Page 1

Vand 1. Skyerne bliver tungere, og bliver til regnskyer. De giver så vand til træet, som fordamper. Vandresterne ender ud i havet igen. Når det kommer ud i havet, fordamper det, og bliver til en lille sky som bliver større, indtil at den bliver til en regnsky. 2. Vandet bliver fundet i grundvandet. Hvor det så bliver iltet, of filtreret. Lidt efter bliver der tilsat stoffer. Det bliver der efter bliver det sendt ud til brug. Når vandet er ”brugt” bliver det sendt ud til et rensnings anlæg. Derefter bliver det enten sendt ud igen til brug, eller også bliver det sendt ud i havet. 3. Vandet falder ned som nedbør. Når det rammer overfladen, bliver det langsomt renset imens det siver ned i grundvandet. Vi laver boringer ned til grundvandet og pumper vandet op. Herefter bliver vandet iltet og filtreret. Så får vandet en kemisk rensning, hvor man putter nogle væsker i som fjerner urenheder. Bagefter bliver vandet pumpet ud til vores huse. 4. Fordi vi bliver flere mennesker har vi også brug for mere vand og grundvandet bliver mere og mere forurenet. Det vil sige at vi har mindre grundvand til rådighed og det grundvand vi har til rådighed bliver mere beskidt. Når grundvandet bliver mere beskidt skal vi bruge flere resurser til at rense det og så bliver det dyrere. Vi er også blevet mere opmærksomme på hvor meget vand vi bruger og sørger derfor for at bruge så lidt som muligt. 5. Destillation: Ved destillering opvarmes havvandet, så det fordamper, og vanddampene bliver samlet som rent drikkevand. Osmose: Ved osmose bliver havvandet trykket igennem en membran som fjerner salten fra vandet Filtrering: Man filtrer vandet med små net der sidder meget tæt. De kan fjerne små bakterier og andet. Ellers er det til store genstande som findes i kloakken. Kemisk Rensning: Her putter man kemikalier i vandet som dræber bakterierne i vandet. 6. Vand bliver vigtigste vare fordi der hele tiden kommer flere og flere mennesker på jorden men der kommer ikke mere vand. Oveni er der flere og flere lande som oplever tørke og dvs. at de ikke kan skaffe rent drikkevand fordi der ikke er noget vand.

Vand aflevering  

ESBEN!