Page 1

alexandra popa

graphic designer


e d u c at i e & fo r m a r e

e xperienta profe s ional a 2008 - 2014 Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti 2012 - 2014

Master Management Urban pentru Orase Competitive

2015 - 2017 mar. 2015 – prezent 2012 – mar. 2015

2004 - 2008 Colegiul National „Unirea” Turnu Magurele

Matematica-informatica

Designer Grafic

freelancer Designer Grafic

2014 iun. – aug. 2014

CB Richard Ellis Romania internship departament evaluare imobiliara

2008 - 2012

Facultatea de Urbanism Proiectare si planicare urbana

Optical Disc Solutions

apr. – mai 2014

Asociatia Odaia Creativa urbanist - practica

aptitudini & competente tehnice

Autocad CorelDraw Google SketchUp


Asociatia pentru Tranzitia Urbana Proiect VIVA EASTPART internship asistent manager Proiect CUPA voluntar

EFdeN Romania

2013 - 2014

apr. – iul. 2013 iul. – dec. 2013 2013 – feb. 2014 aug. – oct. 2013

urbanist - voluntar

S.C. Raumplan Design S.R.L. proiectant - practica

Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop

E-mail:

2012 mar. – apr. 2012

alexandra.popa118@gmail.com

Telefon:

+40 749 247 318 limba limba eng le z a germana LinkedIn:

B2

A2

h t t p s ://r o . l i n ke d i n . co m/ i n/a l e x a n d r a p o p a118

alex andra popa

2013


Branding Materiale promotionale

Concept grafic pentru materiale promotionale: pix, foi de antet, agenda, stick de memorie USB, business card USB, flyer format A5 fata-verso, flyer format A6 bi-fold, flyer A4 tri-fold, doua modele dosar din carton.


pacific rim research


Identitate vizuala logo design


WEB DESIGN website jazz music


*Sugestie de prezentare landing page pentru prezentare de produse. Imaginile sunt folosite doar cu scopul ilustrarii unui model de reprezentare grafica, iar textele si/sau datele incluse sunt fictive.


WEB DESIGN Landing Pages


Colectia 75 de sfaturi a cuprins 4 volume si cate un set de abtibilduri. Colectia Ciclul Vietii a cuprins 4 volume si un album de stickere. Colectia Exploratorii a fost un set de 3 volume, fiecare avand o carte cu informatii despre un subiect, un plic carton, un poster format A2 fata-verso si cate 2 pagini de stickere.

*Produse marca Mediadocs Publishing, tehnoredactate de catre Alexandra Popa


Tehnoredactare cARTE Proiect insert pentru reviste si ziare*


CD Packaging album “A de la paunescu“ Concept grafic pentru CD, ambalaj CD de tip digipack.


personalizari cadou Concept grafic pentru CD cadou. Print digital pe disc metalic.


PrezentarE Powerpoint real estate development

*Sugestie de prezentare


V U U U A

I L R R N

C T Ă B Ă

unităţile de învăţământ şi de sănătate, zone şi arbori protejaţi prin leg B. Proiect de plantare a arborilor C. Proiect de tratare şi mentenaţă a pădurilor

O2. Gamă largă de oportunităţi de recreere şi agrement de aer liber.

management urban

MANA

AN FORESTRY IN SOUTHERN BUCHAREST

septembrie

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

ul Giurg iu Judeţ ul Ilfov

sesiunea

Grad ridicat de protecţie împotriva inundaţiilor.

I (1-8 ani) J. Proiect de lărgire a albiei râului Argeş B E de sudC a municipiului Bucureşti este o zonă care îmbinaETAPA viaţa urbană Autostrada A1 K. Proiect de înălţare a digurilor râului Argeş cu natura, prin dezvoltarea unui coridor de vegetaţie de protecţie, care L. Proiect de construire a podurilor pietonale peste râul Argeş. Drum european E70 integrează activităţi de recreere, sport şi cultură.

