkomen. We proberen om bij ieder verkoopmoment iets toe te voegen aan onze stand zodat het niet eentonig en saai word. We hebben daarvoor al verschillende ideetjes in petto.


6.13 Sollicitatiebrief en CV 6.13.1 Sollicitatiebrief Mevrouw Julie Declerck Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie naar betrekking van chief executive officer ( CEO )

12 januari 2012

Geachte Mevrouw Declerck Deze functie spreekt mij enorm aan. De omschrijving sluit zich volledig aan bij mijn visie. Ik ben commercieel directeur. Mijn taak bestaat uit twee delen. Enerzijds heb ik de leiding over PR en reclame, anderzijds draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de bestellingen/ orders van de consumenten. Creativiteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid zijn mijn sterke punten. Mijn werk doe ik graag. Ik heb ruim de ervaring om hogerop te komen, zowel op sociaal vlak als op economisch vlak. Ik ben zelfstandig in het uitwerken van projecten. Deze job zie ik als een nieuwe uitdaging en ook als een belangrijke stap in mijn carrière. Het bedrijf ligt zeer goed in de markt. Alle medewerkers klinken enthousiast over dit bedrijf, dus uw bedrijf is absoluut de ideale werkomgeving voor mij. U vindt mijn curriculum vitae in het bijgevoegde bestand. Daarin zal u meer details over mijn werkervaring en talenkennis terugvinden. Ik zou zeer graag in een gesprek met u, mijn kandidatuur verder komen toelichten.

Hoogachtend

Alexandra Cools ( handtekening )

Bijlage: CV

37


6.13.2 Curriculum vitae

Personalia

Naam:

Cools

Voornaam:

Alexandra

Adres:

Pauwaertstraat 13

Postcode/ woonplaats:

8420 Wenduine

Geboortedatum :

26/02/1993

Geboorteplaats:

Deurne

Telefoonnummer:

0496 35 29 12

E-mailadres:

alexandra.cools1@hotmail.Com

Nationaliteit:

Belg

Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Rijbewijs

Voorlopig B

Opleiding

2000-2006 1e leerjaar – 6e leerjaar Heilig hartschool ( vrije basisschool ) Kerkstraat 72 8420 WENDUINE Tel: 050 41 69 68

2006-2008 1e middelbaar: Latijn 2e middelbaar: Moderne wetenschappen Sint-jozef humaniora Noordzandstraat 76 8000 BRUGGE Tel: 050 47 17 17

2008-2012 2e middelbaar tot 6e middelbaar: Handel Sint-Jozefinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel: 050 33 19 43

38


Ervaring In het 5e jaar handel hebben wij een klein Jieha-project gehad waarbij we ook producten moesten verkopen. Daar hadden we elk onze eigen functie. Aan het einde van het schooljaar hebben we dan ook een certificaat gekregen. Door dit project ben ik zelfstandiger geworden. Dit heeft mij dan ook gestimuleerd om ondernemend te zijn. In de vakanties werk ik in het restaurant van mijn ouders waardoor ik ook al veel zelfstandig heb moeten werken.

Vaardigheden -

Office pakket 2010 Communicatietechnieken Vergadertechnieken

Talenkennis -

Nederlands: Moedertaal

-

Frans: mondeling: zeer goed, schriftelijk: goed

-

Engels: mondeling: zeer goed, schriftelijk: zeer goed

-

Duits: notie

Andere activiteiten -

Karaktertrekken: flexibel, sociaal, punctueel

-

Referenties: Pattyn Ariane Restaurant Le Centre Pauwaertstraat 13 8420 Wenduine 050 41 10 83

Vergelijking Ik vind dat ik in de juiste school en de juiste richting zit om mijn toekomstplannen te relativeren. Misschien zou ik nog mijn vakantiejob kunnen aanpassen zodat ik een betere kijk krijg op de toekomst door misschien eens te werken in een bank in plaats van de horeca. Zo creëer ik toch nuttige ervaring.

Link voorstelling Prezi http://prezi.com/tyqxffqzsmvy/curriculum-vitae/

39


6.13.3 Préparation à un entretien d’embauche Fonction: Directeur commercial Comment est-ce que je vais me présenter? Données personnelles: -

Nom, prénom: Cools Alexandra Domicile: Wenduine Âge: 18 ans État civil: célibataire Autres éléments: o Enfant unique

Études et diplôme: -

-

Enseignement secondaire: o ASO: l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire o TSO: sixième année: enseignement technique Enseignement supérieur: o Gestion d’entreprise

Est-ce que je corresponds au profil demandé? 1. Je suis très creative 2. Je suis bien organisée 3. J’aime collaborer à un projet Ma personnalité professionnelle Mon parcours professionnel/ mes stages Je travaille déjà six ans dans la restaurant de ma mère, j’aimerais travaillée dans la salle. Parce que je pourrais parler avec les gens et c’est bon pour mes connaissances linguistiques. Tous mes emplois se trouve dans le secteur de l’hôtellerie. Pourquoi est-ce que je veux travailler là? Je veux devenir manager où assureur. Et j’ai des opportunités là, parce que j’ai beaucoup d’expérience. Les relations sociales sont importantes dans les affaires.

Que sais-je propos de l’entreprise où je veux travailler? -

40

Le contenu du travail Mes responsabilités Combien de personnes travaillent dans l’entreprise Combien est mon salaire


L’entretien d’embauche (2) Mes atouts: 1. 2. 3. 4.

Je suis flexible, parce que je veux travailler après mes heures. Je suis ponctuelle, temps joue un rôle important. Je suis organisée Je suis quelqu’un qui peux écouter

Mes points négatifs: 1. Je ne peux pas tolérer les commentaires 2. Je suis un peu autoritaire 3. Je suis un peu têtu Encore des questions? J’aime mon travail et je pense aussi que je fais un bon travail.

