Page 1

www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

У овом бројУ

Број 492 21.11.2012.

АктивнА инклузијА и прАвА ромских женА

ЗА ИСТУ СТАРТНУ ОСНОВУ

Јачање жена да се активно укључе у животне и друштвене токове требало би да буде заједнички циљ читавог друштва, како владиних институција, тако и организација цивилног друштва

хоће ли бити нових инвестицијА?

НЕОПХОДНИ ДОДАТНИ ПОДСТИЦАЈИ

У првих шест месеци пристигло је само 600 милиона евра, али разлога за оптимизам има, јер је од септембра приметан узлазни тренд. Тренутно се разматра око 65 инвестиционих пројеката

Где се крије инспирАцијА?

ПОДСТАКНИТЕ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ Озбиљно размишљање о пословној идеји ће вас покренути да предузмете одређене кораке како бисте је и остварили

770

слободнИХ пословА


уводник

ПРЕИСПИТИВАЊЕ СВИХ МОГУЋНОСТИ Бесплатна публикација о запошљавању Број 492 • 21. новембар 2012. године Потенцијали дрвно-прерађивачке индустрије у Србији

Од новог погона до сајма намештаја Хоће ли бити нових инвестиција у Србији?

Неопходни додатни подстицаји

Европска конференција студената индустријског инжењерства и менаџмента

Лидери будућности

Активна инклузија и права ромских жена на Западном Балкану

За исту стартну основу Где се крије инспирација?

3 4

5

6

Подстакните своју креативност

8

Послови-огласи Администрација и управа

9 10 12 13 14 16

Трговина и услуге Грађевинарство и индустрија Медицина Наука и образовање Питајте НСЗ

Условљавање радника Образовни систем и буџетски дефицит Србије

Неискоришћен економски ресурс Заједнички пројекат НСЗ и Немачке организације за техничку сарадњу

Развој локалних администрацијa Наставља се реформа система ПИО

У пензију по старом

Сајам запошљавања у Земуну

У сусрет послу

Извештај о транзицији Европске банке за обнову и развој

Интеграција преко граница

57 58

59

Ромски женски центар „Бибија” из Београда започео је реализацију трогодишњег регионалног пројекта „Активна инклузија и права Ромкиња на Западном Балкану”. Пројекат је подржан од Аустријске развојне агенције, а имплементира га међународна организација CARE - International North West Balkans. Окупља женске ромске организације, уз стварање јаке међусобне коалиције са другим не-ромским организацијама у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Општи циљ је допринос побољшању друштвено- економског положаја Ромкиња у овим земљама, кроз њихово активно учешће у креирању јавних политика. Овим поводом разговарали смо са Ђурђицом Ергић, из Ромског женског центра „Бибија“. „Маргинализоване групе, које нису имале исту стартну основу као већина у друштву, захтевају посебну пажњу. Девојчица која се роди у ромској породици има врло сличне проблеме које су жене у Европи и Србији имале у времену када нису имале могућност да одлучују о своме животу и када је улога мајке и домаћице била просто предодређена. Наравно, жене имају универзалне потребе, али и универзалне проблеме. Када се то пренесе на поље ромске породице, имате све те проблеме, али увеличане неколико пута. Тешко је издвојити један. Ако нагласимо чињеницу да Ромкиње тешко долазе до посла, усмерићемо пажњу на њихову неповољну образовну структуру. Слично је и са здравственим проблемима, који су уско везани са неусловним и нехигијенским условима живота. Залазимо у зачарани круг сиромаштва. Неопходна је свеобухватна друштвена акција, како би интеграција била успешна“, истиче Ђурђица. На скупу који је организовао „Привредни преглед“, поводом промоције публикације „Инвестирајте у Србију“, било је речи о могућностима у вези с приливом нових инвестиција, новим мерама које ће донети Влада како би подстакла стране и домаће инвеститоре да улажу у Србији, о перспективама развоја привреде у Београду, улози привредних комора у привлачењу страних инвестиција, али и добрим праксама, којих има, упркос свему. Имајући у виду застој интересовања страних инвеститора у време избора и због економске кризе код нас и у свету, Србија до краја ове године може да очекује мање страних инвестиција него лане. Неопходна су улагања у енергетику, телекомуникације и инфраструктуру. Интересовање инвеститора и даље постоји, али потребно је да се преиспитају све могућности за улагања код нас. Национална служба за запошљавање је у 2012. години, уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - GIZ), ојачала локалне пореске администрације у Србији, обезбеђивањем додатно ангажованих сарадника за ажурирање и проширење база обвезника пореза на имовину. У оквиру овог заједничког пројекта, ГИЗ је обезбедио средства за финансирање зарада додатно ангажованих сарадника. Пројекат је реализован тако што су филијале НСЗ биле овлашћене да закључе уговоре са општинама изабраним из групе најсиромашнијих које су се пријавиле за учешће у пројекту. Одобрена финансијска средства су искоришћена за финансирање зарада 53 додатно ангажована сарадника, на период од 3 месеца.

Редакција

60 61

62

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Дејан Јовановић; Уредник: Весна Пауновић; Огласи: Марина Миловановић (mmilovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 2929-618, novine@nsz.gov. rs; Штампа: „Комазец“ доо Инђија; ISSN 1451-4757 Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.


Потенцијали дрвно-прерађивачке индустрије у Србији

ОД НОВОГ ПОГОНА ДО САЈМА НАМЕШТАЈА

На свечаним отварањима новог погона за фурнирање дрвета у Краљеву и 50. јубиларног Међународног сајма намештаја у Београду, истакнуто је да дрвно-прерађивачка индустрија у Србији има огроман потенцијал за развој и запошљавање нових радника

„О

снаживање конкурентности дрвно-прерађивачке индустрије“, назив је пројекта који ЕУ финансира са приближно 500.000 евра. Захваљујући том пројекту, недавно су министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Жарко Обрадовић и шеф Делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер, пустили у рад погон за фурнирање дрвета у Шумарској школи у Краљеву. Том приликом, министар Обрадовић је нагласио колико је важно да се у Србији реализују слични пројекти како би се образовање у што већој мери повезало са привредом, а Дежер је истакао значај формирања кластера предузетника на локалном нивоу. У оквиру поменутог пројекта, осим опремања радионице за прераду и фурнирање дрвета, извршена је и сертификација појединих предузећа. Захваљујући новом погону у Шумарској школи, корист ће имати осам општина Рашког и Моравичког округа. Пројекат „Оснаживање конкурентности дрвно-прерађивачке индустрије“ намењен је фирмама и појединачним занатлијама, као и другим привредницима у тој области у Рашком и Моравичком округу. Нова радна места реално је очекивати када се створе и реалне могућности, попут ове. Пројекат реализује Шумарска школа у Краљеву, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Рашког и Моравичког округа и Регионалном привредном комором у Краљеву. Међународни сајам намештаја у Београду је најзначајнија сајамска манифестација у области намештаја, уређења ентеријера и пратеће индустрије репроматеријала и машина за индустрију намештаја у Србији и региону Југоисточне Европе. Већ деценијама је

ског сајма, на преко 35 хиљада квадратних метара, уз наступ око 500 регистрованих излагача, од чега је трећина иностраних. Прослави јубилеја допринео је и разноврстан пратећи програм: презентације, скупови, радионице и савети дизајнера и архитеката, као и „Изложба дизајна“, уз учешће факултета, стручних школа и удружења, организованих са циљем повезивања младих талената, пројектаната, дизајнера са произвођачима и привредом. Потпредседнк владе и министар трговине Расим Љајић, говорећи на отварању, такође је истакао да је домаћа дрвна индустрија, иако у кризи, прошле године забележила позитивне извозне резултате, а таква је ситуација и у првих девет месеци ове године. Љајић је навео да је извоз дрвне индустрије прошле године био 287 милиона евра, од чега половина обухвата намештај и грађевинску столарију. Он је нагласио да држава треба да субвенцијама и подстицањем извоза помаже домаће произвођаче намештаја, како би што више извозили у земље са којима имамо споразуме о слободној трговини, као што је Русија. СМЦ

Развој и раст место окупљања и промоције свих значајних произвођача у региону, а ове године Међународни сајам намештаја је обележио изузетан јубилеј - 50 година одржавања. Сајам је одавно постао и традиционално место на коме излагачи представљају нове програме, прате трендове у дизајну намештаја, негују постојеће пословне контакте и остварују нове, размењујући информације и идеје. Излагачки програм обухвата комплетну индустрију намештаја, од фазе примарне прераде дрвета до израде финалног производа. Излаже се намештај свих врста и намена, за опремање стамбеног и јавног, канцеларијског простора, унутрашњу декорацију и уређење ентеријера, а као посебан сегмент - репроматеријал, машине и алати за индустрију намештаја. Одржава се у халама Београд-

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Шумом је покривено 29,1%, а ако се укључе шикаре и шибљаци - 34%. Укупна запреминска маса шума је око 363 милиона кубних метара, а годишњи прираст је повећан са 6 на 9 милиона метара кубних. Шумарство у БДП учествује са 0,2%, прерада дрвета са 0,3%, намештај са 0,4%, а папир и целулоза са 0,5%. Производња намештаја само у 2008. години је повећана за 10,1%, а тренд раста се и даље наставља. У укупном увозу Србије, производи од дрвета учествују са 1,2%, папир и целулоза 2,8%, а намештај 0,6%. Учешће овог сектора у укупном извозу Србије је следеће: шумарство 0,1%, производи од дрвета 1,6%, папир и целулоза 2,2%, намештај 1,8%. Развој и раст овог сектора је повезан са експанзијом банкарског сектора и одобравањем релативно повољних кредита. Све већа потражња намештаја је изазвала проширење и модернизацију старих и оснивање нових компанија.


Хоће ли бити нових инвестиција у Србији?

неопходни додАтни подстицАји У овој години прилив страних инвестиција је упола мањи него лане. У првих шест месеци пристигло је само 600 милиона евра, али разлога за оптимизам има, јер је од септембра приметан узлазни тренд. Тренутно се разматра око 65 инвестиционих пројеката, од којих су неки у почетној, а неки у завршној фази реализације На скупу који је организовао „Привредни преглед“, поводом промоције публикације „Инвестирајте у Србију“, било је речи о могућностима у вези с приливом нових инвестиција, новим мерама које ће донети Влада како би подстакла стране и домаће инвеститоре да улажу у Србији, о перспективама развоја привреде у Београду, улози привредних комора у привлачењу страних инвестиција, али и добрим праксама, којих има, упркос свему. Имајући у виду застој интересовања страних инвеститора у време избора и због економске кризе код нас и у свету, према речима заменика директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза, Бојана Јанковића, Србија до краја ове године може да очекује мање страних инвестиција него лане, а износиће око милијарду до 1,2 милијарде евра.

„Инвестиције би и у следећој години могле да остану на приближно истом нивоу од око милијарду евра, уколико се нешто значајније не промени“, рекао је Јанковић и додао да су Србији неопходна улагања у енергетику, телекомуникације и инфраструктуру. Страна улагања у првих шест месеци ове године била су око 600 милиона евра и тај смањени ниво инвестиција делимично је резултат изборног процеса у Србији у првој половини ове године, али и економске кризе која је захватила Европску унију, која је највећи трговински и економски партнер Србије. Логично је да се тај ефекат незадовољства и кризе из ЕУ прелио на тржиште Србије, навео је Јанковић и додао да интересовање инвститора и даље постоји, али ако желимо да постигнемо планирани ниво инвестиција од око две до 2,5 милијарде евра следеће године потребно је да се преиспитају све могућности за улагања код нас. Он је најавио да ће у сарадњи са Сиепом до краја године бити реализовано још неколико пројеката са инвеститорима, чија ће имена ускоро бити позната јавности. Србија је до сада имала конкурентске предности за улагања страних инвеститора у виду различитих подстицаја, али су у последње време многе земље у окружењу напредовале и нуде још привлачније подстицаје од Србије, што додатно може да погорша ниво улагања у нашу земљу.

Нове привредне зоне Планским документима у Београду су за привредне зоне и паркове предвиђене локације око ауто-пута, у Горњем Земуну, Батајници уз Дунав, око обилазнице Батајница-Добановци, уз Панчевачки пут, уз железничку пругу Панчевачки мост-Панчево, уз Зрењанински пут, код Бубањ Потока, уз Кумодрашку улицу, код петље „Ласта“ и између Булевара краља Александра и Миријева. Привредне зоне предвиђене су и у Сурчину, Раковици, Реснику, Железнику, на Умки, у Великоселском риту и Лештанима, као и код расадника у Малом Мокром Лугу и комплексима ИМТ, „Бродоградилиште“ и „Лука Београд“.

4

| Број 492 | 21.11.2012.

„Војводина је у првих 10 месеци ове године привукла 165 милиона евра страних улагања и на тај начин запослено је око 3.000 људи“, рекао је директор Војвођанског фонда за промоцију инвестиција (ВИП фонда) Александар Стојков. Најављујући нове инвестиције у Војводину, од око 500 милиона евра, које би требало да буду реализоване ове и наредних година, Стојков је рекао да се до краја године очекују и нови погони у сектору ауто-индустрије у Суботици, Инђији и Оџацима, уз напомену да многе војвођанске општине имају слободне зоне, али и уводе канцеларије које олакшавају инвестирање. Говорећи на поменутом скупу, градски секретар за привреду Александар Милошевић је истакао да су тржиште, радна снага и капитал основни потенцијали Београда као водећег региона Србије, који активира остале регионе у нашој земљи, јер у економији Србије учествује са више од 30 процената. Милошевић је најавио и више пројеката градских власти, који би омогућили већа улагања, а најзначајнији је у вези са формирањем привредних зона. Предвиђено је да се око шест хиљада хектара земљишта обезбеди за привредне комплексе, који ће се налазити на двадесет локација и биће потпуно инфраструктурно опремљени. На тај начин ће, како се очекује, бити створени услови за већи прилив инвестиција.

„Да би остао мотор развоја, Београд мора даље стратешки да се развија и отвара нова радна места“, истакао је Милошевић и додао да град уписује имовину на својој територији како би могао њоме стратешки да руководи и определи локације за привредне активности. „Када жаргонски говоримо о ‚трећем Београду‘, не мислимо само на леву обалу Дунава, већ се он може развити и на подручју Обреновца, Младеновца, Сурчина, Вождовца и других београдских општина“, нагласио је Милошевић. Према његовим речима, град ће ове локације инфраструктурно опремати и нудити их потенцијалним инвеститорима, а захваљујући једношалтерском систему, сви инвеститори који су купили земљиште на једном месту могу да добију све дозволе, као и благовремену и јасну информацију колико је времена потребно да се оне издају и које таксе треба платити. На поменутом скупу је било речи и o добрим примерима у другим градовима и општинама, попут Новог Сада, Инђије, Зрењанина. СМЦ

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Европска конференција студената индустријског инжењерства и менаџмента

ЛИДЕРИ БУДУЋНОСТИ

Србија је у периоду од 12. до 18. новембра први пут била домаћин студентске конференције, која се преко 20 година одржава у различитим градовима Европе. Пројекат је спровела ESTIEM Локална група Београд, уз подршку Министарства омладине и спорта и Националне службе за запошљавање

Е

Бесплатна публикација о запошљавању

21.11.2012. | Број 492 |

5


Активна инклузија и права ромских жена на Западном Балкану

ЗА ИСТУ СТАРТНУ ОСНОВУ

Учешће жена у друштвеним токовима је слаба карика нашег друштва и читаве Источне Европе. Жене, а посебно Ромкиње, искључене су из доношења важних одлука, па чак и оних о сопственом животу. Јачање жена да се активно укључе у животне и друштвене токове требало би да буде заједнички циљ читавог друштва, како владиних институција, тако и организација цивилног друштва

Р

омски женски центар „Бибија” из Београда започео је реализацију трогодишњег регионалног пројекта „Активна инклузија и права Ромкиња на Западном Балкану”. Пројекат је подржан од Аустријске развојне агенције, а имплементира га међународна организација CARE - International North West Balkans. Окупља женске ромске организације, уз стварање јаке међусобне коалиције са другим не-ромским организацијама у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Општи циљ је допринос побољшању друштвено- економског положаја Ромкиња у овим земљама, кроз њихово активно учешће у креирању јавних политика. Овим поводом разговарали смо са Ђурђицом Ергић, из Ромског женског центра „Бибија“. Који су основни проблеми Ромкиња на Балкану и у Србији? Врло је тешко одговорити на ово питање, с обзиром на велике проблеме који су карактеристични за транзициони период кроз који пролази читава наша регија. На другој страни, маргинализоване групе, које нису имале исту стартну основу као већина у друштву, захтевају посебну пажњу. Девојчица која се роди у ромској породици има врло сличне проблеме које су жене у Европи и Србији имале у времену када нису имале могућност да одлучују о своме животу и када је улога мајке и домаћице била просто предодређена. Наравно, жене имају универзалне потребе, али и

универзалне проблеме. Када се то пренесе на поље ромске породице, имате све те проблеме, али увеличане неколико пута. Тешко је издвојити један. Ако издвојимо традицију и улогу жене коју јој она намеће, имаћемо замерке људи који држе до традиционалних вредности, из којих произилази и наш идентитет. Ако кажемо да је највећи проблем једне Ромкиње у недовољном образовању, доћи ћемо и до примера жена потеклих из сиромашних, као и из ромских породица, које су се школовале и постајале докторке, правнице... Ако нагласимо чињеницу да Ромкиње тешко долазе до посла, усмерићемо пажњу на њихову неповољну образовну структуру. Слично је и са здравственим проблемима, који су уско везани са неусловним и нехигијенским условима живота. Залазимо у зачарани круг сиромаштва, из кога не можете да изађете ако га пресечете само на једном месту. Неопходна је свеобухватна друштвена акција, како би интеграција била успешна. Морате имати добар образовни систем повезан са запошљавањем. Већ дужи низ година имамо успешну афирмативну акцију која је помогла да се сваке године на факултете упише око 150 ромских студената, а половина њих су жене. Већ сада имамо слој ромске интелигенције који је

6

| Број 492 | 21.11.2012.

релативно чврст и јак. Међутим, све се завршава на образовању и врло се мали број њих запошљава, великим делом због чињенице да смо земља са високом стопом незапослености. Такође, велики број Ромкиња после завршене школе, под притиском породице, никада и не проба да посао пронађе. Шта је по вама циљ и суштина пројекта „Активна инклузија и права ромских жена на Западном Балкану“? Учешће жена у друштвеним токовима је слаба карика нашег друштва и читаве Источне Европе. Жене, а посебно Ромкиње, искључене су из доношења важних одлука, па чак и оних о сопственом животу. Зато је срж читавог пројекта укључивање ромских жена у процесе одлучивања, било у оквиру сопствене породице или шире друштвене заједнице. Јачање жена да се активно укључе у животне и друштвене токове треба да буде заједнички циљ читавог друштва, како владиних институција, тако и организација цивилног друштва. Када то постигнемо, ромска девојчица ће имати далеко више шансе да заврши школу и да се запосли, а самим тим и економски оснажи, што би смањило и велики проблем насиља над женама. Треба имати у виду да насиље није искључиво повезано са сиромаштвом, необразованошћу и економским статусом. Имамо најмање 23% насилника са завршеном средњом школом, а значајан број жена и у развијеним земљама трпи насиље, иако су високообразоване и раде на добро плаћеним пословима. У ре-

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


шавање овог проблема треба да буде укључена и друга страна, односно мушкарци, који у већини случајева врше насиље. Пројекат има више области и у свакој желимо да оснажимо жене да се укључе у процес одлучивања. У делу који се бави образовањем и осипањем ромске деце из образовног система, настојаћемо да укључимо и мајке девојчица у доношење одлука о њиховој будућности. Зашто и младе мајке не би наставиле школовање у школи за одрасле? Када је у питању здравље, настојаћемо да их охрабримо да саме одлучују о своме телу и имају активну улогу у планирању породице, као и развијати свест о неопходности поседовања здравствене легитимације и редовној бризи о сопственом и здрављу читаве породице. Такође, битна је и свест о неопходности лекарског извештаја, који може да документује насиље у породици.

Који су највећи изазови које пред вас ставља реализација једног овако комплексног пројекта? Пројекат који настоји да пружи једну свеобухватну подршку ромским женама у Србији реализује коалиција од осам организација, које нису само женске и само ромске. Бавимо се различитим осетљивим социјалним групама и проблемима, па ће изазов свакако бити то другачије у оквиру другачијег. При томе, ниједна од укључених организација нема искуства у оваквом начину рада. „Бибија“, на пример, јесте радила велике пројекте, али у партнерству са једном или две организације. Такође, циљ је да

Бесплатна публикација о запошљавању

организације које нису женске усвоје родну димензију. На пример, колегинице из Крушевца и београдског „Малог принца“ се баве проблемима ромске деце, али ће у оквиру пројекта нагласак ставити на девојчице. Такође, кроз пројекат ћемо радити и на подизању наших и капацитета коалиционих партнера, нарочито у области родног буџетирања и лобирања. Посебно је занимљиво што ће из сваке земље учеснице у пројекат бити укључено по двадесетак ромских активисткиња и жена које се већ налазе у неким телима на локалном и националном нивоу. За њих је припремљен један циклус тренинга и семинара, како би подигле своја знања о функционисању локалних механизама и биле ојачане да активно учествују у систему одлучивања. Оне би се потом укључиле или наставиле рад у оквиру локалних и националних тела која се баве мањинама, женама, економским или било којим другим темама. Инсистираћемо да се Ромкиње не баве само Ромкињама и мањинама, већ и другим важним друштвеним питањима. То су дугорочне ствари, али треба их започети у ове три године трајања пројекта. Осим низа тренинга и семинара који ће подићи капацитет и нас и наших партнера, али и осталих ромских активисткиња, „Бибија“ ће наставити да се бави уродњавањем или родном димензијом свих друштвених питања. Родна димензија мора бити обавезујућа и прожимајућа тема, што најчешће није тако. Сви закони, планови, стратегије морају имати родну димензију, а у овом случају и мањинску. Ми ћемо се залагати да Национални акциони план за спровођење Ромске стратегије, чији је један део посвећен и женама, буде што пре усвојен и што је још важније - буџетиран. Такође, пратићемо и како се важни документи доносе и да ли су прилагођени типичним потребама и ситуацијама у којима једна Ромкиња може да се нађе, ако је, на пример, враћена из европских земаља или је особа са инвалидитетом, странкиња или расељено лице. А.Бачевић

Нови модел „Кроз пројекат покушавамо да оснаживањем Ромкиња и директним увезивањем са неромским организацијама и представницима институција дамо нови модел, који ће се даље примењивати. Битно је да свака наша акција буде видљива и препозната у заједницама, а поготово на националном и државном нивоу. Зато смо и одлучили да имамо добре и конкретне резултате на микролокацијама. Изабрали смо коалиционе партнере, који ће у локалним срединама најбоље испуњавати циљеве пројекта. Наше пријатељице ће у Црној Гори радити у Никшићу, Берану, Подгорици, а у Србији - у Крушевцу, Новом Бечеју, Панчеву, Београду и Лазаревцу. Ако ту постигнемо добре резултате, лако је модел пренети на национални ниво. Најтежа је ситуација у Босни, у којој су и политичке прилике тешке, па су и промене, ма колико се ми трудили, скоро невидљиве. Акценат ће бити и на међудржавној сарадњи, јер смо препознали да наше праксе могу бити важне и у некој другој земљи. Надамо се да ће пројекат резултирати са 25 оснажених, јаких Ромкиња, које ће моћи да буду директно укључене у извршну и законодавну власт, на местима на којима се доносе одлуке, како за мањинске групе, тако и за све грађане и грађанке њихове земље“, рекла је Јадранка Милићевић, CARE International North West Balkans, Сарајево.