J K Partea

2014

Judeţ

disertaţie

F. Proiect de realizare a dezvoltării mediului de afaceri G. Proiect de dezvoltare de noi cartiere rezidenţiale H. Proiect de stimulare a implicării comunităţilor locale ca beneficia pădurilor I. Proiect de implicare a unităţilor de învăţământ în desfăşurarea a învăţare în aer liber

O4.

oltarea centurii verzi a municipiului bucureşti prin area unei reţele de păduri urbane în zona de sud de

O3. Grad ridicat de cooperare şi comunicare între mu locale, instituţiile din domeniul silvic, reprezentanţi ai ONG sferei de afaceri pentru a îmbunătăţi calitatea mediului reduce amprenta ecologică.

Silvicultura urbana in zona de sud a ariei metropolitane a municipiului Bucuresti

NAGEMENTUL PĂDURILOR URBANE

ct

D. Proiect de amenajare a activităţilor sportive (piste de biciclişti, pain pescuit sportiv, ciclism, jogging, etc.) E. Proiect de amenajare a zonelor cu activităţilor culturale (concerte festivaluri)

S V U U U A

I I L R R N

L C T Ă B Ă

Sinteza analizei. În urma analizelor am constatat că există o mare concentrare de păduri (dimensinile lor variază între 25 şi 3536 ha) în partea de vest a zonei studiate, majoritatea fiind amplasate de-a lungul celor două râuri Argeş şi Şabăr. În A de raport cu acestea numărdesemnificativ un amestec de cvercinee cusuntdelocalizate recreereunlegate elementele aşezări (densitatea este mai(g)mare aici decât în zona alte foioase, sunt dominante în lornaturale; prezenţa elementelor Numărul în mare de de zone umede (râuri, lacuri şicare zone zona de studiu, estică). fiind amplasate patrimoniu natural mlaştionase) poate afecta periodic în mod negativ dezvoltarea partea vestică. De-a lungul stimulează dezvoltarea localităţilor. În partea vestică, există câteva păduri, de-a lungul râurilor se găsesc păduri de activităţilor de turism. râului Dâmboviţa, însădeponderea este de relativ mică prin un amestec de cvercinee cu recreerelor legate elementele pentru luncă, iar în partea de cu estsuprafaţa se Condiţionările comparaţie agricolă.(g) Există 3 elemente naturale alte foioase, dominante în naturale; prezenţa elementelor sunt: (1) relief găsesc pădurisunt de cer şi garniţa. care deţin un rol şi dedezvoltare agrement: lacul de acumulare de la zona de studiu, fiind amplasate în fragmentat de patrimoniu natural care de luncile râurilor; (2) Factorii de Mihăileşti mediu care pe râul Argeş, pădurea Comana (rezervaţie partea vestică. De-a lungul stimulează dezvoltarea ponderea ridicată a depozitelor favorizează dezvoltarea sunt: Bolintin. naturală) şi pădurea Primul rând de localităţidedin activităţilor deargiloase; turism. râurilor găsesc păduri de loess şi a celor (a) naturasereliefului care prezintă vecinătatea Bucureştiului prezintă un potenţial ridicat(3)de Condiţionărilefrecvenţă pentru luncă,suprafeţe iar în partea de urbană. est se apariţia a largi cu pante reduse; dezvoltare

Metoda de lucru si etape:

cercetare exemple de bune practici sinteza studii de caz colectare si analiza date (situatie existenta) selectare date relevante alegerea reprezentarii grafice a informatiilor relevante (infografic) • previziuni de dezvoltare • concept de dezvoltare • planificarea dezvoltarii (urbane) ETAPA III (17-25 ani) • prioritizarea programelor si a proiectelor • finantarea proiectelor dominante de climă: topoclimat două zone majore împădurite. un amestec de cvercinee cu de recreere legate de elementele

Politică pentru dezvoltarea centurii verzi a municipiului Bucureşti prin crearea unei reţele de păduri urbane H I – revitalizarea malurilor râului Argeş, extinderea pădurilor existente de-a lungul F acestuia Jşi K crearea de Cnoi

