Page 1

ALEVI TANITIM KONZEPTI - 2011


Avusturya’da İslam Dininin tarihçesi 1912 1912 – Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde Kral I.Franz Josepf kendi İmparatorluğu için savaşan Bosnalı Sünnilerin inancını İSLAM Dini HANEFE Mezhebini bir genelge ile 1912 yılında yasal inanç olarak tanıdı. NOTNOT-1: Avusturya’da başlangıçta tanınan İnanç İSLAM Dininin SÜNNİ İnancının HANEFE MEZHEBİDİR! NOTNOT-2: Avusturya Avrupa Ülkeleri arasında İSLAMI resmi inanç statüsünde tanıyan tek Ülkedir!

 1919 – Kraliyet döneminden, Avusturya Cumhuriyetine geçişte ISLAM yasası aynı şekilde yeni anayasada yerini aldı!  1979 – 2 Mayıs tarihinde Dernek statüsünde kurulmuş olan Avusturya Sünni-İslam Cemaati (İGGiÖ) İslam yasasını kaynak göstererek yapmış olduğu başvuru doğrultusunda, Avusturyada İslamı temsile yetkili tek kurum ve dolayısıyla Avusturya’da yaşayan, inanç hanesinde İSLAM yazan herkesin temsilcisi haline gelmiştir. NOTNOT-3: Türkiyeden göç ederek Avusturya’ya yerleşen Alevi Canların resmi evraklarında (TC Kimliği) Din hanesinde İSLAM geçmesinden ötürüde ALEVILERİ IGGiÖ temsil ediyor görünümündeydi.

1997 1997 Anayasa Mahkemesinin 1997 yılındaki içtihadı ile Hanefi Mezhebi ibaresi kaldırıldı. Bu içtihat uyarınca Din İşleri Dairesi yayımladığı genelge ile İGGiÖ ye İSLAMIN bütün renklerini temsil hakkı tanıdı.


Resim-1: Avusturya-Macaristan Kral I.Franz Josepf

Resim-2: 15 Haziran 1912 tarihli Kraliyet gazetesi (=Resmi gazete) Islam Dini Hanefe mezhebinin yasal olarak tan覺nma genelgesi!


2001 yılı Avusturya Nüfus Sayım Verileri 2001 yılındaki nüfus sayımına göre Avusturya’da yasal olarak tanınan din toplumlarına mensup kişilerin sayısı yukarıda grafikte belirtilmektedir. 2001 yılında resmi rakamlara göre 338.988 İslam inancına mensup kişi yaşamaktaydı. 2011 yılına yönelik tahminler 600.000 civarında!


AVUSTURYA AVUSTURYA ‘DA YASAL İNANÇ TOPLUMU OLARAK TANINMANIN ŞARTLARI −

Başvurulacak Makam: Avusturya Milli Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı (BMUKK) Din İşlaeri Dairesi (Kultusamt)

İnanç Toplumu olarak tanınma başvurusu için gereken şartlar: • •

İnanç ve Yönetmelik Tüzüğü Başvuruya ek olarak Avusturya’da ikamet eden, aynı inanca mensup 300 kişinin kimlik bilgileri

İNANÇ TOPLUMU OLARAK TANINMANIN YASAL ŞARTLARI: a. b. c. d.

Başvurunun Avusturya’da resmi inanç statüsünde önceden tanınmış olan diğer inançlarla özdeşmemesi vede Avusturya Anayasasına uygun şekilde hareket etmesi, Başvurulan İnanca mensup Avusturya Nüfusunun en az %0.2 sini oluşturması, Avusturyada en az 20 yıllık bir resmi organizeli/Kurum/Dernek statüsünde bir geçmişe sahip olmak, Başvurunun onayından sonra 10 yıllık bir deneme süreci

NOT - 4: “c” ve “d” şıkkındaki şartlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul görmemiş ve Avusturya devleti tarafından en geç 2011 yılı sonuna kadar yeniden düzenlenmesi istenilmiştir. NOT - 5: “b” şıkkındaki şart ise özellikle okullarda Din Dersi verebilmek için geçerlidir!


Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu Tarihçesi


23 Mart 2009 Pazartesi −

Avusturya’da Aleviliğin yasal olarak tanınması, diğer inançlarla eşit haklara sahip olması amacıyla, Viyana Alevi Kültür Birliği (VAAKB) tarafından Avusturya İnançlar Dairesine Aleviliğin tanınma başvurusu yapıldı.

Yapılan başvurunun inanç maddeleri tamamen Avusturya’da 1. İnanç Önderleri Kurultayına katılan İnanç önderlerimiz ve Avusturya dışında yaşayan Alevi-Bektaşi inanç önderlerinin rızalıkları alınaraktan hazırlanmıştır.

