Page 7

El Logotip

KRISPY Tipografia i color C26 M100 Y17 K63 R102 G32 B70 Pantone 229C HTML 662046 C0 M100 Y24 K4 R201 G0 B98 Pantone 214C HTML C90062 C2 M41 Y100 K10 R206 G142 B0 Pantone 131C HTML CE8E00

Tipografia: Cooper Std Black

KRISPY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ,.;:¡!·$€@%&/()¿?

Descripció L’imagotip del logo està format per un sol i una espiga de blat. El sol representa l’energia, l’alegria i la vitalidad, tres conceptes bàsics per començar bé el dia, com un bon esmorzar que pot proporcionar Kripsy; l’espiga simbolitza el cereal que és l’ingredient estrella dels productes de Krispy. Pel que fa la tipografia, hem escollit la Cooper Std, ja que és moderna, dinàmica, senzilla i és apte per a tots els públics, com els nostres productes.

KRISPY 5

Manual d'identitat corporativa  
Manual d'identitat corporativa  
Advertisement