• • • • •

Drum comunal

Schema generală de management şi monitorizare a pro

zone impădurite cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, de creştere a competitivităţii localităţilor, de îmbunătaţire a condiţiilor climatice şi a calităţii vieţii în mediul construit. ETAPA II (9-16 ani) E N

500 m

Iniţiator

Primăria municipiului Bucureşti

Judeţ

ul Giurg iu Judeţ ul Ilfov

Agenţia pentru zona metropolitană în colaborare cu au Coordonator one majore împădurite. publice locale implicate în proiect mele majore identificate: grad redus de naturalitate, arii cu surse fixe de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Planificare Schimbarea regimului juridic al pădurilor existente are a mediului (concentrări Autorităţile Publice Locale Proprietate publică domeniul public al one medii majore cu împădurite. proprietate publică se face prin transfer de la statului Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vede şi efecte Consiliile Judeţene, Ilfov şi Giurgiu, către mele majore identificate: Proprietate publică domeniul public al cative sunt localizate în municipalităţile locale aferente. Autorităţile publice judeţului Giurgiu grad redus de naturalitate, agadiru şi Măgurele). O Implementare Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva locale, conform politicii pentru dezvoltarea pădurilor Proprietate publică domeniul public al arii împădurită cu surse din fixe aria de aţa O urbane, trebuie sa achiziţioneze terenurile de la Organizaţii non-guvernamentale de mediu judeţului Ilfov are mediuluiastfel: (concentrări seaîmparte 1812.2 proprietarii privaţi actuali şi să le gestioneze în Proprietate publică domeniul public al O şi medii efecte folosul comunităţii. localităţilor incluse proiect getaţie de cu pădure în Investitori privaţi (mediul de afaceri, imobiliari) dezvoltare sunt: (1) relief cative sunt localizate în găsesc păduri de cer şi garniţa. Proprietate privată a persoanelor Ilfov şi 6227 ha în (b) structura geologică alcătuită fenomenului de secetă; (4) Companii prestatoare de servicii fizice/juridice fragmentat deridicat luncile râurilor; agadiru şi Măgurele). Factoriigamă delargă mediu care A (2) I L G Diagnostic. medii anuale suntdeîn creştere EMĂ CENTURA VERDEdintre MUN. BUCUREŞTI relativ apariţie a în dintr-o de rociTemperaturile utile gradul Giurgiu. Diferenţa ponderea ridicată acald, depozitelor de aţa împădurită aria favorizează dezvoltarea sunt: în special zona (c) de intervenţie, în anotimpul şi vor afecta cursurilor temporare, a în construcţii; solurile uă valori se poatedin explica Finanţare Buget propriu R.N.P. - Romsilva B urile din interiorul limitei centuriicaracterizate verzi sunt reliefului loess şidina zonă. celor argiloase; (3) se împarte astfel: 1812.2 (a) natura care prezintă confortul în aşezările Există o tendinţă inundaţiilor şi a mlaştinilor; (5) de uncvercinee gradtermic ridicat distanţei relativ mici dintre un amestec de cu de recreere legate de elementele one majore împădurite. F C J K A Buget propriu Autorităţile Publice Locale use diametral sub în şi sublargi formă de accentuată de dezvoltare urbanăneuniformă a frecvenţă localităţilor adiacente apariţia a getaţie de opuse pădure suprafeţe cu(d) pante reduse; a surselor de fertilitate; durata de distribuţia ând de localităţi şi limita alte foioase, sunt dominante naturale; (g) prezenţa