Page 1

Лабораторна робота 4 з дисципліни «Адміністрування інформаційних систем» для спеціальності 6.080201 - «інформатика» Тема роботи:

Управління файлами бази даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Експорт/імпорт даних.

Мета роботи:

Ознайомитися із можливостями сервера щодо управління файлами даних.

Час:

4 години Завдання:

Використовуючи редактор запитів SQL Borland SQL Explorer, створити власну базу даних на сервері MS SQL Server, встановити параметри файлів даних/журналу транзакцій, імпортувати дані в новостворену базу даних, створити резервну копію та відновити дані з резервної копії. 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Методика виконання: Створити нове ODBC-джерело даних ADIS-MASTER для сервера баз даних kit-server. 1.1 Відкрити Панель Управління головного меню MS Windows «Пуск/Настройка/Панель Управления/Администрирование»). 1.2 Відкрити програму ODBC Data Sources. 1.3 На вкладці User DSN додати ім’я нового джерела даних, DSN (Data Source Name): 1.3.1 Натиснути кнопку “Add” 1.3.2 Для СУБД MS SQL Server обрати драйвер SQL Server і натиснути кнопку “Next”. 1.3.3 Задати ім’я джерела даних – ADIS-MASTER, задати (необов’язковий) опис джерела даних і задати ім’я SQL-сервера, до якого слід підключатися– kit-server. Натиснути кнопку “Next”. 1.3.4 Переключити аутентифікацію користувачів на “SQL Server Authentication”. В полі введення імені користувача ввести uadmin, в полі введення пароля ввести uadmin. Натиснути кнопку “Next”. 1.3.5 Встановити ім’я master як джерело даних за умовчанням (default database). Натиснути кнопку “Next”. 1.3.6 Ознайомитися з підтримкою національних одиниць вимірювання і мовою повідомлень. Натиснути кнопку “Finish”. 1.3.7 Відтестувати нове джерело даних, натиснувши кнопку “Test Data Source”. 1.3.8 В разі виникнення проблем звернутися до викладача. 1.3.9 Закрити програму ODBC Data Sources. Протестувати за допомогою програми SQL Explorer (з пакету Borland Delphi v. 3.0 або вище) доступ до робочого простору ADIS-MASTER на сервері kit-server: 2.1 Відкрити SQL Explorer. 2.2 Знайти в списку джерел даних DSN ADIS-MASTER і відкрити його. Ввести ім’я і пароль. 2.3 При нормальному функціонуванні SQL-сервера у вікні SQL Explorer з’явиться список таблиць в робочому просторі master на сервері kit-server. Виконати запит на створення бази даних (інструкція SQL CREATE DATABASE) згідно варіанту. Вказати путь до файлі бази даних як d:\students\ADIS\, ім’я бази даних (і, відповідно, журналів транзакцій) вказати як №№ - номер комп’ютера, за яким сидить виконавець. Налагодити ODBC-джерело ADIS (параметри взяти із попередніх лабораторних робіт) Імпортувати в новостворену базу даних дані із таблиць, створених у робочому просторі ADIS в лабораторній роботі № 1. Для цього використати засіб Datapump із пакету Borland Delphi/C++Builder. Виконати запити на створення резервної копії новоствореної бази даних. Відновити дані із резервної копії. Експортувати дані із новоствореної бази даних у новостворену базу даних MS Access. Необхідне обладнання та матеріали

1. 2. 3. 4.

Комп’ютер із встановленими на ньому додатками Borland SQL Explorer та Borland Datapump. Комп’ютер із встановленою на ньому СУБД MS SQL Server версії 7.0/2000/2003. СУБД MS SQL Server повинна мати запис про користувача uadmin (пароль-uadmin) із привілегіями dbcreator з правом роботи у робочому просторі master. На комп’ютері, на якому встановлено сервер, має бути встановлений доступ на запис/читання для каталога d:\students\ADIS.


Література Основна: 1. Гофман В., Хомоненко А. Работа с базами данных в Delphi. 2-е издание. СПб: «БХВ-Петербург», 2002. 2. Шкарина Л. Язык SQL: учебный курс. СПб: «Питер», 2001. 3. Web-курс з дисципліни. Додаткова: 1. Шумаков П., Фаронов В. Delphi 4 руководство разработчика. М.: Нолидж, 1999. 2. Грабер М. Введение в SQL. – М.:Лори, –1996. 3. Microsoft Corporation. Администрирование SQL Server 2000. Учебный курс +CD. Изд.2. Русская Редакция.

Adis lab4  
Advertisement