Page 1

Roeselaarsestraat 60, 8890 Moorslede Tel. 051/779452 e-mail: klavertjevier@scarlet.be

Afspraken en leefregels voor de leerlingen van onze school 1


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

Afspraken en leefregels voor de leerlingen. Een school is een gemeenschap. Men leeft, werkt en speelt er samen. Zoals in elke groep bestaan er gezonde afspraken. Eenieder dient zijn of haar deel bij te dragen om deze na te leven. In onze schoolgemeenschap vinden wij daarom een afsprakenplan heel belangrijk.

Als vrienden maken we samen een mooie school. Wees voornaam. Gebruik steeds de voornaam!

Deurtje open… Deurtje toe!

Wij zijn er allemaal graag bij.

Als het belt ben ik uitverteld.

Orde in de rij… Ook voor mij!

Graag gedaan.

Eerlijk is heerlijk. Zomaar een groet En niet omdat het moet! Hou de speelplaats rein, Ik zal je helper zijn! Ik speel voor plezier!

Gen woorden Maar daden! Goeiedag! Snoep gezond… Eet een appel! Praatjes vullen geen gaatjes! Een beleefd kind Is een vriendelijk kind.

2


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

1. Algemene afspraken: 1.1. Stiptheid 1.2. Orde, zorg en netheid 1.3. Gedrag 1.4. Mijn medeleerlingen en ik 1.5. Beleefdheid 1.6. Snoep 2. Afspraken i.v.m. de speelplaats: 2.1. Orde, zorg en netheid 2.2. Belsignaal 2.3. Toestemming vragen 2.4. Sport en spel 2.5. Winterperiode 2.6. Bus en rijen 2.7. Toilet 3. Veiligheid: 3.1. Algemeen 3.2. Wat te doen bij brand? 3.3. Er is een ongeval gebeurd. 4. Afspraken i.v.m. middagmalen op school. 5. Schooldranken 6. Wat als ik denk als de leerkracht zich vergist? 7. Wat als ik de afspraken niet naleef?

3


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

1. ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1. STIPTHEID •

Ik kom steeds op tijd maar niet vroeger dan 8.00 uur ’s morgens of 13.00 uur ’s middags.

Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.

Ik maak mijn huistaak steeds stipt en leer mijn lessen.

Ik laat elke week mijn agenda tekenen door mijn ouders.

Wanneer ik niet mag zwemmen of turnen geef ik het briefje van de ouders of de dokter vóór de les aan de leermeester L.O. of aan de klastitularis.

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.

Vijf minuten vóór het begin van de les ben ik aanwezig.

1.2. ORDE, ZORG en NETHEID •

Ik draag zorg voor mijn kledij. Kleren hangen we aan de kapstok (niet op de grond!). Wij houden eraan dat alle leerlingen stijlvol, netjes en eenvoudig gekleed gaan. T-shirts, topjes en bloezen met blote schouders en buik zijn vakantiekledij en worden niet gedragen op school.

In de klas doe ik geen trui uit of aan. Dat stoort! Overbodige kledij doe ik aan of uit in de gang vóór ik de klas binnen ga.

Geen rommel in mijn boekentas. Ik steek alles netjes bij elkaar en sleur NIET TE VEEL mee.

Mijn boekentas is geen kleerkast. Ik steek geen kledij in mijn boekentas!

Ik draag mee zorg voor het materiaal van de school: -

Alle schriften en boeken worden door de leerlingen of de ouders zelf gekaft. Mijn bank mag gezien worden. Ik leg alles netjes op zijn plaats in mijn bank. Elke dag, als de school uit is, verdwijnt alles van op mijn bank. Ik draag zorg voor mijn schoolboeken. BOEKEN en VOEDSEL blijven gescheiden.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. Corrector is NIET toegelaten.

Ik heb elke dag een propere zakdoek bij. 4


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

Wij zitten niet op vensterbanken.