elementelor mele majore identificate: A Buget propriu Primăria municipiului Bucureşti deIlfov cerc. Ponderea lorha esteînmai (b) ridicată în capitalei, care facînnecesară crearea uneidecenturi de protecţie fenomenului secetă; (4) şi 6227 structura geologică alcătuită de patrimoniu apă şi riscul apariţiei strălucire a soarelui ridicată în şi de trativă a de naturalitate, municipiului zona Donaţii companii private B degamă fiind de amplasate care grad ea deredus nordDiferenţa (38% dindintre suprafaţa totală astudiu, împotriva expansiunii necontrolate. Existenţa a atrei gradul relativ ridicatnatural de apariţie Giurgiu. dintr-o largă roci utile urbane fenomenelor menţionate anterior, climatul favorabil în timpul verii; şti, din care rezultă şi o Campanii de strângere de fonduri B partea De-a lungul naturale stimulează dezvoltarea ariivalori cu se surse de Aceasta urii), decât în ceafixe sudică. dinvestică. coridoare principale menţine aspectul natural al zonei cursurilor temporare, a uă poate explica în construcţii; (c) solurile care afectează calitatea (e) ponderea ridicată apăduri resurselor eă mare dezvoltarea Ministerul mediului si schimbarilor climatice J are unpentru aspect(concentrări fragmentat, datorită celorse găsesc activităţilor de turism. are a mediului râurilor de şi constituie elementul major în dezvoltarea verde a zonei de Suprafaţa zonei de sud a caracterizate de un grad ridicat terenurilor inundaţiilor şi a mlaştinilor; (5) distanţei relativ mici dintre de adiacente. apă;iar(f)înexistenţa activităţilor Pădurile-şleau, D Investitori privaţi eiaşezări. hidrografice bogate. intervenţie. Aceasta este susţinută şi deBucureştiului, cele trei Condiţionările pentru şi medii cu şi efecte luncă, de est de se dezvoltare analizată pentru de luncă şi topoclimat de Problemele majore identificate: alte foioase, sunt dominante în naturale; (g) prezenţa elementelor fertilitate;partea (d) durata distribuţia neuniformă a surselor ând de localităţi limita de puncte degarniţa. atracţie cu roldezvoltare de agrement şisunt: recreere. (1) relief cative sunt localizate în găsesc păduri de cer şi arii cu grad redus de naturalitate, zona de studiu, fiind amplasate în de patrimoniu natural care câmpie. subiectul acestei lucrări, începe strălucire ridicată şi de apă şi riscul apariţiei trativăsunt a concentrate municipiului urile fie de-a lungul adesoarelui fragmentat de luncile râurilor; (2) agadiru şi Măgurele). Factorii mediu care vestică. De-aRegia lungul stimulează dezvoltarea de la limita administrativă a Reţeaua hidrografică bogată există arii cu surse fixe de parteaMonitorizare Naţională a Pădurilor - Romsilva în timpul verii; fenomenelor menţionate anterior, şti, care rezultă şisudică o climatul lor, din fie în extremitatea a centuriifavorabil Scenariul If Not. Riscul ca fenomenul de aexpansiune urbanţ ponderea ridicată depozitelor de şi autostrăzile A1 şi A2 direcţionează dezvoltarea de-a degradare a mediului (concentrări râurilorşi control aţa împădurită din aria (e) favorizează dezvoltarea sunt: se găsesc păduri de turism. capitalei Ocoale de Silviceactivităţilor locale ponderea ridicată a resurselor care afectează calitatea ei. mare pentru dezvoltarea Acestea se astfel: află la 1812.2 o distanţă de cca. 20 necontrolată să se agraveze este relativ ridicat şi va conduce loess şi a celor argiloase; (3) şi cuprinde