Page 1

Diplomová práca

Volkswagen Slovakia, a.s. J. Jonáša 1 843 02 Bratislava 49

Téma:

Korelácia vzťahov medzi výsledkami testu montážnych zručností a ďalším priebehom zamestnania vo VW SK. (Názov témy je možné prispôsobiť)

Popis: V procese prijímania absolvujú noví zamestnanci test montážnych zručností. Vyhodnocuje sa najmä kvalita a dodržiavanie stanoveného času. Výsledky testov je potrebné vyhodnotiť podľa rôznych kritérií, najmä s ohľadom na ich štatistickú významnosť. Úlohou diplomanta bude zistiť vzájomné vzťahy medzi výsledkami testu a nasledovnými témami:    

 

Vývoj zamestnancov s ohľadom na ich flexibilné pracovné nasadenie Osobný rozvoj zamestnancov (posúdenie nadriadeným) Rozvoj osobnosti zamestnanca s ohľadom na jeho mzdové ohodnotenie orientované na výkon Fluktuácia zamestnancov Vyhodnotenie pracovných chýb prostredníctvom elektronickej evidencie chýb ako aj zhodnotenie práce v tíme Pri zistení nových poznatkov môže byť zoznam sledovaných kritérií rozšírený o ďalšie témy.

V práci sa jedná o zisťovanie osobných údajov, z tohto dôvodu sú dané výsledky označené ako „dôverné“. Dáta nesmú byť vynesené ani spracovávané mimo Volkswagen Slovakia, a.s. Diplomovú prácu je možné spojiť s platenou odbornou praxou vo VW SK.

Požiadavky na diplomanta: - študent inžinierskeho stupňa štúdia – zamerania ekonómia / sociológia / štatistika - znalosti nemeckého jazyka slovom aj písmom - samostatnosť, proaktivita, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovedný prístup

V prípade záujmu nám zašlite Váš životopis a motivačný list mailom na adresu Diana.Lackova@volkswagen.sk do 31.12.2011. Kontakt: Diana Lacková Vyhľadávanie talentov / Výber manažmentu Volkswagen Slovakia, a.s. J. Jonáša 1, 84302 Bratislava Tel: +421-2-6964-3087, Fax: +421-2-6964-2302

Slovenská republika Telefón +421 2 6964 1111 Fax +421 2 6964 2303


Seite 2

Email: Diana.Lackova@volkswagen.sk

FORM A033 | Rev. 08/2005

diplomova praca  

diplomovka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you