Page 1

Història i imformàtica

14 DE ABRIL DE 2014

Transició i democràcia a Espanaya fins a l ’actualitat A

L

E

X

A

N

D

R

A

B

I

B

I

L

O

N

I

Història i informática 4t ESO 14/04/2014 Francisca Nicolau Colom Carlos Dangoor Florit 2ª Avaluació


ÍNDEX

Pàgina 1

L’enfermetat de Franco…………………………………………………………………………………..2

La recomposició del Govern……………………………………………………………………………3

La monarquia………………………………………………………………………………………………….6

El cop d’estat del 23-F…………………………………………………………………………………..10

Els governs socialistes…………………………………………………………………………………..13

El govern del PP (1996-2004)………………………………………………………………………..16

El govern del PSOE………………………………………………………………………………………..19

Opinió personal…………………………………………………………………………………………….21

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………22


Pàgina 2 T í t u l o

d e l

a r t í c u l o

i n t e r i o r

L’ENFERMETAT DE FRANCO Este artículo puede incluir 150-200 palabras.

Quan Franco va emmalaltir

sus propios artículos, o bien incluir acabe de escribir el boletín, conviérun calendario de próximos eventos o talo en sitio web y publíquelo. de i va ser en un moment en què la legitimitat del règim unaflebitis oferta especial.

Una ventaja de utilizar el boletín ingressat para en un hospital, el 9También de juliol, lesconsultar es- començava como herramienta promocionarpuede artículos o a esquerdar-se. Una diplomàcia perances de liberalització semblar reaniintel·ligent se es que puede reutilizar el conteni- van buscar artículos “de relleno” en el va proporcionar a la Junta el recodo de otro material de marketing, World Wide Web. Escriba acerca de general com la principal força mar-se per breu temps. Es pensava amb cert neixement como comunicados de prensa, estuuna variedad de temas, pero procure optimisme que potser el Cabdill pogués dimi- d'oposició, i al mateix temps va galvanitzar al dios de mercado e informes. que los artículos sean breves.

tir en favor de Juan Carlos. El 19 de juliol, PSOE i li va obligar a realitzar majors esforços.

Quizá su principal objetivo sea distriLa mayor parte del contenido que Franco va delegar poders, provisionalment, buir un boletín para vender incluya en el boletín lo puede utilizar Pie de imagen o gráfico.su proel Príncep: va ser ducto o en servicio, pero la clave del una experiència también para humiel sitio web. Microsoft éxito dellant un boletín es conseguir que Publisher ofrece una manera de per a ell. Franco va mostrar una notable La ideafácil comunista, massa optimista, que una sea útil tenacitat, para el público. convertir el boletín en una publicai el 30 de juliol va abandonar l'hos- vaga nacional inspirada per la Junta conduiria ción para la Web. Por tanto, cuando Un buenpital, método consiste en escribir i sense perdre temps *reasumió els seus a la instauració d'un Govern provisional de-

“Incluya aquí una frase o una cita del

artículo para captaraixò, la atención del lector”. acabava No obstant T ípoders. t u lElo2 dedsetembre e l a r t íoficialment c u l o mocràtic, i n t estava e r iequivocada. o r l'aprenentatge del Príncep. El principal efecte el búnker va veure així confirmada la seva de l'episodi va ser que va accelerar la marxa convicció en la necessitat d'emprar tàctiques Este artículo internamente, comen- defensives empleados, clientes ofins districap puede a unaincluir més àmplia unitat depuede l'esquerra. i cremar a l'últim cartutx. Per 100-150 palabras. tar las mejoras que se van a buidores. això, quan Arias Navarro va anunciar, el 10 de llevar a cabo. Incluya cifras El tema de los boletines es de los beneficios para mos- setembre, que estava decidit encara a portar casi interminable. Puede Un Partit Socialista revigoritzat, sotade Felipe trar el crecimiento su ne- endavant el seu programa del 12 de febrer i incluir artículos sobre tecnologocio. González, començava a reorganitzar-se i, en legalitzar les associacions polítiques per gías actuales o innovaciones en su campo. boletines incluyen un intent de guanyarAlgunos la iniciativa, el Partit abans de gener de 1975, es va trobar amb una columna que se Comunista va las respondre a la notícia de actualiza la ma- una feroç oposició. Quizá desee mencionar en cada edición; por ejemplo, tendencias comerciales o laltia de Franco llançant, el 30 de juliol, la Junlos últimos libros publicados, económicas, así como realita Democràtica, queunareunia Comissions carta dela presidente o un zar predicciones. editorial. También puede Obreres, al petit Partit Socialista Popular Si el boletín se distribuye mostrar perfil de nuevos (PSP), al Carlista i a un granelnombre d'independents, entre els quals el més notable era Rafael Calvo Serer.

