Page 1

En bedre kommune med it? RealisĂŠr din kommunes ambitioner og visioner

1


Med en Vidensbrønd har vi fået en supergod mulighed for at inddrage bevægelse, teamwork, kommunikation og kreativitet via it og teknologi i alle fag. – Jonas Bø Dahl, Rosengårdsskolen, Odense

Appen STRUKTUR, der er udviklet i samarbejde med AlexandraInstituttet, giver os et helt nyt udgangspunkt for at hjælpe vores kursister med ADHD med at håndtere deres hverdag. Den er vores forlængede arm, der fungerer som et aktivt kognitivt redskab, der hjælper dem med at tænke og handle anderledes - også når de har fri. – Kristin Arnøy Larsen, Konsulent, CSU Slagelse

Vi manglede mennesker i byrummet, og det har vi fået med de her fantastiske interaktive gynger, der drager folk i alle aldre til sig. Det betyder mere byliv, mere detailhandel og tilfredse borgere, der synes, det er spændende at være her. - Peter Sørensen, Borgmester, Horsens

2


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

Kom på forkant med samfundets digitale udfordringer og løsninger Med Alexandra Instituttet får din kommune både udvikling og innovation. Vi rådgiver dig om, hvordan du skaber effektiv dynamik mellem it, arbejdsprocesser, organisation, brugere og kommunens visioner.

It er ikke bare at sætte strøm til arbejdsprocessen. It skal udvikles sammen med brugerne. It skal forankres i organisationen, være motiverende og tilføre nye dimensioner og værdi. It skal kunne snakke sammen på tværs af teknologiske løsninger. – Ole Lehrmann Madsen, Direktør, Alexandra Instituttet

3


Derfor arbejder vi med hele værdikæden, når vi udvikler it HVAD ER PROBLEMET HVAD HAR MEDARBEJDERE/ BORGERE BRUG FOR

AFDÆK BEHOV ER IT LØSNINGEN

HVORDAN ER ARBEJDSPROCESSERNE HVAD ER BRUGERNES VÆRDISÆT

4

En kæde er aldrig stærkere end det svageste led

Hvad siger brugerne?

Indkøb af teknologi, implementering og gevinstrealisering er en proces, der indebærer en lang række valg og initiativer. Hvis processen gribes rigtigt an, kan den give anledning til spændende løsninger, der giver stor glæde og tilfredshed på mange niveauer. Men fejler man i bare en del af processen, kan det omvendt skabe store frustrationer og medføre betydelige økonomiske tab og tab af anseelse.

Vi ved, at brugernes viden og adfærd er essentiel for at lykkes med ethvert initiativ, om det indebærer teknologi eller ej. Teknologi skaber ingen forandring, det gør de mennesker, der bruger teknologien. Derfor hjælper vi kommuner med at inddrage viden om brugere, borgere og den kontekst, de bevæger sig i, når kommuner ønsker at investere i ny teknologi. Vores erfaringer viser, at viden om brugerne ofte bliver nøglen til mange spændende løsninger – teknologiske eller ej - som man ikke havde forudset.


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

SKAL VI TILPASSE STANDARDSOFTWARE

HVORDAN EVALUERER VI VORES IT-INVESTERING

KAN VI OPTIMERE DEN IT, VI ALLEREDE HAR

SKAL VI UDVIKLE NY IT

VÆLG TEKNOLOGI

HVAD MED IT-SIKKERHED HVEM RÅDGIVER OS VED INDKØB OG UDBUD

5

OPFYLDER LØSNINGEN VORES VISIONER

REALISÉR GEVINST

HVORDAN FORANKRER VI NY IT I ORGANISATIONEN

HVORDAN SKABER VI SYNERGI MELLEM BRUGERE, ORGANISATION OG TEKNOLOGI

Hvordan vælger du den rette teknologi?