21.11.2012. | Број 492 |

7


Где се крије инспирација?

ПОДСТАКНИТЕ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ Озбиљно размишљање о пословној идеји ће вас покренути да предузмете одређене кораке како бисте је и остварили

К

реативност се дефинише као способност коришћења маште, како би се развиле нове и оригиналне идеје или ствари, посебно у уметничком контексту. Креативност и машта су повезане са функцијама десне половине мозга, док се аналитичке способности и рационално размишљање повезују са левом половином. Код неких људи активнија је лева, код других десна половина мозга, па према томе испољавају већи или мањи степен креативности у свакодневним активностима. Са друге стране, на креативност утичу и бројни спољни фактори, под чијим се утицајем она може развијати или остати заробљена. На пример, већина школских система више се фокусира на учење преко леве половине мозга, подстичући тако логично и усмерено учење, за разлику од холистичког искуственог учења, које је повезано са десном половином мозга. Креативност може водити дубљем осећају задовољства, те постоје бројни начини на које људи могу изразити своју креативност. Најчешће је то порив да се нешто учини. Тада, кроз процес израде, боље упознајемо и осећамо своју личност, што за последицу има јачање мотивације. Ако особа остане мотивисана за наставак процеса до његовог завршетка, осећаће велики понос када успешно оконча посао. Било би идеално да се овако осећамо сваког дана на послу. Они који сами покрену неки посао, често то чине као продубљење хобија или креативних процеса који им се свиђају. Ако по природи нисте креативни, како ћете развити ову вештину, добити инспирацију и достићи осећај испуњености? Ево неколико савета:

6. Нека ваш мозак буде стално запослен. Решавајте укрштенице, загонетке, учествујте у креативним и интелигентним разговорима. 7. Чувајте здравље. Ваш ум и тело су повезани, зато брините и о једном и о другом. Храните се здраво и вежбајте, како због тела тако и због ума. 8. Ставите на папир мисли о томе како ћете се осећати и на који ће начин утицати креативност на ваш живот. Колико ће то вама значити? 9. Када добијете идеју, учините нешто са њом, пре него што вас неко предухитри!

1. Слушајте музику која вам прија. Не слушајте вести. Велике су могућности да чујете нешто лоше, па ћете се онерасположити. 2. Стално правите белешке. Никада не знате када би вам могла пасти на памет добра идеја, а ако је не запишете, могла би бити заувек изгубљена. 3. Инспиришите се. Посматрајте креативне радове других људи - из подручја које вас занима или из вашег непосредног окружења. 4. Размишљајте о својој идеји. Ово ће вас покренути да предузмете одређене кораке како бисте је остварили. 5. Читајте књиге. Помоћи ће вам да развијете своје идеје. Читање је много здравије од гледања телевизије.

Тимски рад Истраживање је показало да двоје људи који раде у тиму константно надограђују мисао једно другом, помажу једно другом да разумеју ствари и боље решавају проблеме, него када су сами. Прави предузетнички посао у фирмама често и обавља тим од двоје људи. Постоје још два начина квалитетне сарадње: у мањим групама од 3 до 5 особа и у већим групама од 6 или више људи. Динамика рада у мањим и већим групама се доста разликује. Што је више људи у групи то је више и идеја и већа је шанса да се донесе добра одлука. С друге стране, што је више идеја, то се више о њима мора разговарати. Због овога је процес компликованији и спорији.

8

| Број 492 | 21.11.2012.

Мања фирма радници задовољнији Многе студије већ су показале, а сада постоји и доказ: много су веће шансе да запослени буде задовољан у мањој фирми, него у великој организацији. Али постоји и један минус: плата. У фирмама које имају мање од 100 запослених плате су у просеку 8% ниже него у већим организацијама. Истраживање спроведено у Америци и неким европским земљама показало је да организације са мање од 100 запослених имају више користи од својих радника, него што је то случај у већим организацијама. Радници у мањим фирмама су задовољнији, мотивисанији, више везани за фирму и оријентисани на клијенте. Поред тога, раде ефикасније, ређе су на боловању и не мењају тако брзо посао. За то постоји неколико разлога: - аутономија у обављању задатака - јаснији увид у то колико и на који начин доприносе фирми - мање бирократије - мање сукоба различитих интереса - јачи утицај на организацију - бољи односи са колегама - запослени има осећај да је довољно вреднован. Међутим, није све тако идеално ни у мањим фирмама. С обзиром да су плате ниже, 45% запослених у мањим фирмама мисли да су плаћени испод тржишне вредности. Такође, оно што мање организације чини шармантним, може се окренути против запослених. Ако колегијални односи нису у реду или су резултати лоши, онда ће се последице много више осетити, јер је колегу тешко избећи у малој фирми.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


770 У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок. Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће: - радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом; - пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл. нису неопходни или елиминаторни услови; - провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

21.11.2012. | Број 492 |

9


Администрација и управа

Администрација и управа

4. Одсеку за развој и примену квантитативних модела у контроли пословања банака

а) вишег квантитативног аналитичара – један извршилац

б е о г рА д

расписује

ГрАдскА опШтинАОбука сурЧин за упрАвА ГрАдске опШтине активно одеЉеЊе зА опШту тражење упрАву 11271 Сурчин, Војвођанска 79 посла тел. 011/8443-759, лок. 220, 8443-280 Начелник Одељења за финансије УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, 5 година радног стажа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању услова (оригинале или оверене фотокопије докумената): диплому о завршеном економском факултету; уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе (или уверење о положеном правосудном испиту); доказ о радном стажу, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе ГО Сурчин, преко Одељења за општу управу, поштом или путем писарнице, са назнаком: „За оглас“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања огласа (рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба за запошљавање

Пословни центри НСЗ

План за реализацију вашег бизниса 10

– високо образовање на студијама другог степена – економске, математичке, електротехничке, физичке или информатичке струке или организационих наука – пет година радног искуства, и – добро познавање математичкостатистичких софтвера

ЈАВНИ ОГЛАСДруштвена одговорност

за пријем у радни однос на неодређено време У СЕКТОРУ ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА

ПРИОРИТЕТИ У б) млађег квантитативног ЗАПОШЉАВАЊУ аналитичара – један извршилац

Ако сте професионални и аналитични, спремни да сарађујете у тиму и преузмете иницијативу и, притом, поседујете вештине усменог и писаног изражавања, испуњавате услове у погледу образовног профила и радног искуства – позивамо вас да се пријавите за обављање послова у:

– најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године – економске, математичке, електротехничке, физичке или информатичке струке или организационих наука 1. Одељењу за посредну контролу посло– једна година радног искуства на вања банака пословима из области финансијске математике а) главног супервизора за економетрије, статистике и посредну контролу банака – вероватноће у изради квантитативних два извршиоца модела, и Национална служба – високо образовање на студијама – добро познавање математичкодругог степена – економске струке, и за запошљавање статистичких софтвера; – седам година радног искуства

б) супервизора за посредну контролу банака – два извршиоца

5. Одсеку за унапређење прописа

а) вишег аналитичара за унапређење прописа – један извршилац

Програми – високо образовање на студијама другог степена приправништва – – економске или правне струке, и – пет година радног искуства знање у пракси б) млађег аналитичара за

– најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године – економске струке, и – три године радног искуства;

2. Одељењу за непосредну контролу пословања банака

а) супервизора за непосредну контролу банака – два извршиоца

– најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године – економске струке, и – три године радног искуства

Шанса за младе

б) млађег супервизора за непосредну контролу банака – два извршиоца

– најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године – економске струке, и – једна година радног искуства;

унапређење прописа – два извршиоца

Шанса

– најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године – правне или економске струке, и – једна година радног искуства.

Школа посао ј

Потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: – оспособљеност за рад на рачунару, и – активно знање енглеског језика, осим за обављање послова у Одељењу за непосредну контролу пословања банака наведених под 2. а) и б).

Поред наведених услова, пожељно је даикандиОбуке субвенциј дати имају радно искуство из области економије, финансија или банкарства, да добро познају контролне функције Народне банке Србије из области пословања банака, као и прописе из области пословања банака у Србији и Европској унији. Почетна селекција кандидата обавиће се на основу мотивационог писма и CV-а, а критеријуми за предлагање кандидата за даље фазе селекције су: мотивисаност и послови које је кандидат обављао, односно адекватност радног искуства. У поступку избора кандидатa извршиће се провера њихове стручне оспособљености и знања, и то: стручних знања и знања енглеског језика – путем тестирања, оспособљености за рад на рачунару – практичном провером на рачунару, а мотивације за рад и вештина и способности – путем интервјуа. Пријаву с мотивационим писмом, CV и доказе о

ПРАВИ У служби ОДГОВОРИ НА а) вишег аналитичара клијената банкарског сектора – један ВАШЕ ЗАХТЕВЕ извршилац 3. Одељењу за истраживање и развој

– високо образовање на студијама другог степена – економске струке, и – пет година радног искуства;

| Број 492 | 21.11.2012.

ПРАВИ ОДГОВОРИ НА Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs ВАШЕ ЗАХТЕВЕ


Администрација и управа

испуњености услова из огласа (фотокопија дипломе и доказ о радном искуству – фотокопија радне књижице или потврда послодавца) кандидати треба да доставе у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа. Текст јавног огласа и пријава за учешће на јавном огласу могу се наћи на веб-сајту Народне банке Србије www.nbs.rs. Сва обавештења у вези са спровођењем јавног огласа кандидатима ће се доставити електронском поштом на адресе које буду наведене у пријави. Пријаве се подносе Људским ресурсима на адресу: Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За оглас“. Телефони за контакт: 011/30-27-309, 011/30-27391 и 011/30-27-248. Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.

закључити уговор о раду на неодређено време. Пријаву с мотивационим писмом, CV, фотокопију уверења/дипломе о завршеним студијама, фотокопију радне књижице и потврду из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање кандидати треба да доставе у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа. Пријава за учешће на јавном огласу налази се на веб-сајту Народне банке Србије www.nbs.rs. Сва обавештења у вези са спровођењем јавног огласа кандидатима ће се достављати електронском поштом на адресе које буду наведене у пријави. Пријаве се подносе Људским ресурсима на адресу: Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За оглас – приправници“. Телефони за контакт: 011/30-27-309, 011/30-27391 и 011/30-27-248. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Ч АЧ А к расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време ТРИ ПРИПРАВНИКА у Сектору за контролу пословања банака Ако сте спремни за стицање нових знања и желите да свој професионални развој започнете у Народној банци Србије, позивамо вас да се пријавите на стручну обуку ради оспособљавања за самостално обављањe послова у: 1. Одељењу за посредну контролу пословања банака

млађег супервизора за посредну контролу банака

– два извршиоца економске струке, и 2. Одељењу за истраживање и развој

млађег аналитичара банкарског сектора – један извршилац економске струке или организационих наука. Поред наведених услова у погледу образовног профила, други услови које кандидати треба да испуњавају су: – најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ), – просечна оцена остварена током основних студија најмање 8,00, – да радни однос први пут заснивају у својству приправника, – активно знање енглеског језика, – оспособљеност за рад на рачунару. У поступку избора кандидата провера њихових знања и способности извршиће се путем тестирања, а мотивације за рад и вештина и способности путем интервјуа. Приправник је лице које први пут заснива радни однос за занимање за које је стекло одређени степен образовања. Приправнички стаж траје 12 месеци. За време приправничког стажа приправник се оспособљава за обављање послова за које је општим актом о систематизацији послова као услов за рад предвиђен приправнички стаж и положен приправнички испит по програму који доноси гувернер. Приправник је дужан да положи приправнички испит. С приправником који положи приправнички испит Народна банка Србије може

устАновА дом културе „ивАЊицА“ 32250 Ивањица Венијамина Маринковића бб тел. 032/661-087

Директор

на мандатни период од четири године УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидат мора да има три године радног искуства и да испуњава опште законом прописане услове за избор и постављење. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

јАгодИнА

опШтинскА упрАвА опШтине свилАјнАц 35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Порески инспектор

за рад у Одсеку локалне пореске администрације, у Одељењу за буџет и финансије

кИкИндА

опШтинскА упрАвА опШтине кАЊижА Кањижа, Главни трг 1

Заменик шефа Одељења за буџет и финансије и локалну пореску администрацију УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока стручна спрема, економски факултет; пет година радног стажа; положен државни стручни испит и знање језика који су у службеној употреби на територији општине. Уз пријаву поднети документа којима се доказује испуњеност услова: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, оверену фотокопију о стручној спреми, доказ о радном искуству-фотокопија радне књижице, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту. Предвиђен је пробни рад од три месеца. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

земЉорАдниЧкА зАдруГА „велебит“ 24428 Велебит Богдановић Јована 5

Директор

на мандатни период од 4 године УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, пољопривредног смера; да кандидат има 5 година радног искуства на пословима руковођења и управљања задругама или другим пољопривредним организацијама; да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 47 Закона о задругама, да нема других законских сметњи за именовање. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној комисији“.

новИ сАд

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског или правног смера, три године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води истрага. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

центАр „живети успрАвно“ 21000 Нови Сад, Исе Бајића 6 тел. 021/424-291

Персонални асистент УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, пробни рад 1 месец. Пријавити се у канцеларију Центра до 26. новембра 2012. године, радним даном, у времену од 10,00 до 15,00 часова, на горенаведену адресу или звати на горенаведени број телефона.

највећа понуда слободних послова на једном месту

21.11.2012. | Број 492 |

11


Администрација и управа / Трговина и услуге

опШтинскА упрАвА опШтине пријепоЉе 31300 Пријепоље Трг братства и јединства 1 тел. 033/714-073

Приправник-дипломирани архитекта

на одређено време од 12 месеци УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, дипломирани архитекта-мастер, без радног искуства. Уз пријаву на оглас кандидат је обавезан да, поред доказа о испуњености посебних услова, приложи и доказе о испуњености општих услова: уверење да је држављанин Републике Србије; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима; извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа приложи и доказ да има општу здравствену способност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сомбор

опШтинскА упрАвА опШтине АпАтин 25260 Апатин Српских владара 29 тел. 025/772-122 е-mail: nacelnik@sоаpatin.оrg

Координатор за локални економски развој УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спрема-VII/1 степен, архитектонски факултет; 3 године радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије - уверење о држављанству; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу - уверење суда; лекарско уверење. Пријаву са оригиналним документима или овереним фотокопијама као доказима о испуњавању услова, не старијим од 6 месеци, доставити на горенаведену одресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

национална служба за запошљавање

преквалификације доквалификације Стекните конкурентСку предноСт

12

Трговина и услуге

ШАбАц

прИјепоље

дирекцијА зА путеве ГрАдА ШАпцА 15000 Шабац, Јове Курсуле 4

Референт за обрачун плата, контирања и књижења УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, 1 година радног искуства. Лице које се пријави на оглас може се примити у радни однос ако испуњава опште услове огласа утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима и посебне услове утврђене овим законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији за путеве.

Референт за изградњу и одржавање локалних путева УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински смер, 2 године радног искуства, положен возачки испит „Б“ категорије. Лице које се пријави на оглас може се примити у радни однос ако испуњава опште услове огласа утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима и посебне услове утврђене овим законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији за путеве. ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (уверење Основног суда у Шапцу и уверење Полицијске управе), да му раније није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде радне дужности. Пријаве са доказима о испуњености општих и посебних услова слати на горенаведену адресу.

в рА њ е

11000 Београд, Васе Чарапића 3 тел. 011/2852-606 е-mail: srosandic@аlmaks.rs

Менаџер за бригу о корисницима УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, електро или економске струке; 2 године радног искуства у продаји аутоопреме и резервних делова; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука; енглески језик-почетни ниво. Контакт са послодавцем на е-mail: srosandic@аlmaks.rs или на број телефонa: 011/2852-606. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„вАнА“ доо

11000 Београд, Стевана Бракуса 6 тел. 011/7544-533, 7544-534 е-mail: vanabgd@sezampro.rs

Сервисер медицинских апарата УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња електротехничка школа, возачка дозвола „Б“ категорије, кратка биографија.

„АJKUS оILS“ Dоо 24000 Суботица Димитрија Туцовића 8 тел. 024/571-181, 063/440-683 e-mail: infoаjkus@gmail.com

Веб администратор

центАр зА социјАлни рАд 17523 Прешево, Маре Лончара 26 тел. 017/669-969

Директор

на мандатни период од 4 године УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове утврђене чл. 124 Закона о социјалној заштити: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; да је држављанин РС; најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним (са општим прописима о раду) за рад у државним органима. Кандидат за директора уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период за који се именује. Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или оверене фотокопије: доказ о школској спреми, доказ о радном искуству, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције полицијске управе, уверење да се кандидат не налази под истрагом (меснонадлежни суд), радну биографију и програм рада за мандатни период за који се именује. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

| Број 492 | 21.11.2012.

„АLMAKS SECURITY SYSTEMS“ Dоо

УСЛОВИ: VII, VI степен, висока или виша стручна спрема, информатичке или електро струке, познавање програма: HTML, PHP, Photoshop, Corel, Flash, енглески језик-средњи ниво. Заинтересована лица треба да се јаве на горенаведене бројеве телефона или да пошаљу радне биографије на мејл адресу, најкасније до 30.11.2012. године.

трГовинскА рАдЊА „мАндАрин“ Андреа Отот Фодор ПР 24000 Суботица, Јосипа Краша 10 тел. 024/541-523, 063/8445-393

Јуниор менаџер продаје преко интернета УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, економског, трговачког или комерцијалног смера, 2 године радног искуства, искуство у канцеларијском раду, искуство у раду са странкама, искуство у продаји, сналажљивост, флексибилност, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик-средњи ниво, мађарски језик као матерњи језик, рад на рачунару: Интернет-Goоgle комуникација, Еxcel, Wоrd, рачуноводствени програм и искуство у рачуноводству, пробни рад 3 месеца. Радне биографије слати на e-mail: konkurs@tonerdiskont.rs, најкасније до 27.11.2012. године.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


т

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

„брутАл“ доо

24000 Суботица, Неготинска 3 тел. 061/3141-565

Шивач текстила 5 извршилаца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, шивач текстила, кројач конфекционар или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, пожељно радно искуство на траженим пословима, али није услов, рад у сменама. Заинтересована лица треба да се јаве на горенаведени број телефона, најкасније до 01.12.2012. године. Лице за контакт: Маринко Копунов.

„инвеј“ доо

Грађевинарство и индустрија

доо „пАнтекс“ 21205 Сремски Карловци Гајева 9 тел. 021/881-645 е-mail: panteks@neobee.net

„копАоник“ Ад беоГрАд оГрАнАк зАјеЧАр

Самостални референт рачуноводствених послова на одређено време 3 месеца

19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2 тел. 019/421-085

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, финансијског или економског смера, активан рад у свим МS Office програмима, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство искључиво на пословима рачуноводства минимум 5 година.

Помоћник директора Огранка Зајечар

Магационер

на одређено време 3 месеца

11080 Земун Александра Дубчека 14 РЈ „Три шешира“, Стари град а.д. Теразије 25 тел. 011/3247-501

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, активан рад у свим МS Office програмима, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство искључиво на пословима магационера минимум 3 године.

Хигијеничарка

ОСТАЛО: Податке са краћом биографијом (CV) послати у року од 10 дана, на наведену адресу.

на одређено време од 3 месеца УСЛОВИ: завршена минимум основна школа. Заинтересовани кандидати могу се јавити Душку, на број телефона: 011/3247-501. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Ждрело 12300 Петровац на Млави тел. 035/245-241 е-mail: centrala@gilegas.com

Конобар

на одређено време, за рад у објектима „Ждрело“ Национална служба 2 извршиоца за запошљавање УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, обезбеђен смештај.

Масер

на одређено време, за рад у објектима „Ждрело“ 2 извршиоца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинског смера или завршен одговарајући курс за масера, смештај обезбеђен у објекту.

Собарица

на одређено време, за рад у објектима „Ждрело“ 5 извршилаца УСЛОВИ: без обзира на степен образовања, смештај обезбеђен.

25000 Сомбор, Стапарски пут 18 тел. 025/430-030

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или радно искуство на пословима кувара годину дана, смештај обезбеђен.

Шанса за младе

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 35236 Мијатовац-Гиље или на е-mail: centrala@gilegas.com. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Школа је знање, посао је занат

Менаџер продаје за водоинсталације и санитарије Менаџер продаје за опекарије

УСЛОВИ: VII или VI степен, једна година радног искуства на сличним пословима, радни однос се заснива на одређено време. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу; број телефона за информације: 019/421-085.

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар енергетике; одржавање бежичне мреже; шест месеци радног искуства; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик„копАоник“ Ад почетни ниво; теренски рад; рад у сменама; рад 11000 Београд, Дубровачка 35 ван просторија послодавца; пробни рад 2 месеца. САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА тел. 011/3281-453 Рок за пријаву је до 24.11.2012. године.

ветеринАрскА АмбулАнтА „дрАГАн“ Костолац, Партизанска 32 тел. 063/345-349

Ветеринар Опис посла: пружање ветеринарских услуга у амбуланти и на терену. УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, лиценца за рад, радно искуство је небитно; плаћени путни трошкови. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Лице за контакт: Драган Ивановић.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Кувар

на одређено време, за рад у објектима „Ждрело“

Менаџер продаје за црну и обојену металургију

Менаџер продаје за огревни материјал

„бивАлент“ доо

Техничар за бежичне мреже

водА синЂелић р.у.ц. „ждрело“

УСЛОВИ: економски факултет, три године радног искуства на руководећим пословима.

НАЈКРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА Национална служба за запошљавање

Први утисак је на одређено време најважнији 3 месеца – УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломибудите рани економиста за општу економију, банкарство и финансије; лиценцирани овлашћени рачуновођа; основна информатичка обука; 3 године радиспред свих ног искуства на наведеним пословима. Руководилац финансијског одељења

Самостални књиговођа билансиста

на одређено време 3 месеца УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство или књиговођа билансиста; основна информатичка обука; 1 година радног искуства на наведеним пословима.

Менаџер продаје црне металургије, опекарије, грађе, санитарије и керамике на одређено време од 3 месеца 4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, економске струке, са искуством од годину дана у комерцијали; пожељно је да кандидат има до 30 година. ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: pravnasluzba. kopaonik@gmail.com. Оглас је отворен до 14.12.2012. године.

Обуке и субвенције за запошљавање

21.11.2012. | Број 492 |

13


Грађевинарство и индустрија / Медицина

„копАоник“ Ад беоГрАд оГрАнАк ниШ

привредно друШтво зА здрАву производЊу „дАн трГ“ д.о.о.

18000 Ниш Булевар 12. фебруар 91 тел. 018/581-351 е-mail: kopaoniknis@yаhoo.com

17525 Трговиште Краља Петра I Карађорђевића 17 (ПЈ Београд, Алексе Ненадовића 19-23)

Помоћник директора огранка у Нишу

На основу чл. 16 и 27 Уговора о оснивању, управо основана фирма расписује конкурс за:

УСЛОВИ: економски факултет; 3 године радног искуства на руководећим пословима.

Менаџер продаје за црну металургију

Менаџер продаје за градњу и плочасте материјале Менаџер продаје за хидро и термо изолацију и водоинсталације УСЛОВИ: економски факултет или виша економска школа, 12 месеци радног искуства на сличним пословима.

Стекните доо конкурентску „електромик“ 22240 Шид, Кнеза Милоша 64 тел. 060/5106-105 предност Електричар

за рад на градилишту УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, електричар; поседовање радног искуства на електроинсталатерским радовима; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад на градилишту и да није кривично гоњен и осуђиван; да је поуздана и одговорна особа; обавезно знање немачког језика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

Обука за активно тражење посла

Контролор у техничком сектору

Посао се не чека, јАвнопосао предузеће зА се тражи

упрАвЉАЊе и кориШћеЊе реГионАлноГ виШенАменскоГ хидросистемА стубо-ровни „колубАрА“ 14000 Ваљево, Поп Лукина 6а тел. 014/226-557

Пословни центри НСЗ

Запослимо

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша машинска школа или средња машинска школа, радно искуство 3 године у струци.

ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или на е-mail: Marina.T.Stanivuk@imt.co.rs.

„LABYRINTH“ Dоо 11070 Нови Београд Сурчинска 21 б тел. 063/224-490

Електроничар за поправку служба Национална електричних дечјих играчака за запошљавање УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електроничар или електричар, пожељно радно искуство. Пријаве слати на е-mail: milan@lavirint. rs.

Програми приправништва Mедицина знање у пракси нАционАлнА службА зА 11000 Београд, Краља Милутина 8

Национална служба

План за BOSCH еLEKTROSERVIS

реализацију Електромеханичар вашег УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању. Пожељно је радно искуство на бизниса истим или сличним пословима. Сви заинтересо11000 Београд, Таковска 46 тел. 011/344-31-22

Оглашава слободна радна места, за рад у Уганди (Aфрика):

Шанса за Послодавац: Gulu Indepеndеnt младе Hospital

Место рада: Gulu, Uganda

Гинеколог Опис посла: послови специјалисте гинекологије. УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, знање енглеског језика-виши ниво, лиценца за лекаре, без обзира на радно искуство. Висина месечне плате је 3.500 (USA $) нето.

ПРАВИ У служби ОДГОВОРИ НА Биомедицински инжењер клијената Опис посла: послови биомедицинског инжењера. ВАШЕ ЗАХТЕВЕ УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства, знање енглеског језика-виши ниво, без обзира на радно искуство. Висина месечне плате је 1.000 (USA $) нето.

ПРАВИ ОДГОВОРИ НА ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

вани кандидати могу се јавити на e-mail: milos. zunic@servis-bosch.rs или на број телефона: 011/344-31-22.

| Број 492 | 21.11.2012.

на одређено време од 3 месеца Друштвена одго 11 извршилаца

зАпоШЉАвАЊе

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице за запошљавање које поред услова утврђених законом испуњава и следеће услове: висока стручна спрема - VII степен и најмање три године радног искуства у струци на пословима руковођења. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

14

на одређено време од 3 месеца 3 извршиоца

УСЛОВИ: изразите организационе, иновационе и менаџерске способности и спремност да предано, у сарадњи са оснивачима, ради на развоју фирме и њеног пословања од првог Обука корака; висока стручна спрема (VII степенза стручности), економске, агроекономске или активно агрономске струке; пожељно радно искуство на сличним пословима у пољопривредној или тражење производњи здраве хране; познавање припосла вредних прилика у Пчињском округу и знање најмање једног страног језика; спремност на пробни рад, по заснивању радног односа. Радни однос се заснива на 4 године уз пробни рад/упознавање од најмање три месеца. Конкурсна комисија ће између пријављених кандидата направити ужи избор оних који ће бити упознати са најопштијим плановима рада Друштва, на основу чега би доставили Комисији своју визију пројекта и сопственог ангажовања. Конкурс је отворен до 15. децембра 2012. године. Пријаве и CV послати на горенаведену адресу или на мејл: dantrg@danas.rs. Доказе о испуњавању услова достављаће само кандидати који уђу у ужи избор.

на период од четири године

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ ЗА МАЛИ БИЗНИС

Самостални конструктор у техничком сектору

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински факултет, смер моторна возила, радно искуство 3 године у струци.

Директор

Пословни центри НСЗ

11070 Нови Београд, Земунска 26 тел. 011/216-30-90

Директора

са седиштем у Трговишту

Менаџер продаје за опекарије

Ад „индустријА мАШинА и трАкторА“ у реструктурирАЊу


Медицина

Медицинска сестра Опис посла: послови медицинске сестре. УСЛОВИ: медицинска сестра, знање енглеског језика-виши ниво, без обзира на радно искуство. Висина месечне плате је 1.000 (USA $) нето. ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о раду на 2 године; обезбеђен бесплатан смештај; исхрана није укључена; дужина радног времена: 54 часа недељно; послодавац плаћа трошкове повратне авионске карте од Србије до Уганде (која ће бити купљена и дата кандидату пред пут) и такође ће рефундирати 50 USA $ који се плаћају при уласку у Уганду; препорука од стране послодавца: вакцинација против жуте грознице и превентива против маларије. Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом; фотокопија факултетске дипломе или средње школе; за лекаре специјалисте-доказ о специјализацији у области гинекологије; доказ о регистрацији у Министарству здравља Републике Србије-Лекарска комора Србије/комора медицинДруштвена ских сестара (за докторе одговорност и медицинске сестре). Наведена документа доставити на енглеском језику (у моменту подношења пријаве није потребна овера од стране судског тумача). ПРИОРИТЕТИ У Начин ЗАПОШЉАВАЊУ конкурисања: Документацију доставити скенирану на e-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив радног места за које се конкурише: _ _ _ _“. Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона кандидати који уђу у ужи избор. Рок трајања конкурса је до 13.12.2012. године.

Национална служба за запошљавање институт зА

ортопедско-хирурШке болести „бАЊицА“ 11000 Београд Михаила Аврамовића 28 тел. 011/6670-507

Програми Доктор медицине приправништва – 2 извршиоца знање у пракси УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни

ост

пониШтеЊе оГлАсА клиниЧко-болниЧки центАр „звездАрА“

специјАлнА болницА зА психијАтријске болести „ГорЊА топоницА“ 18202 Горња Топоница

11000 Београд Димитрија Туцовића 161 тел. 011/3806-333 факс: 011/3809-650

Возач „Д“ категорије

на одређено време до 12 месеци

Оглас објављен 31.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: лекар специјалиста офталмологије за Болницу за очне болести.

специјАлнА болницА „свети сАвА“

дом здрАвЉА

11000 Београд, Немањина 2 тел. 011/2642-831

36300 Нови Пазар Генерала Живковића 1 тел. 020/314-722

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Медицински техничар

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеногслужба одсуства Национална

Доктор стоматологије

за стручне запошљавање УСЛОВИ: IV степен спреме, медицинска школа-општи смер; положен стручни испит за звање: медицински техничар; шест месеци радног искуства у струци.

Виши радиолошки техничар на одређено време до повратка запосленог са боловања 2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа-виши радиолошки техничар; положен стручни испит за завање: виши радиолошки техничар; шест месеци радног искуства у струци.

Физиотерапеутски техничар

ПРАВИ У служби ОДГОВОРИ НА клијената ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Национална служба

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-физиотерапеутски смер; положен стручни испит за звање: физиотерапеутски техничар; шест месеци радног искуства у струци.

за запошљавање

ПРАВИ ОДГОВОРИ НА ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Школа је знање, посао је занат

3 месеца 3 извршиоца

за рад у Дому здравља, на одређено време ради замене раднице на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препису: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак.

опШтА болницА „свети лукА“ 11300 Смедерево Кнез Михаилова 51 тел. 026/223-522, лок. 167

на одређено време до једне године због повећаног обима посла 2 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу испит; пробни рад три месеца. Кандидати су обадокументацију (фотокопије): диплому о завршеној везни да доставе: оверен препис или фотокопију траженој школи; потврду/уверење о положеном дипломе о завршеном медицинском факултету (са Шанса за младе траженом стручном испиту; кратку биографију са просечном оценом студирања); оверен препис или адресом и контакт телефоном. Пријаве се поднофотокопију дипломе о положеном стручном исписе поштом на наведену адресу Болнице. Пријаве ту; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; поднете мимо означеног рока и без потпуне докудоказ о радном искуству у струци након положементације неће се узимати у разматрање. ног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); извод из матичне књиге рођених; биографија, са „стил-инжеЊеринГ“ доо адресом и контакт телефоном. Наведена доку11080 Земун, Главна 31 мента не смеју бити старија од шест месеци, а тел. 011/2106-827 приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном доку-Обуке и субвенције (за запошљавање) ментацијом или које нису у складу са условима Медицинска сестра овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће рад на терену: Земун-Белољин бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор (општина Прокупље), пробни рад од биће позвани на разговор.

Шанса за младе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме и возачка дозвола „Д“ категорије. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију возачке дозволе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА Физиотерапеут

са положеним стручним испитом, за рад у ОЈ за физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено време до повратка радника са боловања 2 извршиоца

НАЈКРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројемслужба телефона и адреНационална сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV/ за запошљавање VI степену стручне спреме, смер физиотерапеутвиши физиотерапеут, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, медицинска школа, познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика и положен возачки испит „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом могу слати на е-mail: grandtop@open.telekom.rs. Рок за пријаву је до 15.12.2012. године.

Прави људи

Друштвена одговорност

Људи су Први утисак је мера успеха

21.11.2012. | Број 492 |

најважнији – будите испред свих 15

О з


Наука и образовање

Наука и образовање ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Услови за пријем у радни однос Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије. Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа. Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

Најкраћи пут до посла

Сајмови запошљавања

16

АрхитектонскА техниЧкА ШколА

б е о г рА д

11000 Београд Војислава Илића 78 тел. 011/2412-127

оШ „ГрАбовАц“

11508 Грабовац, Грабовац 179 тел. 011/8760-047

Наставник енглеског језика

за рад у другом циклусу основног образовања и васпитања, са 88% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у првом циклусу основног образовања и васпитања, са 40% радног времена

Наставник историје

са 15% радног времена

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у издвојеном одељењу школе у Дрену

Наставник енглеског језика

за рад у првом циклусу образовања и васпитања, на одређено време, замена одсутне запослене

Наставник енглеског језика

за рад у другом циклусу образовања и васпитања, са 55% радног времена, на одређено време, замена одсутне запослене УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010), Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изабраних програма у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/2003...3/2010) и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). У постипку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника врши се провера психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидат треба да је држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Пријаве са биографијом, доказом о држављанству Републике Србије и доказом о одговарајућем образовању, предају се на адресу школе. Уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

| Број 492 | 21.11.2012.

Спремачица УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник теоријске наставе за грађевинску групу предмета УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер за конструкције. ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију сведочанства, уверење да против њих није покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не старије од шест месеци), уверење о држављанству. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење и да је оцењен на тесту психофизичких способности који спроводи надлежна служба Националне службе за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе; број телефона: 011/3807-744.

универзитет у беоГрАду електротехниЧки ФАкултет 11000 Београд Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област Електроника Ванредни професор за ужу научну област Рачунарска техника и информатика Ванредни професор за ужу научну област Аутоматика Доцент за ужу научну област Нуклеарна техника Доцент за ужу научну област Енергетски претварачи и погони Доцент за ужу научну област Електроенергетски системи Доцент за ужу научну област Аутоматика Доцент за ужу научну област Рачунарска техника и информатика 2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Аутоматика УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са потребним документима (биографија

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања, секретаријату Факултета, Булевар краља Александра 73.

универзитет у беоГрАду Архитектонски ФАкултет 11000 Београд Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, на Департману за архитектуру

избор се врши на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање, на Департману за урбанизам

избор се врши на одређено време од пет година УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010 и 89/12) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

испрАвкА оГлАсА предШколскА устАновА „боШко бухА“ 11000 Београд Прерадовићева 2а

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се у погледу стручног назива, тако да иза речи: медицинска сестра, не треба да стоји: васпитач.

национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла инФормисАност сиГурност сАмопоуздАЊе

Наставник разредне наставе

предШколскА устАновА „боШко бухА“

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

11000 Београд Прерадовићева 2а тел. 011/7292-218

Медицинска сестра

на одређено време 12 месеци 8 извршилаца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, пожељно искуство у раду са децом предшколског узраста, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

основнА ШколА „влАдА Аксентијевић“ 11000 Београд, Поенкареова 8 тел. 011/2762-261

Наставник разредне наставе Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства

Библиотекар

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 79/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити доказе о одговарајућем образовању и о држављанству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „вук кАрАЏић“

Домар УСЛОВИ: висококвалификовани или квалификовани радник, односно лице са V, IV или III степеном стручности (металске, водоинсталатерске или електричарске струке) и да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). ОСТАЛО: Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије следећих докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

универзитет привреднА АкАдемијА ФАкултет зА менАЏмент мАлих и средЊих предузећА 11000 Београд, Венизелосова 31 тел. 011/2620-866

Наставник италијанског језика, ужа научна област Страни језици на одређено време до повратка запослене за породиљског одсуства

УСЛОВИ: филолошки факултет-група за италијански језик и књижевност. Остали услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Травничка 2, Београд.

11271 Сурчин Братства и јединства 1 тел. 011/8440-120 е-mail: vuksur@yаhoo.com

Наставник у продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка раднице са боловања, односно рада у иностранству

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Обука за активнО тражење пОсла

21.11.2012. | Број 492 |

17


Наука и образовање

АкАдемијА зА дипломАтију и безбедност 11000 Београд, Травничка 2 тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област - политиколошке науке на неодређено или одређено време од 5 година

оШ „лАзА костић“ 11070 Нови Београд Милентија Поповића 72 тел. 011/7130-656, 7130-657

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

за рад у продуженом боравку, на одређено време ради замене одсутне запослене, до краја школске 2012/2013. године

Наставник страног језика за ужу научну област филолошке науке, предмет: Италијански језик

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству Републике Србије.

УСЛОВИ: филолошки факултет, катедра за италијански језик; способност за наставни рад.

ГеодетскА техниЧкА ШколА

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Травничка 2, Београд.

високА техниЧкА ШколА струковних студијА 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152а

Наставник практичне наставе за ужу област Рачунаром подржани технолошки системи са процесом пројектовања и конструисања на одређено време од 5 година

Наставник практичне наставе за ужу област Организација, менаџмент и економија индустрије на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање из области за коју се наставник бира, радно искуство 3 године. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом и Правилником о избору наставника и сарадника Високе техничке школе струковних студија. Уз пријаву доставити: биографске податке, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, доказ о радном искуству, списак објављених стручних радова и радове са списка, доказ да кандидат није осуђиван и уверење да има општу здравствену способност.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА: Обука за активно тражење посла

www.nsz.gov.rs 18

11000 Београд, Милана Ракића 42 тел. 011/2411-880

Наставник геодетске групе предмета УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица 2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. ОСТАЛО: одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; за радно место спремачице: основна школа и да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, односно уверења ако иста није издата; уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ШколА зА неГу лепоте 11000 Београд Јована Суботића 2 тел. 011/3447-226

Наставник практичне наставе креатор женских фризура на одређено време до повратка запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура, лице са вишом стручном спремом и претходно завршеном специјализацијом-креатор женских фризура, креатор женских фризура. Поред посебних законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања

| Број 492 | 21.11.2012.

и васпитања. Докази из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља установа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

криминАлистиЧко полицијскА АкАдемијА 11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента за ужу научну област Криминалистичко-форензичка област-Методе идентификације лица-биометрија на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије-факултет природно-математичких наука или факултет техничко-технолошких наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу научну област Криминалистичко-форензичка област-Криминалистичка техника на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: завршене основне студије-факултет природно-математичких наука или факултет техничко-технолошких наука, студент дипломских академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу научну област Безбедносне наукеМеђународна безбедност

на одређено време од годину дана УСЛОВИ: завршене основне студије-криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факултет, факултет политичких наука или факултет безбедности, студент дипломских наука или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није под истрагом (да није старије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном називу, списак стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијској академији, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

универзитет у беоГрАду ФАрмАцеутски ФАкултет 11000 Београд, Војводе Степе 450 тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Општа и неорганска хемија

на одређено време, на период од 5 година УСЛОВИ:VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен хемијски или фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања.

оШ „22. октобАр“ 11271 Сурчин Трг Маршала Тита 8 тел. 011/8440-511

1. Наставник разредне наставе

основнА ШколА „дуШАн вукАсовић диоГен“

универзитет у беоГрАду сАобрАћАјни ФАкултет

11279 Бечмен, 11. октобра 36 тел. 011/8438-217

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Домар-ложач

Сарадник у настави за ужу научну област Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту

11000 Београд, Војводе Степе 305

УСЛОВИ: висококвалификовани или квалификовани радник, односно лице са завршеним II, III, IV или V степеном стручне спреме (металска струка, водоинсталатерска, електричарска, столарска); радно искуство од годину дана или приправник; положен испит за руковање парним котловима. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од СУПа, по службеној дужности); да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за руковање парним котловима, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

за рад у продуженом боравку

2. Наставник математике 3. Наставник српског језика са 50% радног времена

4. Наставник француског језика са 45% радног времена

5. Педагошки асистент

на одређено време за школску 2012/2013. годину УСЛОВИ: За радна места под бр. 1-4: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе и условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. За радно место под бр. 5: IV степен стручне спреме у било ком занимању, завршена обука за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, податке о кретању у служби са биографијом, доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, доказ о здравственој способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

нсЗ позивни центар

0800 300 301 (позив је бесплатан)

на одређено време од 1 године, студент мастер студија

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

универзитет у беоГрАду биолоШки ФАкултет 11000 Београд Студентски трг 16 тел. 011/2636-163

Асистент за ужу научну област Генетика и еволуција

основнА ШколА „дуШАн вукАсовић диоГен“

на Катедри за генетику и еволуцију у Институту за зоологију, на одређено време од 3 године

11279 Бечмен, 11. октобра 36 тел. 011/8438-217

Наставник разредне наставе УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; из чл. 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од СУП-а по службеној дужности); извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање (школа упућује кандидате који испуњавају тражене услове, пре доношења одлуке о избору); да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех најмање 08,00 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације; смисао за наставни рад; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

универзитет у беоГрАду хемијски ФАкултет 11000 Београд Студентски трг 12-16 тел. 011/2184-330

Наставник у звању редовног професора за ужу научну област Биохемија 2 извршиоца

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Примењена хемија 2 извршиоца

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Општа и неорганска хемија 2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом обра-

21.11.2012. | Број 492 |

19


Наука и образовање

зовању и Статутом Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова, доставити архиви Факулета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

основнА ШколА „кнез симА мАрковић“ Барајево, Светосавска 77 тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе

оШ „свети сАвА“ 11000 Београд, Авалска 8 тел. 011/2433-639

2 извршиоца

тављају оверене фотокопије дипломе или уверења о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, уверења да нису осуђивани или под истрагом - прибавља школа и лекарско уверење о здравственој способности за рад (доставља се по коначности одлуке о избору кандидата). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

на одређено време 2 извршиоца

Наставник математике

Помоћни радник-спремачица

основнА ШколА „нх синиША николАјевић“

Професор српског језика и књижевности

Професор енглеског језика

са 25 сати недељно (62%), на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник ликовне културе

са 26 сати недељно (65%), на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, са радним искуством. Обавезно доставити: пријаву; диплому (оверена фотокопија); уверење о држављанству; уверење о некажњавању; лекарско уверење. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сви кандидати ће добити одговоре у року од месец дана од дана расписивања конкурса.

основнА ШколА „рАдивој поповић“ 11080 Земун, Призренска 37 тел. 011/3076-421

Васпитач

за рад у васпитној групи ученика, на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне запослене до окончања привремене спречености за рад УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-сурдолог који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Конкурс за поменуто радно место се расписује на основу члана 120 и члана 130 став 2 и члана 132 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат уз пријаву треба да поднесе оверене фотокопије следећих важећих докумената: дипломе о стеченом образовању; уверења о држављанству; извода из матичне књиге рођених и уверења о неосуђиваности, са краћом радном биографијом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично секретаријату школе.

2 извршиоца

Педагошки асистент

на одређено време ради замене запосленог који се налази на неплаћеном одсуству

Медијатекар

Професор енглеског језика и књижевности

на одређено време до 31.08.2013. године на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до 31.08.2013. године, са 30% радног времена

активнО тражење пОсла 20

на одређено време ради замене запосленог који се налази на боловању, за обављање послова библиотекара и медијатекара, са 50% радног времена

оШ „Љубомир Аћимовић“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Дефектолог-наставник разредне наставе

музиЧкА ШколА „стАнислАв биниЧки“

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), а кандидати за педагошког асистента поред општих услова и услове из члана 132 став 7 и 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

11500 Обреновац, Цара Лазара 2а тел/факс: 011/8725-449

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства, за рад у издвојеном комбинованом одељењу у Мургашу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки факултет).

