Page 1

Welkom! Welkom!


Wij produceren kasten vo or o.a.:


Aangenaam kennis te maken! Wij zijn De Graaf kastenproductie. DĂŠ Nederlandse producent als het om flexibel maatwerk in kasten en kastonderdelen gaat. Volledig maatvariabel en klantspecifiek, standaard of juist uniek. Do or onze expertise en jarenlange ervaring hebben we de mogelijkheid me e te denken, creatief te ondersteunen en desgewenst te adviseren. Als partners samen optrekken, me erwaarde creĂŤren, samen sterk: 1 + 1 = 3. Met onze moderne kastenfabriek in Joure zijn we klaar vo or de toekomst. Misschien zijn wij o ok uw partner? Maak vrijblijvend e en afspraak en laat u verrassen do or de vele mogelijkheden van De Graaf. Namens het hele team,

Marc Brobbel Algeme en directeur


MO DER N STE K ASTENFAB R IEK IN NEDER LAND De Graaf kastenproductie he eft met de fabriek in Joure (bouwjaar 2009) de beschikking over de modernste machines en de me est geavance erde techniek. Een volledig geautomatise erd proces met klantspecifiek maatwerk als focus. Flexibiliteit van enkele stuks tot hele series. Met standaard gangbare kleuren plaatmateriaal en kantenband op vo orraad, zodat we snel en efficiĂŤnt kunnen schakelen. Met e en gemotive erd team als schakel in de hele ketting. Van verko op tot en met de levering van het product.


6


Ontdek De Graaf kastenproductie


Ervaring

Ervaring De Graaf kastenproductie he eft me er dan 15 jaar ervaring in de productie van kasten op maat. Onze producten zijn onderscheidend in de markt, ho og van kwaliteit en gaan verder waar andere merken stoppen. Naast technische ervaring hebben we me er dan 25 jaar commerciĂŤle ervaring als het om de verko op van kasten gaat. Do or het directe contact met consumenten en onze open relatie met onze dealers weten we wat er le eft en spe elt in de markt en kunnen do or onze flexibele organisatie snel inspelen op vragen en trends.

8


Onze showro om in Vlaardingen is onze voelhoren in de markt. Do or direct contact met de eindgebruiker weten we wat er lo opt en spe elt. Weten we welke trends gevraagd worden. Horen we nieuwe informatie en wensen van klanten die we nog niet kennen, maar zeker mogelijk zijn. Commerciële informatie via onze verkopers en technische informatie via onze eigen montageteams. Input vanuit de markt die we één op één inzetten in succesvolle concepten binnen ons dealernetwerk.

InnovatieKennisCentra

Innovatie KennisCentra

9


Kwaliteit

Kwaliteit De Graaf kastenproductie staat vo or kwaliteit. Kwaliteit in de basis, met topmerken als Hettich en Egger als directe toeleverancier, en kwaliteit in het eindproduct. Kwaliteit die we waar maken, dankzij de modernste machines, juiste producten en gekwalifice erd persone el. Ook in onze relaties met leveranciers en klanten hechten wij ve el waarde aan kwaliteit. Serieus genomen worden en serieus nemen. Open, constructief, elkaars waarden respecteren. Samen me er zijn dan twe e. Me erwaarde creĂŤren.

10


De Graaf kastenproductie is e en trendzetter in de markt. Zo was STIJL kastwandsystemen onder andere de e erste in de Nederlandse markt met e en royaal aanbod van gekleurde interieurs, de keuze vo or e en afwijkend kantenband, draai- en vouwdeurkasten op maat, classic als boekenkast en ensuite, etc.

De Trendsetter

De Trendsetter

Onderscheid is daarbij het kernwo ord. Anders zijn dan anderen, verder gaan waar anderen stoppen. Ve elzijdig en comple et. Uiteraard wel zonder commercialiteit uit het o og te verliezen.

11


Creatief team

Creatief team Diverse directieleden zijn lid van het creatief team. Betrokkenheid bij de basis vinden we uiterst belangrijk. Me ewerken aan noviteiten, onderscheid waarborgen. Trends in de markt signaleren, ‘out of the box’ denken, nieuwe ide eën uitproberen, reacties van klanten serieus nemen en vertalen tot e en ultiem eindproduct. Maar o ok brainstormsessies met onze toeleveranciers. Open staan vo or nieuwe ontwikkelingen en deze vertalen naar commerciële concepten. Daar staan wij vo or.

