De Psycho-lo No. 39

Page 1

Association Luxembourgeoise des Étudiants en Psychologie

Dë Psycho-Lo No39 Di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet !

En partenariat avec :

SLP Société Luxembourgeoise de Psychologie№39

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

Page 3

Inhaltsverzeichnis Virwuert

5

Soirée d’Information 2013

6

27th EFPSA Congress - Understanding cultural differences 8 Uni.lu: „Master in Psychotherapy“ ab September 2013 11 Tournoi de Noël

12

Impressum Dë Psycho-lo BULLETIN RÉGULIER DE L‘ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE (ALEP)

Impression: ALEP, Luxembourg LAYOUT ET DESIGN: Nuno De Matos PUBLICITÉ: ALEP RÉDACTEUR EN CHEF: Nuno De Matos RÉDACTION: Dë Psycho-lo №39 IMPRESSION: Imprimerie Centrale

Collaborations: Société Luxembourgeoise De Psychologie (SLP) Section Psychologie (UdL) Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL) European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)

Comptes bancaires: BGL: LU28 0030 4128 3941 0000

Adresse postale: ALEP BP 1468 L-1014 Luxembourg

Adresse électronique: www.alep.lu contact@alep.lu Tirage: 65 exemplaires Abonnement: 10e par an№39

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

Page 5

Virwuert Léiw ALEP Member, dir haalt an ären Hänn déi neisten Editioun vun eiser Zeitung „Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!“ Bevir ech elo iwwert des Zäitschrëft schreiwen well ech mech ganz kuerz virstellen. Mäin Numm ass Nuno De Matos an ech hunn dëst Joer den Redakteursposten am ALEP Comité iwwerholl, op där Platz wëll ech eisem alen Redakteur fir seng Ennerstëtzung danken, Villmools Merci Lucien. Ech sënn am Moment am éischten Joer op der Uni.lu an ech freeën mech schonn drop weider Ausgaben vum Psycho-lo gestalten ze kënnen an ech hoffen natierlech dat dir opmannst genau sou vill Spaass beim Liesen vum Psycho-lo hutt wéi ech beim gestalten hat. Wéi dir villäicht schonn matkrut hunn mir eiser Zäitschrëft engt neit Gesiicht verpasst. Dat ass awer net alles wat geännert hutt, mir hunn och probéiert dë Psycho-lo en bëssen méi attraktiv fir iech ze gestalten an mir hoffen natierlech dat déi kleng awer fein Ännerungen och bei iech ukommen. Eis ass et wichteg dat dir als Member och weiderhin aktiv beim Erstellen vun der Zeitung mathëlleft an eis fläisseg selwer geschriwwen Artikel zouschéckt. Egal op dir een Sta-

ge oder een Auslandsemester hannert iech hutt oder villäicht hutt dir eng flott Aabescht geschriwwen an wëllt déi mat aaneren Studenten deelen, all Zocht vun Artikel ass wëllkomm. Är Artikel kënnen eisen Member hëllefen, speziell wat d’Stagean Erasmuserfahrungen betrëfft. Dir hat jo am Ufank vum Studium bestëmmt och froen an hutt fläisseg no Äntwerten gesicht. Dir wiert deemools villäicht frou gewiescht wann dir direkt eng Persoun fonnt hätt déi seng Erfahrung mat iech gedeelt an iech är froen beäntwert hätt. Dir kënnt elo an déi Roll schlüpfen an eisen (zukünfteg) Member hëllefen. Mir sënn alleguer Psychologiestudenten an doduerch dat eis Member an verschidden Länner studéieren kann deen Austausch interessant sënn an et kann een méi Aspekter iwwert Psychologiestudium erausfannen an Informatiounen sammelen. Wann dir also bereet sidd dësen Schrëtt anzegoen an gären är Erfahrungen mat aneren Psycho-Studenten deelen wëllt dann schéckt är Artikel un contact@alep.lu Vill Spaass beim Liesen vun der 39. Editioun vum Psycho-lo. Nuno DE MATOS Chefredakteur