It skal realisere visioner og skabe værdi

Som videninstitution inden for IT-innovation har vi specialiseret os i viden om metoder og krav, der er nødvendige for at få succes med et initiativ. Som uafhængige eksperter med viden om teknologiske tendenser kombinerer vi vores viden i en rådgivningsproces, der hjælper kommunerne med at stille de rigtige krav og investere i de rette løsninger.

Selv de bedste løsninger og implementeringer kan fejle. Når en løsning er implementeret, vil det næsten altid være af værdi at få lavet en teknologievaluering, hvor man ser på, hvordan it, organisation og brugere fungerer i et samspil. Derved kan man få hjælp til at udbrede det, der fungerer, og man kan ændre på de forhold, der hæmmer gevinstrealisering.


Den offentlige sektor står over for krav om bedre udnyttelse af teknologi. Teknologi er afgørende for udviklingen af en effektiv, borgernær, serviceIt skal udvikles med brugerne. orienteret og sammenhængende offentlig sektor. It skal forankres i organisationen. It skal skabe værdi og indfri visioner.

Sådan kan vi hjælpe Vi hjælper den offentlige sektor med at skabe nytænkende teknologiske løsninger i administrationen og på serviceområderne. Gennem en effektiv brugerinddragelse skabes løsninger, der kan fungere i praksis, både for borgere og medarbejdere. Som projektleder på det nationale projekt ’Danmark som Telemedicinsk Foregangsland’ har vi særlig indsigt i tendenser på sundhedsog omsorgsområdet. Vi rådgiver om strategi, organisering og teknologiske muligheder.

6


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

CASES SKOLER OG DAGINSTITUTIONER

CASES

TEKNIK OG MILJØ

CASES ÆLDRE, SUNDHED OG HANDICAP

CASES FRITID, KULTUR, TURISME OG ERHVERVSFREMME

7


CASES SKOLER OG DAGINSTITUTIONER

Vidensbrønden – interaktivt gulv til effektiv læring Skolereformen er rykket ind i klasseværelset i takt med, at undervisningen rykker ud. Det betyder mere udeliv, mere bevægelse, mere læring, øget fokus på ledelse og mere it. Men hvordan griber man det an, så det skaber bedre og mere engagerende læring? Hos Alexandra Instituttet har bevægelse og læring været et fokusområde i flere år, og hvis læringen skal foregå indendørs, er Vidensbrønden et oplagt valg til fremtidens interaktive skoler og institutioner. Vidensbrønden er et interaktivt gulv, der anvendes som en forstørret touch skærm. I stedet for en iPad, hvor man bruger fingrene, bruger eleverne kroppen i de forskellige applikationer.

Vidensbrønden er baseret på forskning, der viser, at mange børn og unge lærer bedre og hurtigere, når de kan supplere stillesiddende indlæring med den fysiske dimension. - Karen Johanne Kortbek, Senior User Experience Specialist, Alexandra Instituttet

Børn og lærere har selv mulighed for at skabe og udvikle nyt indhold til læringsapplikationerne med den tilhørende software, der naturligvis er open source. Samtidig skaber man et socialt læringsrum, hvor eleverne arbejder sammen om at løse opgaverne, både fysisk og kommunikativt. Vidensbrønden er et stærkt værktøj til de danske vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner. Gennem pilotprojekter er Vidensbrønden blevet udviklet og tilpasset i samarbejde med brugerne og er i dag en integreret del af fremtidens skoler og daginstitutioner. Vidensbrønden er udviklet i samarbejde med Solutors, der forhandler løsningen.

8


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

Hasle Bakker I Hasle Bakker ved Aarhus er der lavet tre undervisningsforløb, som alle bygger på en generisk mobilplatform udviklet af Alexandra Instituttet. I “Mobile Urban Drama”-produktionerne bliver eleverne hovedpersoner i et teaterstykke, der opleves i naturen. Alle forløb bliver styret med mobiltelefoner, der gør det muligt at lokationsbasere aktiviteterne. Mobiltelefonen indgår som et aktivt og integreret læringsredskab. Fortællingen motiverer eleverne til at løse de givne opgaver, idet opgaverne placeres i en meningsgivende kontekst. Projektet integrerer forskellige didaktiske og teknologiske elementer, og er resultatet af et konstruktivt samarbejde mellem skole, kulturinstitutioner og forskning. Mobil Urban Drama er lavet i samarbejde med Teater Katapult.

