Page 1

НАЦІОНАЛЬНИМ 4 УШВЕРСИТЩ &ДО. 1 ЮБОРОНіЩ


НАКАЗ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ № 133 25 липня 1992 р. Про реформування системи військової освіти в Україні

Знак ‘Національний університет оборони України”

Успішне будівництво сучасних Збройних Сил України на основі існуючого військового угрупування можливо при умові динамічного проведення реформи системи військової освіти. На території України є, здебільшого, всі елементи, системи підготовки військових фахівців, що склалася у Збройних Силах колишнього СРСР: 34 військових навчальних заклади, включаючи 2 військові академії, ЗО вищих і 2 середніх військових училища, 74 військові кафедри вищих навчальних закладів, 204 навчальних організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ), 75 навчальних центрів, частин та підрозділів. Загальна чисельність особового складу у системі військової освіти складає близько 200 тисяч чоловік. З метою виконання рішення Ради оборони України від 4 червня 1992 року ’’Про реформування системи військової освіти в Україні" НАКАЗУЮ: приступити до формування: 1. Академії Збройних Сил України на базі ліквідуємо! Військової академії протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ імені Маршала Радянського Союзу Василевського О.М, з дислокацією у місті Києві. МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ генерал-полковник

У

'

К. МОРОЗОВ

Пам’ятний нагрудний знак “Національний університет оборони України”

Нагрудний знак про закінчення Національного університету оборони України “Оперативно-стратегічний рівень’1

Нагрудний знак про закінчення Національного університету оборони України “Оперативно-тактичний рівень”

Бойовий прапор, вручений Президентом України, як символ честі, мужності, слави та вірності українському народові

Перехідний меч королеви Великої Британії. Нагороджуються випускники оперативно-стратегічного рівня підготовки, які закінчили НУОУ із золотою медаллю та дипломом з відзнакою

Перехідна шабля часів Богдана Хмельницького. Нагороджуються випускники оперативно-тактичного рівня підготовки, які закінчили НУОУ із золотою медаллю та дипломом з відзнакою


Виконуючий обов’язки начальника Національного університету оборони України заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук, професор генерал-лейтенант ТЕЛЕЛИМ Василь Максимович: «У НАС НАВЧАЄТЬСЯ ЕЛІТА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА» Шановні колеги! Провідний вищий військовий навчальний заклад нашої держави та Збройних Сил України - Національний університет обо­ рони України - відзначив свій 20-річний ювілей. Нині Національний університет оборони України - сучасний військовий освітній і науковий заклад, основним напрямком діяль­ ності якого є післядипломна підготовка ви­ щого керівного складу Збройних Сил України ' оперативно-стратегічного та оперативнотактичного рівнів, а також підготовка фа­ хівців іноземних держав. В університеті зосереджено “золотий фонд” вітчизняної науково-педагогічної думки, поєднуються кращі українські традиції та європейський досвід. За роки діяльності в Національному університеті обо­ рони України підготовлено 7471 військовий фахівець, 4388 осіб пройшли пере­ підготовку і підвищення кваліфікації на Вищих академічних курсах, 2200 оф іцерів-у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності. Кафедра підготовки офіцерів запасу підготувала близько 7000 офіцерів запасу. У стінах університету функціонує докторантура, де здійснюється підго­ товка за 7 науковими спеціальностями, й ад ’юнктура, де готують фахівців за 12 науковими спеціальностями, В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій з військових, технічних, історичних, психоло­ гічних і педагогічних наук, працює патентно-інформаційне бюро, видаються фахові збірники наукових праць “Труди університету ”, “Вісник Національного університету оборони України ”, “Військова освіта ” та “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони ”. За двадцять років в університеті створено потужний науковий потенціал, який сьогодні налічує 53 доктори наук і професори, 280 кандидатів наук та до­ центів, завдяки якому наш заклад по праву вважається провідною науковою установою не тільки у Збройних Силах, а й у державі. Поряд з цим для ефективного виконання завдань керівництва держави, Збройних Сил України у сферу військової освіти потрібно впроваджувати су­ часні підходи для підготовки фахівців для Збройних Сил України за всіма напря­ мами, Наш час потребує продуманих, конструктивних рішень і практичних, ініціативних дій. Ураховуючи вимоги часу, колектив Національного універси­ тету оборони України формує плани на майбутнє і ставить перед собою амбі­ ційні завдання щодо перспективного розвитку провідного вищого військового навчального закладу нашої держави. Дякую кожному з Вас за внесок у нашу спільну справу. Я переконаний, наша робота і наполегливість у досягненні мети буде і надалі створювати перед­ умови для формування майбутнього офіцерського корпусу Збройних Сил України офіцерів-патріотів і професіоналів-лідерів, достойних продовжувачів славет­ них традицій вітчизняного війська.