T í t u l o d e l a r t í c u l o i n t e r i o r Malgrat la no participació del PSOE i de diversos grups cristià-demòcrates, la Junta era un molt important cop publicitari per als comunistes. I va tornar a concertar l'interès en el seu Pacte per la Llibertat. Les persones no pertanyents a partit van començar a considerar a la Junta com una alternativa potencial,

Pie de imagen o gráfico.

Felipe González


Pàgina 3

LA RECOMPOSICIÓ DEL GOVERN Al contrari, el govern d'Arias era en estat de desintegració. Al febrer, Licino de la Fuente va dimitir, frustrat, quan el búnquer bloqueja les lleis que permetria un dret limitat a la vaga. Àries també volia rellançar els seus esforços, fins i tot com ell deia, a Costa de tenir fricció amb Franco. Va desestimar Antonio Izquierdo, director de l'anterior, que havia estat un dels baluards de l'oposició a la reforma búnquer.El 4 de març es va anunciar la recomposició del govern, que indicava el seu desig de trencar el poder de l'Ultras sobretot. La consellera de Justícia, Francisco Ruiz Jarabo, aliat íntim de Giron, fou substituïda per la més liberal José María Sánchez Ventura. Més important encara va ser la substitució del ministre secretari general del moviment, José Utrera Molina - un dels canals per a la qual el búnquer influenciat Franco-, per la més reformista Fernando Herrero Tejedor. Desafortunadament, Herrero Tejedor mor en accident de carretera a mitjans de juny. En aquell moment, va declinar l'optimisme. Smith, la gran esperança de Arias, va ser substituït per Solis. No obstant això, la mort d'ell va ajudar a posar en primer pla al seu protegit Adolfo Suárez.De de qualsevol manera, les activitats d'àries arribat massa tard. Més nombrosos eren el anterior Franco dur que ara volien canviar, fins al punt que, el 20 de maig, Luis María Ansón va escriure al ABC: "les rates són deixant la nau del règim (...). «La covardia de la classe do-

minant espanyola és realment vergonyós (...), ja ha arribat a l'every man for himself, a la rendició incondicional».El 24 de febrer, Fernández Ordóñez anomenat per a la reforma constitucional. Es rumoreja que José María de Areilza; Pío Cabanillas, Fraga i Sil-

Adolfo Suárez va Muñoz havia es va unir a la Tacitos i Fernández Ordóñez a una associació política reformista. Plànols relatius a una associació més contínua que es coneix com la Unió del poble espanyol, que seria Solis, Herrero Tejedor, Adolfo Suárez i Emilio Romero es coneixien. Aquesta va ser una estratagema per neutralitzar la Fraga-Areilza; pla mitjançant la mobilització de tota la premsa i la ràdio del moviment. Fraga es va adonar que estava passant i es va apartar completament tot el pla d'associacions. La retirada de Fraga, Areilza; Tacitos i Fenández Ordóñez operació esquerra completament en ruïnes. Militància de treball anava en augment. El 25 d'abril l'estat d'emergència es va establir a Biscaia i Guipúscoa i va posar