41


6.14 Le commerce par téléphone

-

-

Bonjour, Michelle Babelle de la firme “Emilia foods” à l’appareil. Je peux vous aider? Ici Alexandra Cools de la mini entreprise “La Dolce Vita”. Je vous téléphone pour quelques renseignements. Ce n’est pas mon département, je vous passe Hannah Pauwels du service des ventes. …TUUT TUUT…

-

-

-

-

-

-

42

Bonjour, ici Hannah Pauwels, je peux vous aider? Oui, je m’interesse aux quelques produits de votre catalogue. Qu’est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Nous avons une gamme étendue. Alors, récemment j’ai reçu votre dernier catalogue et je suis très intéressé dans votre assortiment de pâtes. De quelles produits s’agit-il exactement? Je voudrais bien de l’information sur Fusilli & le Bucatini s’il vous plaît. Nous avons deux différentes poids dans le Fusilli, le paquet de 250gr et 500gr. C’est une pâte très délicieux et rafraîchissant. Ce produit se vend très bien à chaque public cible. Ok, ça sonne bien, et le Bucatini? On a seulement 1 poids de cet marque. Le Bucatini est un peu plus chère, mais la qualité est très magnifique! D’accord, je vais le discuter avec mon associé et après je vous retéléphonez pour passer une commande. De rien! Attends! J’ai oublié quelque chose, serait-il possible d’avoir une remise quand je voudrais commander une grande quantité? C’est possible .Nous pouvons vous informer quand vous me téléphone pour commander et quand je sais vos quantité que nous allez commander Je vous remercie de ces renseignements Hannah Pauwels! À bientôt!


6.15 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 6.15.1 Verkoopfactuur 1 Pattyn Ariane Pauwaertstraat 13 8420 WENDUINE

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Rekeningnummer minionderneming

BE97 0016 5250 6649

Datum verkoopbewijs

29/02/2012

Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

VF067 VF/067

AANTAL

OMSCHRIJVING

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1

Olio Extra Vergine

5.66

1

Leone Sweets Italia blauw

6.23

TOTAAL EXCL. BTW TRANSPORTKOSTEN TOTAAL BTW 6% TOTAAL FACTUUR TOTAAL TE BETALEN

11.89 2.50 0.86 15.25

15.25 EUR

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

43


6.15.2 Verkoopfactuur 2 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Rekeningnummer minionderneming

BE97 0016 5250 6649 17/02/12

Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

VF068 VF/068

AANTAL

5

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

OMSCHRIJVING

Cadeaubmanden t.w.v € 15,00

TOTAAL EXCL. BTW

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

70.5

70.5 3.25

TELEFOONKOSTEN

4.43

TOTAAL BTW 6%

78.18

TOTAAL FACTUUR TOTAAL TE BETALEN

78.18 EUR

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

44


6.15.3 Verkoopfactuur 3

Cools Eduard Verbindingslaan 23 2150 BORSBEEK

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Rekeningnummer minionderneming

BE97 0016 5250 6649

Datum verkoopbewijs

15/02/2012

Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

VF069 VF/069

AANTAL

4

OMSCHRIJVING

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

Abbondio Gazzosa Bianca

7.56

7.56

TOTAAL EXCL. BTW HANDELSKORTING 10 %

-

0.8 0.41

TOTAAL BTW 6%

8.00

TOTAAL FACTUUR TOTAAL TE BETALEN

7.17 EUR

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

45


6.15.5 Verkoopfactuur 4

Debaerdemaeker Remi Pauwaertstraat 13 8420 WENDUINE

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Rekeningnummer minionderneming

BE97 0016 5250 6649

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

VF070 VF/070

AANTAL

OMSCHRIJVING

1

Bruchette

1

Pastaboek-box

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

2.82 14.10

TOTAAL EXCL. BTW

16.92 14.02

TOTAAL BTW 6%

17.94

TOTAAL FACTUUR TOTAAL TE BETALEN

17.94 SEK

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

46


6.15.6 Verkoopfactuur 5

Fågelviksgymnasiet Gymnasiegatan 29 543 32 TIBRO

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Rekeningnummer minionderneming

BE97 0016 5250 6649

Datum verkoopbewijs

4/03/12

Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

VF071 VF/071

AANTAL

1

OMSCHRIJVING

Verkoop Zweden

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

87.50

( pasta’s, sauzen, drankjes,…)

TOTAAL EXCL. BTW TOTAAL BTW (Vrijgesteld van btw overeenkomstig artikel 39 W.BTW) TOTAAL FACTUUR TOTAAL TE BETALEN

87.50

87.50 87.50 EUR

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

47


6.15.7 Verkoopdagboek/ journaal

48

Nr.

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

1

A

+

D

40 000

Handelsdebiteuren

15.25

P O O

+ + +

C C C

45110 70400 74600

Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten

Nr.

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

2

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

75.00

K P O

+ + +

D C C

61620 45110 70400

Telefonie Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

Nr.

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

3

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

7.17

O P O

+ +

D C C

70402 45115 70400

Handelskorting Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

0.80

Nr.

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

4

A

+

D

40000

Handelsdebiteuren

17.95

P O

+ +

C C

45115 70400

Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

Nr.

A/P/K/O

+/-

D/C

Rekeningnr.

Omschrijving

D

5

A

+

D

40010

Handelsdebiteuren ICL

87.50SEK

O

+

C

70410

Verkopen HG ICL

C 0.86 11.89 2.50

C 3.25 4.43 78.18 C

0.41 7.56

C 1.03 16.92

C 87.50SEK


6.16 Ondernemer voor de klas 6.16.1 Roularta: Rik De Nolf Op woensdag 24 maart hebben wij bezoek gekregen van Rick De Nolf, CEO van de onderneming Roularta. 4 ideeën voor een onderneming draaiend te houden: 1. 2. 3. 4.

