Page 1

RESUMS HISTÒRIA UNITAT 12: La descolonització 1. LA PENÍNSULA D'HINDUSTAN L'Índia era la colonia més gran i populosa de l'imperi britànic que va assolir la independència l'1 de juliol de 1947 i va constituir el primer pas decisiu de la descolinització a Àsia. El procés es va desenvolupar per la via de la negociació i en un temps breu. Progressivament, l'Índia es va anar dotant d'una constitució, un parlament, un servei públic propi i altres concessions de govern. Però la gran extensió de l'Índia i, sobretot l'heterogenïtat cultural, ètnica i religiosa de la població impediren que l'antiga colònia es mantengués unida. Dos partits es disputaven l'hegemonia política: d'una banda el Partit del Congrés, liderat per Gandhi i Nerhu, compost per hindús i partidari de crear un únic estat; d'altra banda el partit de la Lliga musulmana, d'A.Jinnah que pretenia la construcció d'un estat musulmà propi. Dvant la impossibilitat de mantenir la unió, es crearen dues republiques: la Unió Índia de majoria hindú i el Pakistan de majoria musulmana. Del govern de l'índia s'ocupà Nerhu i del Pakistan Jinnah. L'estat pakistanès estava dividit en dos territoris, a l'est i a l'oest de l'Índia. Les poblacions d'ambdós territoris compartien una mateixa religió, però tenien diferents idiomes i tradicions. Finalment la part oriental es va independitzar el 1971 i va prendre el nom de Bangla Desh. A més de tot això encara quedaven pendents alguns litigis fronterers l'Índia i el Pakistan, especialment en la regió de Caixmir, on s'ha mantengut fins avui la tensió entre els dos estats. CONCEPTES UNITAT 12 1. descolonització: independització de les colònies 2. Alfred Sauvy: economista francès que va crear el concepte de tercer món (1952) 3. metròpolis: país que colonitza 4. autodeterminació: dret dels pobles a elegir els seus representants i dret a la independència 5. Gandhi: líder de l'Índia 6. Sukarno: líder d'Indonesia 7. Ho Chi Minh: líder nacionalista del vietnam 8. 1 de juliol de 1947 independència de la índia 9. Gandhi i Nehru: liders del partit del congrés de la Índia 10. Bangla Desh: país al nord-oest de l'Índia 11. península d'Indoxina: formada per tres estats (Laos, Cambotja i el Vietnam) 12. Suharto i Kasution: militars d'Indonesia 13. Patrice Lumumba: líder de la descolonització del Congo belga 14. negritud: conjunt dels valors culturals i espirituals dels negres 15. panafricanisme: moviment d'unió i solidaritat entre els pobles africans. 16. Charles de Gaulle: general president francés 17. mandat: sobirania que li concedeix a un país les Nacions Unides o la ONU per protegir-lo 18. sionisme: moviment internacional dels jueus que creuen que tenen dret a un estat d'Isrrael a Palestina. 19. Balfour: últim birei de l'Índia 20. Canal de Suez: canal que connecta la Mar Mediterrània amb l'Oceà Índic, s'utilitza per al tràfic marítim d'Egipte. 21. Yom Kippur: festival del món jueu 22. acords de Camp David: tractats entre Egipte i isrrael


23. OAP: Organització per a l'Alliberament de Palestina 24. Yasser Araafat: líder palestí 25. intifada: atac dels àrabs contra els israelins 26. ANP: Autoritat Nacional Palestina 27. conferència de Bandung: moviment dels països No Alineats 2. ANTECEDENTS: L'ORIENT PRÒXIM EN LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX Des de la darreria del segle XIX, el moviment sionista, postulava la fundació d'un estat per

akdjfg  
akdjfg  

j<h,stdfasfg

Advertisement