Başvuru Avusturya Alevilerinin tümünü kapsayacak şekilde çerçevelendirilmiş, Avusturya’da faliyet gösteren katılımcı dernekler arasında kesinlikle ayrım gözetilmemiştir. Alevilerin Federasyoncu yada Cem Vakfıcı olarak bölünmesine, ayrışmasına ve bu ayrışmaya hizmet edilmesine karşı çıkılarak, bir grup Alevinin değil tüm Alevilerin başvurusu olması ilkesiyle hareket edilmiştir.

Resim-3: VAAKB Başvurusu


25 Ağustos 2009 Salı −

Avusturya İnançlar Dairesine Aleviliğin tanınması yönünde yapılan resmi başvuru İnançlar dairesi tarafından Avusturya Sünni-İslam Cemaati (IGGiÖ)nin itirazı nedeniyle red edildi.

GEREKÇELİ KARAR: Alevilik islamın bir yorumudur. Avusturya’da 1912 tarihli İslam yasası ve 1987 tarihli Anayasa Mahkemesi İçtihadı ve bu içtihada uygun olarak 1988 tarihli din işleri dairesi tarafından yürülüğe konulan genelge uyarınca Avusturya’da islami tek bir kurum vardır. İkinci bir kurum kurulmasına yasal durum olanak vermemektedir. Avusturya İslam Cemaati adlı yasal kurum Din İşleri Dairesine yaptığı yazılı açıklamada müdahil olarak şu görüşleri ileri sürmüştür: Avusturya İslam Cemaati, Alevilerin ayrı bir din olarak tanınmasına karşı değildir. İnanç maddelerindeki islam bağıntısını değiştirmeleri ve islam adını adlarından çıkarmaları halinde bu kuruma karşı değildir. Ancak adlarında islam sözü geçtiği ve inanç maddelerinde islamla bağ bulunduğu sürece, bu kurumun kurulmasına karşı çıkacaktır. Alevilik İslami bir inanç değildir...


Resim-4: İnançlar Dairesinin başvurumuza yönelik 25 Ağustos 2010 tarihli red mektubu!


01 Aralık 2010 Çarşamba −

Başvurumuzun, Sünni İslam Teşkilatının (IGGiÖ) isteği doğrultusunda İnançlar Dairesi tarafından red edilme kararına bizler 07 Ekim 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesinde itirazımızı yaptık.

01 Aralık 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi itiraz başvurumuzu değerlendirerek, İnançlar Dairesinin red kararını oy birliği ile kaldırıp, Aleviliğin tanınmasının önünü açtı.

Resim-3: Anayasa Mahkemesi Kararından alıntı!


16 Aralık 2010 Perşembe (Muharrem Ayı – Yassı Matem oruçlarının 10.günü-İmam Hüseyin’in şahadete erdiği gün) −

Avusturya Eğitim Bakanlığı Din İşleri dairesinin kararı uyarınca, Alevilik Avusturya`da, Muharrem Oruçlarının 10.gününde (16 Aralık 2010) yasal inanç statüsüne kavuşmuştur.

Böylelikle Alevilerin artık Avusturya’da Sünni İslam Teşkilatı (İGGiÖ) tarafından temsiline son verilmiştir. Avusturya’da Alevileri inançsal bazda temsile yetkili tek yasal kurum olan ALEVI (Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu) bağımsız bir Alevi İnanç kurumudur!

Resim-4: Din İşleri Dairesinin onay mektubu!


Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu Hakkında


ALEVI Nedir? −

ALEVI Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumunun Avusturya Devletince onaylanan kısa adıdır!

ALEVI, 16 Aralık 2010 tarihinden itibaren Avusturya Eğitim Bakanlığı Din İşleri dairesi kararı uyarınca Avusturya’da yaşayan Alevileri temsile yetkili yasal, bağımsız ve tek kuruluştur!

ALEVI Avusturya Alevilerinin tümünü kapsayacak şekilde çerçevelendirilmiş, katılımcı dernekler arasında ayrım yapılmamıştır. Alevilerin Federasyoncu yada Cem Vakfıcı olarak bölünmesine, ayrışmasına ve bu ayrışmaya hizmet edilmesine karşı çıkılarak, bir grup Alevinin değil tüm Alevilerin kurumu olması ilkesiyle hareket eden bir resmi kurumdur.


İNANCIMIZI İNANÇ ÖNDERLERİMİZ BELİRTTİLER! „..yapılan başvurunun inanç maddeleri tamamen Avusturya’da yaşayan Alevi İnanç Önderleri tarafından 1.Avusturya Alevi İnanç Kurultayında katılımcı tüm Dede ve Ana’ların rızalıkları alınaraktan oluşturulmuştur!“


Tüzüğümüzdeki Alevilik tanımlaması −

Alevilik ‘Hakk-Muhammed-Ali’ yolunun ‘Kırklar Meclisi’nde olgunlaştığı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le, diğer Anadolu erenleriyle ve ulu ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan, kadın ve erkeğin bir arada dede huzurunda saz ve nefesler eşliğinde, semahlarla icra edilen İslam inancının adıdır.