Page 6

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

№39

Soirée d’Information 2013 Den 15ten März hat d’ALEP (d’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie) op hier mëttlerweil traditionell “Soirée d’Information” gelueden, an schlussendlech hun och net wéineg Leit den Wee an den Auditoire vun der BGL BNP Paribas an der Staat fonnt. Dëst as d’Zësummenfaassung vun dëser Veranstaltung. Den Ufank hun d’Présidente vun der ALEP, d’Sarah Schildgen, an den Event Coordinator, den Timon Zimmer, gemaach, andeems se d’ALEP an hier Zieler viergestallt hun. Kuerzegefaasst as d’ALEP d’fachspezifësch Studentenassociatioun fier Psychologiestudenten. Hier Zieler leien doran, Kontakter zwëschen Psycho’s-Studenten vun ënnerschiddlechen Uni’en, mee och zwëschen Studenten an professionellen Psychologen hierzestellen, dëst iwwer ënnerschiddlech Wee’er, wéi zum Beispill der Soirée d’Information, enken Kontakter mat der Société Luxembourgeoise des Psychologues oder enger praktescher bourse de stages op déi hier Memberen zougraifen kënnen wann se op der Sich no Stage’en sin. Schlussendlech as d’ALEP awer och als Unspriechpartner fier den breeden Public op Evénementer wéi der Porte Ouverte vun der Uni Lëtzebuerg oder der Foire de l’Etudiant vertrueden. Den zweeten Punkt am Programm war en iwwersiichtlechen Interview mam Professor Doktor Georges Steffgen, dem Directeur d’Etudes vum Bachelor Académique en Psychologie vun der Uni.lu an Professor an der Sozial- wéi och der Aarbechts- an Organisatiounspsychologie. D’Psychologies-Studium zu Lëtzebuerg besteet zu alleréischt aus engem

draijähregen Bachelor Académique deen d’Schwéierpunkten ganz kloer op d’méthodologie an den savoir fondamental setzt. D’Ziel vun dësem draisproochegen Bachelor as et, den Student op en Master an engem spezifëschen Beraich vun der Psychologie vierzebereeden. D’Uni Lëtzebuerg offréiert am Moment en Master deen sëch “evaluation and assessment” nennt an sech spezifësch op méthodologie konzentréiert. Ab September 2013 get op der uni.lu, am Kader vun der Gesetzesgebung vum Psychothérapeut, eng Therapeutenausbildung ungebueden déi sech haaptsächlech op kognitiv Verhaalenstherapie an Systemik konzentréiert. Op d’Situatioun um Aarbechtsmarché ugesprach betount den Doktor Steffgen dass di grouss Problematik am Moment doran besteet dass et schwéier as, eng genau Auskunft doriwwer ze kréien wéivill lëtzebuerger Studenten Psychologie studéieren, waat et schwéier mëcht vierauszesoen wéi sech den Aarbechtsmarché an den nächsten Joeren entwéckelen wärt. Vu dass d’Psychologie awer en immens dynamescht Feld as an Lëtzebuerg amgaang as sech an dësem Beraich ze entwéckelen hun Studenten gudd Chancen, d’Wëssen, waat se sëch am Studium ungeeegent hun, spéiderhin professionell anzesetzen. Dunn war et dann un enger Grupp vun Psychologen, hier Aarbecht an ënnerschiddlechen Beraicher fierzestellen : – Mareike Bönigk Stressberodung - Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale – Jörg Wimpfheimer ATP a.s.b.l - Schierener Atelier


№39

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

Page 7

– Sophie Recchia Lycée technique pour Professions de Santé (LTPS) – Georges Rodenbourg Centre Hospitalier Neuropsychiatrique SMPP

wou d’Méiglechkeet war an enger méi informeller Atmosphäre an Kontakt ze trieden mat den ënnerschiddlechen Intervenanten.

Schlussendlech gouf op en Patt invitéiert

Sarah SCHILDGEN

Fir sech ee Bild vum Owend ze maachen: http://bit.ly/1ayYyeH


Page 8

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

№39

27th EFPSA Congress - Understanding cultural differences Izmir, 21-28 April 2013 “Spice it up” Die European Federation of Psychology Students‘ Association kurz EFPSA, eine Organisation von und für Psychologiestudenten auf ehrenamtlicher Basis, veranstaltet alljährig seit 1987 einen Kongress an dem Studenten aus 32 Ländern aus Europa teilnehmen können. Der diesjährige EFPSA Kongress fand in Özdere, nahe der Stadt Izmir statt. Dieses Jahr lag der Fokus auf „understanding cultural differences“.