Наставник енглеског језика

Обука за

11000 Београд, Тимочка 24 тел. 011/2836-610

са 50% радног времена, за рад у матичној школи и издвојеним одељењима, са ученицима млађих разреда УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању-одговарајућа врста образовања предвиђена чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Поред пријаве кандидати дос-

| Број 492 | 21.11.2012.

11000 Београд, Сењачка 31 тел. 011/3692-672, 3692-733

Наставник клавира

на одређено време до истека мандата директора школе

Наставник хармонике Наставник виолине

на одређено време до повратка на рад запослене која је на неплаћеном одсуству УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), у оригиналу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

предШколскА устАновА „нАША рАдост“ 11450 Сопот, Кнеза Милоша 8 тел. 011/8251-038

Медицинска сестра-васпитач на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-васпитачког смера; да је кандидат држављанин РС; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;Обука да није осуђиван правосза нажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 активно Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља устатражење нова. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију посла дипломе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „рудовци“

11566 Рудовци Душана Петровића Шанета 4 тел. 011/8192-220

Наставник српског језика Посао невремена, чека,за рад у са 44%се радног матичној школи у Рудовцима посао се тражи

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. За наведено радно место предвиђен је пробни рад од шест месеци. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком: „За конкурс“ подносе се поштом на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће Национална служба бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број за запошљавање телефона: 011/8192-220.

допунА конкурсА Пословни центри електротехниЧкА ШколАНСЗ „земун“ 11080 Земун, Наде Димић 4 тел. 011/2618-155

План за реализацију вашег бизниса

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу текста у којем су наведени прилози који се достављају уз пријаву на конкурс, тако што се додаје: Кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс доставе под тач. 3 - уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

оШ „диША ЂурЂевић“

техниЧкА ШколА „колубАрА“

11560 Вреоци, Другог октобра 8 тел. 011/8144-008

11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 тел/факс: 011/8123-249

Педагог

на одређено време, за рад у матичној школи у Вреоцима

Наставник математике 2 извршиоца

Секретар

на одређено време, за рад у матичној школи у Вреоцима

Наставник математике за 38% радног времена

Друштвена одговорност Наставник практичне наставе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком: „За конкурс“ подносе се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број телефона: 011/8144-008.

ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

техниЧкА ШколА „змАј“ 11080 Земун, Ауто-пут 18 тел. 011/2600-667, 3018-345

Национална служба Наставник математике за запошљавање 2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат преба да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајућу стручну спрему предвиђену чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/05, 5/11 и 8/011); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат је дужан да поднесе: оверену фотокопију доказа о стручној спреми и држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Неуредне, непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

Програми приправништва – знање у пракси Шанса за младе

ПРАВИ У служби ОДГОВОРИ НА ВАШЕклијената ЗАХТЕВЕ ПРАВИ ОДГОВОРИ НА Национална служба за запошљавање ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

машинске струке Национална служба за запошљавање Наставник машинске групе предмета за 25% радног времена

Наставник машинске групе предмета

на одређено време преко 60 дана, за 45% радног времена УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком: „За конкурс“ подносе се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. За наставника практичне наставе машинске струке: пет година радног искуства у реператури.

бор

основнАШанса ШколА за младе „верА рАдосАвЉевић“ 19300 Неготин Јована Јовановића Змаја бб тел. 019/545-085, 542-737

Школа је знање, посао је занат Наставник енглеског језика са 18,40% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Педагог за предмет: Одговорно живљење у грађанском друштву са 16,60% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник информатике

са 8,45% радног времена, на одређено време до краја школске САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник српског језика

са 39% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

21.11.2012. |

Прави људи на правим пословима Број 492 |

21


Наука и образовање

Наставник математике

са 39,30% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник хемије, природне примењене науке

са 16% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник физике

са 9,40% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник историје

са 9,40% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник географије

са 9,40% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник физичког васпитања за предмет: Предузетништво са 7,10% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Наставник биологије

са 9,50% радног времена, на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске године, а најдуже до 31.08.2013. године (IV степен стручне спреме, друштвеног смера) УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из члана 120 Закона став 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља установа. Пријаве са потпуном документацијом: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

рност Национална служба за запошљавање

22

предШколскА устАновА „невен“ 19320 Кладово, 22. септембар 54 тел. 019/801-706, 800-616

Васпитач-приправник

на одређено време годину дана УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на основним студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Уз пријаву доставити: биографију (CV), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „дуШАн рАдовић“ 19210 Бор, Краља Петра I 10 тел. 030/432-469

Наставник физике

са 10% радног времена УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник српског језика са 44,44% радног времена

за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине.

Наставник цртања, сликања и вајања

на одређено време до краја школске 2012/2013. године, са 30% радног времена УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи: дипломирани сликар; академски сликар; дипломирани вајар; академски вајар; дипломирани графичар; академски графичар; дипломирани сликар примењеног сликарства; дипломирани сликар рестауратор; дипломирани вајар примењеног вајарства; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани графичар примењене графике; дипломирани костимограф; дипломирани костимограф савременог одевања; дипломирани костимограф сценског костима; дипломирани индустријски дизајнер; дипломирани дизајнер текстила; дипломирани графички дизајнер; дипломирани сценограф; дипломирани керамичар; дипломирани фотограф; наставник ликовне културе; дипломирани сликар-текстила; дипломирани сликар-керамичар; дипломирани дизајнер графике-графика књиге; дипломирани архитекта на Факултету примењених уметности у Београду Универзитета у Београду. ОСТАЛО: Уз одговарајуће образовање кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом степену стручне спреме, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од шест месеци). По истеку рока за пријављивање биће обављена провера психофизичких способности за рад са ученицима, коју обавља надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Сва потребна документа подносе се у оригиналу или у овереном препису. Рок за пријаве је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске Tржиштe рада књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика АнАлитички приступ и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи зАпошљАвАњу на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог

| Број 492 | 21.11.2012.

Први утисак ј најважнији – будите свих Национална служба за запошљавање испред • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

оШ „брАнко перић“ 19257 Рудна Глава тел. 030/585-650

Наставник математике Наставник математике за 30% радног времена

Наставник физике

за 50% радног времена

Наставник српског језика Наставник српског језика за 39% радног времена

Наставник физичког васпитања за 50% радног времена

Стручни сарадник школешколски психолог на одређено време

УСЛОВИ: послове стручног сарадника може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 116 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 56/2011).

Радник на одржавању чистоће 2 извршиоца

УСЛОВИ: на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 56/2011), прописано је да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Услови из чл. 120 став 1 и 2 доказују се приликом пријема у радни однос. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о школској спреми, уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Ч АЧ А к

основнА ШколА „брАнислАв петровић“ 32224 Слатина, Чачак тел. 032/826-654

ложе: оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис-фотокопију уверења о положеном стручном испиту/лиценци, уверење о држављанству РС, оригинал потврду о радном искуству-најмање 5 година радног искуства на пословима наставника, педагога или психолога, радну биографију, оквирни план рада установе за време трајања мандата. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе или предати лично секретару школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

пониШтеЊе делА конкурсА оШ „милАн блАГојевић“ 32240 Лучани, 4. децембар 35 тел. 032/817-412

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник физичког васпитања, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за 10% радног времена, за рад у матичној школи и наставник српског језика, на одређено време, за 39% радног времена, за рад у матичној школи.

гњИлАне

ГимнАзијА ГЊилАне Са седиштем у Шилову тел. 065/5219-447

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 4 часа недељно (25% радног ангажовања)

Наставник историје

на одређено време, са 3 часа недељно (18% радног ангажовања) УСЛОВИ: За пријем у радни однос ради обављања послова одржавања чистоће и ложача, кандидати прилажу следећа документа: пријаву (молбу) по огласу, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи (кандидат треба да има најмање сведочанство о завршеној средњој школи). У радни однос ради обављања послова секретара и наставника може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања сагласно Правилнику о врсти стручне спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис о положеном стручном испиту, односно испиту о лиценци (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 065/5219-447.

Секретар

са 75% радног ангажовања, на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања

Извршилац на пословима одржавања чистоће и ложача са 50% радног ангажовања

Наставник руског језика

са 8 часова недељно (57% радног ангажовања)

Наставник енглеског језика

оШ „борА стАнковић“ Коретиште 38252 Шилово тел. 0280/325-702

Наставник математике

за 12 часова норме (85,71% укупне норме), за рад у истуреном одељењу у Стражи

Наставник руског језика

за рад у Коретишту и ИО Стража

са 6 часова недељно (42% радног ангажовања)

Наставник енглеског језика

Наставник латинског језика

Наставник српског језика

са 8 часова недељно (57% радног ангажовања)

за рад у Коретишту и ИО Стража за рад у Коретишту

Наставник ликовне културе

Директор

Наставник математике 3 извршиоца

са 25% радног времена, за рад у Коретишту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају дозволу за рад наставника, педагога или психолога, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (члан 120 став 1 тачка 2 Закона), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да при-

Наставник математике

Наставник музичке културе

на мандатни период од четири године

са 5 часова недељно (35% радног ангажовања)

Наставник физике

са 17 часова недељно (100% радног ангажовања)

Наставник психологије

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства, са 2 часа недељно (12% радног ангажовања)

са 31,25% радног времена, за рад у ИО Стража

Наставник техничкоинформатичког образовања

са 50% радног времена, за рад у ИО Стража

Педагог

са 75% радног времена, за рад у Коретишту и ИО Стража

21.11.2012. | Број 492 |

23


Наука и образовање

Наставник историје

са 25% радног времена, за рад у Коретишту и ИО Стража

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу

са 25% радног времена, на одређено време до 31.08.2013. године, за рад у Коретишту и ИО Стража

Наставник физичког васпитања са 75% радног времена, за рад у Коретишту и ИО Стража

Наставник биологије

са 50% радног времена, за рад у Коретишту

оШ „вук кАрАЏић“ Шилово

Наставник српског језика

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану, у Улици Иво Лола Рибар

Наставник српског језика

са 92,85% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану код цркве

Наставник руског језика

за рад у издвојеним одељењима у Кметовцу и у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник руског језика

за рад у Шилову и у издвојеном одељењу у Гњилану код цркве

Домар-ложач

за рад у Коретишту УСЛОВИ: За домара-ложача: средња стручна спрема и завршен курс за руковаоца парних котлова. У радни однос ради обављања послова наставника и стручног сарадника може бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених-оверене копије), оверен препис или оверену фотокопију диплома о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Доказ о казненој евиденцији да лице није осуђивано и кажњавано (уверење ПУ-МУП), установа прибавља службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ из казнене евиденције прибавља установа. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити у управи школе, на број телефона: 0280/325-702.

Наставник физике

за рад у Шилову, у издвојеним одељењима у Кметовцу и у Гњилану код цркве

Наставник физике

са 37,50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник математике

са 85,71% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану код цркве

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Кметовцу

Наставник биологије

са 25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник енглеског језика

са 28,57% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Г. Ливочу

Наставник ликовне културе

са 12,5% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник музичке културе

са 18,75% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Наставник ромског језика

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у Улици Иво Лола Рибар

Модеран јавни сервис Брз и ефикАсАн одговор нА зАхтеве клијенАтА

24

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања

са 75% радног времена, за рад у Шилову и у издвојеним одељењима у Гњилану код цркве, у Улици Иво Лола Рибар и Кметовцу

| Број 492 | 21.11.2012.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање сходно чл. 8 и 120 Закона и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008 и 6/2008); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених; оверен препис дипломе (фотокопија) о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 0280/79-263.

јАгодИнА

оШ „13. октобАр“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб тел. 035/8472-477

Наставник математике

за рад у подручном одељењу у Сењу и матичној школи у Ћуприји

Наставник српског језика

за рад у подручном одељењу у Сењу и матичној школи у Ћуприји

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања, за рад у матичној школи у Ћуприји

Наставник физичког васпитања на одређено време до краја школске 2012/2013. године, за 70% радног времена, за рад у подручном одељењу у Сењу и матичној школи у Ћуприји

Наставник енглеског језика

за 50% радног времена, за рад у подручним одељењима у Вирину, Супској и Сењу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству Републике србије. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАшА ПРАВА АдРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

кИкИндА

омШ „стевАн мокрАЊАц“ 24400 Сента, Главна 36 тел. 024/812-812

Наставник виолине УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар-виолиниста; мастер музички уметник; професионални статус виолиниста. Поред општих услова прописаних чл. 24-29 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем у радни однос прописане чл. 8 и чл. 120-123 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз биографију и фотокопију радне књижице, кандидат треба да достави и доказе о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, доказ о лиценци, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Доказ да лице није осуђивано прибавља школа по службеној дужности. Образовно-васпитни рад се обавља на српском и мађарском језику. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

основнА ШколА „јовАн јовАновић змАј“ 24420 Кањижа, Школски трг 1 тел. 024/874-070

Наставник математике

за извођење наставе на мађарском и српском наставном језику УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, потребно је одговарајуће факултетско образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној школи, држављанство РС, да кандидат није осуђиван у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Поред предвиђених услова, кандидат мора да има и доказ о знању мађарског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи.

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: I степен школске спреме, завршена основна школа, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана у члану 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Поред ових услова потребно је знање језика на којима се остварује настава у школи (мађарски и српски). ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис сведочанства, односно дипломе, доказ о знању језика, фотокопију радне књижице и личне карте. Пријаве са потребним документима о испуњавању услова конкурса, са кратким описом о кретању у служби, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

оШ „6. октобАр“

23300 Кикинда, Доситејева 53 тел. 0230/22-844

Наставник дефектологприправник

на одређено време годину дана 2 извршиоца

Наставник дефектологприправник

на одређено време годину дана, са 45% норме УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-олигофренолог.

Наставник индувидуалне наставе-корективнопревентивне вежбе и игре приправник на одређено време годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-соматопед.

Наставник енглеског језика

са оспособљеношћу за рад са ученицима ометеним у развоју, са 40% норме УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање и стручни назив: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; уверење за оспособљеност за рад са ученицима ометеним у развоју.

Наставник информатике и рачунарства

са оспособљеношћу за рад са ученицима ометеним у развоју, са 25% норме УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање и стручни назив: професор информатике; професор информатике у образовању; професор информатике и техничког образовања; дипломирани инжењер информатике; дипломирани инжењер пословне информатике; дипломирани инжењер електротехнике за рачунску технику и информатику; дипломирани математичар-за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски; дипломирани инжењер организације-за информационе системе; дипломирани инжењер за информационе системе; дипломирани инжењер организационих наука, одсек за информационе системе; дипломирани економиста-за економику, статистику и информатику; дипломирани математичар; професор математике; професор физике; дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике; дипломирани инжењер електронике; професор технике и информатике; професор техничког образовања; професор електротехнике; професор машинства; дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке комуникационе системе; лица која су на основним студијама имала најмање четири семестра информатичких предмета; уверење о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју.

Наставник музичке културе

са оспособљеношћу за рад са ученицима ометеним у развоју, са 35% норме

мирани диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичарпијаниста; дипломирани музичар-чембалиста; дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани музичар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музичар-виолончелиста; дипломирани музичарконтрабасиста; дипломирани музичар-флаутиста; дипломирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипломирани музичарфаготиста; дипломирани музичар-хорниста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани музичар-тромбониста; дипломирани музичар-тубиста; професор црквене музике и појања; дипломирани музичар - саксофониста; уверење о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју. ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно предата школи, пре истека рока предвиђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у виду препоручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју (за одређена радна места), уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије). Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ (на коверти назначити: „За конкурс“ и навести за које радно место се конкурише). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју, извод из матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције СУП-а, лекарско уверење.

средЊА струЧнА ШколА „милоШ црЊАнски“ 23300 Кикинда, Светосавска 57 тел. 0230/22-056

Наставник филозофије

за 6 часова недељно (30% норме) УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; професор филозофије, дипломирани филозоф, професор филозофије и социологије. Осим општих услова предвиђених Законом о раду, потребан је наведени степен стручне спреме у наведеном занимању стечен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање и стручни назив: академски музичар; дипломирани музичар - музички Национална служба педагог; дипломирани музички педагог; диплозапошљавање мирани музичар за - композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке културе; дипло-

за 10 часова недељно (55,56% норме), на одређено време до САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; осим општих услова предвиђених Законом о раду, потребан је наведени степен стручне спреме у наве-

21.11.2012. | Број 492 |

25


Наука и образовање

деном занимању стечен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Спремачица УСЛОВИ: најмање завршен I степен стручне спреме, основна школа. ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места дужни су да уз пријаву на конкурс доставе оригинале или оверене фотокопије следеће документације: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извода из матичне књиге рођених, ако кандидат ради у другој школи-потребно је да поднесе потврду о проценту радног времена у тој школи. Пре закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан да поднесе уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, док је школа дужна да по службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горенаведену адресу школе. Додатне информације могу се добити на број телефона: 0230/22-056.

техниЧкА ШколА 23300 Кикинда, Светосавска 55 тел. 0230/22-275, 401-650

Наставник саобраћајне групе предмета УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

Наставник филозофије за 60% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф или професор филозофије и социологије.

Наставник музичке уметности за 38,50% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; дипломирани етномузиколог; академски музичаркомпозитор; дипломирани композитор. ОСТАЛО: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Уз пријаву поднети следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Доказ да кандидат има психичку,

26

физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду,. Ако кандидат ради у другој школи, потребно је поднети потврду о проценту радног времена у тој школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

економско трГовинскА ШколА 23300 Кикинда Др Зорана Ђинђића 7 тел. 0230/22-023 e-mail: еtski@open.telekom.rs

Професор здравствене културе у својству приправника на одређено време, приправнички стаж траје до 31.08.2014. године

Професор економске групе предмета УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; дипломирани економиста, знање рада на рачунару.

Професор рачунарства и информатике и пословне информатике УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; професор технике и информатике.

Професор филозофије са 10% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-

| Број 492 | 21.11.2012.

ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; професор филозофије или дипломирани филозоф.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; доктор медицине или доктор стоматологије.

Административни радник УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског или гимназијског смера; знање рада на рачунару и једна година радног искуства на истим пословима.

Професор куварства са практичном наставом

у својству приправника, на одређено време, приправнички стаж траје до 31.08.2014. године УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства; виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен, угоститељско-туристичке струке за занимање: техничар кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши стручни радник-комерцијалист угоститељства; виши стручни радник угоститељско-туристичке струке, занимање: кулинарство или кувар-специјалиста; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа: диплому о завршеној школи (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија и не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија и не старије од 6 месеци); препоруку послодавца ако је из радног односа; ако ради у другој школи - потврду о проценту радног времена у тој школи; доказ о поседовању знања рада на рачунару и фотокопију личне карте. Лекарско уверење о поседовању психофизичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Школа ће прибавити од надлежне установе уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

косовскА мИтровИцА

оШ „вук кАрАЏић“ 38227 Звечан, Нушићева 4 тел. 028/665-012, 665-131

Школски психолог

за 30% радног времена, на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања, до 08.10.2013. године УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 01/08, 4/08, 6/08, 8/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/2010, 11/2012). Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала - доказује се уверењем надлежног суда; да има психичку, физичку и здравствену способност - доказује се лекарским уверењем. Документа не могу бити старија од шест месеци. Рок за пријављивање је осам дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „лепосАвић“ 38218 Лепосавић Војске Југославије бб тел. 028/83-543, 83-803

Наставник руског језика Наставник руског језика са 8 часова недељно

Наставник математике Наставник математике

на одређено време до краја школске 2012/2013. године

Наставник музичке културе

са 3 часа недељно, на одређено време до краја школске 2012/2013. године

Наставник грађанског васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања

са 7 часова недељно, на одређено време до краја школске 2012/2013. године, за рад у матичној школи и у издвојеном одељењу у Јошаници, Кијевчићу и Дрену 2 извршиоца УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси се пре закљу-

чења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом (прибавља школа по службеној дужности). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

универзитет у приШтини медицински ФАкултет Здравствени центар Косовска Митровица 38220 Косовска Митровица Чика Јовина бб тел. 028/422-154

Наставник у звању редовног професора за ужу научну област Хирургија Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом на одређено време од 60 месеци

Наставник у звању доцента за ужу научну област Хирургија на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Хирургија са ортопедијом

оШ „стАнА бАЧАнин“ Лешак, Браће Матовић 17 тел. 028/88-020, 88-803

Директор

за мандатни период од 4 године УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 и 4, чл. 120 и чл. 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора, најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, држављанство РС, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за рад (уверење о положеном стручном испиту), доказ о радном стажу, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом (прибавља школа по службеној дужности), потврда надлежног органа да лице није под истрагом (не старије од 6 месеци, оригинал). У пријави треба да буду садржани основни биографски подаци и преглед кретања у служби. Сва наведена документа морају бити у оригиналу или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

на одређено време од 36 месеци 2 извршиоца

оШ „јовАн цвијић“

Асистент за ужу научну област Физикална медицина

1. Наставник математике

38228 Зубин Поток тел. 028/460-001

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има научне и стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама. У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, више научних радова од значаја за развој науке објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију и сл), односно руковођење и учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. У звање редовног професора може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима или специјалистичким и дипломским академским студијама. За асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оценом најмање осам и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима, високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

за рад у матичној школи у Зубином Потоку и издвојеном одељењу у Црепуљи

2. Наставник физике

са непуним радним временом, за рад у матичној школи у Зубином Потоку

3. Наставник разредне наставе на одређено време ради замене одсутног запосленог, за рад у издвојеном одељењу у Дрену

4. Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог УСЛОВИ: За радна места под бр. 1-4: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 3/05, 3/09). За радна места под бр. 1 и 2: да кандидати поседују одговарајуће више образовање, у складу са чл. 145 Закона о основној школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 22/02, 62/03, 64/04). Кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора, а доказ из чл. 120 тач. 3 прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве са комплетном документацијом о испуњавању услова доставити на адресу школе.