Alevilik inancı, hayatın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak insan-ı kâmil olup özüne dönmek olarak tanımlar. Bunun için de; ‘Mürşid’, ‘Pîr’ ve ‘Rehber’ huzurunda ikrar verilerek ‘Dört Kapı Kırk Makam’ aşamasından geçilir. İnancımızın uygulandığı mekân CEM EVİ dir.


ALEVI „..Biz Avusturya’da Alevi-Bektaşi inancına mensup Canların İnançsal haklarının tek yetkili savunucusuyuz!“

16 Aralık 2010 tarihli Avusturya Eğitim Bakanlığı Din İşleri dairesinin kararı uyarınca, Alevilik Avusturyada yasal güvenceye kavuşmuştur.

Alevilerin artık Avusturya’da Sünni İslam Teşkilatı (İGGiÖ) tarafından temsiline son verilmiştir.

Yasal güvenceye kavuşan Aleviliği Avusturya’da temsile ALEVI yetkili kılınmıştır.

ALEVI, Alevi-Bektaşilerin Avusturya’da ki tek yasal temsilcisidir.


HAKLARIMIZ 1400 yıldır hertürlü baskı, zulüm ve katliamlara rağmen, ikrarından dömeyen Erenlerimiz, Pirlerimiz, Dedelerimiz, Ozanlarımız vede yola Talip olan Canlar sayesinde bugünlere kadar süre gelmiştir ALEVİ-BEKTAŞİ İnancımız. Öyleki bu İnancına mensup Avusturya’da yaşayan Aleviler olarak HAK-MUHAMMED-ALİ yolunda EHLİBEYT ve 12 İMAMLARA bağlı, “onların” İnanç ve düşüncelerinin savunucusu olup bu yolu sürmeye ikrar veren Canlar olarak ödün vermedik bu doğrularımızdan. Bu sonuçta HAK-MUHAMMED-ALİ, EHLİBEYT, 12 İMAMLARIN yolunun savunucusu olan biz Avusturya’lı Aleviler, yass-ı matem Muharrem Oruçlarımızın 10.gününde, 16 Aralık 2010 tarihinde Dünyada ilk defa Devlet nezdinde Alevi İnancının resmi inanç statüsüne kavuşmanın onuru ve gururunu yaşamış bulunmaktayız. Aleviliğin Austurya’da 16 Aralık 2010 tarihinden itibaren yasal inanç olarak tanınmasının ardından, Aleviler pek çok hakka kavuşmuş ve yanısıra pek çok hakkı kullanabilmelerinin de önü açılmıştır. Bu yasal tanınma, Dünyada bir ilk olarak başta Türkiye olmak üzere, Alevilerin yaşadığı diğer ülkelerede örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Hak-Muhammed-Ali, Ehlibeyt ve 12 İmamlara bağlı bütün Alevi Canları, aydınlık yarınlarda Haklarımız çerçevesinde kenetlenerek birlik olmaya, sizleri ALEVİ olduğunuzu beyan etmeye çağırıyoruz.


YASAL HAKLARIMIZ

CEMEVLERİMİZ YASAL STATÜYE KAVUŞTU! Her toplumun kendine göre bir inancı ve ibadet biçimleri vardır. Bunu da toplumların kendileri belirler. Devletler ise inancı anayasalarında, inanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde, yasal güvenceye alarak toplumların kendilerine bırakırlar. 25-30 Milyona yakın Alevinin yaşadığı varsayılan Türkiye Cumhuriyeti‘nde Alevilik inancı tanınmamış vede Cemevleri resmi ibadethane statüsüne kavuşmamış iken yaklaşık 80.000 yakın Alevinin yaşadığı yeni Anavatanımız olan Avusturya Cumhuriyeti Alevileri inanç olarak Devlet düzeyinde Anayasal olarak tanıyan dünyada ilk ülke olmuştur. olmuştur Cemevlerimiz Alevilerin yasal inanç merkezi olarak kabul edilmiştir. Kilise, Sinagog ve Camilerle aynı eşit yasal statüye kavuşmuştur. Bu anlamda, Cemevlerimiz Alevilerin kalıcı, İnanç merkezi olarak kabul edilmiş olup, Devlet tarafından güvence altına alınarak diğer inanç kurumlarına tanınan haklardan Cemevlerimizde yararlanacaktır.


YASAL HAKLARIMIZ

ALEVİ MEZARLIKLARINA SAHİP OLDUK! İnanç Toplumu olarak yaşadığımız bölgelerde mezarlık yeri ayrılması için başvurabilme ve mezarlık yeri alabilme hakkımız doğmuştur. Viyana’da Aleviler artık Alevi Mezarlığına kavuşmuştur. Bunun önemini hakka yürüyen Canların yakınları çok iyi bilmektedirler.