primele două lungul cursurilor de apă şi mari şi medii cu efecte luncă, iar în partea deSistemul se împarte (a) care prezintă est sede Gospodărire Condiţionările (nord), a Apelor Giurgiupentru (S.G.A. Giu de natura apă;şi(f)reliefului existenţa activităţilor terenurilor aşezări. până la 40Pădurile-şleau, km faţă de limita capitalei la modificarea aspectului natural aladiacente. zonei de intervenţie,Amotiv I L E D D G frecvenţă rânduria getaţie de pădure în largi suprafeţe cu pante reduse; apariţia dezvoltare sunt: (1) relief de unităţi fragmentează terenul. Cele mai semnificative sunt localizate în găsesc păduri de cer şi garniţa. mează 18 % din suprafaţa totală a pentru care este necesară o barieră verde cu rol, în primul (4) Ilfov şi 6227 ha în (b) structura geologică alcătuită fenomenului de secetă; începe după finalizarea proiectului A folosul comunităţii. faze. Acest proiect este corelat râurilor; Realizarea terenului din zonarâuri studiată şi de de la a vest anul două UAT Bragadiru şi Măgurele). Factorii Începând de cumediu care fragmentat de luncile (2)obiect importante sunt, administrativ-teritoriale din jurul ETAPIZAREA urii. rând, de protecţie. anul 2017 şi cu precădere în luniledin2020 dezvoltarea va constribui facilitacătre transferul către în şi în faza de implementare Suprafaţa împădurită ariaintrăfavorizează dezvoltareaîn perioada sunt: 2025-2028 pondereacuridicată a depozitelor de la cr est, terenurilor Argeş, Şabăr municipiului. Tipul de relief în apariţie a Giurgiu. Diferenţa dintre dintr-o gamă largă de roci utile gradul relativ ridicat de PROIECTELOR PROIECTUL E, proiect de amenajare de noi cartiere rezidenţiale (PROIECT protecţie împotriv autorităţile locale. Planul inclus în de toamnă. (a) natura reliefului care prezintă loess şi a celor argiloase; (3) Dâmboviţa. Elementele de studiată se împarte astfel: 1812.2 temporare,care se a găseşte zona este de uă valori se poate explica în construcţii; (c) solurile cursurilor a activităţilor culturale. Acest tip de G) în apropierea localităţii Cornetu. 3 proiecte. P ROI acest proiect va fi elaborat în perioada Proiectulha care vizează stimularea vegetaţie de pădure în largi suprafeţe cu pante reduse; apariţia frecvenţă a Arg patrimoniu natural importante câmpie, parte a Câmpiei Vlăsiei, (5) distanţei relativ mici dintre caracterizate de un grad ridicat inundaţiilor şi a mlaştinilor; activităţi reprezintă un punct de atracţie P ROIECTUL F (dezvoltarea mediului digurilor râului 2015-2017 şi va fi aprobat în anul Perioada de timp necesară pentru implicării comunităţilor locale în şi pentru din localităţi mai alcătuită de afaceri) fenomenului constă în primulderândsecetă; perioada(4) celor 25 2017, pentru urmând aactivităţi fi actualizat judeţul Ilfov şi 6227 ha în populaţia (b) structura geologică deo dată recreere cu altitudini medii cuprinse obiectivelor propuse este deîntre surselor ând de localităţi şi limita de fertilitate; (d) durata de distribuţia neuniformă aatingerea dezvoltarea pădurilor (PROIECT H) se va îndepărtatedintr-o (în Italia, sprelargă exemplu, în realizarea unui hub de afaceri la 10 sunt ani. Simultan cu proiectul A se ani. Segmentul pentru care a fost în relativ ridicatînde Papariţie Giurgiu. Diferenţa gamă de roci utile gradul pădurile Comana şi judeţul 48-121 m. Aceasta cuprinde implementa în special în primii 4 ani dintre