Zorg ervoor dat je droomt van een project Blijf ondernemen Blijf mee evolueren Hou het simpel

Roularta heeft weinig last van de crisis. Het is de lokale krant van West-Vlaanderen en de onderneming blijft groeien. Ze hadden het idee een gratis krant te maken. VT4 & Vijf TV zijn hun concurrenten, SBS is overgenomen door 3 bedrijven: Saloma, Woestijnvis & Talpa. De streekkrant heeft een 100tal mensen per streek, centrale redactie, fulltime redacteurs & heeft ook een groot netwerk van correspondenten. Meer dan 100 000 ton papier wordt er in Roeselare verspild, per jaar. Vroeger hadden ze een kantoor in iedere stad, het is nu een stuk beter georganiseerd. In Brugge is er een ook een kantoor voor het grootste deel van West-Vlaanderen. De zondagskrant heeft 700 000 exemplaren. De kranten waren niet gelukkig met de groei van de gratis media. -

Newsweek: bestond nog niet in België. Ze hebben snel ondervonden dat het nationaal moest, ieder tijdschrift kwam daardoor ook uit in het Frans. “ The good life “ een nieuw blad, gebaseerd op de Franse editie. In België hebben ze alle titels zelf gemaakt, in Frankrijk hebben ze een groep gemaakt van overnames, van titels die meestal al 60 jaren oud zijn.

Hun grote droom was televisie maken. In het begin waren er eerst 9 groepen, nu schieten er nog maar 2 over, Roularta & Best group. Vlaamse mediamaatschappij heeft ongeveer 70 % van de markt. Radio maken was een andere droom, er was een monopolie in België. 10 jaar geleden hebben ze een licentie gekregen op Q-music, ze hebben 4fm uitbesteed aan een ander bedrijf. Ze proberen online sterke websites te maken. Ze mikken niet op de massa maar op het betere publiek. Al hun bladen bestaan nu ook op tablets. Het verkopen van deur tot deur is nog altijd de beste oplossing, in de toekomst zullen we meer en meer mensen terug op straat zien. Roularta verkoopt vooral abonnementen, het wordt bijna onbetaalbaar omdat de concurrentie te groot wordt, mensen krijgen teveel mails… Blijven ondernemen, renoveren en vernieuwen is moeilijk. Je moet constant blijven vernieuwen en nieuwe dingen uit proberen, zodat er telkens nieuwe kansen worden gecreëerd. Ze hebben ook veel nieuwe producten gecreëerd om sterker te staan tegenover hun concurrenten. Tot 30 jaar geleden waren alle teksten oorspronkelijk geproduceerd door loodjes die gevuld moesten worden. Het lood werd vervangen door ponsbanden, nu zijn ze vervangen door computers. Vroeger waren het 100% mannen, nu zijn het bijna allemaal vrouwen. Nu is de journalist zelf meer verantwoordelijk voor de tekst.

49


De redactie zorgt ervoor dat de tekst nog eens gecontroleerd wordt door een redacteur en daarna hoofdredacteur. Filmmontage is ook verdwenen, nu gaat alles direct to plate (direct van de pc naar de drukpers) .Intussen hebben ze een nieuwe stijl, ze zorgen voor verrijking i.p.v een stilstaande foto zorgen ze ook voor videobeelden, met klank & alles erop en eraan. Ze zijn zeer creatief: op vlak van inhoud, thema’s, nieuwe lay-out. Ze zijn begonnen met nieuw papier te gebruiken. 8 keer per jaar geven ze een tijdschrift uit met de vorm van een boek. Magaboeks, boekzins,… Het beroep van de journalist is ook heel hard veranderd, vroeger werkte hij voor een weekblad, ze hadden een kalm & comfortabel leven, maar nu moet een journalist dag en nacht bezig zijn met zijn specialiteit, hij moet meewerken aan de website. Als er iets gebeurt moet hij zo snel mogelijk al het materiaal op de site kunnen zetten, ook de sociale netwerken moeten ze up to date houden. Vandaag weten alle journalisten elke seconde wie iets leest, wat er gelezen wordt enzovoort… Het is een lastig beroep geworden, je moet niet alleen bezig zijn met het gedrukte, maar ook met het sociaal gebeuren. De meeste mensen die vroeger een secretaresse hadden, hebben dat nu niet meer. Men gaat zelf teksten en dossiers uitwerken, er zijn geen tussenpersonen meer. Binnen ieder bedrijf staan mensen onder druk om business te doen, dit betekent dat iedereen in het bedrijf warm wordt gemaakt om rekening te houden met de consument. Alles wat te maken heeft met tele-verkoop. Uit “telesales” zijn nieuwe bedrijven gegroeid, vb callcenters. (Ze doen doelgericht aan marketing en hebben daarvoor opleiding nodig). Er is nood aan nieuw initiatief… Het online gebeuren is ook helemaal veranderd, er zijn enorm veel opportuniteiten voor de jeugd, er is nood aan specialisten op alle vlakken. Er is ook nood aan mensen die marketinggericht kunnen nadenken. Het idee om het allemaal simpel te houden is essentieel, ze bouwen meestal een structuur op die veel te ingewikkeld is. Alles wat te maken heeft met overleg en vergaderen wordt ook een probleem, op de duur zitten er teveel mensen aan tafel, doordat er zoveel zijn duurt de vergadering 3x zo lang. Vandaag zijn de meeste mediabedrijven nog gezond, ze zijn wel veranderd en spelen in op nieuwe uitdagingen. We hebben te maken met een nieuwe generatie mensen. Ze werken met 1 groot principe, ze proberen alle mensen te abonneren. Die krijgen dan ook alle comfort: krijgen hem thuis toegestuurd, kunnen hem de avond op voorhand al lezen, hebben toegang tot de archieven, directe pushmails,…. Ze sturen veel nieuwsbrieven door, zodat meer mensen zich registreren, zo krijgen ze ook meer potentiële lezer (Knack heeft 200 000 mensen). Ze gebruiken internet om traditionele klanten te maken, ze zijn er niet meer bang van en denken niet meer dat de bladen gaan verdwijnen. Door Apple hebben ze een nieuwe soort lezers, die vroeger waarschijnlijk nooit een blad zouden kopen, ze kunnen hem lezen op ipod, ipad, pc, …Apple wil de namen van de klanten niet meedelen, anders moeten ze 30% commissie betalen. Cadeautjes bij de bladen werken ook zeer aantrekkelijk. Ze zijn ook actief in Frankrijk, maar daar is alles nog niet in orde. Daar kunnen ze veel meer presteren met minder mensen. 60% van de activiteiten zijn in België, 30% in Frankrijk, 10% in Duitsland & Nederland. Steps bestaat ook in Slovenië & Servië & België maar, in Kroatië zijn ze gestopt.

