Page 1

Sonderstempel: 

er lb Ar re Ja h 5

.9.

2 0 09  6 0 20

uc k

In

5

n

07

0 R VPÖE . 2 0 1 etz  21.8

sherberg 75

1

m Sig

und

sherberg

C

VI ÉB UD ĚJO

t al b

1 20 Ja hr e K a mp

É BUD ĚJ 2 6 .6 .2 O V IC E 2 010

E

ČESK

-P LZEŇ

ah

n

3

TT 0 LE RATI 14

SK

ns br

k

21

0

01 1

uc

ah 25.6.2011n  3 Dr VPÖE os e n do r f

10 J

100 Ja hre sb r

1 20 Ja hr e K am

10 J

3

hn

15 1 4 . 3 . 2 0 1 0 G 0. TODE STA

In

3

g

un

hn

pta

lba

12

170 Jah re

T b ah n

ES rW

3

n

ah 1 20 Ja hr e K a mp t al b lba

CA R

1 20 Ja hr e K a mp ta

7

.3

.2010 

3 n

20

hn

lba

1 20 Ja hr e K a mp ta

11 .

u– Znai m ra ke

3

ah t al b

1 20 Ja hr e K a mp t al b

hn

lba

1 20 Ja hr e K a mp ta

hn

lba

pta

ng

ndorf se ro

1 20 Ja hr e K am

ru

de

1 20 Ja hr e K a mp

ör

V

ef

H

s

9

NC

5.3. bi

ig ITTER V.1GSH R 5 L VPÖE7

nd mu

E V Í DEŇ - Č

N

S

ahn Ret z-D kalb Lo Reihe199

10 Jahre Reblausexpress

A EG

E

1 75

2

S

erberg

00

fö 09 . 2 rd e r un g 2 3G 6 . eras 25

E

Ö

ig m

sh und

T

P

U G E Z A

ss re

2

be

st

09

sherberg

Ö

So n de r po

VPÖE

2093 Geras 25.6.2011

und

VP

Reblaus Ex re p ah

m Sig

s es

Reblaus Ex re pr 51 ah 7

10 Jahre Reblaus Express

herberg

.2

7 10 Jahre Reblausexpress

1 –20 11

.9

sherberg

Reihe 58

21

und

tb os

51

de ar t

m Sig

sherberg

E

sherberg

Jahre VPÖE 90

192

ung St

und

Ö

de r

1 i7e5n W 0 21 E 1 11 nd VPÖ 20.3.20 e rp er os tbef örd

m Sig

VP

ör

erau ock St

nd 10 Jahre Reblausexpress mu g i S 1 75

erberg

ef

tb

c

nbahn Wien se – i E Reihe 4020

So

os

e

n Wi e n –

o St

en

Lok Rittinger ah

sherberg

VPÖE 115 11 0W .20 2 i 1

So nderp

s 14 0 Jah re Ei

nb

1

und

p er nd So

13.11.20 ÖE 11 VP 2000 Stockerau 

75

m Sig

60

sherberg

gb ah n

1

und

3

75

m Sig

3

sherberg

VPÖE  Reihe 93  28.8.2009


Personalisierte Briefmarken:


140 Jahre Eisenbahn Wien – Stockerau – Znaim

140 let trati Vίdeň – Stockerau – Znojmo

Chronik:

Kronika:

8. September 1868 Konzessionserteilung auf eine „Locomotiv-Eisenbahn von Wien über Znaim nach Jungbunzlau nebst Zweiglinien“.

8. září 1868 Udělení koncese na stavbu parní železnice z Vídně přes Znojmo do Mladé Boleslavi včetně vedlejších tratí.

26. Juli 1870 Gründung der k.k. priv. Österreichischen Nordwestbahn.

26. červenec 1870 Založení c. a k. soukromé Rakouské severozápadní dráhy.

8. September 1870 Baubeginn.

8. září 1870 Začátek stavby.

1. November 1871 Inbetriebnahme der Strecke Wien – Stockerau – Znaim.

1. listopad 1871 Zprovoznění trati Vídeň – Stockerau – Znojmo.

Limitierte Auflage Nr. 0.000

Zu Gunsten:


Mit Sonderstempel


Mit Sonderstempel


Mit Sonderstempel


Schmuckblätter  

Diverse Schmuckblätter

Schmuckblätter  

Diverse Schmuckblätter

Advertisement