У ЦЕНТРІ КИЄВА


Національний університет оборони України розташований на місці, де з початку X X століття велася підготовка кадрів для війська. У головному корпусі, який було збудовано в період з 1914 по 1916року, розміщувалося Миколаївське артилерійське училище, що про­ існувало до 1918 року. У 1919 році тут працювали Артилерійські курси, які у 1935 році перейменовано у Першу Київську артилерійську школу, а в 1937 р о ц і - у Перше Київське ар­ тилерійське училище. У 1958 році було створено Київське вище артилерійське інженерне училище, яке у 1973 році перейменували у Київське вище зенітне ракетне інженерне училище. У 1974 році тут засновано філію Протиповітряної оборони Сухопутних військ Військової арти­ лерійської академії, на основі якої у 1977році створено Військову академію протиповіт­ ряної оборони Сухопутних військ імені маршала Радянського Союзу О. М. Василевського. У 1992 році створено Академію Збройних Сил України. Указом Президента України від 14 квітня 1999року № 377/99 академії присвоєно по­ чесне звання Національної та перейменовано в Національну академію оборони України. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1086 був створений Національний університет оборони України. Указом Президента України від ЗО грудня 2008 року № 1217 за університетом збережено статус Національного.


КЕРІВНИКИ НАШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Начальник Академії Збройних Сил України кандидат військових наук, доцент генерал-лейтенант Борискін Валентин Данилович (1992-1997)

Начальник Національної академії оборони України кандидат військових наук генерал-лейтенант Романенко Олег Петрович (1997-1999)

Начальник Національної академії оборони України генерал-лейтенант Палій Віктор Миколайович (1999-2000)

Начальник Національної академії оборони України заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор генерал-полковник Толубко Володимир Борисович (2000-2005)

Начальник Національної академії оборони України кандидат історичних наук, доцент генерал армії України Раденький Віталій Григорович (2005-2010)


КОМАНДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Виконуючий обов’язки начальника Національного університету оборони України заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук, професор генерал-лейтенант ТЕЛЕЛИМ Василь Максимович

Перший заступник начальника університету заслужений працівник освіти України, кандидат військових наук, доцент генерал-майор ТАРАСОВ Віктор Миколайович

Заступник начальника університету з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор генерал-майор СЕІУЮН Богдан Йосипович

Заступник начальника університету полковник ПОЗДИШЕВ Сергій Олександрович

Заступник начальника університету з логістики - начальник логістики полковник КУРОВСЬКИЙ Борис Костянтинович

1

Тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника університету з навчальної роботи полковник МАРТИНЮК Володимир Вікторович

Заступник начальника університету 3 міжнародних зв язків т к Ж р г І їг іій ДОБРОГУРСЬКИИ Валерій Іванович


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності призначений для організації, планування, координації, науково-методичного забезпечення та контролю за здійсненням освітньої діяльності у Національному університеті оборони України, забезпечення безпо­ середньої взаємодії університету зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерством освіти і науки, мо­ лоді та спорту України, вищими військовими навчальними закладаєш та науково-дослідними установами Міністерства оборони України й інших держав, а також вищими навчальними закладами України.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності здій­ снює комплекс заходів щодо методичного забезпечення, координації та контролю за вико­ нанням планів наукової і науково-технічної, науково-інформаційної, інноваційної діяльності та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у структурних підрозділах Націо­ нального університету оборони України. Центр організовує взаємодію між університетом і науковими установами Міністерства оборони України, іншими міністерстваліи та цент­ ральними органами виконавчої влади, що проводять дослідження з оборонної тематики. Науково-методичний центр має таку структуру: науковий відділ організації досліджень; відділ підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів; відділ науково-технічної експер­ тизи з патентно-інформаційнилі бюро; науково-інноваційний відділ з науково-випробуваль­ ною лабораторією зброї та спеціальних захисних матеріалів.


ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Інститут державного військового управління є одним із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Національного університету оборони України. В інституті здійснюється підготовка фахівців для вищої ланки керівництва Збройних Сил України та інших військових формувань держави, державних службовців за спеціально­ стями “Державне воєнне управління”, “Управління у воєнній сф ері”, а також науковопедагогічних кадрів вищ ої кваліфікації - кандидатів і докторів наук. Випускники інституту отримують повну вищу освіту, вищу військову оперативно-стратегічну освіту та кваліфікацію “професіонал державного воєнного управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-стратегічного р ів н я ”, а державні службовці - про­ фесіонал державного воєнного управління у сфері оборони ”. Інститут державного вій­ ськового управління структурно о б ’єднує п ’я ть кафедр: стратегії національної безпеки та оборони; оперативного мистецтва; управління військами; розвідки; міжнародних відносин. “


КОМАНДНО-ШТАБНИЙ ІНСТИТУТ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)

Командно-штабний інститут застоювання військ (сил) як один із основних навчально-наутвих підрозділів Національного університет)’ оборони України готус фахівців для Збройних Сил України й інших військових формувань із вищою військовою оперативно-тактичною освітою та освітньокваліфітційнгтрівнем “ліагістр військового управління”. В інституті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - кандидатів і докторів науж. До складу>інституту входять кафедри: Сухопутних військ; Військово-Морських Сил; ракетних військ і артилерії; аеромобільних військ та сил спеціальних операцій; керівництва військами (силами) у мирний час. Для під­ готовки військових фахівців оперативно-тактичногорівня на конкурсній основі приймають офіцерів, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Випускники отримують повну вищу військову>оперативно-тактичну освіту>та кваліфікацію “про­ фесіонал військового управління в сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-так­ тичногорівня”.


ІНСТИТУТ АВІАЦІЇ ТА ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ

Інститут авіації та протиповітряної оборони здійснює підготовку>фахівців для авіації Збройних Сил України та інших військових формувань, а також зенітних ракетних військ, радіотехнічних і спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр військового управління”. Кафедри інституту беруть участь у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр державного військового управління ”, а також науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації - канди­ датів і докторів наук. Інститут авіації та протиповітряної оборони структурно о б ’єднує кафедри: Повітряних Сил; авіації; зенітних ракетних військ; радіотехнічних та спеці­ альних військ; логістики Повітряних Сил. Після закінчення навчання слухачі отримують повну вищу освіту та кваліфікацію “професіонал військового управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня ”.


ІНСТИТУТ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЛОГІСТИКИ

Інститут оперативного забезпечення та логістики є одним з основних навчально-наужових підрозділів Національного університету оборони України, правонаступником Військового ін­ ституту керівного інженерного складу, навчального закладу із 70-річною історією. Цей вій­ ськовий заклад знали в Україні та за її межами як Київське вище танкове інженерне училище. В інституті оперативного забезпечення та логістики підготовку>слухачів здійснюють 45 науково-педагогічних працівників у складі шести кафедр: інженерного забезпечення; РХБ захисту; радіоелектронної боротьби; технічного забезпечення; тилового забезпечення; економіки та фінансового забезпечення. На цей час в інституті працюють 26 вчених (2 доктори наук, про­ фесори, 24 кандидати наук, доценти). Випускники інституту проходять службу на керівних посадах у військових частинах, органах військового управління видів Збройних Сил України, Го­ ловному управлінні оперативного забезпечення, в Озброєнні та Тилу Збройних Сил України, у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України.


Гуманітарний інститут є однім з основних навчально-наукових підрозділів Національного університету оборони України, де готують фахівців для Збройних Сил України й інших вій­ ськових формувань із вищою військовою оперативно-тактичною освітою та освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, а також науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації кандидатів і докторів наук. Гуманітарний інститут структурно об ’єднує кафедри: моральнопсихологічного забезпечення діяльності військ; психології та педагогіки; філософії; воєнної іс­ торії; правового забезпечення. Для навчання в Гуманітарному інституті на конкурсній основі приймають офіцерів, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах та в інших військових формуваннях України. Після закінчення навчання слухачі отримують повну вищу військову оперативно-так­ тичну освіту та кваліфікацію “магістр військово-соціального управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного р івня”, “магістр права”, “магістр педагогіки вищої школи ”.


ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут інформаційних технологій призначений для підготовки фахівців для Збройних Сил України й інших військових формувань із вищою військовою оперативно-тактичною та оперативно-стратегічною освітою і освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр ”, а також науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук. Інститут ін­ формаційних технологій структурно об ’єднує: кафедри зв ’я зку та АСУ, застосування інфор­ маційних технологій, високотехнологічних систем та геоінформаційного забезпечення; центри імітаційного моделювання, дистанційного навчання, які займаються питаннями роз­ витку основних положень теорії інформатизації військово-професійної діяльності, інформа­ ційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами), розгортання системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України за міжнародними стандартами, роз­ роблення, освоєння і впровадження в навчальний процес математичних моделей сучасних опе­ рацій (бойових дій), теорії і практики розроблення та застосування електронних засобів навчання.


ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації є навчальним та адміністративним структурним підрозділом Національного університету оборони України. Головним завданням центру є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти, а саме: підготовку та підвищення кваліфікації іноземних військових фахівців за базовими акре­ дитованими напрямами (спеціальностями); підвищення кваліфікації військовослужбовців, ке­ рівників і спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, органів військового управління Збройних Сил України на Вищих академічних курсах з питань найважливіших напря­ мів вищого військового державного управління; підвищення кваліфікації військовослужбовців і науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня за командними і штабними напрямами діяльності офіцерів Збройних Сил України; вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців і державних службовців Збройних Сил України й інших військових формувань на курсах іноземних мов (англійської, німецької, французької, турецької, а також російської для іноземних військових фахівців).


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності виконує завдання з підго­ товки начальницького складу й офіцерів штабів миротворчих контингентів і миротворчого вій­ ськового та цивільного персоналу Збройних Сил України, а також, за окремою домовленістю, представників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань, збройних сил країн НАТО, ЄС і країн-партнерів до участі у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО та виконання спеціальних завдань, пов ’язаних з антитерористичною діяльністю. Центр розробляє проекти нормативно-правових актів з питань підготовки миротворчих контингентів і проводить їх експертизу, а також здійснює практичні заходи щодо військового співробітництва з урядовими та неурядовими міжнародними організа­ ціями. Центр о б ’єднує кафедри: підготовки миротворчого персоналу (за стандартами ООН); підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів (за стандартами НАТО та ЄС).


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ

Навчально-науковий центр іноземних мов є структурним підрозділом Національного уні­ верситету оборони України, який призначений для організації та проведення навчання слухачів Національного університету оборони України, офіцерів Генерального штабу Збройних Сил України і центрального апарату Міністерства оборони України іноземних мов (англійської, ні­ мецької, французької, турецької й інших мов на замовлення), їх мовного тестування за стан­ дартизованими мовними рівнями, науково-методичного і програмно-технічного забезпечення мовної підготовки і мовного тестування особового складу ЗС України й участі у міжнародних заходах НУОУ. До складу Н Н Ц ІМ входять такі структурні підрозділи: кафедра іноземних мов; науковий центр мовного тестування; відділ програмно-технічного забезпечення.


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчально-науковий центр фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій при­ значений для організації і проведення навчально-виховної, методичної роботи з навчальних дис­ циплін “Фізична підготовка ”, “Спеціальна фізична підготовка ” в районі дислокації та в польових умовах, а також практичної частини вогневої підготовки із стрілецької зброї у системі коман­ дирської (професійної) підготовки зі змінним, постійніш складом університету, здійснення нау­ кової і науково-технічної діяльності, підготовки науково-педагогічних кадрів, створення умов і проведення заходів щодо оздоровлення військовослужбовців, організації і проведення масових спор­ тивних заходів і дозвілля військовослужбовців, працівників університету, членів їх сімей, військових пенсіонерів, виконання інших видів службової діяльності, які визначені керівними документами. Навчально-науковий центр фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій об ’єднує: кафедру фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту; науково-дослідну лабо­ раторію; навчально-тренувальний комплекс, який включає спортивні зали і стадіон, водноспор­ тивну станцію, навчально-оздоровчу базу, тир й оптико-електронний тир, клас теоретичних основ вогневої підготовки.