50


6.17 Analyse van de jaarrekening Inleiding: Wij hebben gekozen voor de onderneming Buonsenso Francesco omdat het natuurlijk één van onze beste leveranciers is, het is namelijk onze hoofdleverancier. Buonsenso Francesco is een BVBA en is gelegen in Aartselaar. Het bedrijf verkoopt allerlei Italiaanse delicatessen zoals onze minionderneming La Dolce Vita. Het is een schitterend bedrijf met een prachtig concept. Aan de hand van onze mini onderneming zien we duidelijk dat er veel vraag is naar Italiaanse producten. Via deze jaarrekening zullen we ook veel bijleren over onze leverancier. 1.

Liquiditeit

1.1. Liquiditeit in ruime zin: Current Ratio Liquiditeit in ruime zin : vlottend activa / Vreemd vermogen op korte termijn 1 571 249/ 1 315 516 = 1,19 1 571 249 1 315 516

= 1,19

Interpretatie: De vlottende active zijn in boekjaar1 zeker voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen

1.2. Liquiditeit in enge zin: Quick Ratio Liquiditeit in enge zin: vlottende activa – voorraden / vreemd vermogen op korte termijn 1 571 249 – 650 493 / 1 315 516 = 0,70 1 571 249 – 650 493 1 315 516

= 0,70

Interpretatie: Buonsenso beschikt in dit geval niet over voldoende vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. De liquiditeit in enge zin is kleiner dan 1 dus dit is niet zo best maar het vormt ook geen groot probleem.

51


2.

Solvabiliteit:

Solvabiliteit: (Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100 834 113 2 215 777

*100 = 37,64

Interpretatie: Buonsenso heeft een eigen vermogen van 38 %. Buonsenso is voldoende solvabel als je de vuistregel van 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen hanteert.

3.

Rendabiliteit:

REV: (Winst ( verlies) van het boekjaar na belastingen / eigen vermogen ) * 100 -47 747 834 113

*100 = -5,73

Interpretatie: Buonsenso heeft een verlies van -5,73 %. Buonsenso is niet voldoende rendabel want ze hebben een negatieve rendabiliteit.

4.

EBIT:

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen -43 336 Interpretatie: Buonsenso Francesco heeft een verlies, dit wil zeggen dat ze meer kosten hebben gemaakt dan opbrengsten. In vergelijking met vorig jaar hebben ze een nog groter verlies gemaakt, vorig jaar hadden ze een EBIT van -12532.

52


5. Verticale Analyse van de balans: ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

Boekjaar 1 644 528 0 0 643 163 0 12 079 135 863 0 0 495 221 1 365 1 571 249 0 0 0 650 493 650 493 0 814 864 778 818 36 046 0 105 892 0 2 215 777

29,08% 0% 0% 29,03% 0% 0,55% 6,13% 0% 0% 22,35% 0,06% 70,92% 0% 0% 0% 29,36% 29,36% 0% 36,78% 35,15% 1,63% 0% 4,78% 0% 100 %

Bij een verticale analyse stellen we het totaal van actief en passief gelijk aan 100/. Iedere post van de balans wordt dan procentueel uitgedrukt ten opzichte van het totaal van de balans. Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van deze onderneming. Wij stellen dus vast dat ze zeer veel vlottende activa hebben (70%) en veel Vreemd vermogen ( 62,36%) en dat wil zeggen dat ze veel vorderingen en schulden hebben.

53


54

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico’s en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste een jaar

Boekjaar 1 834 113 30 987 30 987 0 0 0 785 158 3 099 0 0 0 22 818 759 241 17 969 0 0 0 0 0 1 381 664 66 148 6 148 0 0 0 60 000 1 315 516

Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar Financiële vervallen schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen po bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldiging en sociale lasten Belastingen Bezoldiging en sociale lasten Overige Schulden

4 535 4 228 4 228 0 795 468 795 468 0 0 100 481 34 925 65 556 410 805

0,20% 0,20% 0,20% 0% 35,9% 35,9% 0% 0% 4,53% 1,57% 2,96% 18,54%

TOTAAL DER PASSIVA

2 215 777

100%

37,64% 1,40% 1,40% 0% 0% 0% 35,43% 0,14% 0% 0% 0% 54 1,03% 75 34,27% 78 0,81% 57448554 0% 0% 0% 0% 0% 62,36% 2,99% 0,28% 0% 0% 0% 2,71% 59,37%


6. Horizontale analyse van de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste een jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

Boekjaar 1 644 528 0 0 643163 0 12 079 135 863 0 0 495 221 1 365 1 571 249 0 0 0 650 493 650 493 0 814 864 778 818 36 046 0 105 892 0 2 215 777

Boekjaar 2 139 055 0 0 137 690 0 3 321 122 250 0 0 12 119 1 365 1 557 012 0 0 0 300 015 600 015 0 890 371 854 280 36 092 0 66 625 0 1 696 067

463,51% 0% 0% 467,11 % 0% 363,72 % 111,14 % 0% 0% 4086,32 % 100 % 100,91% 0% 0% 0% 216,82 % 216,82 % 0% 91,52 % 91,17 % 99,87 % 0% 158,94 % 0% 130,64 %

Via de horizontale analyse kunnen we de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans. Hiervoor hebben we het eerste boekjaar gelijkgesteld aan 100% en de evolutie van volgend boekjaar in percenten uitgedrukt ten opzichte van het vorig boekjaar. We stellen hierbij vast dat het boekjaar 1 niet zo best was, en dat boekjaar 2 wel beter was, zeker voor de activa.

