Page 1

CAMPANA PULGADAS 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

RD 9 Y 11

NIPLE

STUB END

PULGADAS 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 36

PULGADAS 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3

DIFERENTES PULGADAS

PULGADAS 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4

ADAPTADOR MACHO ST PAD /FOFO

YEE PULGADAS 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

A TOPE

ADAPTADOR HEMBRA ST PAD/FOFO

PULGADAS 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

PULGADAS 3/4 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 1 1 1/2 X1 1 1/2 X 1 1/4 2 X 1 1/4 2 X 1 1/2 2 1/2 X 1 1/4 2 1/2 X 1 1/2 2 1/2 X 2 3 X 1 1/2 3 X2 3 X 2 1/2 4 X2 4 X 2 1/2 4 X3 6 X 2 1/2 6 X3 6 X4 8 X3 8 X4 8 X6 10 X 6 10 X 8 12 X 8 12 X 10

TORNILLOS

9 11

PULGADAS 1 1/4 A 4 1 1/4 A 4

1/2 1 1/2 2 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

PULGADAS 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

REDUCCION

TEE CON SALIDA METALICA HEMBRA PAD / FOFO ADAPTADOR CIEGA

BRIDAS

PULGADAS 1/2 3/4 1 1 1/2

PULGADAS 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4

RD

RD PULGADAS 9,11 Y 13.5 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 11 10 12 14 16 18 20 22 24

TAPON

PULGADAS 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ST

TEE CON SALIDA METALICA MACHO PAD / FOFO TIPO ST

PULGADAS 9 1 1/4 A 4 11 1 1/4 A 4 13.5 Y 15.5 2 A 4 17 2A4

1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

90° 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x

TEE

CODO

ESPESOR DEL TUBO

7.3 9 11 13.5 15.5 17 21 26 32.5 41

45° 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x

RD

PULGADAS 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3

COPLE

PULGADAS 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4

RD

CRUZ

PULGADAS 3/4 x 1/2 1 x 1/2 1 x 3/4 1 1/4 x 1/2 1 1/4 x 3/4 1 1/4 x 1 1 1/2 x 3/4 1 1/2 x 1 1 1/2 x 1 1/4 2x1 2 x 1 1/4 2 x 1 1/2

A TOPE

PAD TEE REDUCCION

PULGADAS 1 1/2 X 1 1/4 2 X 1 1/4 2 X 2 1/2 2 1/2 X 1 1/2 2 1/2 X 2 3 X2 3 X 2 1/2 4 X2 4 X 2 1/2 4 X3 6 X 2 1/2 6 X3 6 X4 8 X3 8 X4 8 X3 8 X4 8 X6 10 X 6 10 X 8 12 X 8 12 X 10

SILLETAS

BUSHING ST

PULGADAS 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Tuberia PAD  

TUBERIAS PAD

Tuberia PAD  

TUBERIAS PAD

Advertisement