Er wordt niet geschreven of gekrast op vensterbanken, muren, deuren, stoelen of banken…

Bordenwissers klop ik niet uit op de vloer of op de muur. Ik doe het met een lat, of ik klop ze tegen elkaar.

1.3. GEDRAG •

Op de speelplaats blijf ik bij mijn groep totdat het teken gegeven wordt om te vertrekken (rijen voetgangers, rij fietsers, groep ophaling ouders).

Ouders die hun kind(eren) afhalen komen aan de schoolingang om hun kind.

Bij uitzonderlijke omstandigheden volgt men de richtlijnen van de leerkrachten.

Wanneer ik op school blijf eten, hou ik me aan de afspraken in de refter.

Ik loop en speel niet in de gangen. Ik doe mijn jas aan voor ik de gang verlaat.

Gedurende de recreatie verblijf ik op de speelplaats. Bij een blauw bord draag ik een jas op de speelplaats.

Mits toelating mag ik naar binnen.

1.4. MIJN MEDELEERLINGEN EN IK •

Ik heb respect voor anderen.

Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.

Ik vecht niet en maak geen ruzie. Ik ben vriendelijk en verdraagzaam. Een ruzie probeer ik uit te praten, desnoods samen met de leerkracht.

Ik speel sportief.

Ik heb eerbied voor het bezit van de andere kinderen in de school.

Wij helpen elkaar.

Pesten van medeleerlingen doe ik nooit. Ik probeer altijd de pestsituatie te stoppen.

5


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

Dit doe ik door: - duidelijk te maken dat ik niet graag heb dat er gepest wordt. - Indien de pester niet ophoudt, dit te melden aan mijn meester of juffrouw (voor de leerlingen vanaf het vierde leerjaar) Wat is pesten? Pesten of treiteren is het herhaaldelijk uitlachen, pijn doen, bespotten… van één of meerdere leerlingen of moedwillig beschadigen van iemands goederen.

1.5. BELEEFDHEID •

Ik gedraag mij rustig en beleefd.

Ik probeer altijd keurig Nederlands te spreken.

Ik gebruik geen scheldwoorden en krachttermen, ook niet bij het spel.

Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam. Ik gebruik geen bijnamen of scheldnamen.

Volwassenen spreek ik aan met ‘meneer’ of ‘mevrouw’.

De leerkrachten noem ik ‘meneer’ of ‘meester’, ‘mevrouw’.

De directeur spreek ik aan met ‘directeur’ of ‘mevrouw Veerle’

Ik groet de leerkracht wanneer ik op school kom.

Als de directeur of de inspecteur de kas binnenkomt, zeggen we samen ‘Dag directeur…Dag inspecteur’.

Ik lach NOOIT met de fouten die een klasgenoot maakt! Iedereen vergist zich wel eens.

1.6. SNOEP Wij willen een ‘snoepvrije’ school zijn. Daarom is alle snoep op school verboden (ook chocolade). Ook alle frisdranken (cola’s, limonades of vruchtenlimonades) zijn niet toegelaten. Een verjaardag vieren wij zonder snoep voor de medeleerlingen.

1.7. GSM

6


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

De leerlingen mogen geen GSM meebrengen naar school. Met deze maatregel kunnen we onze kinderen beschermen tegen beelden die niet voor hun ogen bestemd zijn of pesterijen.

2. AFSPRAKEN i.v.m. DE SPEELPLAATS 2.1. ORDE, ZORG EN NETHEID •

Mijn boekentas (ook zwem- en turnzak) staat op de aangeduide plaats.

Papiertjes en restjes gooi ik in de vuilnisbak.

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik draag zorg voor mijn fiets en die van anderen.

In de fietsenstalling ga ik alleen binnen om mijn fiets te stallen of om mijn fiets weg te nemen.

De fietsenstalling behoort niet tot de speelplaats.

Bordenwissers en vodden klop ik niet uit op de muren of op de grond, ik gebruik een lat.