Pàgina 4

ció en aquestes províncies. Detencions aleatoris, imprisonments, tortura per què, en la pràctica, era un exèrcit d'ocupació per la guàrdia civil i policia armada, es complementa amb atacs de les guerrilles de Crist Rei. El 26 d'agost, el govern va aprovar una dura lluita contra el terrorisme llei que va quedar exposat a l'acció draconian per la policia. Al llarg de 1975 va ser reforçada censura una vegada més i molts diaris i setmanals, incloent-hi el triomf i Cambio 16, van ser segrestats.L'intent del règim de resoldre la crisi a través d'un retorn a la repressió sense obstacles 40 anys no podia ser una resposta adequada. S'anomenen vagues polítiques generalitzades, que va succeir a Madrid del 4 al 6 de juny i al País Basc, de 11 de juny. Altres cops, que va començar sent econòmica, com que havia paralitzat Valladolid en la segona meitat d'abril, aviat va prendre un caràcter profundament política. La possibilitat d'un bany de sang, que vols definitivament han deixat l'esperança per guanyar la entrada a la CEE, Espanya semblava a realitzar, especialment durant el període tensa, que va culminar amb l'execució de cinc militants d'ETA i FRAP al setembre.La Llei de lluita contra el terrorisme s'havia estès per tota llei que prèviament s'aplica només al País Basc. Es van unir tres activistes bascos, ja condemnats a mort, tres membres del FRAP, en 12 de setembre. A aquesta llista s'afegiren més tard, el 18 de setembre, cinc membres del FRAP, també condemnat a mort. El 26 de setembre, Franco presidit el Consell de Minis-

tres per discutir la possible suspensió d'execucions de condemnats onze persones, dos dels quals estaven embarassades. Finalment, dones i quatre homes van ser perdonada, però els altres cinc van veure seves penes confirmats.Les execucions van tenir lloc el 27 de setembre, enmig d'una onada de repulsas nacional i internacional. Tretze països es van retirar els ambaixadors d'EsManuel Fraga panya. La por i el fàstic provocat pels esdeveniments polítics dels darrers moments de Franco reforçar el prestigi de la Junta Democràtica, fundada el juliol 1975 pel PSOE i format per l'espanyol Socialdemòcrata Unió, Dionisio Ridruejo, de Ruiz Giménez l'esquerra democràtica i un nombre de grups regionals.Quan va morir Franco, el 20 de novembre de 1975, ja era impossible amagar la crisi del règim. Madrid i Barcelona van ser begut cava. Des dels primers moments de la seva malaltia mortal, a l'octubre, a la cessió del responsable del estat Juan Carlos, al final d'aquell mes, accions van pujar prou en la borsa de Madrid. En altres paraules, la solució immutable sense Franco Franco havia mort amb Carrero i solució de conti-


PĂ gina 5


Pàgina 6

LA MONARQUIA Després de la mort de Franco, Juan Carlos I talunya, Convergència Democràtica de Catava ser proclamat rei en un context polític de lunya dirigit per Jordi Pujol. Al País Basc, el gran incertesa. Es va iniciar un complex pro- partit nacionalista basc serà la força de la macés de transició que portaria la dictadura a un joria. Teòricament contra el terrorisme, a la sistema democràtic.Aquest procés de transi- pràctica no s'enfronten amb una cada vegada ció ha esdevingut més actiu accions en els últims anys d'ETA.Entre les un model per a forces d'esquerra molts països pel era el Partit Cobaix nivell de viomunista d'Espanlència que va acomya, dirigida per panyar-lo. La mort Santiago Carrillo de Franco, les difei, sense dubte, la rències entre el festa organitzada "bunker", organii activa al final de tzat al voltant de la dictadura. El figures com Blas PSOE s'havia cePiñar, i s'agreuja el lebrat un Congrés "obert". Entre de Suresnes aquests últims hi (França) el 1974 havia polítics veteen el qual un nou rans de la dictadura grup dirigent orque estaven conganitzat al volvençuts de la necestant d'Alfonso Juan Carlos sitat de canvi, això Guerra i Felipe era el cas de Fraga González havia o Areilza; i gent jove que no havia viscut la arribat al poder. Enrique Tierno Galván Partit guerra civil, i que jugaria un paper clau en la Socialista Popular era una altra força d'esquetransició. Adolfo Suárez serà la figura clau en rra que finalment va acabar unint el PSOE. aquest grup. Les forces de dreta liberals van L'hegemonia comunista es reflecteix també ser massa febles i s'han agrupat al voltant de en el món sindical. Comisiones Obreras va ser figures com Ruiz Giménez i Gil-Robles o parti- la més poderosa Federació sindical, mentre daris de Juan de Borbón, pare del monar- que la UGT va començar a reorganitzar. La ca.Entre nacionalista forces allà per ressaltar CNT històrica es va convertir en una força l'aparició d'una nova força hegemònica a Ca- purament simbòlica.Les dissensions entre el