12


Het assortiment van De Graaf kastenproductie is zowel bre ed als diep. Van e envoudige schuifdeurkast tot topdesign inlo opkast. Uitgangspunt bij onze productontwikkeling is onderscheid. Me er bieden in zowel de bre edte met onze diversiteit aan producten als in de diepte met e en ve elheid aan opties en kleurkeuzes.

Assortiment

Assortiment

Do or de ve elheid aan mogelijkheden streven we naar e en conceptmatige aanpak. Duidelijke grenzen, overzichtelijke keuzemogelijkheden maken dat de verkoper snel en efficiĂŤnt aan de slag kan en overzicht houdt zonder de flexibiliteit van de producten van De Graaf te kort te doen. Ons kleurenaanbod is gebase erd op de royale ZOOM - collectie van Egger. Vanuit deze collectie hebben wij onze eigen kleurkeuzes bepaald. Een kleurenprogramma dat e en gro ot de el van de Nederlandse klantvraag afdekt. Desgewenst kunnen wij snel schakelen met de overige kleuren uit de ZOOM collectie. 13


Sparringpartner 14

Sparringpartner De Graaf kastenproductie luistert graag naar vragen uit de markt. Input vanuit de dealers en/of productmanagement wordt me egenomen in de ontwikkeling van nieuwe producten/concepten. Met onze ervaring en creativiteit zijn wij e en volwaardige gesprekspartner als het om productontwikkeling gaat. Zowel technisch als commercie el. Naast sparringpartner op productniveau, hebben we met onze eigen showro om ve el ervaring in de consumentenmarkt en in B2B binnen ons dealernetwerk. Kennis en ervaring die we graag delen. Met als doel e en win-win-situatie. Als partners samen groeien.


De Graaf kastenproductie staat in de markt bekend als e en perso onlijke, flexibele speler. De mensen achter ons bedrijf staan positief en klantgericht in het leven. Het met elkaar, als team presteren, staat ho og in ons vaandel. De platte organisatie maakt dat we korte lijnen hebben, snel kunnen schakelen. Betrokkenheid bij de zaak en begaan zijn met het reilen en zeilen. Trots op wie we zijn en waar we vo or staan.

Perso onlijk

Perso onlijk

15


Output is Input

Output is Input Uw output van website of werkvo orbereiding is onze input. Onze software is er klaar vo or. Snel, efficiënt en zonder tussenkomst van mensenhanden en daarme e menselijke fouten. Output die in het natraject verwerkt wordt in communicatie richting de klant. Een klantspecifieke, overzichtelijke montagehandleiding, e en H O E HET W ER KT duidelijke lijst met benodigd kleinmateriaal, etc. Simpele Stap 1: Uw website. zaken die garant staan vo or Hier verzamelt u de benodigde informatie e en zorgeloze levering.

vo or de kast of kastonderdelen op maat. Uw ide eën en/of concepten zijn de basis. Met als uiteindelijk resultaat e en lijst met gegevens die één op één do orgestuurd kan worden naar onze werkvo orbereiding.

16


Output is Input Stap 2: Onze vertaler

Stap 3: Onze productie

Uw data wordt hier omgezet in bruikbare onderdelen. De juiste maatvoering, gewenste kleur, klantspecifieke uitvoering en vo orzien van alle nodigde bo orbewerkingen. Gegevens die vertaald worden naar e en le esbare orderbevestiging en technische tekening van de kast. Eventue el vo orzien van uw eigen logo.

Uw gegevens worden intern vertaald naar data die bruikbaar is binnen ons productieproces. Informatie over maatvoering, kleurstelling, kantenband op welke zijde(n), groef en/of bo orbewerking(en). Eindresultaat is e en bouwpakket conform uw klantspecifieke bestelling. Samen met e en overzichtelijke montagehandleiding.

17


EEN GR EEP UIT GEPR O DU CEER DE K ASTCO N CEPTEN Deze collage licht e en tipje van de sluier op. Ontwikkelde concepten vo or onder andere merken als STIJL kastwandsystemen, Quos professionele kastwandsystemen op maat en Auping kasten.


INNOVATIE MAATWERK NEDERLANDS PRODUCT ERVARING PARTNERSHIP

De Graaf kastenproductie Hoofdkantoor Arij Koplaan 3 Postbus 240 3130 AE Vlaardingen Holland Tel +31 10 - 232 2001 Fax +31 10 - 232 2007 Productielocatie Bokkewiel 6 8502 TX Joure Holland www..kastenproductie.nl info@kastenproductie.nl

De Graaf kastenproductie  

Maak kennis met De Graaf kastenproductie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you