Het speelgerief (ballen, stelten…) berg ik op, op de daartoe voorziene plaatsen.

De vrijdag mogen we rolschaatsen, skeelers, steps of ons skateboard meebrengen.

2.2. BELSIGNAAL •

Bij het belsignaal stop ik onmiddellijk het spel en ga rustig en flink in de rij staan. Bij het tweede belsignaal is het onmiddellijk stil!

Bij het teken van mijn leerkracht ga ik in stilte tot in de klas.

2.3. TOESTEMMING VRAGEN •

Ik verlaat nooit de speelplaats zonder toestemming van de leerkracht en/of de directeur.

Ik kom nooit in de gangen tijdens de speeltijd zonder toestemming.

Ik vraag altijd toestemming om de bal te halen (niet op de parking zonder toestemming).

Ik vraag toestemming om tijdens de speeltijd binnen te blijven (ziekte…) door middel van een schriftelijke vraag van de ouders (of dokter). Wie moet binnenblijven door ziekte gaat naar de grote zaal en zit er een boek te lezen op de zweedse bank. (Ofwel breng je zelf een leesboek mee, ofwel neem je een leesboek op de tafel in de zaal.) 7


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

Vergeten zaken mag ik zelf niet thuis gaan ophalen (ouders kunnen dit wel brengen).

Een speeltijd is een tijd om te spelen. De leerlingen van het eerste tot en met het 3 de leerjaar spelen op de kleine speelplaats. De kinderen van de bovenbouw op de grote speelplaats, met een doorschuifsysteem voor netbal, basketbal en voetbal.

Voor de leerlingen die graag met een bal spelen is enkel de zachte klasbal toegelaten. Elke klas krijgt af en toe een bal. Draag er zorg voor.

Er wordt NOOIT met ballen gespeeld als het regent of als de speelplaats NAT is.

Je mag knikkers of andere spelletjes meebrengen van thuis.

Ik speel altijd eerlijk en sportief.

Ik laat alle kinderen die het willen meespelen.

Ik wil niet steeds ‘baasje’ spelen.

Vechtspelletjes zijn verboden.

Op de grond rollen of liggen doe ik niet.

Bij een ruzie ga ik niemand opstoken, maar probeer ik de ruziënde kinderen te scheiden en te bedaren.

2.4. SPORT EN SPEL

2.5. WINTERPERIODE •

Bij hevige regenval spelen ALLE KINDEREN ALTIJD onder het afdak. De kleuters spelen dan in de zaal of onder het afdak van de kleuterspeelplaats.

Is de speelplaats glad door de vrieskou, dan wordt de gladheid benut om te glijden. Dan doe ik de andere leerlingen niet vallen door duwen of trekken.

Bij sneeuwweer wordt de sneeuw enkel gebruikt om glijbanen of sneeuwpoppen te maken. Met sneeuwballen gooien is VERBODEN. Smeltende sneeuw laten we links liggen.

8


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

2.6. RIJEN Bij aankomst aan de school: • •

De leerlingen van de lagere afdeling komen binnen langs de grote poort van de school. Ik stap van de fiets aan de schoolpoort en ga met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling, waar ik hem netjes in een fietsenrek plaats.

Bij het verlaten van de school: Bij het verlaten van de gang ben ik steeds deftig aangekleed. Ik ga niet buiten met kledingstukken in de hand. Ik sleep mijn kledij niet achter mij. De kleuterleidsters begeleiden de kleuters naar de juiste bestemming. De leerkrachten van de lagere afdeling begeleiden hun kinderen in rij tot onder het afdak, waar elke leerling rustig naar zijn rij gaat. De leerlingen mogen niet op de ludo-blokken spelen en niemand staat op het verhoog. De boekentassen blijven op de rug. Er worden 3 rijen gevormd: 1. Rij Roeselaarsestraat, richting Stationsstraat: voor de voetgangers die tot aan het kruispunt met de Dadizeelsestraat worden begeleid. 2. Rij Pater Lievensstraat: voor voetgangers en fietsers. Onder begeleiding van de leerkracht stappen de leerlingen met de fiets aan de hand en worden aan de Pater Lievensstraat overgestoken, de voetgangers worden verder begeleid tot aan het kruispunt Markt – Breulstraat. 3. Rij fietsers die de Roeselaarsestraat aan de school oversteken. Deze leerlingen sluiten aan bij de rij van de Roeselaarsestraat, en stappen met de fiets aan de hand. 4. De kinderen die met de bus meegaan staan tegen de muur van de 1ste kleuterklas. 5. De kinderen die door de ouders opgehaald worden, verzamelen tegen de muur van de polyvalente zaal of op het verhoog (de boot).