Nacheinander hatten alle Teilnehmer, bestehend aus Bachelor-, Masterstudenten und auch Doktoranden, in Ihrer Villa im Onyria Claros Beach & Spa Resort eingecheckt. Daraufhin gab es viel Zeit um sich das Hotel und den angrenzenden Strand anzusehen. Es gab einen sehr gut geregelten Tagesablauf inklusive Stundenplan, welcher für den Ankunftstag nur noch aus

dem Abendessen bestand. Dieser hielt allerlei Speisen bereit, bestehend nicht nur aus türkischen Spezialitäten, sondern auch bekannte Köstlichkeiten aus aller Welt. Dementsprechend war für jeden etwas dabei. Des Weiteren gab es eine Willkommensfeier bei welcher mehr oder weniger alle 300 Teilnehmer sich kennenlernen konnten. Am ersten Tag, Montags gab es zwischen 8 und 10 Uhr ein facettenreiches Frühstück, welches uns auf den Tag, die Vorlesungen und vielfältigen Workshops vorbereitete. Daraufhin kam es zu einer sehr schönen Eröffnungszeremonie wobei der Kongress, die Organisation und die mitwirkenden Organe vorgestellt wurden. Natürlich durfte die EFPSA Choreographie nicht fehlen. Um 13:30 gab es ein umfangreiches Mittagessen, welches mit dem Abendessen gleichzusetzen war. Am Nachmittag wurde die „General Assembly“ gehalten. Dies ist das wichtigste Organ von EFPSA, welches die Hauptentscheidungen trifft und die Organisation kontrolliert. Dort treffen sich die Delegierten der jeweiligen teilnehmenden Länder unter anderem die „Member Representatives“, welche vom jeweiligen Land gewählt wurden, “The Board of Management“, welche bei der „General Assembly“ gewählt wurden sowie auch an diesem Tag gewählt worden sind. Dieses Organ besteht aus mehreren Branchen und jeder kann sich aufstellen lassen: Das „EFPSA Office“ kümmert sich um die Organisation der internen und externen Kommunikation sowie den Web Service und die Meetings. Das „Member/Observer Team“ unterstützt die „Member Representatives Coordinatiors“ in der Kommunikation zwischen anderen MRs


№39

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

und anderen Stellvertretern. Das „Finance Team“ sichert dass EFPSA die finanziellen verfügbaren Mittel Europas nutzt. Das „Journal Team“ kümmert sich um die wissenschaftliche Zeitschrift und den Blog, um Studenten mit der Welt des wissenschaftlichen Veröffentlichens vertraut zu machen. Das „Promotion Team“ stellt verschiedenste Marketing Materialien zusammen um sicherzustellen dass EFPSA sichtlich verbreitet wird, sowohl bei anderen Studenten als auch dem Rest der Welt. Das „Study Abroad“ Team unterstützt Studierende bei der Suche nach einem Auslandsstudium durch Europa. Das „Web Team“ kümmert sich um Web Angelegenheiten und zuletzt das „Training Office“ welches die verschiedensten Trainings auf Events heranbringt. All diese Mandate erstecken sich über ein Jahr. Nachdem sich alle beim Abendessen gestärkt hatten, wurde ein „Cultural Evening“ organisiert wobei jedes Land Spezialitäten mitgebracht hatte. Dabei durften der Luxemburgische Wein und der Baamkuch nicht fehlen. Ein paar gefälschte (Schokoladen) Goldbarren führten zu den meist gestellten Fragen an unserem Tisch. Dienstags ging es mit dem Vorlesungen und Workshops erst richtig los. Hauptthemen waren dabei die verschiedenen Kulturen in Verbindung mit Psychologie wie zum Beispiel: „Cultural variation in attachment insecurity and parenting behaviors: Comparing Turkish and US mothers by Nebi Sümer“ oder auch „From stereotypes to multicultural perspective by Katarzyna Chmielewsky“, jedoch auch Themen welche zu der ein oder anderen Bachelor- oder Masterarbeit geführt haben. Am Abend fand eine Türkische Nacht statt mit verschiedenen Workshops wie zum Beispiel ein Bauch-

