Issuu on Google+

Pozývame Vás na odbornú prednášku s diskusiou

Špeciálna analýza elektroniky vo VW SK 15.11.2011 12:30 11:00 – 00 s BC 3 o n t s ie m FEI STU

Sú as ou prednášky sú informácie o možnostiach praxe vo VW SK v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle. Prednáša:

Ing. Richard Schlosser Zabezpe enie kvality Nakupované diely Elektronika – špeciálne analýzy Volkswagen Slovakia, a.s.


Pozvánka