ЦЕНТР ВОЄННО-СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Центр воєнно-стратегічних досліджень (ЦВСД) призначений для здійснення наукової і нау­ ково-технічної діяльності для отрітання нових наукових і науково-прикладних результатів і наукового супроводження їх впровадження в інтересах Міністерства оборони України, Збройних Сил України, а також наукового забезпечення навчально-виховного процесу>в університеті; ви­ конує покладені на нього завдання у взаємодії з науково-дослідними установаліи Міністерства оборони України, центрами, інститутами, факультетами, кафедрами університету, навчаль­ ними та науковими підрозділами вищих військових навчальних закладів, іншими організаціяліи, закладаєш й установами України відповідного профілю. Основними напрямками наукової і нау­ ково-технічної діяльності ЦВСД є проведення наукових досліджень з воєнно-теоретичних про­ блем у галузі воєнної політики та воєнної стратегії, військово-технічних проблем у галузі інформаційних технологій, військово-економічних проблем і проблем військової освіти та науки.


КАФЕДРА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра підготовки офіцерів запасу є структурним підрозділом Національного уні­ верситету оборони України, що здійснює підготовку офіцерів запасу з-поміж студентів вищих навчальних закладів міста Києва за такими військово-обліковими спеціальностями: “Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпе­ чення “Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих си­ стем управління”; “Соціальна психологія”; “П оліт ологія”; “Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил) Основні завдання кафедри: підготовка висококваліфікованих офіцерів запасу для Зброй­ них Сил України й інших військових формувань за визначеним переліком військово-облікових спеціальностей; науково-методичне забезпечення організації та проведення навчально-виховного процесу; підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників кафедри; удосконалення методик, форм і технологій проведення усіх видів занять; прове­ дення організаційних, морально-психологічних, педагогічних, інформаційних, культурнопросвітницьких і військово-соціальних заходів для виховання студентів у дусі відданості українському народові. Перший набір студентів відбувся у 2001 році. Підготовлено 6918 офіцерів запасу.


Національний університет оборони України є провідним науково-методичним центром сфері воєнної освіти і науки, історії воєнного мистецтва, міжнародного гуманітарного права тощо. За роки діяльності в Національному університеті оборони України підготовлено 7471 фахівця, із них: 692 - військові фахівці оперативно-стратегічного рівня; 44 - державні службовці для Міністерства оборони України; 6 5 3 6 - військові фахівці оперативно-тактичного рівня; 199 - військові фахівці іноземних держав. У центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації підготовлено 4388 слухачів, із них 3660 військовослужбовців, 728 державних службовців, а саме: на Вищих академічних курсах - 352 військовослужбовці та 591 державний службовець; на курсах перепідготовки та підвищення кваліф ікації- 2282 військовослужбовці; на курсах іноземних мов - 1026 військовослужбовців та 137 державних службовців. У навчально-науковому центрі між народної миротворчої діяльності прошили підго­ товку 2200 офіцерів і працівників Збройних Сил України, Служби безпеки України, М іні­ стерства внутрішніх справ, близько 70 іноземних слухачів, які з честю виконували завдання з підтримання миру в Анголі, Афганістані, Грузії, Ефіопії й Еритреї, Іраку Конго, на Кіпрі, у Кувейті, Лівані, колишній Югославії, Сьєрра-Леоне, Судані, Східному Тиморі, Таджики­ стані та інших країнах світу. V

*


НАУКОВА РОБОТА

Рейтинг вищого навчального закладу визначається двома критеріями: кваліфікацією науково-педагогічних і наукових кадрів та рівнем підготовки випускників. На етапі станов­ лення Академії оборони України у 1992році науковий потенціал склали військові фахівці ко­ лишніх збройних сил СРСР і науковці вищих навчальних закладів нашої держави. На той час працювало 17 докторів і професорів та 152 кандидати наук і доценти, які забезпечували підготовку військових фахівців та становлення вітчизняних наукових шкіл. За двадцять років в університеті створено потужний науковий потенціал, який налічує 53 доктори наук і професори, 280 кандидатів наук та доцентів, серед них: заслужені діячі науки і техніки України - 1 3 , заслужений працівник вищ ої школи УРСР - 1, заслужені пра­ цівники освіти України - 8, відмінник освіти України - 1, заслужений працівник соціальної сфери - 1 , засл\>жений військовий льотчик СРСР - 1 , заслужений винахідник України - 1 . В університеті функціонують: докторантура, де здійснюється підготовка за 7 науко­ вими спеціальностями; ад ’юнктура, де готують фахівців за 12 науковими спеціальностями; чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій з військових, технічних, історичних, психологічних і педагогічних наук; патентно-інформаційне бюро. Університет видає збір­ ники наукових праць “Труди університету ”, “Вісник Національного університету оборони України ”, “Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень ”, “Сучасні ін­ формаційні технології у сфері безпеки та оборони ”, “Воєнно-історичний альманах”, Вій­ ськова освіта ”. “