Pàgina 7 PCE i el PSOE impedeix tota oposició Democràtica és coaligara en una única Aliança. Així, va sorgir la Junta dominat pel PCE i amb forta capacitat de mobilització, democràtica i la plataforma de Convergència Democràtica, on el PNB, PSOE i la UGT van ser les forces principals. Els primers moments de la monarquia de Juan Carlos es van caracteritzar per la falta de definició. Molts sospita que la nova monarquia seria una mera continuïtat del franquisme sense Franco. No obstant això, el nou monarca era que envolten a un grup d'assessors, incloent destacats Torcuato Fernández Miranda, que ha dissenyat un pla de canvi polític. Aquest canvi va ser anomenada reforma. Va ser canvis controlats que assegurar la intangibilitat dels militars franquistes i funcionaris i que condueixen a un sistema democràtic des de les lleis pròpies de Franco.Inicialment el rei ha optat per romandre al capdavant del govern Arias Navarro, que havia presidit l'executiu en la fase final de la dictadura. El govern inclòs Manuel Fraga en el post clau del ministre d'Interior i des del moviment joves figures com Adolfo Suárez i

Martín Villa.El Arias govern fracassat per implementar un procés de reforma creïble i va respondre amb la repressió de la protesta social. Una onada de vagues repartits arreu del país per gener de 1976. La resposta repressiva va culminar en incidents de Vitòria, març 1976, quan cinc treballadors van ser assassinats per la policia. Aquell mateix mes de març, tota l'oposició es va agrupar en la coordinació democràtica que va reforçar la protesta contra la inacció de la Generalitat d'ària Navarro. Finalment, el rei, que no va disfressat d'insatisfacció amb l'obra de l'executiu, va desestimar Arias Navarro al juliol de 1976. El nomenament d'Adolfo Suárez, jove polític del moviment, com a nou primer ministre va ser rebut amb decepció entre opinió Democràtica. Mentre que el nou govern estava format per ministres més, molts pensaren que Suárez no era l'home adequat per liderar el procés cap a la democràcia.Poc després, el setembre de 1976, Suárez va introduir Bill a la política de reforma. Va ser la realització del procés de desmantellament del franquisme des del règim legislatiu. Al mateix temps, Suárez va començar discrets contactes amb l'oposició Democràtica.Més


Pàgina 8 sectors d'estancament de la dictadura franquista, cada vegada més irritada pels desenvolupaments polítics i atacs terroristes d'ETA i la cullera, va començar a conspirar per organitzar un cop militar contra el procés de reforma incipients. El setembre de 1976, Suárez nomenat tinent general Gutiérrez Mellado vicepresident del govern. Gutierrez Mellado fou una figura clau per controlar el perill de cop en el Ejercito.pese al cop d'estat parcel·les i actes te-

tina a Madrid reclamant el dret a ser legalitzat la SGP. Detingut el 23 de desembre de 1976, fou alliberats vuit dies més tard.Aquell mateix mes havia estat celebrat un referèndum popular sobre la Llei de reforma política. La resposta havia estat aclaparadora: amb 77.7% de participació, havia estat positiva 94.1% dels vots.L'oposició, que inicialment havia estat sospitosos de Suárez, va passar a acceptar l'inevitable: la fi del franquisme vols no

Santiago Carrillo

rroristes de ETA, presa de consciència dels canvis eren inevitables, portat a el Francoist Cortes al novembre per aprovar la Llei de reforma política, que significava "seu suïcidi polític". Poc a poc, l'oposició estava venint fora d'encobriment. El PSOE celebrat la XXVII Congres que va comptar amb importants dirigents internacionals a Madrid. Santiago Carrillo, líder comunista va donar una conferència de premsa clandes-

mitjançant el que van anomenar la ruptura Democràtica (govern provisional, Amnistia Internacional, la legalització de totes les parts, eleccions lliures...). D'ara endavant, gran part de l'oposició va donar suport a un procés de reforma que continuaria a l'establiment d'un autèntic sistema democràtic. El procés de reforma sempre fou amenaçat per dos forces oposades que s'alimenten mútuament. D'una banda, les