YASAL HAKLARIMIZ

ALEVİ DEDELERİMİZ DEVLET NEZLİNDE TANINMAKTA! Geriye dönüp tarihe bakıldığında, özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed‘in vefatıyla başlayıp, Hz. Ali, 12 İmamlara ve onların soyundan gelen Alevi İnanç önderlerimiz-Dedelerimize yapılan haksızlıklara, baskı ve zulüme rağmen, Alevi İnancı bugünlere denk onurluca taşımışlardır. Tarihin hiç bir döneminde Dedelerimize maddi veya manevi bir destek verilmediği gibi, var olan imkanlarıda ellerinden alınarak sürekli dışlanmışlardır. Oysa Dedelerimiz, doğruluğu ve dürüstlüğü ile haksızlığa karşı boyun eğmemeyi kendilerine erdem edinmiş bir düşüncenin ve inancın yolunu süren Alevi inanç önderlerimizdir. 1400 yıldır sure gelen bu uzun yürüyüşte onlara bu gücü veren öğretilerinin güzelliğidir. Avusturya Devletinin adalet terazisi de Dedelerimizi artık diğer inanç önderleriyle Devlet düzeyinde eşit konuma getirmiştir.


YASAL HAKLARIMIZ

ALEVİYİZ, İNANÇ HANEMİZDE ALEVİ YAZIYOR! Avusturya’da okula giden giden çocuklarımız, bizden alacakları resmi belgeyle karnelerinin inanç hanelerini Alevi olarak değiştirme hakkına kavuşmuşlardır.İnanç hanelerini Alevi olarak değiştiren çocuklarımız, sünni islam derslerinden kayıt sildirme vede katılma zorunluluğundan kurtulmuşlardır!


YASAL HAKLARIMIZ

ALEVİ İNANÇ GÜNLERİMİZ! Avusturya Eğitim Bakanlığının (BMUKK) Avusturyanın tüm Eyalet Milli Eğitim Müdürlükleri vede tüm okul müdüriyetlerine 03 Ekim 2010 tarihli iletmiş olduğu genelge dorultusunda artık okula giden Alevi çocuklarımız Alevi İnanç günlerinden Kurban Bayramı vede 12 İmamİmam- Yassı matem oruçlarının son günü olan Aşure gününde resmi izinli sayılabilecekler. sayılabilecekler Çocuklarımızın bu Haklardan yararlanabilmeleri için Alevilik Beyanında bulunmuş olmaları vede sadece ALEVI Eyalet temsilcililikleri tarafından kendilerine verilen resmi belgeyi okullarına vermeleri yeterlidir.


Hedefimiz Belirttiğimiz bu haklarımızla birlikte, daha bir çok önemli temel haklarımızı kullanabilmemiz için, Avusturya genelinde 16.000 Alevinin yaşadığını beyan ederek ispatlamamız gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken Avusturya’da ikamet ettiğinizi ve Alevi inancına mensup olduğunuzu beyan etmenizdir. −

Okullarda seçmeli Alevilik dersleri verilmeye başlanacaktır. Bu derslerin planları Aleviler tarafından hazırlanacak, gene öğretmenleri Alevi olacak ve kurumumuz tarafından atamaları yapılacaktır. Alevi ders öğretmenlerinin maaşları ise Avusturya devleti tarafından ödenecektir.

Çocuklarımız için okullarda Alevilik Dersleri verilsin; Alevi Dedeler ve öğretmenler tarafından Ehl-i Beyt, 4 kapı 40 makam, Cemlerimiz, kısaca ALEVİLİK öğretilsin diyorsanız, o zaman tek yapmanız gereken onurluca ALEVİ olduğunuzu beyan etmenizdir!


ALEVİLİĞİNİ BEYAN ET! www.aleviten.at/16000 Çocuklarımız için okullarda Alevilik Dersleri verilsin; Alevi Dedeler ve öğretmenler tarafından Ehl-i Beyt, 4 kapı 40 makam, Cemlerimiz, kısaca ALEVİLİK öğretilsin diyorsanız, o zaman tek yapmanız gereken onurluca ALEVİ olduğunuzu beyan etmenizdir!


BASIN SÖZCÜSÜ & İRTİBAT: Ertürk MARAL E-mail: erturk.maral@aleviten.at Tel.: 0043/676 441 84 07

ALEVI Schererstr. 4, 1210 Viyana RESMI INTERNET SAYFASI: www.aleviten.at E-Mail: info@aleviten.at

ALEVI Tanıtım Konzepti  

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu tanıtımına yönelik hazırlanan Konzept...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you