21.11.2012. | Број 492 |

27


Наука и образовање

економско трГовинскА ШколА 38220 Косовска Митровица Лоле Рибара 29 тел. 028/425-335

оШ „мирко јовАновић“

к рА г У ј е в А ц

оШ „светозАр мАрковић“ 34000 Крагујевац, Кумановска 3 тел. 034/301-815

Директор

Директор

на мандатни период од 4 године

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке академске студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембрa 2005. године) за наставника, педагога или психолога; да поседује лиценцу за рад наставника, педагога или психолога; поседовање држављанства Републике Србије; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није под истрагом. Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу школе.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/12); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа по службеној дужности; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује се приликом пријема у радни однос, пре закључења уговора о раду и проверава у току рада) и да има држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за кандидате који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Фотокопије докумената морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати искључиво поштом. Пријаве на конкурс послате препорученом пошиљком сматрају се достављеним даном предаје пошти. Уз пријаву на конкурс, кандидати су у обавези да доставе доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству Републике Србије.

оШ „небојША јерковић“ Драгаш

Директор

на период од 4 године УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона, за наставника основне школе, за педагога или психолога, дозволу за рад-лиценца, обуку и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, као и да испуњава услове прописане чл. 120 став 1 Закона за пријем у радни однос на пословима наставника, педагога или психолога. Директор се бира на период од 4 године. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, потврду да се против њега не води кривични и истражни поступак, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

рност Национална служба за запошљавање

28

за 45% радног времена

економскоуГоститеЉскА ШколА „слободАн минић“ 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 тел. 034/6713-393

Наставник практичне наставе, предмет: Услуживање 2 извршиоца

34000 Крагујевац Незнаног јунака 8 тел. 034/300-333

за мандатни период од 4 године УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/11), стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога (тј. лиценцу); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ не старији од 6 месеци доставља се пре закључења уговора о раду; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа по службеној дужности и да има држављанство Републике Србије; да има обуку и положен испит за директора школе, с тим ако изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да положи испит у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно по доношењу подзаконског акта. Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора школе је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); потврду (доказ) о радном искуству на пословима образовања и васпитања, тј. најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци; радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“, поштом, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно виши стручни радник технологије услуживања; виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимање: конобар или техничар услуживања; ресторатер; конобар-спеШколА зА основно и цијалиста; виши стручни радник-комерцијалиста угоститељства; да кандидат није осуђиван прасредЊе обрАзовАЊе воснажном пресудом за кривична дела утврђена „вукАШин мАрковић“ у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис34000 Крагујевац тема образовања и васпитања; да има психичЈанка Веселиновића бб ку, физичку и здравствену способност за рад са тел. 034/332-179 децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију-препис Наставник дефектологдипломе-уверења; оверену фотокопију уверења о олигофренолог положеном стручном испиту/лиценци ако је канна одређено време до повратка дидат поседује; извод из матичне књиге рођених; запослене са породиљског одсуства уверење о држављанству Републике Србије; уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (после 2 извршиоца одлуке о избору кандидата), а пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном проћи ће проверу психофизичких способности за занимању, у складу са чл. 8 Закона о основама САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА рад са децом и ученицима, коју врши надлежна система образовања и васпитања и да кандидат служба за послове запошљавања, применом станима психичку, физичку и здравствену способност дардизованих поступака. Неблаговремене и непоза рад са децом и ученицима; да није осуђиван тпуне пријаве неће бити узете у обзир. Додатне правоснажном пресудом за кривична дела утврђеинформације могу се добити у секретаријату на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сисшколе, на број телефона: 034/6713-393, до 12,00 тема образовања и васпитања (доказ прибавља часова. Пријаве на конкурс доставити лично или школа пре доношења одлуке о избору) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на слати поштом, на горенаведену адресу школе.

| Број 492 | 21.11.2012.

Први утисак је најважнији – будите испред свих Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за запошљавање. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАкултет медицинских нАукА 34000 Крагујевац Светозара Марковића 69 тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област Основи онкологије

Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; извод из мнатичне књиге рођених. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на бројеве телефона: 036/5430-055 и 5430-618.

на одређено време 1 година

оШ „петАр николић“

Сарадник у настави за ужу научну област Физичка хемија

Наставник математике

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

к рА љ е в о

оШ „милун ивАновић“ 36342 Ушће, Милуна Ивановића бб тел. 036/5430-055

Професор историје

са 30% радног времена, за рад у матичној школи у Ушћу и издвојеном одељењу у Гокчаници

Професор енглеског језика и књижевности

36202 Самаила тел. 036/882-002

са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеном занимању, по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 036/882-002.

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) који је почео да важи од 10.09.2005. године или основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и да је стекао звање: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (што се доказује лекарским уверењем, које накнадно прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; кандидати који су већ извршили проверу психофизичких способности, у пријави треба да наведу где и када је провера извршена); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије (доказује се прилагањем оригинала или оверене фотокопије уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Уз наведено, кандидат прилаже и оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидат који конкурише за радно место, а нема дозволу за рад - лиценцу, у обавези је да у року од 2 године од заснивања радног односа положи испит за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са неовереним документима, као и документима која су старија од 6 месеци, биће одбачене као непотпуне. Пријаве на конкурс послати у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

испрАвкА делА конкурсА оШ „ЂурА јАкШић“ 36340 Конарево тел. 036/821-992

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: наставник немачког језика, за 35% радног времена, и треба да стоји: наставник немачког језика, за 55% радног времена. Остали део конкурса је непромењен.

музиЧкА ШколА „стевАн мокрАЊАц“ 36000 Краљево, Топлице Милана 2 тел. 036/321-872

Професор клавира

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, тј. до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

оШ „доситеј обрАдовић“ 36214 Врба, Врба 29

на одређено време преко 60 дана, за рад у матичној школи у Ушћу

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 3/10) и да испуњава услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На радно место може да буде примљен кандидат под условом да испуњава опште услове за пријем у радни однос, утврђене у чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и посебне услове утврђене у чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и став 2 у чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), чл. 3 тачка 3 алинеја 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и да има завршено високо образовање, што доказује прилагањем оригинала или оверене фотокопије дипломе о завршеним студијама другог степена

са 22% радног времена

Професор клавира

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Професор клавира 2 извршиоца

Професор клавира

за 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Ушћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерења пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста.

21.11.2012. | Број 492 |

29


Наука и образовање

Професор корепетиције 2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерења пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичароргуљаш; дипломирани музичар-чембалиста.

Професор гитаре

за 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Ушћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар-гитариста.

Професор виолине

за 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Ушћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар-виолиниста.

Професор хармонике

за 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Ушћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење акордеониста; дипломирани музичар-акордеониста.

Професор солфеђа

за 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Ушћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичарпедагог; професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа.

Професор фруле УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-фрулаш.

Професор гусала

за 50% радног времена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-гуслар.

Професор тромбона за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење тромбониста; дипломирани музичар-тромбониста.

Професор етнологије за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етнолог.

Професор етномузикологије за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог; дипломирани етномузиколог; дипломирани музиколог; дипломирани композитор; дипломирани музички педагог; професор музичке културе.

30

Професор историје

за 25% радног времена, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, тј. до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, историја са историјом културе и цивилизације: професор историје; дипломирани историчар; професор историје-географије.

Професор камерне музике за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-сва извођачка усмерења; дипломирани диригент.

Професор хорне

за 50% радног времена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење хорниста; дипломирани музичар-хорниста.

Професор физике

за 10% радног времена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике-хемије; дипломирани инжењер физике, смер индустријске физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар-информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар-истраживач; дипломирани физичар за примењену физику и информатику.

Професор флауте

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2013. године УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар-флаутиста.

Клавирштимер

за 30% радног времена УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, клавирштимер, средња музичка школа. ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице ако има одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених са холограмом и уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о огласу могу се добити код секретара школе лично или на број тел. 036/321872. Пријаве са документима доставити лично или послати на адресу школе, са назнаком: „За оглас“.

пониШтеЊе оГлАсА универзитет у крАГујевцу ФАкултет зА хотелијерство и туризАм у врЊАЧкој бАЊи 36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб тел. 036/5150-024

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник у звању доцента за ужу научну област Менаџмент и пословање.

Професор виолине

уГоститеЉско туристиЧкА ШколА сА домом уЧеникА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар-виолиниста.

Кувар

Професор информатике за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетскоорганизациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; професор технике и информатике.

| Број 492 | 21.11.2012.

36210 Врњачка Бања Хероја Чајке 18

за рад у Дому ученика УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о организацији и систематизацији радних места: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену стручне спреме. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

основнА ШколА „јоШАниЧкА бАЊА“ 36345 Јошаничка Бања Вука Караџића 17 тел. 036/478-206

техниЧкА ШколА

или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених-оригинал или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

37000 Крушевац, Чеховљева 1 тел. 037/492-657, 417-700

Професор математике Професор математике

Педагог

са 50% радног времена

Библиотекар

са 40% радног времена

Наставник музичке културе са 25% радног времена

Наставник математике са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има одговарајуће образовање сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основним школама, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту (ако није приправник), уверење о држављанству Републике Србије. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

крУШевАц

хемијско технолоШкА ШколА 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб тел. 037/439-741

Професор енглеског језика за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/99, 6/01, 3/03, 11/04, 5/05, 2/07, 7/08, 11/08, 5/11); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати подносе: пријаву, доказ о врсти и степену стручне спреме, доказ о држављанству. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Обука за активнО тражење пОсла

за 10% радног времена, на одређено време до повратка радника са функције

испрАвкА делА оГлАсА оШ „свети сАвА“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар.

Професор биологије за 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Професор географије за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани географ.

Помоћни наставник текстилне струке

37265 Бачина, Маршала Тита бб тел. 037/794-416

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник математике, са 67% радног времена, исправља се у погледу услова и треба да гласи: Кандидат треба да поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни саветник“, бр. 11/2012). У осталом делу оглас је непромењен.

основнА ШколА „велизАр стАнковић корЧАГин“

за 25% радног времена, на одређено време до повратка запослене са породиљског боловања УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, текстилни техничар.

37204 Велики Шиљеговац тел. 037/852-400

Наставник немачког језика

за 44% радног времена, за рад у подручном одељењу у Рибару и матичној школи

Професор групе предмета из подручја рада Текстилство и кожарство

на одређено време до повратка запослене са породиљског боловања УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије текстила. ОСТАЛО: Кандидати уз молбу прилажу: извод из матичне књиге рођених (венчаних - у случају промене презимена), уверење о држављанству, оверену копију одговарајуће дипломе. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „јовАн поповић“ 37000 Крушевац, Балканска 56 тел. 037/448-050

Наставник за изборни предмет Шах за 5% радног времена

Наставник енглеског језика за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, оригинал

Наставник француског језикаприправник за 55% радног времена, за рад у матичној школи и подручним одељењима у Каонику и Рибару

Наставник математикеприправник

за 78% радног времена, за рад у подручном одељењу у Каонику УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/07 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године, посебне психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да су држављани Републике Србије. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (уверење прилаже кандидат пре закључивања уговора о раду). О времену и месту провере кандидати ће бити благовремено обавештени. Кандидати који су ову проверу прошли у протеклих шест меци, треба то да наведу у својој пријави. Кандидати уз пријаву прилажу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и доказ о стручној спреми. Уверење из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој способности прилаже се пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.

21.11.2012. | Број 492 |

31


Наука и образовање

Спремачица

лесковАц

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Акту о систематизацији радних места у школи; завршено основно образовање и васпитање-I степен стручне спреме.

оШ „вук кАрАЏић“

Домар

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Акту о систематизацији радних места у школи; II, III или IV степен, хемијске, машинске или грађевинске школе, било ког смера.

Наставник физичког васпитања

ОСТАЛО: Кандидати за радна места домара и спремачице: да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије. Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и доказ о стручној спреми. Уверење из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Доказ о здравственој способности прилаже се пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији; за радно место спремачица: кандидати треба да уз пријаву приложе доказ о завршеном образовању (сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању). Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „први мАј“ Влајковци 37220 Брус тел. 037/830-233

Наставник француског језика са 44,44% радног времена

Наставник физичког васпитања са 10% радног времена, на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу здравствену способност, да је држављанин Републике Србије, да испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о врсти и степену стручне спреме (VII/1 степен) за наставнике и стручне сараднике у основној школи, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, нити за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у школи, да није под истрагом. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, потврду о неосуђиваности и да није под истрагом.

16230 Лебане, 19. августа 3 тел/факс: 016/846-292

са 10% радног времена

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са боловања

Педагошки асистент

на одређено време, односно до 31.08.2013. године УСЛОВИ: VI или VII степен, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о избору кандидата, надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

средЊА техниЧкА ШколА „вожд кАрАЂорЂе“ 16230 Лебане, Цара Душана 78 тел/факс: 016/843-205

Професор хемије

са 30% радног времена

Професор математике

са 33,33% радног времена

Професор историје

са 60% радног времена

Професор психологије са 20% радног времена

Наставник практичне наставе трговачке струке Професор машинске групе предмета

на одређено време до 31.08.2013. године, са 40% радног времена

Модеран јавни сервис Брз и ефикАсАн одговор нА зАхтеве клијенАтА

32

Ложач

са 50% радног времена УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника

| Број 492 | 21.11.2012.

у средњим стручним школама (односи се само за наставно особље), односно Правилника о систематизацији радних места у СТШ „Вожд Карађорђе“ Лебане (односи се само за ложача), и то: да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање у складу са Законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама (односи се само на наставно особље); да имају стечену средњу стручну спрему - III степен стручне спреме (за ложача); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о (не)осуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено затражити из казнене евиденције. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

основнА ШколА „рАдоје домАновић“ 16201 Манојловце тел. 016/785-234

Помоћни радник-спремач

са 50% радног времена, место рада: подручно одељење у Јелашници УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова и задатака 102/10; општи услови из чл. 120 ЗОСОВ-а. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за помоћног радника-спремача“, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код надлежног органа. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља установа. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 016/785-234.

нсЗ позивни центар

0800 300 301 (позив је бесплатан)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

лоЗнИц А

устАновА зА предШколско вАспитАЊе и обрАзовАЊе „бАмби“ 15300 Лозница Генерала Јуришића 3 тел. 015/882-122

Васпитач

на одређено време у својству приправника, најдуже до 2 године 24 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог 3 извршиоца УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач.

техниЧкА ШколА

оШ „степА степАновић“

15300 Лозница Трг Јована Цвијића 3 тел. 015/884-824

15234 Текериш тел. 015/850-040

Директор

Професор математике

на мандатни период од 4 године

са 22% радног времена, на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 09.08.2013. године

Професор информатике

са 50% радног времена, на одређено време до краја школске 2012/2013. године, односно до 31.08.2013. године

Професор стручних предмета машинске струке на одређено време, а најдуже до 01.03.2013. године

Професор стручних предмета грађевинске струке

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу образовања и стручне спреме, преМедицинска сестра-васпитач ма Закону о основама система образовања и на одређено време, за рад у васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилнику о врсти стручне спреме наставнијаслицама ради замене одсутног ка, стручних сарадника и помоћних наставника у запосленог стручним школама; („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 05/91, 01/92, 21/93, 03/94, 07/96, УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди03/99, 06/11, 03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, цинска школа, медицинска сестра-васпитач. 02/07, 04/07, 07/08, 11/08, 05/11 и 08/11). Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанПедагошки асистент ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности на одређено време до 31.08.2013. за рад са ученицима - што се доказује пре закљугодине чења уговора о раду; уверење да кандидат није САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА осуђиван правоснажном пресудом за кривична УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање ромдела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона ског језика и сертификат да је кандидат прошао о основама система образовања и васпитања програм обуке за педагошког асистента. доказ о испуњености услова прибавља установа и остала документа којима кандидат стиче приориОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена спотет. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана собност за рад са децом (доказује се лекаробјављивања огласа. Непотпуне и неблаговремеским уверењем пре закључења уговора о раду); не пријаве неће се разматрати. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); да кандидат има испрАвкА оГлАсА држављанство РС, извод из матичне књиге рођених. Пријаве са документацијом послати на адресу основнА ШколА установе, у року од 8 дана од дана објављивања „боривоје ж. милојевић“ огласа. Некомплетне и неблаговремене пријаве, 15314 Крупањ, Радничка 2 као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама и уверењима старијим од шест месеци, Оглас објављен 07.11.2012. године у пубнеће се узети у разматрање. ликацији „Послови“, исправља се у делу назива радног места, за следећа радна места: наставник разредне наставе, за рад у школи на Лазама, на одређено време до 31.08.2013. године, и треба да стоји: на неодређено време; наставник разредне наставе, за рад у школи у Толисавцу, на одређено време до 31.08.2013. године, и треба да стоји: на неодређено време; наставник разредне наставе, за рад у школи у Шљивови, на одређено време до 31.08.2013. године-2 извршиоца и треба да стоји: 1 извршилац; наставник разредне наставе, за рад у школи у Шљивови, на одређено време до 31.08.2013. године, и треба да стоји: на неодређено време; наставник разредне наставе, за рад у школи у Церови, на одређено време до 31.08.2013. године, и треба да стоји: на неодређено време; наставник разредне наставе, за рад Национална служба у школи у Богоштици, на одређено време за запошљавање до 31.08.2013. године, и треба да стоји: на неодређено време.

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане законом: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; да кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа; држављанство РС; најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Као доказе о испуњавању услова, кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци); потврду о радном искуству у области васпитања и образовања; радну биографију; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима-подноси се пре закључења уговора о раду, након доношења одлуке о избору кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Први утисак је најважнији –оШ „степА степАновић“ 15234 Текериш будите тел. 015/850-040 испред свихПрофесор математике

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА НАЈКРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА

Обуке и субвенције за запошљавање

са 88% радног времена

Професор математике са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/12, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности од школе, за изабраног кандидата; држављанство РС. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија). Проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавања. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

21.11.2012. | Број 492 |

33


Наука и образовање

нИШ

природно-мАтемАтиЧки ФАкултет 18000 Ниш, Вишеградска 33 тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Геологија на Департману за географију, на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области Геологија. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Биотехнологија

на Департману за биологију и екологију, на одређено време од 36 месеци УСЛОВИ: дипломирани молекуларни биолог и физиолог, студент докторских студија на студијском програму Биологија, модул: Физиологија и молекуларна биологија биљака. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Зоологија на Департману за биологију и екологију, на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: дипломирани биолог, студент докторских студија на студијском програму Биологија, модул: Биологија ћелија и ткива. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Заштита животне средине на Департману за биологију и екологију, на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: дипломирани биолог-еколог, студент докторских студија на студијском програму Екологија, модул: Екологија биљака и фитогеографија. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Аналитичка хемија

на Департману за хемију, на одређено време од 36 месеци

медицинскА ШколА „др миленко хАЏић“

предШколскА устАновА „лАне“

Административни радник

Васпитач

18000 Ниш, Зетска 55 тел. 018/530-508

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: кратку биографију; диплому; уверење о држављанству; уверење МУП-а. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

основнА ШколА „јАстребАЧки пАртизАни“ 18252 Мерошина

Директор

на период од 4 године

за рад у групи припремног предшколског програма у Грејачу, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Васпитач

за рад у групи припремног предшколског програма у Житковцу, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена или студијама у трајању од 3 године или више образовање-школа за васпитаче у складу са законом; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена-дипломске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе и стручног сарадника; дозвола за рад (лиценца); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/ фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном искуству; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да није осуђиван. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „вук кАрАЏић“

предШколскА устАновА „лАне“

18410 Дољевац

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

| Број 492 | 21.11.2012.

Медицинска сестра у групи УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа васпитачког смера; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/ венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности). Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

18220 Алексинац, Мишићева 1 тел. 018/4804-827

Помоћни радник

УСЛОВИ: студент докторских студија. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију; доказ да је студент докторских студија; уверење о просечној оцени на свим нивоима завршених студија; списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

34

18220 Алексинац, Мишићева 1 тел. 018/4804-827

Спремачица

за рад у целодневном боравку објекта у Буцековој, на одређено време до повратка запослене са боловања

Спремачица

са 50% радног времена, за рад у групи припремног предшколског програма у Трњану, на одређено време до 31.08.2013. године УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре закљу-

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

чења уговора о раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

електротехниЧкА Обука за ШколА „николА теслА“ 18000 Ниш активно Александра Медведева 18 тел. 018/588-051 тражење

посла Наставник рачунарства и информатике

са 60% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета рачунарство и информатика може да изводи и лице са завршеним факултетом које је Национална службапрограм рачунарства и у току студија савладало информатике у трајању од најмање 4 семестра. за запошљавање Испуњеност услова из става 2 ове тачке утврђује Министарство просвете на основу наставног плана и програма студија.

Посао се не чека, посао се тражи

Наставникцентри основа Пословни електротехнике 2 са 10% НСЗ радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

План за реализацију вашег Наставник практичне наставе са 30% радног времена, на одређено бизниса време ради замене одсутног

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер производног менаџмента; инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; виши стручни радник електротехничке струке, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације.

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације.

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника електротехничке школе; лице које испуњава услове за стручног сарадника електротехничке школе - школског педагога или школског психолога, односно андрагога; дипломирани етнолог; етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) - доказ доставити уз пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да служба кандидат није осуђиванНационална правоснажном пресудом за кривична дела утврђеназа у чл. 120 став 1 тачка запошљавање 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник одржавања и монтаже мехатронских система

Чистач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер електронике; Национална дипломирани инжењер служба електротехнике.

за запошљавање Наставник електричног погона и опреме у мехатроници

са 38% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Програми УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломиприправништва – рани инжењер електротехнике, смер енергетски; професор електротехнике, смер јаке струје; дипломирани инжењер електронике, смер индусзнање у пракси тријске енергетике; дипломирани инжењер електротехнике.

УСЛОВИ: завршена основна школа (доказ доставити уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „вук кАрАЏић“ 18210 Житковац, Ратка Јовића 10 тел. 018/887-055

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013. године

Шанса за младе

Наставник практичне наставе

са 12% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Шанса за УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломладе мирани инжењер електротехнике, сви смерови

енергетског одсека; дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке струје; дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски; дипломирани инжењер производног менаџмента; електротехнички инжењер железничке струке, енергетског смера; виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски; наставник практичне наставе електроструке; инжењер електротехнике за аутоматику; V степен стручне спреме, енергетског смера.