Indsigt i skoleledelse Silkeborg Kommune fik ærligt indblik i skoleledernes virkelighed. Silkeborg Kommune brugte Alexandra Instituttet og VIA University College til at undersøge, hvad der kendetegner skoleledelsen på kommunens 27 skoler. Resultatet var et overraskende indblik i skoleledernes verden, der har fanget noget, som dialog, politik og aftaler ikke afspejlede.

Vi har nu fået den viden og indsigt, vi har efterlyst. Rapporten er et værdifuldt og solidt stykke arbejde. Nu kan vores kompetence- og lederudvikling tage afsæt i virkeligheden. - Huno Kjærsgård Jensen, Skolechef, Silkeborg Kommune

Mobilize Me I samarbejde med Alexandra Instituttet fik Mobilize Me observeret og vurderet, hvordan deres it-løsning til unge mennesker med kognitive handicaps blev brugt. Observationerne medførte essentielle rettelser, der fik produktet Mobilize Me til at adskille sig fra konkurrenterne, og det er nu i brug i 70 institutioner. ’Alexandra Instituttets observationer har været helt uundværlige og har givet mit produkt klare konkurrencefordele samtidig med, at det passer langt bedre til brugerne’, siger René BrøndbergBras, systemudvikler og ejer af Mobilize Me.

9


CASES

TEKNIK OG MILJØ

Innovative kommuner skaber ’smart cities’ Digitalisering forandrer måden, du kan opleve, indrette og interagere med din by. Med smartphones, billige sensorer og Internet of Things har vi for første gang mulighed for at instrumentere byen fra top til bund. Den viden, vi indsamler, kan vi bruge til at indrette og effektivisere måden vi bruger byen på. Dette begreb kaldes ”smart city”. Med smart city bliver det muligt at skabe bæredygtighed på flere områder – og på et meget mere detaljeret niveau end tidligere. Smart city er et skridt på vejen mod at løse mange samfundsmæssige udfordringer.

Bæredygtige Smart Cities favner miljø, folkesundhed, borgertilfredshed, borgerinddragelse og muligheden for at borgere selv kan påvirke samfundet. - Mirko Presser er Lab Manager, Smart City, Alexandra Instituttet

10

Med de nye muligheder for at opsamle viden om byen kan selv mindre områder i en by effektiviseres. Når det er muligt at få bilister til at lette foden fra speederen, undgå kødannelse eller irriterende røde lys, har det enorme positive konsekvenser for byens miljø og infrastruktur og for borgernes tilfredshed. Alexandra Instituttet hjælper kommuner, stat og erhvervsliv med at udnytte potentialet i smart cities. Målet er at gøre vores kunder i stand til at skabe bæredygtige løsninger, der er attraktive for både kunden og samfundet. I processen anvender vi ekspertiser inden for datalogi, forretningsudvikling og brugerstudier. Vi leverer vores viden til byer i Danmark, Europa og resten af verden når de skal etablere åbne platforme, instrumentere byen, udvikle applikationer og hente viden ud af byens data. Derudover hjælper vi med at udvikle forretningsmodeller og fremskaffe viden om, hvordan brugere kan – og vil – bruge de nye muligheder.


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

Grundfos Kollegiet Viden om brugeradfærd giver bæredygtige løsninger. Grundfos Kollegiet, der ligger på havnearealerne i Aarhus, er ikke kun bolig for ca. 200 studerende. Kollegiet er udstyret med mere end 1800 sensorer, der sender beboernes energiforbrugsmønstre videre til Grundfos og de andre partnere, herunder Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet. Projektet giver os viden om, hvordan beboerne bruger bygningen. Denne viden bruger vi til at rådgive om energirigtige løsninger og tiltag, der sparer penge.