Page 9

tanzkurs und einem Kaffee Workshop inklusive einem durch den Kaffeesatz in die Zukunft vorhersehen Tutorium. Am nächsten Tag fanden ebenfalls Vorlesungen und Workshops mit einem breiten Spektrum an Auswahl statt. Abends wurde die „International Disaster Band“ vorgestellt, bei welcher jeder ob Sänger oder nicht etwas vortragen konnte. Der Fokus lag hierbei auf dem Wort „Disaster“, welche den Abend sehr amüsant machte. Donnerstags gab es einen freien Tag, wobei alle zuerst in die Stadt Ephesos, in welcher sich der Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike befindet, fuhren, daraufhin in das Dorf Sirince, welches für seine Mathematikschule und Wein bekannt ist und zuletzt in die Innenstadt von Izmir wo es ein Konzert und ein Barbecue gab. Zu später Stunde ging es zurück nach Özdere in das Hotel. Für die Meisten ein sehr beeindruckender Tag. Freitags nahmen die Vorlesungen und Workshops wieder ihren Lauf und bezogen sich wieder hauptsächlich auf das Thema Kultur, zum Beispiel „Cultural shock and cultural adjustment by Aysen Temel“. Abends fand in der Hoteleigenen Diskothek eine neunziger Feier statt wobei sich hier jeder dementsprechend verkleiden konnte. Der letzte Tag kam auch schon schneller als erwartet und beinhaltete wieder Vorlesungen und zuletzt eine „Closing Ceremony“, bei welcher die ehemaligen Präsidenten und Members mit Blumen und Pokalen verabschiedet wurden und die neuen Mandatsträger willkommen geheißen und ein erfolgreiches Jahr gewünscht. Ebenfalls wurde dem 2014 Kongress repräsentierendem Land Rumänien ein Scheck von 1500 Euro überreicht. Am Abend kam es zu einer „Alumni Gala“ welche zum ersten Mal stattfand, wobei alle entweder einen Anzug


Page 10

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

oder ein Kleid tragen konnten. Nachdem letzte Grüße in die vorbereiteten Umschläge gesteckt worden kam es sonntags zur Abreise. Es fuhren wieder große Shuttelbusse in Richtung Istanbul und Izmir. Der EFPSA Kongress ist aber nicht die einzige Veranstaltung dieser Großen, aus zirka 300000 Studierenden bestehenden Organisation. Ebenfalls teilnehmen kann man an der „European Summer School“ dieses Jahr in Belgien, dem „Junior Researcher Pro-

№39

gramm“ in Cambridge, England, der „Train the Trainers Summer School“ auf Malta, oder der EFPSA Konferenz in Amsterdam, Niederlande unter dem Motto „from Neuron to Society“, und selbstverständlich der EFPSA Kongress in Rumänien. Also „spice it up and see you next year“. Für weitere Informationen: www.efpsa.org Selina WEILER Lucien Rasmus VOLKERT


№39

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

Page 11

Uni.lu: „Master in Psychotherapy“ ab September 2013 Die Universität Luxemburg bietet ab Herbst 2013 einen Studiengang in Psychotherapie an. Der dreijährige, berufsbegleitende Studiengang befähigt die Absolventen zur Ausübung des Berufs des Psychotherapeuten in Luxemburg. Da die Studieninhalte und der Umfang der Ausbildung den Richtlinien der „European Federation of Psychological Associations“ (EFPA) folgen, wird diese Ausbildung auch in anderen europäischen Ländern anerkannt. Zurzeit ist die Berufsbezeichnung des Psychotherapeuten in Luxemburg noch nicht gesetzlich geschützt. Es gibt kein offizielles Kompetenzprofil und die in Luxemburg tätigen Psychotherapeuten weisen keine gemeinsamen Ausbildungsstandards auf. Mit dem neuen Studiengang unterstützt die Universität Luxemburg die Ausarbeitung des Gesetzestextes zum Schutze der Berufsbezeichnung in Luxemburg und bietet ein standardisiertes Aus-bildungsmodell an, das internationalen Qualitätsstandards für den Beruf des Psychotherapeuten gerecht wird. Der Studiengang in Psychotherapie wurde in enger Zusammenarbeit mit luxemburgischen Krankenhäusern entwickelt und orientiert sich am neuesten Stand der Psychotherapieforschung. Auf der Basis der All-