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; доказ о држављанству; доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Школа је знање, посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ У служби ОДГОВОРИ НА са 50% радног времена, на одређено клијената време ради замене одсутног ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Наставник електричних мерења и електротехничких материјала запосленог преко 60 дана

ПРАВИ ОДГОВОРИ НА ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике; дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим текстилног и прехрамбеног; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Наставник електронских појачивача

са 50% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Прави људи на правим пословима

21.11.2012. | Број 492 | Национална служба

35


Наука и образовање

новИ пА ЗАр

предШколскА устАновА деЧији вртић „млАдост“ 36300 Нови Пазар, Луг 1 тел. 020/312-763

Васпитач на реализацији припремног предшколског програма

техниЧкА ШколА 36300 Нови Пазар Вука Караџића бб тел. 020/321-048

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до 31.08.2013. године, за 94% норме часова

Наставник математике

новИ сАд

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана, са 75% радног времена 11 извршилаца

Наставник математике

Васпитач на реализацији припремног предшколског програма

на одређено време до 31.08.2013. године, за 25% норме часова

на одређено време, а најдуже до завршетка школске 2012/2013. године, са 75% радног времена 9 извршилаца УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење да није осуђиван прибавља установа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања угоовра. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

предШколскА устАновА деЧији вртић „млАдост“ 36300 Нови Пазар, Луг 1 тел. 020/312-763

Медицинска сестра-васпитач на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана 2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (завршена медицинска школа, смер медицинска сестра-васпитач); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да није осуђиван прибавља установа. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

36

основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, радну књижицу. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре потписивања уговора. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

на одређено време до 31.08.2013. године, за 67% норме часова

ФАкултет техниЧких нАукА

Наставник историје

21000 Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 6 тел. 021/4852-506

Наставник музичке културе

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање радног односа за следећа радна места:

за 40% норме часова

Наставник физике

на одређено време ради замене директора у првом мандату

Наставник физике

на одређено време до 31.08.2013. године, за 50% норме часова

Наставник рачунарства и информатике

на одређено време до 31.08.2013. године, за 20% норме часова

Дипломирани инжењер машинства

на одређено време до 31.08.2013. године, за 90% норме часова

Дипломирани инжењер машинства

за 30% норме часова, на одређено време ради замене раднице која се налази на боловању

Дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: инжењерство и менаџмент – област: мехатроника или индустријско инжењерство, уписане докторске студије, просек на основним и мастер студијама изнад 08,00 и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Производни системи, организација и менџмент УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: инжењерство и менаџмент, уписане докторске студије, просек на основним и мастер студијама изнад 08,00 и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Аутоматика и управљање системимагеоинформатика

за 40% норме часова

Дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика за 40% норме часова

Дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика

на одређено време до 31.08.2013. године, за 50% норме часова

Дипломирани инжењер саобраћаја

на одређено време до 31.08.2013. године, за 47% норме часова УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о

| Број 492 | 21.11.2012.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Мехатроника, роботика и аутоматизација

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехника и рачунарство - мастер, из области електротехничког и рачунарског инжењерства, рачунарство и аутоматика, аутоматика и управљање системима, мастер рад из области аутоматике и управљање системима-геоинформатике, уписане докторске студије из области за коју се бира, искуство у области даљинске детекције, картографије, 3Д - визуализације, активан ангажман у истраживачком раду на пројектима технолошког развоја Министарства просвете и науке РС из области геоинформационих технологија и система, ангажовање у извођењу наставе из области: картографије, визуализације геоподатака, геоинформационих система, дигиталних модела терена, публиковани радови на научним конференцијама и часописима из области геоинформатике, познавање енглеског језика (ФЦЕ или виши ниво) и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Аутоматика и управљање системимагеоинформатика УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехнике и рачунарства - мастер, из области електротехничког и рачунарског инжењерства, рачунарство и аутоматика, аутоматика и управљање системима, дипломски рад из области аутоматике и управљање системима-геоинформатике, уписане докторске студије из области за коју се бира, минимум 5 година радног искуства у области аутоматике и управљање системимагеоинформатике, искуство у извођењу наставе из области аутоматике и управљање системима (Системи аутоматског управљања), искуство у извођењу наставе из области геоинформационих технологија и система (Основе ГПС технологије, Геонформационе технологије, Геоинформациони системи), учествовање у пројектима имплементације геоинформационих технологија и система, активни ангажман у истраживачком раду на пројектима технолошког развоја финансираним од стране Министарства просвете и науке Републике Србије из области геоинформационих технологија и система и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Аутоматика и управљање системима 3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехника и рачунарство - мастер, одбрањен мастер рад из области управљања у биомедицинским системима или оптимизиције, рачунарство и аутоматика, аутоматика и управљање системима, уписане докторске студије из области за коју се бира, искуство у истраживањима у наведеним областима и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Графичко инжењерство и дизајн 4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: графичко инжењерство и дизајн-мастер, уписане докторске студије из области за коју се бира, поседовање радног искуства у извођењу наставе на високошколској установи и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Графичко инжењерство и дизајн УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани уметник фотографије - мастер и професор ликовне културе, уписане докторске студије, поседовање радног искуства у извођењу наставе на високошколској установи и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

тротехнике и рачунарства, просечна оцена на студијама већа од 09,00 и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Рачунарска техника и рачунарске комуникације

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехника и рачунарство - мастер, област рачунарска техника и рачунарске комуникације и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Рачунарска техника и рачунарске комуникације

21000 Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 6 тел. 021/4852-506

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехнике и рачунарства, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, област рачунарска техника и рачунарске комуникације и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Графичко инжењерство и дизајн УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: графичко инжењерство и дизајн, просечна оцена на студијама 10,00 и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Графичко инжењерство и дизајн УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани графички дизајнер - мастер, академија уметности и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

Истраживач сарадник за ужу стручну, уметничку, односно научну област Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Примењене рачунарске науке и информатика-2 извршиоца, и исправно треба да гласи: асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Примењене рачунарске науке и информатика-2 извршиоца.

испрАвкА конкурсА ФАкултет техниЧких нАукА 21000 Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 6 тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Рачунарска техника и рачунарске комуникације, и исправно треба да гласи: асистент за ужу стручну, уметничку, односно научну област Рачунарска техника и рачунарске комуникације, и за радно место: сарадник у настави за ужу стручну, научну, односно уметничку област Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија, и исправно треба да гласи: асистент за ужу стручну, научну, односно уметничку област Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија.

3 извршиоца

Обука за активно тражење посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, учешће на републичком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 70 Закона о научноистраживачкој делатности.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, односно научну област Примењене рачунарске науке и информатика

Истраживач сарадник за ужу стручну, уметничку, односно научну област Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке: електротехника и рачунарство, инжењер елек-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, учешће на републичком пројекту

4 извршиоца

испрАвкА конкурсА ФАкултет техниЧких нАукА

Стекните конкурентску 2 извршиоца предност

Обука за активно тражење посла

Посао се не чека, 37 посао се тражи

21.11.2012. | Број 492 |


Наука и образовање

поЉопривреднА ШколА сА домом уЧеникА 21410 Футог, Царице Милице 2 тел. 021/895-096

Наставник сточарске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог, а најдуже до 31. августа 2013. године 2 извршиоца УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски, дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство, дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске медицине.

Наставник ветеринарске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог, а најдуже до 31. августа 2013. године УСЛОВИ: дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске медицине.

Наставник ратарско-повртарске групе предмета на одређено време до повратка запосленог, а најдуже до 31. августа 2013. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: заштита биља или општи, дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља, дипломирани инжењер агрономије.

Координатор практичне наставе

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2013. године УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, две године радног искуства у струци, положен испит за лиценцу.

Наставник хортикултуралне групе предмета

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура или ратарско-повртарски, дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски.

Наставник ликовне културе

за 20% норме часова, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: професор ликовних уметности, дипломирани сликар-професор ликовне културе, академски сликар-ликовни педагог, дипломирани вајар-професор ликовне културе, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, академски графичар-ликовни педагог, дипломирани графичар-професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије-професор ликовне културе,

38

дипломирани уметник нових ликовних медијапрофесор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација-професор ликовне културе, професор или дипломирани историчар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), за радна места на којима се рад остварује на мађарском наставном језику - доставити доказ о знању мађарског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Секретар

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: дипломирани правник мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 2 године радног искуства, положен стручни испит.

Благајник

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова из области рачуноводства.

Наставник мађарског језика и књижевности за 33% норме часова

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност.

Наставник математике

на мађарском наставном језику, за 33% норме часова

оШ „вук кАрАЏић“ 21426 Бач, Школска 1 тел. 021/771-207

Наставник математике

за 60% радног времана (12 наставних часова недељно) УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичарпримењена математика, дипломирани математичар-професор математике, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор биологије-математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, професор информатике-математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичар за математику економије, дипломирани математичар-астроном, професор математике и рачунарства. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичарпримењена математика, дипломирани математичар-професор математике, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор биологије-математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, професор информатике-математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичар за математику економије, дипломирани математичар-астроном, професор математике и рачунарства.

Наставник историје

ОСТАЛО: Кандидат мора да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља установа за кандидата са којим закључује уговор. Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим горенаведених услова, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати, уз пријаву са биографијом, на конкурс треба да доставе и следећа документа: диплому (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/ профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик).

| Број 492 | 21.11.2012.

за 70% радног времена (14 наставних часова недељно), на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар-мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне академске студије.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања послова наставника може бити примљено лице под условима прописаним законом, и ако има одговарајуће образовање и испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовање и васпитања. Одговарајућим образовањем сматра

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

се образовање које је стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), а почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву доставити: краћу биографију, фотокопију дипломе, доказ о држављанству, изјаву да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела, својеручно потписану са наведеним бројем, местом и датумом издавања личне карте и ЈМБГ. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности од СУП-а. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

високА пословнА ШколА струковних студијА 21000 Нови Сад тел. 021/4854-004 e-mail: vps_pomd@uns.аc.rs

Професор струковних студија на одређено време 12 месеци 3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука (VIII степен), без обзира на радно искуство; најмање пет референци из одговарајуће научно-стручне области објављених у категоризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Тања Продановић.

пониШтеЊе конкурсА високА пословнА ШколА струковних студијА у новом сАду 21000 Нови Сад Владимира Перића Валтера 4

Конкурс објављен 17.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: стручни сарадник за информациони систем (послови: хардвер, оперативни системи, сервисирање мреже-хардверски).

основнА музиЧкА ШколА 21460 Врбас, Маршала Тита 118 тел. 021/706-431

Наставник виолине за 40% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршена академија музичке уметности, дипломирани музичар у наведеном занимању, као и остали услови предвиђени у чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре доношења одлуке о пријему у радни однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „ЂурА јАкШић“

ппсоШ „пАШћАн“

Професор физичког васпитања

Професор филозофије

21000 Нови Сад, Дечанска 9 е-mail: skolapascan@gmail.com

21241 Каћ, Краља Петра I 9 тел. 021/6213-015

УСЛОВИ: услови према члану 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилнику о систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и према чл. 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

за 10% радног времена

Професор физичког васпитања за 20% радног времена

Професор немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, као и услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 7 дана.

УСЛОВИ: услови према члану 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилнику о систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и према чл. 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

оШ „иво Андрић“

на одређено време до повратка запослене са боловања

Професор грађанског васпитања за 15% норме часова

УСЛОВИ: услови према члану 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилнику о систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и према чл. 3 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета. ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинал, односно оверен препис (фотокопију): уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, дипломе о одговарајућој врсти стручне спреме. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАкултет зА спорт и туризАм 21000 Нови Сад, Радничка 30а тел. 021/530-633

Наставник (сва звања) у пољу друштвено-хуманистичких наука, научна област Физичко васпитање и спорт, ужа научна област Комплементарне кинезиолошке науке

21242 Будисава, Школска 3

Наставник математике

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, за 89% норме часова у настави УСЛОВИ: услови за наведено радно место су према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „ЂорЂе нАтоШевић“ 21000 Нови Сад Максима Горког 54

Радник на одржавању хигијене 2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање и услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење о некажњавању прибавља установа, а лекарско уверење се предаје пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАкултет спортА и ФизиЧкоГ вАспитАЊА 21000 Нови Сад, Ловћенска 16 тел. 021/450-188/л. 124

са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука из области дидактичкометодичких наука. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван/а за кривична дела, као и да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и саме радове. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник (сва звања) за ужу област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета: Борилачки спортови на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак научних радова и саме радове.

21.11.2012. | Број 492 |

39


Наука и образовање

Сарадник у настави за ужу област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, група предмета: Пливање, на студијама првог степена

Наставник енглеског језика и књижевности

предШколскА устАновА „нАША рАдост“

УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Васпитач

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије првог степена са укупном просечном оценом најмање 08,00. Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву приложити: краћу биографију, доказе о испуњености услова конкурса (оверену копију дипломе о завршеном факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама). Доказ о неосуђиваности прибавиће Факултет службеним путем.

Наставник групе стручних предмета графичке струке

ОСТАЛО: Пријаве се подносе Општој служби Факултета, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: дипломирани хемичар.

на одређено време 1 година

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство.

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Помоћни наставник-лаборант на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

пАнЧево

техниЧкА ШколА „23. мАј“ 26000 Панчево Браће Јовановића 89

Радница на одржавању хигијене УСЛОВИ: основна школа.

Наставник хемије

са 90% радног времена УСЛОВИ: дипломирани хемичар.

Наставник хемијскотехнолошке групе предмета УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије.

Наставник анатомије са физиологијом, хигијене и прве помоћи са 41% радног времена УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник грађанског васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог-антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава/ учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте.

40

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: техничар хемијско-технолошке струке, хемијски лаборант, хемијско-технолошки техничар, техничар за биотехнологију, техничар за прехрамбену технологију, прехрамбени техничар. ОСТАЛО: Поред општих услова о заснивању радних односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11) и Правилником о систематизацији радних места у Техничкој школи „23. мај“ Панчево. Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају наставник и стручни сарадник који су стекли одговарајуће високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању и уверење о држављанству РС. Психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат доказује пре закључивања уговора о раду, а доказе о неосуђиваности прибавља школа. У пријави на конкурс кандидат треба да наведе тачну адресу и контакт телефон. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије, и не старија од шест месеци. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року предвиђеном чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично у секретаријату школе (од 08,00 до 15,00 часова) или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације могу се добити на бројеве телефона: 013/318-977, 013/2190-159, факс: 013/333-456. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

| Број 492 | 21.11.2012.

26220 Ковин Трг Жарка Зрењанина 10 тел. 013/742-812

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-VI или VII степен стручне спреме, да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе у оригиналу или у фотокопији и морају бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, а уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве послати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

средЊА струЧнА ШколА „вАсА пелАГић“ 26220 Ковин, Цара Лазара 261 тел. 013/742-200

Професор математике са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства.

Професор пословне кореспонденције

са 20% радног времена УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије по плану и програму за биротехничара. Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су положила испит из дактилографије по плану и програму за IV степен стручне спреме у биротехничкој струци.

Професор хемије

са 15% радног времена, на одређено време УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије - хемије; професор физике - хемије; дипломирани инжењер хемије аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

инжењерство; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор биологије - хемије - мастер; професор географије - хемије.

Професор основа пољопривредне производњемодул сточарство

са 10% радног времена, на одређено време УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство. ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије - не старије од шест месеци; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита). Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 013/742-200.

оШ „Гоце делЧев“ Јабука, Трг Бориса Кидрича 10 тел/факс: 013/2624-059

Психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор психологије; дипл. психолог-општи смер или смер опште психологије; дипл. школски психолог-педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог-мастер; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких предмета. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на основним студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са одговарајућим високим образовањем на студијима првог степена (основне академске, Обукаодносно за струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим активно образовањем. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама тражење система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 посла и 52/2011).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. Лекарско уверење доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „сАвА веЉковић“ 26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка радника са дужности директора школе УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом - члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), и ако има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља само изабрани кандидат; доказ о некажњаваности из члана 120 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата, које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена провера психофизичких способности, назначити у пријави када је и где извршена. Пријаву са потребним прилозима и доказима о испуњавању услова конкурса кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање.

пИрот

оШ „христо ботев“ 18320 Димитровград Христо Ботев 3 тел. 010/361-476

Кувар УСЛОВИ: квалификовани радник - кувар или кувар, III степен стручне спреме.

Радник на одржавању чистоће са 50% радног времена УСЛОВИ: основна школа. ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда. Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 010/361476.

пож АревАц

оШ „милисАв николић“ 12313 Божевац тел. 012/281-145, 281-146

Наставник енглеског језика

за рад у Божевцу и издвојеним одељењима Црљенац, Кобиље, Кула, Аљудово и Забрега УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба за запошљавање

21.11.2012. | Број 492 |

41


Наука и образовање

предШколскА устАновА „мАјски цвет“ 12220 Велико Градиште Омладински трг бб тел. 012/7662-633

Санитарни техничар УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа санитарног смера, поседовање сертификата за HACCP sistem администратора. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, диплому о завршеној школи, уверење да кандидат није под истрагом и сертификат за HACCP sistem администратора. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.

доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит положи у року од годину дана од ступања на дужност). Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају лично у секретаријату школе, радним данима, у времену од 08,00 до 13,00 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од Комисије за избор директора или секретара школе и на број телефона: 012/649-302.

Васпитач

оШ „свети сАвА“

Васпитач-приправник

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време преко 60 дана, до повратка радника са боловања на одређено време

УСЛОВИ: најмање виша стручна спрема-VI степен, струке: васпитач, посебна психофизичка и здравствена способност за рад у установи за децу и остали услови у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, диплому о завршеној школи, уверење да кандидат није под истрагом. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.

оШ „јовАн ШербАновић“ 12321 Лазница тел. 012/649-302

Директор

на мандатни период од 4 године УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): да има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника основне школе, психолога или педагога; савладана обука и положен испит за директора школе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву приложити: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду послодавца о траженом радном искуству (потврда мора да садржи нарочито назив и делатност послодавца); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); преглед кретања у служби са биографским подацима;

42

12000 Пожаревац Војске Југославије 18 тел. 012/223-364

са 20% радног времена, на одређено време ради замене запосленог на неплаћеном одсуству, а најкасније до 13.11.2013. године УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије дипломе и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, као и извода из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно или поштом, на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

пониШтеЊе конкурсА оШ „иво лолА рибАр“ 12220 Велико Градиште Др Бошка Вребалова 1а

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

| Број 492 | 21.11.2012.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

www.nsz.gov.rs

ШколА зА основно и средЊе музиЧко обрАзовАЊе „стевАн мокрАЊАц“ 12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Кучеву

Спремачица - радник на одржавању хигијене УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Документа не могу бити старија од 6 месеци и достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чл. 120 и 130 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

техниЧкА ШколА 12320 Жагубица, Хомољска бб

Домар

са 50% радног времена УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије. Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за у школи, да има држављанство РС, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

економско-трГовинскА и мАШинскА ШколА 12240 Кучево, Жике Поповића 68 тел. 012/851-749, 852-712

Наставник енглеског језика

са 20 часова недељно (100% радног времена) УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући факултет и услови предвиђени Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому о стеченом високом образовању, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уверење о здравственој способности (доставити оригинал документа или оверене копије истих, не старијих од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Молбе доставити на адресу школе.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

техниЧкА ШколА жАГубицА 12320 Жагубица, Хомољска бб тел. 012/643-232

Директор

на период од четири године УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе, и то за подручја рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и туризам и машинство и обрада метала, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника школе, психолога или педагога; да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање пет година рада у установама образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за рад у стручним школама. Уз пријаву кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду послодавца о траженом радном искуству (потврда мора да садржи нарочито назив и делатност послодавца), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит положи у року од годину дана од ступања на дужност), уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од шест месеци, прибавља кандидат. Уверење о некажњавању из евиденције МУП-а прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају лично у секретаријату школе, радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од Комисије за избор директора или секретара школе и на број телефона: 012/643-232.

сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10). Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

и помоћних наставника за средње стручне школе за наведени предмет; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Неоверене фотокопије докумената неће се узети у обзир, као и неблаговремене пријаве.

оШ „кАрАЂорЂе“ 11320 Велика Плана Војводе Мишића 135 тел. 026/522-073, 521-635

оШ „николА теслА“ 31327 Прибојска Бања

Домар

Секретар

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: средња стручна спрема - II/III степен; 2. да има држављансто Републике Србије; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказе о испуњености услова конкурса из тач. 1 и 2 доставити уз пријаву, доказ из тачке 3 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 4 прибавља установа по службеној дужности.

смедерево

допунА оГлАсА техниЧкА ШколА 11300 Смедерево Вука Караџића 13 тел. 026/617-388

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипл. правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара, могуће је и приправник који се уводи у посао и оспособљава за самостални рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара; секретару-приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа, а лице има рок од 2 године да положи стручни испит. Секретару који не положи стручни испит у датом року престаје радни однос. Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара. Уз пријаву доставити оверене фотокопије доказа који су неопходни за учешће на конкурсу.

Наставник математике и информатике

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, за радно место: књиговођа-IV степен стручне спреме, економски техничар, допуњава се у делу УСЛОВИ и треба додати: или финансијски техничар.

12 часова математике и 3 часа информатике УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ПМФ, група за математику, смер математика-информатика.

Наставник физичког васпитања на одређено време, најдуже до 31.08.2013. године, за 9 часова наставе

економско уГоститеЉскА ШколА „вук кАрАЏић“ 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 тел. 026/514-232

Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за физичко васпитање; кандидати треба да поред општих, испуњавају и посебне услове прописане чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник рачунарства и информатике

оШ „свети сАвА“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

11320 Велика Плана Булевар деспота Стефана 40 тел. 026/516-021

оШ „12. децембАр“

Наставник куварства са практичном наставом

Наставник разредне наставе

Професор енглеског језика

Наставник практичне наставе за образовни профил: кувар

прИјепоље 36310 Сјеница, Нова бб

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању (професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност), према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних

за 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема траженог занимања. ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање из чл. 8 став 2, 3 и 4 и чл. 121 став 2, 3 и 4 Закона, односно стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника за основне школе; други услови утврђени законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи.