Pàgina 9 forces de l'extrema dreta, que es van agrupar més difícil Franco residus, terroristes grups com ara la guerrilla de Crist Rei, diaris del règim com El Alcázar o grups polítics com a nova força liderada per Blas Piñar. Aquesta extrema dreta van centrar els seus esforços animant un colp militar que posava fi al procés democràtic. D'altra banda, el nacionalista com ETA o extrem esquerra grups terroristes com GRAPO. Amb els seus atacs contra l'exèrcit i les forces policials van s'alimentava de les possibilitats d'un cop militar.La situació va arribar el moment de màxima tensió en la setmana del 23 al 29 de gener de 1977, quan una successió de fets violents que estava a punt de naufragi amb la transició. L'assassinat d'un alumne en una demostració de la "guerrilla de Crist Rei" Pro-Amnistia Internacional, va seguir el segrest del President del Consell Suprem de justícia militar, general Villaescusa, de la closca i l'assassinat de cinc advocats del PCE a Atocha pels grups de pistolers de dretes. La resposta popular era una gran demostració de revulsió a Madrid que va tenir lloc pacíficament i que palesava que la general es de continuar canvis de forma pacífica. Adolfo Suárez, combinació de coratge i statesmanship, sabia com superar els obstacles i adoptar mesures que va permetre el pas a un règim democràtic. La legalització del PCE a l'abril de 1977 i l'amnistia de presoners polítics van portar a la celebració de les primeres eleccions democràtiques des de la Segona República al juny de partit triomfant 1977.El va ser la Unió del Centre Democràtic (UCD), nou partit organitzat per Suárez en la qual estan agrupades les ober-

tures del franquisme amb alguns elements moderats de l'antiga oposició Democràtica. UCD guanyat del 34,5 per cent dels vots.El segon més votada partit va ser Felipe González del PSOE amb gairebé un 30% dels vots. Per a sorpresa de molts, el PSOE es va convertir en l'hegemonia a l'esquerra. Darrere va la SGP amb un 9,4% i l'Aliança Popular de Manuel Fraga amb 8,0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol i el PNB es va constituir com a les principals forces nacionalistes.El nou govern de Suárez s'enfronta a dos reptes principals del moment: redactar una constitució que políticament articular el nou sistema democràtic i d'afrontar el terrorisme d'ETA, que encara estava fent malgrat va decretar una amnistia total octubre de 1977, i el perill de cop.Aquest delicat procés polític va fer en un context de profunda crisi econòmica. La crisi del petroli de 1973 havia copejat Espanya i l'atur i la inflació va créixer alarmant. Per estabilitzar la situació econòmica, les principals forces polítiques a octubre 1977 van signar els pactes de la Moncloa, acordat una sèrie de mesures fer front a les greus dificultats econòmiques.


Pàgina 10

EL COP D’ESTAT DEL 23-F altres esperen impacientis ordenis directes de Milans del Bosch.

Al Congrés dels Diputats s'està celebrant la investidura de Calvo Sotelo com president del govern, els mitjos golpistes ja estan desplegats per la zona. A les 18:15 convoys arriben al congrés, 200 guàrdies civils. Es produeix la famosa entrada en l'edifici, provocant la ruptura de qualsevol acció gràcies als tirs que Tejero efectua a l'aire. Es parla d'una autoritat nova militar “L'Elefant Blanc”.

Francisco Laima, pren el poder civil, es fan enregistraments de totes les converses que es van a produir tant dintre del congrés com en les capitanies. Aquesta mateixa nit un duplicat de les mateixes es treu fora del país. A les 20:15, Armada parla amb Tejero, li ofereix dos avions i diners en canvi de l'alliberament immediat dels diputats. Les negociacions fracassen. Armada es desmarca de l'operació. A la 1:15, el Rei parla en TVE.

A la 1:45, Milans encara té reticències d'avortar l'operació, rep un telex de la Zarzuela, Des de la Zarzuela, el general Sabino flama a però no retirarà els tancs de la ciutat fins a Tejero i li pregunta que perquè diu anar en les 4:00 . P. Zancada (de la Divisió Cuirassanom del Rei, quan aquest no li havia dit gens. da) es reuneix amb Tejero, aquest fet dóna fe Tejero li penja és telèfon dient que només rep ordenis de Milans. S'agreuja la situació quan a València, surten els tancs al carrer i es llegeix un bàndol, en el qual el poder militar assumeix el control de la situació d'acord amb els successos que s'estaven donant. El Rei crida a totes les capitanies de les quals veu suport en dues, una d'elles principal la de Madrid, les