9


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

2.7. TOILET •

Wij houden de toiletten steeds NETJES!!!

Het toilet is geen speelplaats!

Ik gebruik het toiletpapier nooit om te spelen.

Wat wij ook stuk maken of wat wij ook verwaarlozen, mijn ouders helpen het betalen, dat weet ik en dat voorkom ik!

Ik spoel de WC door na gebruik.

Ik was mijn handen zonder overdreven water te verspillen, ik gebruik een weinig zeep en de handdoek achteraf.

We draaien steeds de kraantjes dicht.

Na het gebruik van een drinkbeker spoel ik die uit en plaats hem boven op de wastafel.

De verwarming, daar kom ik NOOIT aan. Zo blijft de temperatuur altijd zoals die geregeld wordt.

10


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

3. VEILIGHEID 3.1. ALGEMEEN •

Bij het begin van de speeltijd en bij het einde van de voor- of namiddag stellen de leerlingen zich op onder het afdak en gaan naar de speelplaats onder begeleiding. De kleuters worden door de leidsters begeleid.

Wij stormen niet naar buiten!!! Dit voorkomt drummen en duwen, wat altijd leidt tot geweld.

Ik zorg steeds dat mijn fiets in orde is. Onvolledige of slecht werkende fietsen horen niet thuis op onze school.

Ik respecteer steeds de verkeersreglementen.

Wij kiezen de veiligste en kortste weg van en naar school.

3.2. WAT TE DOEN BIJ BRAND? •

Bij brandmelding hoor ik vreemde sirenes aanhoudend loeien.

Bij het horen van dat signaal verlaat ik onmiddellijk het lokaal, zonder lopen, zonder drummen. Ik volg de instructies op van de leerkrachten.

Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten.

Ik laat ALLES achter (materialen, boekentas,…).

Ik sluit de deur achter mij.

Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

IK PLAATS NOOIT MIJN BOEKENTAS VOOR DE UITGANGEN!!!

3.3. ER IS EEN ONGEVAL GEBEURD •

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene: de leerkracht – de directeur…

Ik vertel steeds: - wat er gebeurd is. - waar het ongeval precies gebeurd is. - wie erbij betrokken is. - hoe het slachtoffer eruit ziet: verwondingen, pijn enz… 11


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

4. AFSPRAKEN i.v.m. MIDDAGMALEN OP SCHOOL •

Elke leerling kan op school eten: - Bij het begin van elke maand kan men inschrijven voor de gehele maand. - Bij het begin van elke maand schrijft men in voor vooraf bepaalde dagen. - Wie slechts af en toe op school eet, meldt dit bij voorkeur 1 dag vooraf.

Op het einde van elke maand wordt de rekening opgemaakt, samen met het nieuwe inschrijvingsblad.

Er is keuze uit: 1) Volle maaltijd (met opvang nadien) 2) Enkel soep (met opvang nadien) 3) Enkel gebruik van de eetzaal (met opvang nadien)

Wil je jouw keuze veranderen, dan kan dat slechts bij aanvang van de maand, en niet zomaar midden de maand.

Leerlingen die niet elke dag op school eten, maar wel geregeld, krijgen ook maandelijks een ‘inschrijvingsblad’ mee. Daarop noteren ze dan zelf welke dagen van de maand ze op school blijven eten.