55


56

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico’s en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen po bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldiging en sociale lasten Belastingen Bezoldiging en sociale lasten Overige Schulden

Boekjaar 111111111111211 834113 11 30987 30987 0 0 0 785158 3099 0 0 0 22818 759241 17969 0 0 0 0 0 1381664 66148 6148 0 0 0 60 000 1315516 4535 4228 4228 0 795.468 795468 0 0 100.481 34925 65556 410805

Boekjaar 2 881870 30987 30987 0 0 0 785158 3099 0 0 0 22818 759241 6725 0 0 0 0 0 814197 21207 11207 0 0 0 10000 792990 4871 4111 4111 0 73956 73956 0 0 93794 31389 62406 116257

105.7% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 37.43% 0% 0% 0% 0% 0% 58.93% 32.06% 182.29% 0% 0% 0% 16.67% 60.28% 107.36% 97.23% 97.23% 0% 9.30% 9.30% 0% 0% 93.35% 89.88% 95.19% 28.30%

TOTAAL DER PASSIVA

2215777

1696067

76.55%


6.18 Logboek Hieronder vind u mijn logboek, waar ik doorheen het hele jaar aan gewerkt heb. (De bijlagen van mijn logboek kunt u terugvinden bij: “9.1 Bijlage 1 Logboek met bijlagen�)

57


Datum 05.09.201 1 06.09.201 1 07.09.201 1 09.09.201 1 12.09.201 1 13.09.201 1 14.09.201 1 16.09.201 1 19.09.201 1 20.09.201 1 21.09.201 1 23.09.201 1 26.09.201 1 27.09.201 1 28.09.201 1 58

Tijdsti p 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 09u10 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 12u00 –

Activiteit

Bijlage nr.

Overleggen logo’s en huisstijl Beslissen definitief logo

Logo bewerken en aanpassen Definitief logo bepalen

Nadenken reclame campagne Voorstellen reclame bespreken Nadenken over de stand

Decoratie stand

Organisatie aandeelhoudersvergaderi ng Bespreking producten

vergadering

Bezoek leverancier “ Buonsenso” Verbetering brief aandeelhoudersvergaderi ng Bedenken slogan

Bespreking film Film maken bij Nele

1


30.09.201 1 01.10.201 1 03.10.201 1 04.10.201 1 05.10.201 1 07.10.201 1 08.10.201 1 10.10.201 1 11.10.201 1 12.10.201 1 14.10.201 1 15.10.201 1 17.10.201 1 18.10.201 1

19.10.201 1

15u30 09u10 – 10u00 20u00 – 21u00 12u00 – 18u00 13u55 – 14u45 12u00 – 18u00 09u10 – 10u00 14u00 – 16u00 10u15 – 10u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 12u00 – 18u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 16u40 – 22u15 11u05 –

Film bekijken & taken verdelen Ontwerpen strookje aandeelhouders Samen met Hannah film bewerken Inhoud brief bewerken

Leverancier Aartselaar

Foto’s maken producten

Affiches ontwerpen

Prijzen bespreken & prijskaartjes ontwerpen Vergadering

Affiches uitkiezen + bewerken

2

Foto’s maken laatste producten Roeselare met Hannah voor de standversiering Prijskaartjes afprinten & laatste aanpassingen Voorbereiding aandeelhoudersvergaderi ng aandeelhoudersvergaderi ng Kas natellen + sponsorgeld natellen

59


24.11.201 1

11u55 17u00 – 19u00 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 11u00 – 12u30 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 15u50 – 17u00 9u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 9u10 – 10u00

28.11.201

10u15

20.10.201 1 21.10.201 1 24.10.201 1 25.10.201 1 26.10.201 1 28.10.201 1 29.10.201 1 7.11.2011

8.11.2011

9.11.2011

9.11.2011

18.11.201 1 21.11.201 1 22.11.201 1 23.11.201 1

60

Beschrijvingen producten schrijven Folder opstellen

Folder bewerken

Vergadering

Folder afwerken

Folder definitief afwerken

Folder verbeteren

Vergadering

Afprinten van de folder

3

Affiche “Vacance soleil”

Folders plooien met Nele

Bespreking winkeltje Vergadering

Affiche vacance soleil met Nicolas

4

Affiche kerstverkoop met Kelly Affiche kerstverkoop afprinten Vergaderen +

5


1 29.11.201 1 29.11.201 2 30.11.201 1

01.12.201 1 02.12.201 1 05.12.201 1 06.12.201 1 07.12.201 1 08.12.201 2 09.12.201 1

09.01.201 2 10.01.201 2 10.01.201 2 11.01.201 2 13.01.201 2

– 11u05 13u55 – 14u45 20u00 – 20u35 11u05 – 11u55

verkoopuren

11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00

Gip brochure afwerken

10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 19u00 – 20u20 11u05 – 11u55 09u10 –

Vergadering + SWOTanalyse

Schema opmaken verkoop speelplaats Verbetering gip Frans publicitaire Presentations English

Pakketten samenstellen

Producten aanvullen voor Kerstverkoop Vergadering

Affiche & brochure afwerken oudercontact Gip lettre commercial

Brochure afprinten + bundelen

Verdeling goederen voor Zweden Gip sollicitatie & CV

Overleggen producten voor de bestelling Vergadering over bestelling 125 manden

61


16.01.201 2 17.01.201 2 18.01.201 2 18.01.201 2 19.01.201 2 20.01.201 2 26.01.201 2 27.01.201 2 31.01.201 2 31.01.201 2 31.02.201 2