Pàgina 11 que el cop de Tejero no és un fet aïllat. L'intent de cop d'Estat conclou amb l'alliberament dels Diputats, en aquest punt Armada assegura que ell és el qual els saca del Congrés. Gil S. Valenta fuig en la matinada. Diuen que el va anar en realitat “l'home del maletí”, l'agent del CSID que tenia els documents comprometedors de tota l'operació. Ell assegura que no és així. El dia 24 a les 11 del matí, es van rendir els colpistes i van sortir els diputats de l'hemicicle després de gairebé 18 hores de tancament. El Rei es va reunir a continuació amb els principals capdavanters dels partits polítics. A l'endemà, el President del Congrés, Landelino Lavilla Alsina, va dirigir un discurs als parlamentaris el contingut dels quals i precisió democràtiques van ser aplaudides per tots. Per majoria absoluta els grups parlamentaris van concedir el vot d'investidura a Calvo Sotelo. En aquell moment, l'important era salvar la democràcia que havia estat a la vora de l'abisme. Així ho va entendre fins i tot un sector d'ETA Polític Militar, doncs el dia 28 va renunciar a la lluita armada sense condicions i

va alliberar als tres cònsols que tenia segrestats. Milions d'espanyols es van manifestar en tota Espanya en defensa de la llibertat i la democràcia, demostrant als nostàlgics i fanàtics de l'autoritarisme passat que el país no volia tornar endarrere i que les paraules de la Corona, del president del Congrés i de tots els líders polítics eren confirmades per la gran majoria dels espanyols.


PĂ gina 12


Pàgina 13

GOVERNS SOCIALISTES (1982-1996) El resultat de les eleccions legislatives del 28 d'octubre de 1982 va donar una victòria aclaparadora majoria socialista Partit Obrero espanyol, que va guanyar majoria absoluta amb deu milions de votants.L'arribada del PSOE al poder és vist per molts historiadors com la fi de la transició política espanyola i el començament d'un període d'estabilitat democràtica.Presidida pel seu líder, Felipe González, els socialistes va romandre al poder fins el 1996, i el seu mandat es poden distingir les següents fases: 1982-1986: "canviant". La campanya electoral Socialista de 1982 ("pel canvi") defineix l'esperit reformista de la seva primera gestió de govern: eleccions de 28 d'octubre de 1982 va donar la victòria al Partit Socialista Obrer Espanol.hubo una participació del 80% i el 20% d'abstenció. El resultat obtingut (gairebé el 49% dels vots emesos) va permetre el PSOE a governar amb majoria absoluta. Els principals esdeveniments del seu primer govern van ser els següents: -Reforma de les Forçes Armades -Ampliació dels darrers Estatuts d’Autonomía (1983): Extremadura, Balears, Madrid y Castilla y León. -El 12 de juny de 1985, España firma el tractat de Adhesión a la CEE. -Referéndum sobre la OTAN-1986. -Afinanciament de relacions amb América Llatina y el països del Mediterrani. -Apertura y lliberalització de l’economía. -Política d’ajust. -Intensificació procés de reconversió industrial. -Flexibilisació del mercat de treball. -Llei general de Sanitat. -Despenalització de l’abort. -Aprovació de la Llei Orgánica del Dret a l’Educació (LODE) i de la reforma universitària. 1986-1993: la gestió social liberal. Les eleccions de 1986 i 1989 concedit una vegada més victòria al PSOE però no rotundament les eleccions 1982.Las del 29 d'octubre de 1989 va tornar a mà victòria al PSOE.La favorable situació econòmica va permetre al Govern socialista continuar la tasca duta a terme en l'etapa anterior.Però les mesures executives va provocar el descontentament social i la mobilització dels sindicats, a través de


Pàgina 14

dues vagues generals: el 14 de desembre de 1988 i el 28 de maig de 1992, en contrast amb la imatge es va estendre a l'estranger de les Olimpíades de Barcelona i l'Exposició Universal de Sevilla (1992).Els èxits del Govern socialista en aquest període inclouen: -Lluita contra el terrorismo de ETA i colaboració amb Francia. -Acord sobre la financiació autonómica. -Ampliació de la cobertura sanitaria, llei de pensions no contributives, seguro de desempleo… -Llei de vaga. -Llei de Seguretat ciutadana. -Nova llei de educación (LOGSE). -Pujada d’imposts. -Participació en la guerra del Golfo y en la de Bosnia. -Espanya presidí per primera vegada en la CEE. 1993: 1996: la crisi del PSOE. Una sèrie de factors - malestar social, la pressió l'oposició, la corrupció, crisi en el PSOE - liderat l'avanç de les eleccions generals de 6 de juny de 1993. El PSOE per guanyar però és cada cop més en minoria.El PSOE perd la majoria absoluta en les eleccions celebrada el 6 de juny de 1993, en el qual van guanyar amb una minoria que va obligar a un acord.El Partit Socialista necessita els vots dels tres partits nacionalistes - CIU, PNB i

