Page 1


Alex Vancu  
Alex Vancu  

Sunt fotografii întipărite cu lacrimi, sunt obsesii, sunt declanşări dureroase ale existenţei mele. Admiră-le şi nu mă compătimii, căci făr...