gemeinen Psychologie, der Klinischen Psychologie, der Gesundheitspsychologie, der Entwicklungspsychologie, den Neurowissenschaften und der Psychotherapieforschung werden Erkenntnisse aus der Kognitiven Verhaltenstherapie, der Systemischen Therapie, dem Selbstmanagement, der Interpersonalen Therapie, der Hypnotherapie, achtsamkeitsbasierten Verfahren und verschiedenen Entspannungsverfahren vermittelt. Der Studiengang folgt dem Leitbild eines „Scientist-Practitioner“ und bildet die Teilnehmer als wissenschaftsgestützte Praktiker aus. Voraussetzung für die Zulassung sind ein Masterstudium (oder Äquivalent) in Psychologie mit einem Schwerpunkt in Klinischer Psychologie oder ein Masterstudium (oder Äquivalent) in Medizin/Psychiatrie (mindestens fünf Jahre Universitätsstudium), eine einjährige, supervidierte, klinische Praxistätigkeit sowie ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch. Die Einschreibungen sind bis zum 31. Juli 2013 offen. Die Unterrichtssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Weitere Informationen auf http://map.uni.lu

Quelle: www.uni.lu


Page 12

Dë Psycho-lo, di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet!

№39

Tournoi de Noël Den 27. Dezember 2012 war d’ALEP beim Tournoi de Noël vun der ACEL mat enger Volleyballsequipe vertrueden. Lass goung et schonn moies fréi mat der Gruppephase wou d’ALEP op Köln an Innsbruck zesummengetraff ass. Ausgerüst mat ALEP T-Shirts an ganz vill Engagement hunn mir eis géint d’iwwerleeënen Kölner mat 2 zu 0 geschloen mussen ginn. Den zweeten Match war do schon méi spannend, et huet een gemierkt dat d’ALEP als Equipe relativ gutt agespillt haten an dat huet sech dann och am Laf vun den Sätz bemierkbar gemaach. No engem knapper Néierlag am éischten Saatz, konnt d’ALEP am 2. Saatz Terrain gutt maachen, mä leider konnten mir och den 2. Saatz net fir eis entscheeden, sou dat Innsbruck mat 2 zu 0 als Wënner vum Terrain gaang ass.

Kampf huet d’ALEP leider den Kierzeren missen zéien an ass schlussendlech mat enger 2 zu 1 Defaite vum Terrain gaang. Déi restlech zwee Matcher waren dann vun der Enttäuschung vum verluerenen Match géint Bastnesch geprägt mä och vun der Middegkeet. Schlussendlech huet sech d’ALEP géint sech Stroossbuerg an Wien geschloen missen ginn an domatt nëmmen eng 14. Plaatz konnten erausspillen. Och wann d’Endresultat net dat erëmspigelt wat um Terrain geleescht gouf, ass d’ALEP trotzdem houfreg iwwert hier Member an hiren Engagement an bedankt sech ganz häerzlech fir den schéinen Dag. Mir hoffen dat mir och beim nächsten Tournoi de Noël vertrueden kënnen sënn, villäicht dann och mat enger Fussballsan/oder Basketsequipe.

No deenen éischten 2 Matcher war et dann Zäit fir eng kleng Stäerkung. D’ALEP huet des Méiglechkeet genotzt fir sech op d’Ausscheedungsronnen virzebereeden an och fir sech bei puer ronnen Kicker nach een bëssen ze beschäftegen. Weider goung et no der klenger Rascht mat der Ausschëdungsronn wou d’ALEP dann sech als éischt géint Bastenesch behaapten misst. Sichtlech gestäerkt vun der Mëttespaus huet d’ALEP den éischten Saatz nëmmen knapp verluer, konnt den 2. Saatz awer fir sech entscheeden sou dat et zu engem decisiven 3. Saatz koum. No engem spannenden

ALEP Volleyballsequipe 2012LUXEMBOURG – 1 PORT-PAYÉ PS/430

___________________________ ALEP • BP 1468 • L-1014 Luxembourg • contact@alep.lu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.