Виховна робота в Національному університеті оборони України упродовж усіх років його існування посідає одне з провідних місць у діяльності командування і є найважливішою складовою навчально-виховного процесу Безпосереднім організатором виховноїроботи в університеті є відділ виховноїроботи, який відповідає за планування, методичне забезпечення, якість й ефективність її проведення, забез­ печує взаємодію з органами влади, громадськими, творчими, просвітницьктіи організаціями, релігійніш ій конфесіями та засобами масової інформації Осередком патріотичного, естетичного і культурного виховання військовослужбовців, пра­ цівників Збройних Сил України та членів їх стей є клуб і військово-історичний музей універси­ тету. Активну участь у виховній роботі беруть також громадські організації університету рада офіцерів, рада ветеранів, жіноча рада та профспілковий комітет. Основні зусилля у проведенні заходів гуманітарного та соціального забезпечення спрямо­ вуються на реалізацію гуманітарної політики держави, формування у військовослужбовців і працівників Збройних Сил України високої духовної культури, національної і правової свідомості, почуття патріотизму і вірності українському народові.


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Урамках виконання завдань, що стоять перед навчальнимі закладом, НУОУ підтримує між­ народні зв ’язки. Цю важливу ланку>роботи виконує відділ міжнародного військового співробіт­ ництва, який призначений для організації та всебічного забезпечення заходів міжнародного співробітництва університету. Відділ налагоджуй зв ’язки з відповіднішії навчальніти струк­ турами зарубіжних держав і міжнародних організацій згідно з чинніш законодавством України та нормами міжнародного права; бере участь у розробленні пропозицій до програми міжна­ родного співробітництва Збройних Сил України з іншими державами в частині, що стосується університету; складає програми перебування іноземних делегацій в університеті згідно з рішен­ ням Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України; органі­ зовує переклад (послідовний, синхронний) під час підготовки та безпосереднього проведення заходів. Основними завданнями відділу’міжнародного військового співробітництва є: організація підготовки іноземних військових фахівців; забезпечення заходів щодо укладання міжнародних договорів; організація візитів за кордон представників Національного університету і приймання робочих груп іноземних держав; організація питань військового протоколу під час прийомів та візитів; підготовка аналітичних і довідкових матеріалів у галузі міжнародного співробітництва, розроблення проектів нормативних, планувальних, облікових і звітних документів.


Підрозділи логістики Національного університету оборони України є структурними підрозділами управління та забезпечення університету, основними напрямами діяльності яких є: всебічне матеріально-технічне забезпечення; організація ведення обліку, правильного зберігання і своєчасного оновлення запасів матеріальних засобів усіх видів, а також екс­ плуатації, ремонту та технічного обслуговування озброєння і техніки, своєчасного ремонту казармено-житлового фонду, інженерних і комунальних споруд, підготовки їх до експлуа­ т ації в зимових і літніх умовах; розроблення річного господарського плану, річного та м і­ сячних планів експлуатації і ремонту озброєння і техніки університету; організація робот и тендерного комітету університету; організація укладання договорів і господарських угод з підприємствами (організаціями) щодо постачання продукції, надання послуг і виконання робіт, а також контроль за їх виконанням і своєчасним переглядом; організація господарчої діяльності університету за напрямами логістики; проведення заходів щодо економічноїр о ­ боти в підпорядкованих структурних підрозділах; розвиток й удосконалення навчально-матеріальної бази університету.


ЩГІМН УНІВЕРСИТЕТУ\ ШМи живемо в рішучий час? І доля визначила нас Трудитися І В ЧИ ТИ СЯ, | Щоб Батьківщину захищати Приспів: І як там далі б не було і Куди б життя не занесло Щазавжди наш авторитет |Національний університет

V

, >, -

Навчання й служба нелегка Та мабуть міра вже така: Трудитися й гордитися ^Званням магістра-вояка!

ш

,

,

(Приспів) ~ Викладачі й керівники Вимоги ставлять нам такі Змагатися й єднатися! Бо їхні ми випускники!

(Приспів)

Слова Володимира Коряка


Національний університет оборони України імені Івана Черняховського  
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського  
Advertisement