Помоћни радник УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа и сви услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

21.11.2012. | Број 492 |

43


Наука и образовање

оШ „брАнко рАдиЧевић“ 11321 Лугавчина Бориса Кидрича бб тел. 026/4761-078

Наставник српског језика

са 67% радног времена, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник техничког и информатичког образовања

са 80% радног времена, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник хемије

са 40% радног времена УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање (доказ се подноси уз пријаву на конкурс), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа), да имају држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

мАШинско електротехниЧкА ШколА „ГоША“ 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 тел. 026/317-310

Наставник француског језика и књижевности

са 10 часова, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

оШ „херој србА“ 11314 Осипаоница тел. 026/751-071

Наставник математике

за 12 часова недељно (67% радног ангажовања) УСЛОВИ: сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, у радни однос у установи може да буде примљено лице ако има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника основне школе, у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандида-

44

ти морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати подлежу провери психофизичких способности коју врши организација за запошљавање - доставити фотокопију личне карте. Уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), радну биографију, копију личне карте, потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „рАдицА рАнковић“

испрАвкА оГлАсА оШ „др јовАн цвијић“ 11300 Смедерево Др Јована Цвијића 9 тел. 026/617-390

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, мења се за радно место: наставник разредне наставе-2 извршиоца, са пуним радним временом и треба да гласи: наставник разредне наставе-1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време и наставник разредне наставе-1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време. Остали делови огласа су непромењени.

сомбор

оШ „брАтство-јединство“ 25270 Бездан, Жртава фашизма 25 тел. 025/810-322

Лозовик тел. 026/831-741

Наставник енглеског језика

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; познавање мађарског језика на наставном нивоу - потврда.

са 44% радног времена

на одређено време, за 29% радног времена и 16,6% радног времена за предмет: Живљење у грађанском друштву 2 извршиоца УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник математике и предмета Дигитална писменост за 30% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања.

Наставник физике

за 9,4% радног времена, на одређено време

Наставник енглеског језика са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник физике

са 30% радног времена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; познавање мађарског језика на наставном нивоу - потврда.

Наставник физике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

са 30% радног времена

Наставник физике, хемије и биологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

за 6,4% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одређеног занимања.

Наставник географије

за 9,4% радног времена, на одређено време

са 40% радног времена

Наставник српског језика као нематерњег са 94% радног времена

Наставник математике

Наставник предмета Предузетништво

са 67% радног времена

за 7,1% радног времена, на одређено време УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. ОСТАЛО: Рад је на одређено време од 01.09.2012. до 30.06.2013. године, ради извођења наставе по пројекту огледа Функционалног образовања одраслих „Друга шанса“. Потребно је испунити услове Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

| Број 492 | 21.11.2012.

Наставник биологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; познавање мађарског језика на наставном нивоу - потврда.

Наставник мађарског језика

са 94% радног времена, на одређено време УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; потврду о некажњавању; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

основнА ШколА „ивАн ГорАн ковАЧић“ 25284 Станишић, Његошева 12 тел. 025/830-111

Професор музичке културе

на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства, за 50% радног времена УСЛОВИ: Општи услови: држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (школа прибавља податке од надлежног органа). Посебни услови: академски музичар, дипломирани музичар-музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар-композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичардиригент, дипломирани музичар-музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичаракордеониста, дипломирани музичар-гитариста, дипломирани музичар-соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар-пијаниста, дипломирани музичар-чембалиста, дипломирани музичар-оргуљаш, дипломирани музичар харфиста, дипломирани музичар-перкусиониста, дипломирани музичар-виолиниста, дипломирани музичар-виолиста, дипломирани музичар-виолончелиста, дипломирани музичар-контрабасиста, дипломирани музичар-флаутиста, дипломирани музичар-обоиста, дипломирани музичар-кларинетиста, дипломирани музичар-фаготиста, дипломирани музичар-хорниста, дипломирани музичар-трубач, дипломирани музичар-тромбиста, дипломирани музичар-тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар-саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар-педагог, дипломирани музичар-пијаниста, дипломирани музичар за медијску област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Лица која су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе општег музичког образовања, као изборни предмет на академским или мастер студијама. Уз пријаву се подносе следећа документа: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

Наставник немачког језика

оШ „киШ Ференц“

у другом циклусу основног образовања и васпитања, у мађарском одељењу, са 44,44% радног времена, 8 часова недељно

25265 Свилојево, Главна улица 52 тел. 025/797-004

Педагог

са знањем мађарског језика, са 50% радног времена

Наставник енглеског језика

са 44,44% радног времена, у другом циклусу основног образовања и васпитања, 8 часова недељно у српском одељењу

Наставник српског језика као нематерњег језика са 30% радног времена у првом циклусу основног образовања и васпитања, 6 часова недељно у мађарском одељењу

Наставник енглеског језика

Наставник српског језика као нематерњег језика у другом циклусу основног образовања и васпитања са 61,1% радног времена, 11 часова у мађарском одељењу

Наставник музичке културе

са 25% радног времена на мађарском наставном језику, 5 часова недељно

Наставник техничког и информатичког образовања на мађарском наставном језику са 40% радног времена, 8 часова недељно

Наставник техничког и информатичког образовања

са 40% радног времена, 8 часова недељно на српском наставном језику

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена на мађарском наставном језику, 4 часа недељно

Наставник физике

са 30% радног времена на мађарском наставном језику, 6 часова недељно

Наставник физике на српском наставном језику са 30% радног времена, 6 часова недељно

Наставник математике

са 88,8% радног времена на мађарском наставном језику, 16 часова недељно

Наставник математике

на српском наставном језику, са 88,8% радног времена, 16 часова недељно

Наставник немачког језика

са 60% радног времена у првом циклусу образовања и васпитања, 12 часова недељно

НаставникНационална немачког језика служба у другом циклусу основног за запошљавање

образовања и васпитања, у српском одељењу, са 44,44% радног времена, са 8 часова недељно

са 44,44% радног времена, у другом циклусу основног образовања и васпитања, 8 часова недељно у мађарском одељењу УСЛОВИ: VII степен стручне спреме-високо образовање (члан 8 Закона о основама система образовања и васпитања) за сва радна места изузев за наставника информатике и рачунарства, потребна је стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012); за радно место наставника информатике и рачунарства потребна је висока стручна спрема у складу са чланом 2 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да кандидат има држављанство Републике Србије; да се против њега не води кривични поступак, односно није осуђиван за кривично дело које онемогућава рад у просвети; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; кратка биографија. С обзиром да се настава изводи на мађарском наставном језику, лице мора да има доказ о знању мађарског језика (завршено средње, више, високо образовање на мађарском језику или потврда високошколске установе о знању мађарског језика), а за радно место наставника енглеског језика у другом циклусу основног образовања и васпитања у српским одељењима (44,44%), наставник немачког језика у другом циклусу у српском одељењу (44,44%), наставник математике на српском (88,8%), наставник физике на српском (30%), наставник техничког и информатичком образовања на српском (40%), знање мађарског језика није услов. Школа прибавља доказ о провери психофизичких способности кандидата и да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење са факултета да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11); доказ о знању мађарског језика (осим за радна места: наставника у српским одељењима из енглеског језика, немачког језика, математике, физике, техничког и информатичког образовања). Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс доставља се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Највећа понуда слободних послова на једном месту

21.11.2012. | Број 492 |

45


Наука и образовање

сремскА мИтровИцА

основнА ШколА „јовАн јовАновић змАј“ 22000 Сремска Митровица Ратарска 5 тел. 022/621-021

Професор математике

са 80% радног времена-Б2 ниво знања енглеског језика, за рад у Сремској Митровици УСЛОВИ: Лица треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Професор математике

са 80% радног времена, на одређено време, за рад у Јарку УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије),

46

дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Професор разредне наставе

Б2 ниво енглеског језика, на одређено време, за рад у Сремској Митровици УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер. Лице треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете и спорта.

Професор немачког језика

са 90% радног времена, за рад у Јарку и Шашинцима УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).

Професор енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено време, за рад у Јарку и Шашинцима, у првом циклусу основног образовања и васпитања УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, да има високу стручну спрему одговарајуће струке: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог; 4)

| Број 492 | 21.11.2012.

дипломирани школски педагог или школски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ-мастер који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Лица из става 2 овог члана треба да савладају и обуку за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања - Центар за професионални развој, односно друге организације коју овласти Министарство просвете науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Професор физике

са 50% радног времена, на одређено време, за рад у Шашинцима и Јарку УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети; да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

Професор физике

за рад у Сремској Митровици УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети; да има високу стручну спрему одговарајуће струке: професор физике; дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

Професор информатике Обука на одређено времеза активно УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; датражење се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична посла дела која онемогућавају рад у просвети; да има

високу стручну спрему одговарајуће струке: професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада - смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, лица која су на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, имала најмање четири семестра информатичких предмета, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије-информатике-мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани професор информатике-мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер: Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер.

Медиотекар

на одређено време, за рад у Сремској Митровици УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети; да има високу стручну спрему одговарајуће струке: дипломирани инжењер организације за информационе системе, инжењер електротехнике - за електронику, професор информатике, лице из чл. 2 и 3 Правилника о врсти и степену стручне спреме, наставника и стручних сарадника-Просветни гласник 3/2010 године.

ке Србије; да се против њега не води кривични поступак, односно да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети; основно образовање. ОСТАЛО: Конкурс се расписује на основу чл. 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 72/09 и 52/2011) и члана 97 Статута школе и на основу Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

техниЧкА ШколА „михАјло пупин“ 22320 Инђија, Цара Душана 2 тел. 022/561-661, 561-404

Наставник математике за 94,45% радног времена

УСЛОВИ: висока школска спрема, звање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; дипломирани математичар-математика финансија; дипломирани математичар-астроном.

Наставник стручних предмета саобраћајне струке за 55% радног времена

УСЛОВИ: висока школска спрема, звање: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја; дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт. ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове за заснивање радног односа из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву потребно је доставити доказе који потврђују испуњавање горепредвиђених услова: оверену фотокопију дипломе и исправу о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење о посебној здравственој способности за рад у просвети се прибавља пре закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на адресу школе или непосредно у школу; бројеви телефона: 022/561-661, 561-404.

Друштвена одговорност

Спремачица

на одређено време, за рад у Шашинцима и Сремској Митровици ПРИОРИТЕТИ У 3 извршиоца

Национална служба за запошљавање

ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републи-

21.11.2012. | Број 492 |

47


Наука и образовање

оШ „дуШАн јерковић“ Наставник изборног предмета украјински језик са елементима националне културе за 2 часа недељно у настави (10% норме)

УСЛОВИ: висока стручна спрема, са звањем: професор, односно дипломирани филолог за украјински језик и књижевност; професор руског или српског језика и књижевности, са положеним испитом из украјинског језика са методиком на одговарајућем факултету; професор разредне наставе са положеним испитом из украјинског језика са методиком на одговарајућем факултету. Поред услова у погледу одговарајућег образовања, кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат доставља доказ (у оригиналу или у овереној фотокопији) који потврђује испуњеност услова у погледу образовања и држављанства: диплому; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лице које није професор, односно дипломирани филолог за украјински језик и књижевност, мора да достави доказ о положеном испиту из украјинског језика са методиком. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати могу да подносе пријаве у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

оШ „сремски Фронт“ 22240 Шид, Мајке Јевросиме 1 тел. 022/712-137

Наставник немачког језика Наставник немачког језика

Професор практичне наставе за ветеринарске техничаре

сУботИцА

22320 Инђија Душана Јерковића 1

поЉопривреднА ШколА бАЧкА тополА 24300 Бачка Топола Суботички пут бб тел. 024/711-234

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), знање мађарског језика, пробни рад два месеца, провера радних способности.

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), пробни рад два месеца, провера радних способности, знање мађарског језика.

Професор енглеског језика

ОСТАЛО: За сва наведена радна места потребно је да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 179 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима-да испуњавају услове из чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. За радна места на којима се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Лица која испуњавају услове могу доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа оверену фотокопију следеће документације: дипломе о стеченој стручној спреми, доказа о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, уверења о држављанству, доказа о знању језика за радна места на којима се образовно-васпитни рад оставарује на језику националне мањине. Доказ надлежног СУП-а о кривичном некажњавању прибавља установа. Лекарско уверење о психичкој, физчкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

за наставу на мађарском језику, са 30% норме 2 извршиоца

са 10% норме

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), пробни рад два месеца, провера радних способности.

Професор латинског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности извршиће Национална служба за запошљавање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству.

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), знање мађарског језика, пробни рад два месеца, провера радних способности.

Домар УСЛОВИ: средња стручна спрема-најмање III степен, водоинсталатер, електричар, столар, дрвопрерађивачка струка; да је кандидат држављанин РС, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.

48

на мађарском наставном језику, са 40% норме

Професор енглеског језика

у одељењима на мађарском наставном језику, са 10% норме

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1 тел. 022/712-137

Помоћни наставник за ветеринарске техничаре

Професор практичне наставе и вежби из наставног предмета: Мотори и трактори

за наставу на мађарском језику

за 30% радног времена

оШ „сремски Фронт“

на мађарском наставном језику, са 60% норме

Професор латинског језика са 20% норме

УСЛОВИ: високо образовање по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/08, 11/08, 5/2011 и 8/2001), пробни рад два месеца, провера радних способности.

Професор мађарског језика са 15% норме

Професор математике

за наставу на мађарском језику, са 75% норме

| Број 492 | 21.11.2012.

за наставу на мађарском наставном језику, на одређено време до повратка одсутног запосленог

национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла инФормисАност сиГурност сАмопоуздАЊе

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

оШ „мАтијА Губец“ 24214 Таванкут Марка Орешковића 11/а тел. 024/4767-035

Професор техничког образовања

на хрватском језику, са 20% радног времена УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике; професор технике и информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор технике и графичких комуникација; професор производнотехничког образовања; дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар, знање хрватског језика.

Професор немачког језика

на хрватском језику, са 22% радног времена УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/ профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), знање хрватског језика.

Професор музичке културе са 45% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Професор музичке културе

Професор математике

на хрватском језику, са 25% радног времена

Професор математике

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Лица која су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама, знање хрватског језика.

Професор физике

на хрватском језику, са 40% радног времена

са 33% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

Професор математике

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, знање хрватског језика.

на хрватском језику, са 89% радног времена УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике, знање хрватског језика.

21.11.2012. | Број 492 |

49


Наука и образовање

Професор хрватског језика са 95% радног времена

УСЛОВИ: професор хрватског језика и књижевности, професор српскохрватског језика и књижевности, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима.

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

Професор мађарског језика

са 40% радног времена, на одређено време до краја школске 2012/2013. године УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/ профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик).

Обука за активно тражење Професор биологије посла

на хрватском језику, са 10% радног времена УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Наставу из предмета одређених у ставу 1 члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.

ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа; 5) када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 3 подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 4 овог члана прибавља установа. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), за радно место на ком се настава изводи на језику националне мањине потребно је поднети доказ о знању језика (завршено средње, више или високо образовање на језику националне мањине-за извођење наставе на хрватском језику). Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

пониШтеЊе конкурсА универзитет у новом сАду уЧитеЉски ФАкултет нА мАЂАрском нАстАвном језику у суботици 24000 Суботица Штросмајерова 11 тел. 024/624-400

Национална Конкурсслужба објављен 16.05.2012. године публикацији „Послови“, поништава се за запошљавање целости.

е чека, тражи

центри 50 З

24000 Суботица Марка Орешковића 16 тел. 024/655-239

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања:

Професор струковних студија за ужу научну област Рачунарско инжењерство

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Асистент за ужу научну област Математика Национална служба на одређено време од 3 године

за запошљавање

УСЛОВИ: дипломирани математичар, магистар математичких наука или студент докторских студија, радно искуство од 3 године у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о високом образовању, члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду, члана 111 Статута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, мења се за радно место: мајстор на одржавању, у делу који се односи на услове, тако што уместо: IV степен стручне спреме, металске струке, треба да стоји: III степен стручне спреме, металске струке. Остали делови конкурса су непромењени.

Шанса за младе

за извођење двојезичне наставе на српском и мађарском наставном језику УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. Кандидати поред општих услова, треба да испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Правилником о условима,

| Број 492 | 21.11.2012.

24000 Суботица, Козарачка 2/а тел. 024/554-300

24000 Суботица Мајшански пут 87 тел. 024/576-700

високА техниЧкА ШколА струковних студијА у суботици

Шанса за младе

универзитет у новом сАду ГрАЂевински ФАкултет у суботици

изменА конкурсА оШ „мАјШАнски пут“

Програми приправништва – знање у пракси

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, одговарајући профил занимања по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07. новембра 2012. године) и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и здрав-

а служба љавање

у у

начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици и услове за извођење двојезичне наставе (српски и мађарски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о академском завању доктора, списак научних радова и саме радове (на захтев комисије), доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Школа је знање, посао је занат

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Обуке и субвенције (за запошљавање)


Наука и образовање

ШАбАц

оШ „лАзА к. лАзАревић“ 15000 Шабац, Масарикова 136 тел. 015/304-170

Спремачица

на одређено време до повратка привремено спреченог радника УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат подноси следећа документа: диплому о завршеној основној школи; кратку биографију; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) подноси се након доношења одлуке о избору кандидата, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу.

мАЧвАнскА средЊА ШколА 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 тел. 015/7786-412 факс: 015/7786-202 е-mail: srednjabogatic@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности.

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2013. године УСЛОВИ: дипл. математичар.

Наставник електротехничке групе предмета УСЛОВИ: дипл. инж. електротехнике.

Наставник ветеринарске групе предмета Наставник ветеринарске групе предмета

са 75% радног времена, на одређено време до 31.08.2013. године УСЛОВИ: дипл. ветеринар.

Наставник у подручју рада машинство и обрада метала

Наставник саобраћајне групе предмета

на одређено време до 31.08.2013. године

ГимнАзијА „јосиФ пАнЧић“

УСЛОВИ: дипл. саобраћајни инжењер.

31250 Бајина Башта Вука Караџића 12 тел. 031/865-665 e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник куварске групе предмета

са 60% радног времена, на одређено време до 31.08.2013. године

Наставник руског језика са 83,33% радног времена

Наставник куварске групе предмета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), да је држављанин Републике Србије; да нема законских сметњи за рад у просвети у складу са чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09)-школа прибавља потребан доказ по службеној дужности, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом-кандидат је дужан да достави пре закључивања уговора о раду, као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Пријаве се могу слати на адресу школе или донети лично у секретаријат школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За све потребне информације звати на број тел. 031/865-665, код секретара школе.

на одређено време до 31.08.2013. године УСЛОВИ: менаџер гастрономије.

Кувар-специјалиста-наставник практичне наставе на одређено време до 31.08.2013. године

Наставник психологије

са 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2013. године УСЛОВИ: дипл. психолог.

Доктор медицине-наставник са 10% радног времена

Наставник латинског језика са 5% радног времена

испрАвкА конкурсА основнА ШколА „димитрије туцовић“

УСЛОВИ: дипл. филолог.

Помоћни радник

на одређено време до 31.08.2013. године

31310 Чајетина Сердара Мићића 5 тел. 031/831-268

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Конкурс објављен 24.10.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: наставник технике и информатике, са 30% радног времена, за рад у ИО Јабланица, у делу који се односи на период на који се заснива радни однос, и треба да стоји: наставник технике и информатике, са 30% радног времена, за рад у ИО Јабланица, на одређено време, а најдуже до 31.08.2013. године. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити лица која испуњавају услове из чл. 8 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама, осим кандидата из тачке 15, за коју је потребна основна школа. Кандидати достављају следећу документацију: оверену копију дипломе; извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење суда да нису под истрагом. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати ће о провери бити обавештени телефонским путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Најкраћи пут до посла

вАљево

оШ „илијА бирЧАнин“ 14255 Ставе, Бобова 170 тел. 014/271-104, 271-270

Професор разредне наставе

на одређено време до 17.04.2015. године

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог са боловања, а најдуже до 31.08.2013. године

за рад у издвојеном одељењу у Мајиновићу, на одређено време до краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: дипл. машински инжењер.

Возач моторних возилаинструктор „Б“ категорије, наставник практичне наставе

УжИце

Сајмови запошљавања

Професор енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања

21.11.2012. | Број 492 |

51


Наука и образовање

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског боловања УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, одговарајуће школе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од шест месеци, нити за кривично дело против достојанства личности и морала; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уверење, доказ о неосуђиваности за поменута кривична дела. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Професор биологије

на одређено време до краја школске 2012/2013. године, са 20% радног времена УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, смер биологија.

Професор ветеринарске групе предмета

14000 Ваљево Вука Караџића 3а тел. 014/232-644

Сарадник у настави за ужу научну област Информатика и информациони системи на одређено време до годину дана 2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 71 Закона о високом образовању, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове: да су студенти дипломских академских или специјалистичких академских студија; да су студије првог степена у оквиру одговарајућег образовно-научног поља, односно уже научне области за коју се бирају завршили са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама, уверење да су студенти дипломских академских или специјалистичких студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против њих не води кривични поступак и оверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

17530 Сурдулица Сурдуличких мученика бб тел. 017/815-051

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до краја школске 2012/2013. године, са 11% радног времена УСЛОВИ: завршен филолошки факултет-дипломирани филолог за књижевност.

Професор информатике са 40% радног времена 2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен факултет информатике, односно дипломирани информатичар; дипломирани инжењер електронике.

52

са 35% радног времена

Наставник музичке културе са 25% радног времена

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет.

са 35% радног времена

са 33% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, смер енглески језик или дипл. филолог за енглески језик и књижевност. ОСТАЛО: Поред пријаве на оглас прилаже се следећа документација: диплома или оверена копија дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење суда да кандидат није под истрагом, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

оШ „вук кАрАЏић“ 17526 Доњи Стајевац тел. 017/490-251

Наставник српског језика са 94,44% радног времена

Наставник математике са 88,88% радног времена

Наставник историје

Наставник географије

Наставник руског језика Наставник физичког васпитања са 60% радног времена, на одређено време до повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса: оврену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, а кандидате упућује школа. Пријаве се подносе на адресу школе, у року 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

17500 Врање, Цара Душана 22 тел. 017/424-766

са 35% радног времена

Наставник музичке културе са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на конкурс, кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, а кандидате упућује школа. Пријаве се подносе на адресу школе, у року 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

| Број 492 | 21.11.2012.