01.02.201 2 01.02.201 2 02.02.201 2 03.02.201 2 04.02.201 2 62

10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 12u30 – 16u00 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 13u00 – 15u00 08u15 – 10u15 13u55 – 14u45 18u00 – 19u00 20u00 – 20u45 11u05 – 11u55 20u00 – 20u20 19.00u – 20.30u 09u10 – 10u00 14u00 –

Kostprijs manden berekenen sollicitaties

Alle goederen klaarzetten

125 manden samenstellen Gip sollicitatiebrief & cv verbeteren Verdeling goederen Zweden Verkopen goederen in Zweden Verkopen laatste goederen Zweden Vergaderen over Kuurne + nieuwe functies Organogram maken + shiftverdeling Kuurne

(6)C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\Downloads\OrganogramLaDolceVitaBIJLAGE7. docx

Beginnen aan motivatiedocument

Voorbereiding Kuurne

Organogram met nieuwe functies Maken van bord voor stand Goederen klaarzetten Kuurne Verkopen in Kuurne

(7)


06.02.201 2 07.02.201 2 08.02.201 2 09.02.201 2 10.02.201 2 13.02.201 2 14.02.201 2 15.02.201 2 16.02.201 2 17.02.201 2 18.02.201 2 20.02.201 2 24.02.201 2 25.02.201 2 27.02.201 2 28.02.201 2 29.02.201

19u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 9u10 – 10u00 10u00 – 10u45 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 9u11 – 10u00 16u00 – 17u15 15u20 – 16u00 10u30 – 11u30 11u05 – 11u20 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05

Motivatiedocument bewerken

(9)

Vergadering

Mini vergadering + motivatiedocument 2 Gip Lettre commercial par téléphone Opstellen enquête Opstellen enquête afwerken

(10)

Tellen kassa + mini vergadering Uitkiezen pin up girl voor stand met Emely Gip l’assortiment

Maken van cadeaumand Starten aan gipbundel

Gip: afwerken l’assortiment Motivatiedoc. Opnieuw

Aanpassingen affiche

Vergadering

Samen zitten voor eindvergadering Thema eindvergadering

63


2

– 11u55

bepalen

01.03.201 2

11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 10u15 – 11u55 13u55 – 14u45 09u10 – 10u00 11u05 – 11u55 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55

GIP: werken aan leesportfolio

02.03.201 2 05.03.201 2 06.03.201 2 07.03.201 2 08.03.201 2 12.03.201 2 13.03.201 2 14.03.201 2 15.03.201 2 16.03.201 2 19.03.201 2 20.03.201 2 21.03.201 2 22.03.201 2

64

Bestellen goederen

Beantwoorden mail Mieke Kennes Overleggen website, bestellingen bekijken. Bestellingen Nele invoeren Gip: werken aan woord vooraf Goederen klaarzetten voor bestellen vergadering

Rik De Nolf: ondernemer voor de klas Gip: gipbundel + userform

Facturen opmaken

Uurverdeling oudercontact & infodag Manden samenstellen voor Vlajo Vergadering

Gip: woord vooraf + inleiding

(11)


16.04.201 2 17.04.201 2 18.04.201 2 19.04.201 2 20.04.201 2 24.04.201 2 25.04.201 2 25.04.201 2 27.04.201 2

02.05.201 2 03.05.201 2 04.05.201 2 05.05.201 2 07.05.201 2 08.05.201 2 09.05.201

10u15 – 11.05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 18u30 – 19u15 11u05 – 11u55

Vergadering infodag

11u05 – 11u55 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 15u00 – 16u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05

Verontschuldigingsbrief

Wijziging bestellingen + slotvergadering Slotvergadering

Gip: eindverslag mini

Vergadering homeparty

Manden klaarmaken voor Zweden Vergadering + slotvergadering Gip: Conclusie

Presentations SMEproject

(12)

Gip: Verslag verbeteren

Vergadering Mini- awards

Gip: bibliografie + eindverslag afwerken Aanvullen logboek

Werken aan GIP

Vergaderen met beide

65


2 10.05.201 2 11.05.201 2 14.05.201 2 15.05.201 2 16.05.201 2 18.05.201 2 21.05.201 2 22.05.201 2

66

– 11u55 11u05 – 11u55 09u10 – 10u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45 11u05 – 11u55 11u00 – 15u00 10u15 – 11u05 13u55 – 14u45

klassen over slot Werken aan GIP

Voorraad controleren + ppt slot opstellen Klaarzetten van goederen voor homeparty Beslissen kledij, drank en hapjes voor slot Bestellingen klaarzetten + ppt slot Afwerken GIP

Voorbereiden op slotvergadering Slot minionderneming


6.19 Verslag bestuursvergadering Verslag vergadering Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notist

SJZ/VG/01 1 Maandag 7 november 2011 om 10:15uur Sint-Jozefsinstuut Nele De Meester, Shana Maene , Nicholas Fivet, Lukas Brandt, Emely De Mulder, K’yanni Serpieters, Jelle Boterman, Tibo De Baets, Alexandra Cools, Maxime Turcq Hannah Pauwels 2 Alexandra Cools

Agenda Bijlagen 1 2 3 4 5 6 7 8

Oudercontact 28/10 Leveranciers Verkoopmomenten Promotie Technisch departement Financieel departement Order entry Oudercontact kerst

1) Oudercontact 28/10 Het oudercontact is vlot verlopen, we hebben goed verkocht & er zijn nieuwe bestellingen bij gekomen! Bij de opzet van de stand waren er geen problemen & was iedereen aanwezig. Maar bij de afbraak ‘s avonds na de verkoop bleven er niet genoeg mensen over om alles op te ruimen. Dit is dus zeker een aandachtspuntje voor ons volgende verkoopmoment. * Opmerking: volgende keer zouden we voor meer wisselgeld moeten zorgen. 2) Leveranciers -

Buonsenso: Alle goederen die we nog nodig hebben zullen pas deze vrijdag geleverd worden wegens een foute levering & goederen die nog niet in voorraad waren. Boekhandel De Meester: De boeken zijn besteld & zullen zaterdag of eventueel vroeger geleverd worden. Pasta & basta: Volgende dinsdag worden alle goederen geleverd.

