Page 13

“A LES BARRIADES!”

per part dels ciutadans. L’educació privada concertada no és millor que la pública perquè, entre d’altres coses, no és democràtica, en discriminar l’alumnat que no pugui pagar o al que no desitgen tenir als seus centres, tot i que ens ho vulguin fer creure. Aquest model resulta retrògrad i molt perjudicial per al benestar social de qualsevol país, ja que discrimina i no educa en la igualtat en seleccionar i segregar l’alumnat. Però... com és possible que la ciutadania hagi acceptat com si res un model tan perjudicial? És trist sentir dir a molts treballadors que no porten els seus fills a la pública perquè hi ha massa immigrant o massa d’això o d’allò. És la ignorància fomentada pels poders qui parla i no els ciutadans que, d’altra banda, han permès que els enganyin. En re-

alitat, la pública és millor que la privada perquè és l’única educació inclusiva, plural, la que ha absorbit la immigració sense perdre posicions, etc. Els polítics saben que com més alt sigui el nivell social de la família, millor és el nivell educatiu de l’alumne/a. Això explica l’intent de convertir l’educació pública en residual, marginal, per tal d’evitar que la gran massa augmenti el seu nivell socioeducatiu. Ens volen cada cop més estúpids, més manipulables, més dòcils... Això porta també al desprestigi del coneixement, de l’esperit crític i de la cultura en general, fomentat també des dels mitjans de comunicació.

social, polític i econòmic que els permeti ser totalment lliures a l’hora de decidir. No és casual que els diferents governs que s’han succeït a l’Estat espanyol, tant socialistes com populars, hagin rebutjat les propostes dels experts d’afegir en els currículums de primària i secundària, com a idea central, treballar el pensament crític, divergent, reflexiu, creatiu... La finalitat de l’escola, doncs, ha de ser la formació integral de persones lliures que pensin per elles mateixes, responsables i reflexives, amb capacitat de conviure en la diversitat i el respecte, de resoldre problemes i de transformar positi-

Els ciutadans han de desenvolupar el pensament crític, així com un coneixement adequat del seu entorn

Encarna Laguna

vament el món on viuran.

Profile for A les barriades

Alesbarriades 33  

Siempre hay un motivo para celebrar y en este número vamos a hacerlo con la excusa de festejar los aniversarios. No porque la revista llevem...

Alesbarriades 33  

Siempre hay un motivo para celebrar y en este número vamos a hacerlo con la excusa de festejar los aniversarios. No porque la revista llevem...

Advertisement