ROIECTUL aJ (lăr trativă a municipiului strălucire a soarelui ridicată şi de apă şi riscul 25apariţiei în urma unui studiu s-a dovedit că apropierea autostrăzii A1 BucureştiPROIECTUL C, pentru va implementa şi elaborată lista dedepozite proiecte are 30 iar Argeş) se ava des activităţile temporare, două valori de seînvăţare poate explica în construcţii; (c) solurile cursurilor Bolintin. Zonele din SV şi (2015-2019), NV cele iar mare parte de cca. loess, şti, din care rezultă şi o climatul favorabil în timpul verii; fenomenelor menţionatekmanterior, lungime de-a lungul râului Argeş, pădurile existente şi pentru pădurile în aer liber (PROIECT I) se vor desfăşura oamenii sunt dispuşi să străbată Piteşti şi va fi implementat în perioada 2017-2040. Aceste inundaţiilor şi atracţie a mlaştinilor; (5) datorită distanţei relativ mici până dintrela 30caracterizate de un timp grad2030-2035. ridicat Fiind în localităţile aproierea cursurilor de şiapă km pentru a petrece un pol de nou sunt create zone (începândspeciale cu 2017).pentru ridicată a resurselor care afectează calitatea e mare pentru dezvoltarea (e) ponderea între Bolintin Deal (S-E) MANAGEMENTUL PĂDURILOR URBANE în lunile de primavara-vara ale fiecărui se vor implementa în aer liber). generează un pentrude forţa distribuţia de muncă, neuniformă în perioada a surselor Complexitatea activităţilor primul de localităţi de Elefertilitate; (d)venit durata protecţia şi natura apelor. Activităţile nisipuri(S). şi pietrişuri. FORESTRY IN SOUTHERN BUCHAREST 10 km din segmen an pentru toaterând localităţile incluseşi limita (f) existenţa activităţilor terenurilor adiacente. Mihăileşti aşezări. Pădurile-şleau, de apă;URBAN pentru comunităţile locale. P ROIECTUL 2033-2039 se vor realiza noi cartiere incluse în proiectul C, solicită o administrativă a municipiului strălucire a soarelui ridicată şi de apă şi riscul deapariţiei turistice sunt concentrate la nord Tipurile de soluri prezente în strategie. Perioada îndelungată râu incluse în s Procesul de implementare a proiectelorsunt implementare anuală a acestora. D vizează amenajarea de activităţi de locuit (faza a doua a PROIECTULUI G) dezvoltarea centurii verzi a municipiului bucureşti prin alocată acestor activităţi este menţionate anterior,L vize Bucureşti, din care rezultăcuşicaracter o climatul favorabil în timpul verii; fenomenelor de răul Argeşde (UAT aluviosoluri, preluviosoluri începe în mod indispensabil cu şi P ROIECTUL B, proiect plantareCornetu, a sportiv (piste de biciclişti, în apropierea localităţii Bolintin Vale P ROIECTUL inserarea unei reţele de păduri urbane în zona de sud susţinută de însăşi definiţia pădurilor PROIECTUL A, care are rolul de arborilor, se va întinde pe o perioadă paintball, (e) canotaj, pescuit sportiv, şi a zonei împădurite adiacente râului poduri care afectează calitatea presiune mare pentru dezvoltarea ponderea ridicată a resurselor Măgurele, Bragadiru, Domneşti), cernoziomuri. La scara arieia de pietonale p reglementa modul de utilizare a de 8 ani, activităţile fiind programate a urbane – dezvoltarea de activităţi în ciclism, jogging, etc.) şi se va realiza în Argeş. proiect de disertaţie sesiunea septembrie 2014 studiu s-au identificat două tipuri în UAT Cernica şi în jurul celor acestor aşezări. Pădurile-şleau, de apă; (f) existenţa activităţilor terenurilor adiacente. Argeş. N