Aarhus Smart City Aarhus Kommune er den første i Danmark, der har etableret en åben dataplatform: Open Data Aarhus sammen med Alexandra Instituttet. Alexandra Instituttet hjælper med at udvikle både platformen og økosystemet omkring den. Økosystemet omfatter udvikling af et community, incitamentstrukturer for data-ejere, så de udstiller deres data, udarbejdelse af forretningsmodeller for udviklere og kommune, afdækning af brugerbehov samt involvering af borgerne. Open Data Aarhus er et eksempel på, hvordan Aarhus Kommune har valgt at gå ind på smart city-domænet. Platformen giver kommunen et centralt sted, hvor der kan åbnes op for data til borgerne og så de får mulighed for selv at udforske data og generere nye services, kunst eller kommentarer, der kan fødes tilbage til byen.

Bæredygtig by Alexandra Instituttet har udviklet en banebrydende platform, Gatesense, i samarbejde med Grundfos. Gatesense indsamler data, der skal give borgere og virksomheder ny viden om byen, så de kan udvikle bæredygtige, værdiskabende services. Alexandra Instituttet bidrager i projektet med softwareudvikling og undersøgelse af forretningsmodeller. Et væsentligt element er brugerinddragelse, dialog og interaktion med potentielle brugere. Det giver os et dybt indblik i, hvordan mennesker forstår og gør brug af et produkt, som vi kan bruge i vores rådgivning om smart cities. 11


CASES ÆLDRE, SUNDHED OG HANDICAP

Telemedicin kan spare penge og give patienterne et bedre liv Telemedicin og telesundhed fordrer nye måder at samarbejde på mellem det offentlige, det private og borgerne. Feltet rummer en lang række fordele som f.eks. mere tid til borgeren, bedre behandlingsforløb, forebyggende selvmonitorering, besparelser for det offentlige og store forretningsmuligheder for både større og mindre virksomheder. Samtidig er der udfordringer i forhold til, hvordan de mange offentlige aktører samarbejder og hvordan man inddrager borgerne. Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem dem, der har udgifterne, og dem, der får glæde af besparelserne og man skal sikre, at relevante aktører har adgang til den nødvendige it.

Det var en vigtig beslutning, at vi droppede at tage en dyr hyldevare og valgte en open source-løsning. Der er en helt anden pris og kadence, hvis koden er åben. Det betyder, at man kan tage udgangspunkt i det borgerne har brug for - og at andre kan arbejde videre med det. - Olav Petersen, overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby om samarbejdet med Alexandra Instituttet om Open Tele

12

Derfor står vi bag organisationen ’Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices’ (4S), som vil gøre det lettere at arbejde med sundhedsdata på tværs af sektorer og leverandører. 4S fokuserer i første omgang på telemedicin og -sundhed og på at lette den praktiske realisering af sundheds-it via åbne teknologier og internationale standarder. 4S er baseret på et fællesskab, som omfatter det sundhedsfaglige og det it-faglige. 4S vil gøre det nemmere for kommuner og regioner at anskaffe effektive løsninger af høj kvalitet - og nemmere for virksomheder at levere it, der passer til et moderne sundhedsvæsen.

Vi leder spydspidsprojektet Danmark som Telemedicinsk Foregangsland i samarbejde med Delta, FORCE og Teknologisk Institut. Vi står også for videreudvikling af den nye telemedicinske platform, Open Tele, der er skabt i projekterne Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) og TeleCare Nord.


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

Open Tele for gravide I telemedicinprojekter spiller tablets, apps og monitoreringsudstyr en vigtig rolle i behandlingen, fordi de gør det muligt for patienten at tage en mere aktiv rolle i behandlingsforløbet. Det gælder også for en gruppe gravide i Region Midtjylland med komplekse graviditeter, såsom diabetes, svangerskabsforgiftning og for tidlig vandafgang. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har indledt et samarbejde med Alexandra Instituttet for at skabe det bedst mulige fundament for et telemedicinsk projekt for gravide med komplikationer. Open Tele er med til at udvikle en it-platform, som indsamler data for telemedicinske projekter i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Alexandra Instituttet leverer viden om, hvordan systemet bedst understøtter patienter og personale i et hjemmemonitoreringsforløb. I processen inddrages gravide og personale i udvikling og design af Open Tele-løsningen.