Coalición Canària - així Felipe González va prendre possessió com a President de les Gobierno.Las principals línies d'acció política van ser els següents: lluitar contra la terrorismoMantenimiento de la situació econòmica, que estava passant per un moment de crisi internacional.Aconseguir l'entrada d'Espanya en l'obra legislativa euroEn destaquen: el nou codi de dret PenalLa dels Estatuts d'autonomia de Ceuta i MelillaLa Llei de la Llei VoluntariadoLa dels socialistes de Cable.Pero JuradoLos acusat al desgast de tants anys en el poder. L'aparició de nombrosos casos de corrupció i escàndols polítics com el grup terrorista GAL, impliqués alts funcionaris socialistes, la forta pressió de la premsa i l'oposició, es va veure obligat a convocar les primeres eleccions.


PĂ gina 15


Pàgina 16

GOVERN DEL PP (1996-2000) Després de la seva victòria en les eleccions de 1996 el partit assolit el poder a Espanya i va mantenir durant dos legislatures.No obstant això, en el primer període es regeix amb el suport parlamentari de la independentistes (CIU), Basc (PNB) i Canàries (Coalició Canària), mentre que a l'any 2000 que va guanyar per majoria absoluta.En les eleccions celebrada el 3 de març de 1996 va guanyar el partit, encara que no va arribar la més absoluta que obtenir en l'elecció celebraria el 12 de març, econòmic polític Stockholm Partit Popular aconseguia alguns èxits com pertanyent al grup dels països de la Unió Europea Fundació euro o prendre avantatge de la bona situació econòmica internacional, encara que algunes mesures eren molt criticada com la privatització d'empreses públiques (Telefónica, Iberia) i la liberalització dels mercats de gas, petroli i electricitat.La política nacional es va centrar en la lluita contra el terrorisme d'ETA polític endurit quan, després de declarar una treva en setembre de 1998, ETA va matar de Miguel Ángel Blanco, militant de les PP. aquest esdeveniment va causar una gran Unió de forces democràtiques contra el terrorisme, que s'anomenà "l'esperit d'Ermua". Mesures com ara l'abolició del servei militar i la professionalització de les forces armades comptar amb el suport de la societat, mentre que altres protestes elevada, com l'adopció de l'acte de Extranjeria.la política

social i cultural genera una oposició generalitzada. La recerca de la productivitat produït un empitjorament en les condicions dels contractes i tipus. No obstant això, vostè podria ser per reconvertir la Seguretat Social i arribar a un pacte al manteniment de les pensions. Educació causat em poso pesat al segon mandat, pel deteriorament de l'educació pública i aprovar les lleis segons la qualitat de la docència a l'executiu o la Llei de política internacional Universidades.En, Espanya es va unir a l'estructura militar OTAN l'any 1997 i dos anys més tard va participar en la guerra de Kosovo. El darrer govern de José María Aznar va viure diverses crisis militars com ara la participació en la guerra d'Afganistan o la intervenció en la guerra de Iraq.La man-


Pàgina 17 ca de diàleg del govern davant les protestes massives contra la guerra d'Iraq, la mala al desastre ecològic del prestigi, el Yak 42 accident d'avió o la reforma laboral, entre d'altres, erosionats l'executiu popular. Tres dies abans de les eleccions, el 11 de març de 2004, hi va haver un atac terrorista en els trens de Madrid que costen viu 192 gent. Les eleccions es van realitzar en un clima de mobilització social.