67


3) Verkoopmomenten -

Woensdag 9/11: Hebben we een verkoopmoment in “de valkaert”in Brugge. Een zaterdagvoormiddag: We zouden graag deelnemen op een markt ( later meer info ) Wallonië: Maxime zou daar graag eens een verkoopmoment organiseren ( later meer info) Kuurne: Sinds vandaag staat het vast dat we ingeschreven zijn ( 10 euro inschrijvingsgeld & 20 euro waarborg )

4) Promotie -

We zullen onze folder deze week 150 keer laten afdrukken op school. We gaan ook onze folder online beschikbaar stellen Met kerst zorgen we voor een nieuwe affiche

5) Financieel departement -

Kas: Beginkas op 28okt bedroeg € 573.27 Eindkas op 28okt bedroeg € 789.87 ( + € 5 bestelling die er nog bij moet komen ) Dus we hebben voor een bedrag van € 221.60 verkocht!

-

Bank: Shana zal zo snel mogelijk naar de bank gaan om € 700 te storten.

-

Factuur: We zijn bezig met het opstellen van een definitieve factuur. 6) Technisch departement Zij zullen nu zo snel mogelijk een inventaris opmaken zodat we een zicht hebben over het aantal verkochte goederen & de goederen die we nog in voorraad hebben. Zij zullen ook in de loop van de week bijbestellen zodat onze voorraad niet uitgeput raakt. 7) Order – entry Order - entry zorgt voor een bestelbon voor zowel het financieel departement als de magazijnier zodat er facturen kunnen opgesteld worden. 8) Oudercontact kerstmis - Begin met onze tombola, bij elke aankoop die de klant maakt geven we een lotje. Op de infodag ( april ) zal bekendgemaakt worden wie de winnaar is van de reischeque. - Kerstverlichting voor de stand - Zorgen dat onze naam meer voorkomt op de stand - Accessoires verzamelen ( kerstballen, slingers, … )

68


6.20 Bedrijfsbezoeken 6.20.1 Modular Op donderdag 26 april zijn we op bedrijfsbezoek geweest naar het bedrijf Modular lighting. Tom Samyn heeft ons een uitgebreide rondleiding en een woordje uitleg gegeven. Ze hebben producten van hoge kwaliteit en het zijn authentieke goederen. Het bedrijf vindt zijn eigen producten uit, het zijn geen kopies van andere bedrijven. Het is de bedoeling dat zij de trend zetten, en dat ze geen andere trends volgen. Modular bevindt zich in het dorp Roeselare, ze hebben ongeveer 160 werknemers verdeeld onder 70 landen. Ze hebben een omzet van 40 miljoen euro en ze doen ongeveer 80% export. Ze hebben ook een aantal showrooms waarin er allerlei producten tentoongesteld worden, aangepast aan de stijl van de producten. De CEO van het bedrijf is Lieven Messean. The LED tower is een gebouw waardoor ze de aandacht trekken van de klanten, het is 2.2 Ha groot en er is ongeveer voor 10 000m² plaats . Er zitten 100 000 Leds in het gebouw verwerkt, maar het verbruikt niet zoveel energie, het heeft een verbruik van een wasmachine. De LED tower is 1500 m hoog en ze hebben 40 m² plaats voor reclame. Deze bevindt zich langs de kant van de autosnelweg en het geeft het bedrijf zijn eigen identiteit. Het is hun manier om te communiceren met de klanten en om zo de aandacht te trekken. Ze hebben twee soorten producten ,de eerste is products lighting en deze heeft geen stock, ze worden op maat gemaakt, het twee soort product is lighting luminaires stock en deze producten zijn opgeslaan in het bedrijf. Alle goederen zijn gemaakt van alluminium en ze hebben er verschillende awards voor gekregen meer genoemd design awards. Ze hebben in 2005 een prijs gekregen voor bedrijf van het jaar, in 2008 een prijs voor beste export in België. Ze hebben ook vele projecten waaraan er gewerkt word bijvoorbeeld hun showrooms waarin er vb. Lamborgini, audi, volvo, keukens, villa maria, kappa, word in voorgesteld met de speciale belichting van Modular. Hun weg naar de klanten wordt gemaakt via vertegenwoordigers die in België, Nederland, Frankrijk, Zweden en in Italië zitten Ze hebben ook beurzen en events om deals te maken met de klanten, dit is ook een soort van networking die ze gebruiken om klanten te lokken. Modular maakt ook reclame en campagnes en doen dit door vb schaarsgeklede vrouwen of kleine kinderen te gebruiken met speciale belichting om de aandacht te trekken van de mensen. Ze hebben ook een catalogus die 608 pagina’s telt. En ook een mooie website waarin de klanten kunnen inloggen, er is geen mogelijkheid om producten online te bestellen. Modular is ook actief op facebook en twitter en ze hebben ook hun eigen koffie koppen en notepads. Het bedrijf is gesticht in 1980 door Paul Romans , in 2006 is het bedrijf overgenomen door Philips maar ze zijn nog steeds onafhankelijk. Ze hebben hun eigen onderzoeks- en ontwikkelingsteam om nieuwe goederen te creëeren. Een gevolg daarvan is dat andere bedrijven hun goederen zal kopiëren. Wij vonden het een zeer leerrijke dag en een zeer mooi bedrijf. Ze hebben ons ontvangen zoals hun eigen klanten in de grote bar, waar ze anders verkoopdeals maken met hun klanten en daar hebben wij vandaag een drankje gekregen en gekeken naar de powerpoint van Tom Samyn, die ons een schitterende uitleg heeft gegeven over het bedrijf!