Wanneer je afwezig bent (door ziekte, sterfgeval,…) en daardoor ook niet op school komt eten, dan wordt dat op de volgende maandafrekening in mindering gebracht.

Frisdranken (= alle vormen van limonades) en snoep zijn ook ’s middags niet toegelaten op onze school.

Na het belteken van 11u50, bij het buitenkomen van de klas, gaan alle leerlingen die op school eten, onmiddellijk naar de ‘grote’ speelplaats en wachten er tot alle huisrijen vertrokken zijn. Dan pas kunnen ze de toiletten en de ganse speelplaats gebruiken.

WE HOUDEN DE EETZAAL REIN!!! Laten we iets vallen (eten, papiertjes,…) dan rapen we het onmiddellijk op.

Oudere leerlingen helpen jongere vriendjes aan hun tafel.

De afspraken op de speelplaats na het eten worden gemaakt met de leerkracht van dienst. Over de middag tot 13u mogen alle leerlingen over gans de speelplaats spelen.

12


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

5. SCHOOLDRANKEN •

Tijdens de voormiddagspeeltijd (10u20 tot 10u35) kunnen de leerlingen een drankje nuttigen.

Hiertoe moet de leerling een drankenkaart kopen in het bureel van de directeur. Elke kaart geeft recht op 10 drinkbeurten. Je kan zelf beslissen op welke dagen je komt drinken.

Wanneer de kaart gevuld is met 10 stempels, neem je die mee naar huis en je laat ze ondertekenen. Bij aankoop van een nieuwe drankenkaart breng je steeds de ondergetekende volle drankenkaart mee. Dan pas kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

Telkens je een nieuwe drankenkaart koopt kun je kiezen uit het rijke aanbod. Er is keuze tussen chocomelk, yoghurtdrink, sinaasappelsap, eco appel/sinaasappel.

De drankbedeling gebeurt in de eetzaal. De verplaatsing van de speelplaats naar de eetzaal en terug, gebeurt steeds zonder lopen en in alle rust. Dit om duwen en trekken, met valpartijen als gevolg, te vermijden. We stappen langs de muur op de kleuterspeelplaats.

In de eetzaal schuif je aan in een verzorgde rij.

Na afgifte van je kaart krijg je het gewenste drankje. Wil je een rietje, dan neem je er ééntje. Na het drinken stop je het rietje in de vuilniszak die steeds in de eetzaal aanwezig is. Brikjes horen thuis in de PMD-zak en ledige flessen in de bak.

Tijdens het drinken wordt niet gespeeld. (Spelen gebeurt op de speelplaats.)

Wie zich niet aan de bovengenoemde afspraken houdt, krijgt voor enkele dagen zijn drankenkaart niet terug.

13


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

6. WAT ALS IK DENK DAT DE LEERKRACHT ZICH VERGIST? •

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het niet mogelijk is dat hij/zij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daarop volgende speeltijd.

Tot slot kan ik de directeur vragen dat zij naar mijn zienswijze zou willen luisteren. Zij zal dan na een gesprek met de leerkracht en mezelf een besluit trekken.

7. WAT ALS IK DE AFSPRAKEN NIET NALEEF? •

Ik krijg een mondelinge opmerking.

Ik word een tijdje afgezonderd van het spel (onder toezicht).

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda (voor de leerlingen vanaf het vierde leerjaar) en mijn ouders tekenen voor gezien.

Ik krijg een extra taak (een straf) voor thuis (mijn ouders tekenen voor gezien) of op school.

Mijn gedrag wordt besproken met de directeur. De eventuele sancties worden mij meegedeeld.

De leerkracht en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

14


Gemeenteschool Moorslede

Afspraken en leefregels voor de leerlingen

15

Afspraken Lager  
Afspraken Lager  

Afspraken en leefregels Lager

Advertisement