PĂ gina 18


Pàgina 19

GOVERN DEL PSOE En les eleccions generals del 2004 el PSOE, ara amb José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant, guanyà les eleccions i recuperà el govern. En aquestes eleccions, el PSOE va aconseguir el 42,59% dels vots vàlids i 164 escons al Congrés dels Diputats. En nombres absoluts, les llistes del PSOE van rebre el suport de més d'onze milions de votants, xifra mai aconseguida anteriorment a Espanya. Per territoris, el PSOE va guanyar per majoria absoluta a les comunitats d'Andalusia i Extremadura, i per majoria relativa aCatalunya i l'Aragó. Així mateix, els socialistes també van ser la força més votada a les províncies d'Àlaba, Ciudad Real, Lleó i Santa Cruz de Tenerife. Pel que fa al Senat, el resultat de les eleccions del 14 de març no va ser tan favorable per al PSOE, ja que el PP va ser de nou el partit amb més senadors. Per primera vegada, els resultats d'unes eleccions generals duien a la formació de majories parlamentàries diferents al Congrés i al Senat. Això és degut al fet que el Partit Popular, malgrat ser la segona opció més votada en

el conjunt de l'Estat, va guanyar en més províncies que el PSOE, i a que la llei electoral atorga un mateix nombre de senadors per província (excepció feta dels dos arxipèlags). Tot plegat va dur a què el PP obtingués 102 senadors, per només 81 del PSOE. Només tres mesos després de les generals, es van celebrar eleccions al Parlament Europeu, que va guanyar el PSOE, partit que no guanyava unes eleccions europees des del 1989. En aquests comicis, marcats per l'elevada abstenció, tant el PSOE com el PP van aconseguir els seus millors resultats -en quant a percentatge de vots vàlids- en unes


Pàgina 20

europees. Des de la formació del govern de Rodríguez Zapatero l'any 2004 s'han succeït a Espanya tres referenda. D'aquests només un, el referèndum sobre la Constitució Europea, es va celebrar a tot l'Estat, car els altres dos van ser per a aprovar nous estatuts d'autonomia (Catalunya i Andalusia). En els tres casos va guanyar l'opció del Sí, que era la que defensava el PSOE, si bé en cap convocatòria es va arribar al llindar del 50% de participació. També s'ha procedit durant aquesta legislatura a la reforma dels estatuts d'autonomia del País Valencià (en vigor des de l'11 d'abril de 2006), de les Illes Balears (en vigor des del 2 de març de 2007), de l'Aragó (en vigor des del 23 d'abril del 2007) i de Castella i Lleó. Aquestes darreres reformes no van haver de ser sotmeses a referèndum per haver accedit les respectives comunitats a l'autonomia per l'article 143 de la Constitució. Així mateix, s'han iniciat els processos per a reformar els estatuts d'altres comunitats autònomes (Canàries i Castella - la Manxa).*16+ Així mateix, s'han dut reformes legislatives en matèria de drets civils, amb l'aprovació del matrimoni entre persones del mateix sexe i de la Llei d'Identitat de Gènere. Aquesta última permet a les persones transsexuals canviar llur nom i sexe al Document Nacional d'Identitat sense necessitat d'operar-se.


Pàgina 21

OPINIÓ PERSONAL En primer lloc, dir que aquest treball o millor dit, aquesta revista, ha estat divertida, perquè he après més de com realizar-ne una, dissenyar-la i tot, que el contingut de la revista. Quasi tot tracta sobre la política i no és un tema que me cridi molt l’atenció, pot ser sigui pel despreci que tenguem cap als polítics, però és així. En segon lloc, se pot dir que he estat un mes fent el treball, a les clases d’informàtica. Hi ha una cantidad enorme d’informació, que a l’hora d’exposarla no sé si ho he fet correctament, però ho he intentat de la millor forma i he anat seguint la políticia desde la transició fins ara.


PĂ gina 22

BIBLIOGRAFIA http://ca.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3_democr%C3%A0tica_espanyola (17/03/2014) http://marcaespana.es/es/instituciones-historia/historia/destacados/34/la-transiciondemocratica (18/03/2014) http://www.buxaweb.com/historia/temes/escat/transicio.htm (21/03/2014) https://pitbox.wordpress.com/2011/04/22/la-transicion-espanola-1975-1978-y-laconstitucion-de-1978/comment-page-1/ (31/03/2014) http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1195 (4/04/2014) http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/actual/transicion_00.html (7/04/2014)


PVP 1.69€

Revista  
Revista  

Transició i democràcia a Espanya fins a l'actualitat.