Ev@lueHealth Aarhus Kommune kan nu evaluere effekten af de mange nye velfærdsteknologier. Gennem brugerdrevne innovationsprocesser hjalp Alexandra Instituttet Aarhus Kommune med at skabe Ev@lueHealth – det første evalueringsværktøj, som giver mening både for dem, der laver evalueringerne, og for dem der skal bruge resultaterne. Efter brugerobservationer blev nye idéer konstrueret, designet og testet i tæt samarbejde med brugerne. Resultatet er et mobilt evalueringsværktøj, som skaber dialog mellem teknologibrugere og personale. Samtidigt får ledelsen gennemgribende evalueringer som kan bruges til at afgøre, hvilke teknologier kommunen skal investere i.

13

Fælles Servicecenter Alexandra Instituttet har i fællesskab med bl.a. Aarhus og Horsens kommuner udviklet og testet et bud på et fælles servicecenter med afsæt i problemstillinger og udviklingsperspektiver, der ikke findes svar på i markedet. Fælles Servicecenter er tænkt som en støttefunktion til telemedicin på tværs af hospitaler, kommuner, praktiserende læger og borgere. Centeret skal gøre det enklere og mere effektivt at anvende telemedicin, både for sundhedspersoner og borgere. Alexandra Instituttets rolle har bl.a. været at afprøve og implementere velfærdsteknologiske værktøjer i en organisatorisk sammenhæng, kortlægge hvilke opgaver der med fordel kan placeres i et fælles servicecenter, som går på tværs af sektorer og sygdomsområder samt at designe en organisatorisk udviklings- og implementeringsproces, hvor flere myndigheder er involveret. Brug Alexandra Instituttets viden, når din kommune vil igangsætte telemedicinske tiltag og købe nye løsninger.


Scan og se hvordan Nordlys skaber liv i Horsens midtby

CASES FRITID, KULTUR, TURISME OG ERHVERVSFREMME

Horsens tjener på gynger, der skaber liv på byens torv Kommuner, der vil skabe sunde og attraktive byer, tænker digitale virkemidler ind i tilbud til borgerne. Mange kommuner har gennem de senere år skabt unikke og spændende byrum gennem digital byfornyelse. Byrum, der skaber liv og sammenhold og tiltrækker både lokale borgere og gæster. Erfaringer viser, at borgere i kommuner, der bruger digital byfornyelse, er positive over for kommunen og føler sig tryggere i byrummet. Alexandra Instituttet kombinerer fysisk design, interaktion og software i udviklingen af attraktive digitale fritids- og kulturtilbud og samarbejder med kommuner om fornyelse af byens rum, uden behov for investering i dyre byggeprojekter.

Hvis man kan skabe spændende oplevelser og sociale platforme mellem bygninger, så tiltrækker det mennesker. Og hvor der er liv, Horsens Kommune er gået aktivt ind i at skabe en moderne og dynamisk oplevelsesby. En mennesketom plads i byen blev forkan man tiltrække og skabe yderligere liv. vandlet til et område med liv, bevægelse, lys, lyd og øget handel, - Liselott Stenfeldt, Senior Interaction Designer, da Alexandra Instituttets interaktive byrumstiltag Nordlys blev rejst Architect, MAA, Alexandra Instituttet på et af byens centrale torve. Nordlys er en interaktiv lyd- og lysinstallation, som er designet til at sprede en rolig og afslappende stemning på pladsen, hvor den står. Installationen består af fem gynger, der skaber en magisk, dragende og lysende skov af lyd og lys, når de bruges. Materialerne er vejrbestandige og Nordlys kan derfor stå ude permanent, men kan også uden større indsats fjernes uden at efterlade spor. Installationen er desuden godkendt efter legepladsreglementet. 14