69


6.20.2 TTC ( Tibro Training Center ) Dit is een bedrijf die ervoor zorgt dat gedetineerden en emigranten ook een kans krijgen. Er zijn momenteel 35 mensen in training, ze leiden hun op zodat ze een handigheid onder de knie hebben wanneer ze het bedrijf verlaten. Ze leren hoe je alles moet gebruiken. Furntech heeft 35 tot 40 productiebedrijven, big trade, ‌ Ze focussen zich op de machinetraining, hoe ze meubilair moeten vervaardigen enzovoort. 80% van de opgeleide mensen vinden onmiddellijk een job wanneer ze de training verlaten. De training is verdeeld in modules, ze krijgen elk een individuele cv. De opleiding kan 40-50-60 weken duren, het hangt ervan af hoe veel en hoe snel ze leren. De mensen die opgeleid worden moeten zelf de theorie doornemen zodat ze aan de slag kunnen met de machines. De trainers helpen de leerlingen totdat ze hun werk hebben. Het bedrijf is in Zweden gevestigd omdat ze daar bruikbaar hout hebben & omdat de boeren iets anders moeten doen in de winter wanneer ze geen winst uit hun oogst kunnen halen. Dit bedrijf is 20-25 jaar geleden opgericht, de mensen die hier werken moeten niet echt voorkennis hebben over het materiaal, het gaat puur over de machines. Dit bedrijf heeft een cluster zodat ze nooit achter blijven met hun machines, ze worden op de hoogte gehouden & hebben daarom verschillende meetings. In die meetings beslissen ze in welke machines ze best zouden investeren. In Zuid-Afrika is er vandaag de dag sprake van 45% werkloosheid. Ze begonnen in George met een leerschool op te richten, ze hebben zelf de trainers getraind zodat zij in staat zijn om de afrikanen te kunnen trainen.

70


7

Eindverslag minionderneming

Tijdens onze geïntegreerde proef was de minionderneming onze belangrijkste pijler. Het oprichten ervan werd mogelijk gemaakt door VLAJO. De voorbereidingen omtrent de minionderneming waren al van start gegaan in het 5e jaar Handel, waar we onze huisstijl hebben bepaald. Ook ons assortiment hebben we toen samengesteld door verschillende enquêtes af te nemen. Ons assortiment bestond uit Italiaanse producten. De echte start van de geïntegreerde proef komt er pas in het zesde jaar, met het opmaken verdelen van onze functies. Mijn functie in het eerste semester was commercieel directeur. Bij het uitvoeren van deze functie had ik enkele medewerkers: De Meester Nele, De Mulder Emely, Fivet Nicolas en Pauwels Hannah. Ik moest vooral zorgen voor reclame en pr, zoals bijvoorbeeld het maken van affiches, het up-to-date houden van de stand, het opmaken van de prijskaartjes, de bestelbon en de productenlijst. Dit was een zeer leuke functie die ik met plezier uitgeoefend heb. In het tweede semester werden er sollicitatiegesprekken gehouden door onze leerkrachten Bedrijfseconomie, Mevrouw S. Demeyer, Nederlands, Mevrouw Van Hecke en Frans, Mevrouw De Muynck. Na mijn sollicitatie werd ik aangenomen als CEO, gedelegeerd bestuurder van La Dolce Vita. Mijn taak was om ervoor te zorgen dat alles in goede banen geleid werd, dat er een goede samenwerking was en dat vooral onze klanten tevreden waren. Natuurlijk droeg ik de eindverantwoordelijkheid van alles wat in de minionderneming beslist werd. Mijn grootste uitdaging als CEO was toch om de communicatie te verbeteren, zodat er een vloeiende samenwerking heerste. Doorheen het hele jaar ben ik dan ook verkoopster geweest op verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld op oudercontacten, verkoopmomenten in Zweden, vergaderingen van de aandeelhouders, enzovoort. Deze ervaring heeft me zeker veel bijgebracht. Je leert omgaan met de problemen die je in het echte bedrijfsleven ook zal tegenkomen. Door de verschillende functies die ik heb uitgeoefend heb ik nauw leren samenwerken met mijn medeleerlingen en het geeft je veel verantwoordelijkheid over alle departementen. Ik vond het een zeer leerrijke ervaring en ben blij dat ik er deel van heb uitgemaakt!

71


8

Besluit

In het begin van het jaar had ik verschillende verwachtingen rond de GIP. Ik verwachtte wel dat het een leerrijke en creatieve opdracht ging worden waar veel tijd en energie zou inkruipen. Dit standpunt had ik in het vijfde middelbaar. In het zesde jaar waren mijn verwachtingen dezelfde,maar ik heb de hoeveelheid werk wel onderschat. Er kruipt veel meer werk en tijd in dan je zou verwachten.

De GIP heeft verschillende doelstellingen, zoals bijvoorbeeld ordelijk leren zijn, stipt zijn en goed kunnen functioneren in het bedrijfsleven. Aan de andere kant moest ik verantwoordelijkheid nemen en leren samenwerken met mijn medeleerlingen. Ik heb dan ook geleerd om assertief te zijn.

Het was een opdracht die ik positief ervaren heb, ik heb er veel uit geleerd. Door deze opdrachten kun je je zelf perfect inleven in het bedrijfsleven en zorgt ervoor dat je gemotiveerd bent om verder te studeren. Als je verder gaat studeren moet je ook een thesis maken en alles plannen zodat je op tijd bent met alle taken.

Ik ben zeer blij dat ik een deel heb kunnen uitmaken van deze opdracht. Als al het werk erop zit, ben je toch trots op je eigen werk dat je verricht hebt!

72


73

Gip6Ha1  

Dit is de geïntegreerde proef van Alexandra Cools

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you