Judeţ

ul Giurg iu Judeţ ul Ilfov

500 m

N

500 m

OLTAREA UNEI REŢELE DE

RI URBANE ÎN ZONA DE ARIEI METROPOLITANE A Diagnostic

CIPIULUI BUCUREŞTI

are a stat la baza lucrării de disertaţie a urmărit a centurii verzi a municipiului CONTEXT NATIONAL Bucureşti prin a malurilor râului Argeş şi crearea unei reţele de La nivel naţional, cantitatea de resurse forestiere a scăzut semnificativ orat de urbanist Alexandra Popa Summary analysis. After the analysis Idatorită found that ane. umător: lect. dr. arh. Liviu Ianăşi

theremasive is a high concentration forests (with defrişărilor pentru utilizareaoflemnului în dimensions between 25 and 3536 hectars) the industrie. În intervalul 2000-2011 cca. 40% indin western part of the study area, mostly located ersitatea de Arhitectură şi Urbanism ION suprafaţa totală împădurită la nivel naţional a along the two rivers Argeş and Sabar. In relation CU Bucureşti Facultatea de Urbanism fost defrişată, marcată pe hartă cu culoare to them there are a significant number of ter Management Urban pentru Oraşe

management al pădurilor urbane este definit în

Jude

ţul G iurgiu Jude ţul Ilf ov

Metode de reprezentare grafica: infografic, figuri geometrice si comunicare prin intermediul culorilor.

RESURSELE DE PĂDURE - ANALIZA OBIECTIVE STRATEGICE: O1. Peisaj natural bogat în resurse de vegetaţie lemnoasă pentru obţinerea unei structuri verzi de calitate. A. Proiect de elaborare a planului de utilizare a terenurilor cu destinaţie forestieră (pepiniere, perdele forestiere, vegetaţie în interiorul cartierelor rezidenţiale, pentru unităţile de învăţământ şi de sănătate, zone şi arbori protejaţi prin lege) B. Proiect de plantare a arborilor C. Proiect de tratare şi mentenaţă a pădurilor

COST

PARTENERIAT/ ACTORI

public-public

PCFI R.N.P. - ROMSILVA

O2. Gamă largă de oportunităţi de recreere şi agrement desfăşurate în aer liber. wetlands (rivers, lakes) may in the vicinity of Bucharest have a high potential capital. This is way it is necessary to create a

number of adversely affect the settlements’ development. for urban development. protection green belt against uncontrolled urban In the west, there few forests the river a activităţilor sportive (piste de biciclişti, paintball, sprawl. The existence of three main natural D.areProiect dealong amenajare canotaj, Dâmboviţa, but their share is relatively small Diagnosis. Average annual temperatures are corridors maintain the natural appearance and pescuit sportiv, ciclism, jogging, etc.) compared to the agricultural area. There are rising in this area, especially in summer, and will are of great help for this intervention. E. Proiect de amenajare a zonelor cu activităţilor culturale (concerte, spectacole, three important natural elements: Mihăileşti lake affect the thermal comfort in these settlements.

20 3

6

lead to change in the natural appearance area of the intervention.

PCFI

203 5

Vision 2040: The southern part of Bucha an area that combines urban life with nat developing a green corridor for pro PCFA


Metoda principala de reprezentare grafica: comunicare prin intermediul culorilor

Proiectul a urmarit circulatia terenurilor in aria cuprinsa intre zona de afaceri Pipera (V), linia de cale ferata (S), bd. Eroilor (E) si centura mun. Bucuresti (N), pornind de la un scenariu prestabilit cu privire la tipul de proprietate (public/ privat) si detinatorii tuturor terenurilor incluse. In prima parte am analizat dinamica dezvoltarii zonei in intervalul 2004-2013. Pe baza informatiilor obtinute si in functie de avengura proiectelor stabilite in viziunea de dezvoltare precum si alte criterii (pozitie geografica, accesul la infrastructura majora de transport, suprafata parcelelor, alte permisivitati de construire), am propus: transferuri de terenuri de tip public-public, exproprieri de terenuri, pastrarea regimului juridic neschimbat, cumpararea si/sau vinderea terenurilor de catre autoritatile publice ale mun. Bucuresti si concesionari de terenuri.


politici funciare Circulatia juridica a terenurilor in orasul Voluntari


trafic urban Parcare auto Organizarea si amenajarea unui parcaj auto pe un teren liber aflat in perimetrul urban.

Metode de reprezentare grafica: infografic, figuri geometrice si comunicare prin intermediul culorilor.


alexandra.popa118@gmail.com

Graphic designer Alexandra Popa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you