EN BEDRE KOMMUNE MED IT? / REALISÉR DIN KOMMUNES AMBITIONER OG VISIONER

Herning Football Lab Hvis der skal mere spark i idrætstimerne, er der inspiration at hente på den interaktive fodboldbane, som Alexandra Instituttet har udviklet sammen med Munin Sports for Herning Fremad. I Herning er FIFA-spillet flyttet ud af drengeværelserne og ind i byen. Træningsanlægget Herning Football Lab er det første af sin art. Anlægget er udstyret med sensorer, der kan mærke, når bolden rammer nettet, en skærm med pointsystem, stadionlyd og kommentatorstemme samt mulighed for at sammenligne resultater med vennerne på hjemmesiden footballlab.dk. Banen har ikke mål, men i stedet fire rebound-rammer, som returnerer bolden til spilleren. Den bevægelsesbaserede interaktion virker motiverende for træningen og giver spillerne mulighed for løbende at følge med i deres udvikling. Football Lab motiveres børn og unge til at bevæge og dygtiggøre sig på en helt ny måde.

Fortidens landskaber Museum Midtjylland ønskede at involvere deres gæster på en ny måde uden for museets vægge. Museet kontaktede derfor Alexandra Instituttet. Resultatet er det imponerende formidlingsværktøj, ’Digitale tråde over landskabet’, en app der kobler fortid med nutid i den fysiske og digitale verden. Appen giver interesserede nye oplevelser og levende fortællinger uden for museet. På mobiltelefonen bliver de usynlige historiske spor i landskabet synlige ved hjælp af lokationsbaseret mobil software og augmented reality – et digitalt lag oven på virkeligheden. Løsningen er baseret på en høj grad af brugerinddragelse og appellerer især til de ældre generationer.

App til Aabenraa Alexandra Instituttet leverer den digitale platform til Aabenraa Kommunes sundhedfremmende bevægelsesprojekt. Aabenraa i bevægelse har til formål at få borgerne i kommunen til at bevæge sig mere. Alexandra Instituttet leverer den digitale platform og designer og udvikler en samlet løsning. Den digitale platform er tænkt som en bevægelsesbørs, der gør det muligt for brugerne at kommunikere nye bevægelsesaktiviteter til interesserede, herunder angivelse af den fysiske placering af aktiviteten. Målet er, at den digitale platform kan understøtte og motivere borgerne til at bevæge sig gennem brugerinddragelse og fælles aktiviteter. 15


* Vi er godkendt

til at omsætte forskning til vækst Alexandra Instituttet er en privatejet almennyttig virksomhed, der arbejder med it-innovation med det formål at skabe vækst og velfærd i det danske samfund. Som en del af kredsen af Godkendte Teknologiske Service institutter leverer Alexandra Instituttet højtspecialiseret rådgivning og viden på kommercielle vilkår til både offentlige og private virksomheder.

Alexandra Instituttet er et af Danmarks ni GTS-institutter. Vores hovedfokus er indlejret og kommunikerende it i produkter og omgivelser. Vi har en forpligtelse til at hjælpe danske virksomheder med at anvende den nyeste forskning og teknologi. * Vi er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et

institut, der kan omsætte forskning til vækst. 16


Kontakt os

Per Sondrup Chief Commercial Officer +45 25 14 63 81 per.sondrup@alexandra.dk

www.linkedin.com/company/alexandra-instituttet www.facebook.com/thealexandrainstitute

17

www.twitter.com/@alexandrainst


Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der tilbyder forskning, udvikling og innovation inden for it. Vi er sat i verden for at skabe vækst, velfærd og værdi i Danmark.

ALEXANDRA INSTITUTTET Aabogade 34 · DK-8200 Aarhus N · +45 7027 7012 Rued Langgaards Vej 7, 5B · DK-2300 København S · +45 7027 7091

En bedre kommune med it?  

Realisér din kommunes ambitioner og visioner

Advertisement