са 25% радног времена

предШколскА устАновА „нАШе дете“

са 35% радног времена

са 44,44% радног времена

поЉопривредно ШумАрскА ШколА „јосиФ пАнЧић“

Наставник географије

Нставник ликовне културе

Наставник руског језика

в рА њ е

17561 Радовница

на одређено време до краје школске 2012/2013. године, са 59% радног времена

Професор енглеског језика

високА пословнА ШколА струковних студијА

основнА ШколА „жАрко зреЊАнин уЧА“

Директор УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању или стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; изузетно, високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању од три године или више образовање за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених, кандидат треба да испуњавања и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Именовање се врши за период од 4 године. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања. Кандидати уз прија-

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

ву на конкурс достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу у установи, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење - потврду да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница, биографију са прегледом кретања у служби. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања за све кандидате прибавља установа. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран дужан да исти положи у законском року. Приложена документација не сме бити старија од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потребну документацију са пријавом послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Професор-наставник музичке културе

за рад у издвојеним четвороразредним одељењима Црноштица „Придол“ и Дукат „Центар“ 2 извршиоца

Помоћни радник-чистач

оШ „ГеорГи димитров“

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: НК, радник без занимања. Кандидати уз пријаву достављају: сведочанство о завршеној школи; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду достављају уверење о здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

17540 Босилеград Иво Лола Рибар бб тел. 017/877-091

Професор српског језика

за 82,5% радног времена, на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеном осморазредном одељењу у Горњој Љубати

Професор бугарског језика

за 82,5% радног времена, за рад у издвојеном осморазредном одељењу у Горњој Љубати

Професор бугарског језика

на одређено време до повратка наставнице са породиљског одсуства и неге детета, за рад у издвојеним осморазредним одељењима школе у Горњој Лисини и Доњој Љубати

Професор енглеског језика

за 77% радног времена, на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеним осморазредним одељењима Бистар и Доња Љубата

Професор информатике и рачунарства

за 40% радног времена, на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеним осморазредним одељењима Доња Љубата и Горња Лисина

Професор техничког и информатичког образовања

Професор-наставник музичке културе за рад у матичној школи у Босилеграду и осморазредном одељењу Бистар

17540 Босилеград Иво Лола Рибар бб тел. 017/877-091

за 75% радног времена, за рад у издвојеним осморазредним одељењима школе Доња Љубата, Горња Љубата и Горња Лисина

Помоћни радник-чистач

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен, одговарајућег занимања, уз обавезно положен испит из бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи двојезично на српском и матерњем бугарском језику.

Професор разредне наставе

Помоћни радник-чистач

за 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу школе у селу Паралово за 1/2 радног времена, на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеном четвороразредном одељењу школе у селу Мусуљ

на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеним четвороразредним одељењима школе Ресен, Јарешник и Горње Тламино 3 извршиоца УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, уз обавезно положен испит из бугарског језика са методиком наставе бугарског језика на одговарајућем факултету, јер се настава изводи двојезично - на српском и матерњем бугарском језику.

Професор физике

за 90% радног времена, за рад у издвојеним осморазредним одељењима школе Бистар, Доња Љубата, Горња Љубата и Горња Лисина

пониШтеЊе делА конкурсА Шосо „вуле Антић“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: наставник физичког васпитања, на одређено време до повратка директора са функције, у називу радног места и условима, где је наведено да наставници поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Исправно текст огласа треба да гласи:

17500 Врање, Радних бригада 2

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: 1. диплому о одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге родјених; 3. доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); 4. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака), а лекарско уверење изабрани кандидат доставља школи пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са документацијом из тач. 1 и 2, којом се доказује испуњавање услова за заснивање радног односа, доставити на горенаведену адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време до 25.08.2013. године, за рад у издвојеним осморазрадним одељењима Горња Лисина, Доња Љубата и Горња Љубата УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

оШ „ГеорГи димитров“

највећа понуда слободних послова на једном месту

Наставник физичког васпитања на одређено време до краја 2012/2013. године, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), кандидати морају испуњавати и посебне услове према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ометене у развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2009 и 2/2012); доказ о прописаној стручној спреми: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе.

ВАшА ПРАВА АдРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

21.11.2012. | Број 492 |

53


Наука и образовање

оШ „борА стАнковић“ Тибужде 17500 Врање тел. 017/441-793

Професор математике

са 90% радног времена, за рад у истуреном одељењу на Барелићу УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачуноводство и информатику.

Професор музичке културе

са 25% радног времена, за рад у истуреном одељењу на Барелићу УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар-композитор. ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат је у обавези да поднесе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, држављанство РС, доказ да није осуђиван и да се против њега не води истрага. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса, кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

врШАц

са 10% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Маргити

Професор физике

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор физике

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

Професор географије

са 35% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор географије

26360 Пландиште Војводе Путника 60 тел. 013/861-062, 861-615

са 44% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор енглеског језика

са 33% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

Професор енглеског језика

за рад у Пландишту и издвојеним одељењима у Маргити, Јерменовцима, Великом Гају и Купинику

Професор немачког језика

са 64% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор математике

са 89% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Маргити

Професор математике

са 89% радог времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор математике

са 66% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

са 25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор музичке културе

са 25% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

Професор српског језика као нематерњег

са 45% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор српског језика

са 88% радног времена, за рад у матичној школи у Пландишту, на одређено време до повратка запослене са породиљског боловања

Професор историје

Професор српског језика

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

са 40% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор биологије

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

Професор хемије

са 60% радног времена, за рад у матичној школи у Пландишту и издвојеном одељењу у Маргити

Професор хемије

са 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Професор техничког и информатичког образовања

са 40% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на мађарском језику

Обука за Професор техничког и активно информатичког образовања са 40% тражење радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, посла настава на румунском језику

| Број 492 | 21.11.2012.

са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Маргити

Професор разредне наставе

са 20% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Маргити

Професор биологије

Професор енглеског језика

Професор музичке културе

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Барицама, настава на румунском језику

Професор биологије

оШ „доситеј обрАдовић“

54 Стекните

Професор физике

за рад у издвојеном одељењу у Маргити, на одређено време до краја школске 2012/2013. године, тј. 31.08.2013. године

Професор разредне наставе

за рад у матичној школи у Пландишту, на одређено време ради замене запослене именоване за в.д. директора, најдуже до 21.08.2013. године

Спремачица

за рад у матичној школи у Пландишту УСЛОВИ: За радна места професора: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који су били на тесту у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс, треба да то наведу у својој пријави. За радно место спремачице: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

Друштвена одговорност ПРИОРИТЕТИ У ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Наука и образовање

предШколскА устАновА „ЧАролијА“ 26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања мишљења Управног одбора. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГимнАзијА „борислАв петров брАцА“ 26300 Вршац, Михајла Пупина 1 тел. 013/836-448

Професор филозофије са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије, дипломирани филозоф, професор филозофије и социологије; знање румунског језика (завршена средња школа или факултет на румунском језику).

Професор социологије са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор социологије, односно дипломирани социолог, професор филозофије и социологије; дипломирани политиколог, наставни смер; знање румунског језика (завршена средња школа или факултет на румунском језику).

Професор италијанског језика

са 33% радног времена, на одређено време ради замене одсутне раднице преко 60 дана УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност.

Професор латинског језика

са 20% радног времена, на одређено време ради замене одсутне раднице преко 60 дана УСЛОВИ: професор класичне филологије; дипломирани класични филолог и дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

Административни радник са 60% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 3 године радног стажа на одговарајућим пословима, знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, Интернет).

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају психичку и физичку способност за рад са ученицима, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела учињена против уставног поретка, достојанства личности и морала, територијалног интегритета државе и службене дужности за које је изречена безусловна казна затвора у трајању дужем од шест месеци. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању румунског језика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ЗАјеЧАр

испрАвкА делА конкурсА средЊА ШколА „брАнислАв нуШић“ 18230 Сокобања Митрополита Михила 5 тел. 018/830-525

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: наставник куварства са практичном наставом, са 40% радног времена, на одређено време до повратка раднице са одсуства ради неге детета, и треба да гласи: наставник куварства са практичном наставом, са 40% радног времена; и за радно место: професор психологије, са 40% радног времена, и треба да гласи: професор психологије, са 40% радног времена, на одређено време до повратка раднице са одсуства ради неге детета. Остали делови конкурса су непромењени.

у основној школи за наведена радна места, све у складу са важећим законима, подзаконским актима и општим актима послодавца. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о стеченом одговарајућем образовању: диплому, односно одговарајуће уверење које није старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених и краћу биографију са личним подацима и контакт телефоном. Документа се подносе у оригиналу или као оверене фотокопије и по завршетку остају у архиви школе и не враћају се кандидатима. У поступку одлучивања о избору кандидата, школа прибавља доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, који издаје надлежна полицијска управа, а обавиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима. Изабрани кандидати пре пријема у радни однос достављају и лекарско уверење, као доказ у вези са испуњеношћу услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс подносе се непосредно секретаријату школе или препорученом пошиљком на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Осим горенаведене докуменатације, кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

оШ „хАјдук веЉко“ 19000 Зајечар Добривоја Радосављевића Бобија бб тел. 019/440-116

оШ „вук кАрАЏић“ 19206 Велики Извор Изворски пут бб тел. 019/467-115 е-mail: оsvukiz@gmail.com

Наставник шпанског језика са 33% радног времена

Наставник шпанског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

са 13 сати недељно (33%)

Спремачица

Наставник француског језика са 4 сата недељно (11%)

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Наставник физике

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, које изабрани кандидат доставља накнадно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву поднети: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, односно сведочанство о завршеној основној школи; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Пријаву на конкурс, са документацијом, доставити лично или на адресу школе, у року од осам дана од дана објављивања. Документација се подноси у оригиналу или у овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације могу се добити на горенаведени број телефона.

са 12 сати недељно (30%)

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања са 6 сати недељно (15%)

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (VII степен стручне спреме); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и услови утврђени Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника

21.11.2012. | Број 492 |

55


Наука и образовање

оШ „15. мАј“

19209 Мали Јасеновац тел. 019/461-211

1. Наставник основа информатике и рачунарства са 10% радног времена

2. Наставник предмета Од играчке до рачунара са 20% радног времена

3. Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у подручном одељењу у Шипикову УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: високо образовање, а према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010). За радно место под бр. 3: основна школа. У радни однос у установи, према члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за радна места под бр. 1 и 2 - врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз наведену документацију доставити и извод из матичне књиге рођених са јединственим матичним бројем грађана. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на горенаведени број телефона.

медицинскА ШколА 19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5

Виша медицинска сестратехничар

са претходно стеченим образовањем IV степена у образовном профилу педијатријска сестра-техничар, за извођење наставе из предмета Здравствена нега, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Дипломирани историчар

за извођење наставе из предмета Историја, са 10% радног времена УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и услове у погледу врсте тражене стручне спреме, утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

56

| Број 492 | 21.11.2012.

72/09 и 52/11). Као доказе о испуњености услова кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити препорученом поштом, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

пониШтеЊе оГлАсА оШ „ЂурА јАкШић“ 19000 Зајечар

Оглас објављен 03.10.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за радна места: педагошки асистент, на одређено време; наставник немачког језика, са 22,22% радног времена и наставник француског језика, са 11,11% радног времена.

ЗрењАнИн

оШ „др боШко вребАлов“ 23270 Меленци Српских владара 63

рани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике; наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању и држављанство РС. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

медицинскА ШколА 23000 Зрењанин Народног фронта 3

Спремачица

за рад у вртићу УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: копију сведочанства о завршеној основној школи; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Наведена документа могу бити у фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима и оверене фотокопије прилажу се приликом закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

оШ „2. октобАр“ 23000 Зрењанин Марка Орешковића 48

Наставник техничког и информатичког образовања са 40% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломи-

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар, санитарно-еколошки инжењер-специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге. Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09), посебне услове из чл. 19 став 1 тачка 25 (наставник здравствене неге) Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11) и Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама који остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 10/09), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно да има најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Поставите питања

условЉАвАЊе рАдникА

Телефон: 011/29 29 509

Моја супруга има 34 године. Запослена је као продавац већ две године и шест месеци, у радном односу на неодређено време. Сада је у петом месецу трудноће. Послодавац условљава раднике да потпишу анекс уговора о споразумном прекиду радног односа без датума или им слесле ди отказ. Ако потпишу анекс остају у радном односу. Која права има моја супруга ако не потпише анекс и добије отказ? Да ли има право на неко обештећење или слично од стране послодавца? Да ли јој следује нешто из НСЗ кад буде на трудничком или породиљском боловању? Решавање о правима из радног односа није у надлежности Националне службе за запозапо шљавање, па вас упућујемо на Инспекцију рада, ради добијања информација на прво пипи тање. Уједно указујемо да су Законом о запошљавању и осигурању за случај незапосленезапосле ности прецизирани разлози престанка радног односа, на основу којих се може остварити право на новчану накнаду. О свему се можете детаљније обавестити на нашем сајту. Воља или кривица запосленог свакако нису основ за остваривање овог права. Такође, указујеуказује мо да је новчана накнада искључиво право које се остварује после престанка осигурања, а да је чињеница везана за породиљско одсуство и негу детета, која би била основ за одод суство са рада, законом предвиђен основ за наставак исплате новчане накнаде. Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), који је ступио на снагу 23. маја 2009. године, између осталог прописано је: Обавезним осигурањем обезбеђују се права за случај незапослености, и то: новчана накнак нада, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом, као и друга права у складу са законом. Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било обавезно осигурано за слуслу чај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид осигурања краћи од 30 дана. Незапослени има право на новчану накнаду у случају: - престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, по основу: 1. престанка радног односа отказом од стране послодавца, у складу са прописима о раду, и то: ако услед технолошких, економских или организационих промена преспрес тане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, у складу са законом, осим лица која су се, у складу са одлуком владе о утврђивању програма решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктуриреструктури рања и припреме за приватизацију, својевољно определила за новчану накнаду или посебну новчану накнаду, у већем износу од висине отпремнине утврђене ЗаЗа коном о раду; ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; 2. престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног рада; 3. престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остост варено право на мировање радног односа или накнаду плате, у складу са законом; 4. преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва; 5. отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у складу са законом; 6. премештаја брачног друга, у складу са посебним прописима; 7. престанка радног односа у иностранству, у складу са законом, односно међународним споразумом.

Адреса: Послови - Национална служба за запошљавање Дечанска 8/3 11000 Београд e-mail: novine@nsz.gov.rs abacevic@nsz.gov.rs

Завршио сам мастер студије историје ове године и постоји могућност да започнем рад у библиотеци једног београдског факултета, али тако да буџет факултета не буде ни на који начин оптерећен. Пошто је мени потребан бар неки извор прихода, интересује ме да ли постоји неки програм (или слично, нпр. „Стручна пракса“), који би ми то омогућио. Поред тога, да ли представља сметњу чињеница да сам пријављен на бироу једне средњобанатске општине, а не у Београду. Уколико би било потребно, могао бих да променим пријаву пребивалишта, али не бих наглио ако није нужно. Молим вас да ми дате праве смернице и помог помогнете да нађем најбоље решење. За ову годину не постоји могућност за укључивање у програм „Стручна пракса“, јер је јавјав ни позив завршен. Предлажемо вам да са својим саветником за запошљавање израдите индивидуални план запошљавања, који ће као меру предвидети укључивање у овај пропро грам, као и да будете у сталном контакту са саветником, ради правовременог добијања информација о расписивању јавног позива за програм „Стручна пракса“ у 2013. години. Такође, нема сметњи да послодавац из Београда ангажује и лице које је пријављено на евиденцију у некој другој филијали Националне службе.

Бесплатна публикација о запошљавању

21.11.2012. | Број 492 |

57


Образовни систем и буџетски дефицит Србије

неИскорИШЋен економскИ ресУрс Све је мање ученика, а број наставника и ненаставног осoбља расте. Приватне образовне институције граде велике комплексе који запошљавају велики број људи, па постоји опасност да државне школе остану празни простори које нико неће користити

О

бразовни систем у Србији третира се искључиво као проблем и један од највећих буџетских расхода. На другој страни, један је од највећих економских ресурса, јер стотине милиона евра лежи у некретнинама које се не користе, а које се упркос економској кризи не изнајмљују и не продају. За одржавање оваквих објеката, пре свега основних школа, троши се велики новац из буџета, а рационализацијом школске мреже могле би да се остваре значајне уштеде. Наиме, због разорних демографских трендова и све мањег броја ђака, преко милион квадрата празног школског простора тренутно није у функцији, док нема довољно средстава за модернизацију наставног процеса, побољшање инфраструктуре, наставне опреме и компетенција наставног кадра. Други парадокс нашег образовног система лежи у чињеници да док има све мање ученика, број наставника и ненаставног осoбља расте. За то време, без икакаве државне помоћи, приватне образовне институције граде велике комплексе који запошљавају велики број људи и постоји опасност да када се ти пројекти заврше, празне државне школе остану простори које нико неће користити. Шта би се десило када би држава милион квадрата слободног простора у свом власништу ставила у економски погон, шта би било уколико би се, по моделу јавно-приватног партнерства урадило нешто и по том питању, било је питање за учеснике конференције „Образовни систем и буџетски дефицит Србије”, у организацији Данас конференс центра. Помоћник министра просвете Зоран Костић је рекао да је постојећа мрежа школа прављена према ранијем броју ученика и да је чињеница да се због неповољне демографске ситуације смањује број ђака, али да се број запослених не повећава. “У периоду од 2000. до 2006. године велики број људи је ушао у образовни систем, између осталог, због увођења изборних предмета и огледних профила, али је било и случајева да се на једно место примају по три запослена. Данас у образовном систему има око 20.000 наставника са непуним фондом часова. Кроз процес рационализације у последње четири године смањено је 2.055 одељења, али је само 185 запослених напустило образовни систем, уз одговарајуће отпремнине. Та места су угашена и нису запошљавани нови људи. Тренутно је 114 људи у систему технолошки вишак, што ћемо решити одласком радника у пензију, јер је став владе да док траје криза не буде отпуштања”, рекао је Костић и нагласио да у школама има празног простора и да ће прелазак на систем финансирања по глави ученика омогућити одређене уштеде, али да ће се тек тада размишљати о евентуалном издавању тог простора. “Школе су независни субјекти и имају могућност да издају слободан простор, али се новац од закупа мора уплатити у буџет. Неки то не раде, а када инспекција уђе у школу, прича се често заврши сменом директора. Покушај да се проблем недостатка простора у средњим школама реши тако што би се ученици пребацили у зграде основних школа, наилази на велике критике јавности, док у свету имате примере да су у истом објекту деца од предшколског до средњошколског нивоа”, рекао је Костић. И генерални менаџер Образовног система „Руђер Бошковић“, Младен Шарчевић, указао je да у великим градовима у Србији

58

| Број 492 | 21.11.2012.

постоји вишак школског простора, највише у основним школама, али да се овај друштвени капитал не користи. Шарчевић је навео пример да су неке школе са 200 или 300 ђака смештене у објектима од 3.000 до 4.000 квадратних метара, чије одржавање је веома скупо. “Скоро свака школа има два или три домара задужена за ситне поправке, али се за веће кварове ангажују посебне екипе, што додатно оптерећује буџет. Промашен је тренутак за јавно-приватно партнерство између најлогичнијих сарадника, без обзира да ли је оснивач образовних установа држава или неко други. Ми смо своје потребе задовољили на тежи начин, претварајући неке друге просторе у школске”, истакао је Шарчевић.

Ректор Универзитета Сингидунум Милован Станишић и професор Мегатренд универзитета Оскар Ковач, критиковали су постојећи систем финансирања високог образовања у Србији. Станишић је навео да нема добре политике финансирања без свеобухватне стратегије образовања. “Школарине на приватним универзитетима у нашој земљи су много ниже него што државу коштају буџетски студенти, посебно на студијским програмима са малим бројем студената и студијама које су скупе, као што је медицина. Држава би требало да преиспита нерентабилне студијске програме, а и послодавци морају бити укључени у креирање наставних програма на факултетима и универзитетима. Апеловао сам да се универзитети у Србији удруже и да формирамо заједничке студентске програме. Такође, образовни систем може да буде извозна делатност, јер имамо велики углед у свету и још увек можемо привући неколико хиљада студената“, рекао је Станишић и напоменуо да у Србији има доста наставника и пуно простора у касарнама који би се могао користити као кампуси, тако што би држава организовано довела стране студенте, а они би наставу слушали на енглеском језику. То би могао да буде додатни извор прихода. Сингидунум је свој нови објекат, вредан седам милона евра, изградио без икаве помоћи државе и платио све намете као да је профитабилна фирма. А.Б.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Заједнички пројекат НСЗ и Немачке организације за техничку сарадњу

рАзвој локАлних АдминистрАцијА Успешно завршена реализација пројекта пружања помоћи локалним пореским администрацијама у Србији, значајно ће допринети финансијском јачању и самосталности локалних самоуправа Национална служба за запошљавање је у 2012. години, уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - GIZ), ојачала локалне пореске администрације у Србији, обезбеђивањем додатно ангажованих сарадника за ажурирање и проширење база обвезника пореза на имовину. У оквиру овог заједничког пројекта, ГИЗ је обезбедио средства за финансирање зарада додатно ангажованих сарадника, а НСЗ изабраним општинама упутила незапослена лица са своје евиденције. Још од 2006. године ГИЗ пружа подршку Влади Републике Србије у реформи система јавних финансија. Ова подршка је нарочито била потребна приликом примене новог Закона о финансирању локалних самоуправа и при преношењу надлежности за прикупљање пореза на имовину са централног на локални ниво. Издашни и редовни приходи од пореза на имовину доприносе финансијском јачању и самосталности локалних самоуправа у Србији. Последњих година се све већа пажња поклања развијању и унапређењу тзв. локалних пореских администрација, од којих се очекује да буду снажни генератори изворних локалних прихода. Услов да приходи од пореза на имовину буду стабилни и фискално значајнији, представља, између осталог, и добра и ажурирана база података о имовини пореских обвезника. То подразумева исправне податке наведене у пореским пријавама (како о власницима објеката тако и самим објектима) и регистровање до сада нерегистрованих пореских обвезника и објеката. Пројекат је реализован тако што су филијале НСЗ биле овла-

Успешна сарадња „Сарадња са НСЗ је од самог почетка несметано текла. Рад са тимом Националне службе за запошљавање представљао нам је задовољство. Њихов професионализам и стручност у великој мери су омогућили успешну реализацију нашег заједничког пројекта“, речи су Катје Грбић, менаџера на ГИЗ пројекту. „Веома смо задовољни учинком ангажованих кандидата. Од пет ангажованих лица намеравамо да наставимо сарадњу са још најмање двоје на сличним пословима“, рекао је Дејан Гроздановић из Гаџиног Хана, једне од подржаних општина.

шћене да закључе уговоре са општинама изабраним из групе најсиромашнијих које су се пријавиле за учешће у пројекту. Одобрена финансијска средства су искоришћена за финансирање зарада 53 додатно ангажована сарадника, на период од 3 месеца. Укупна сума по једном сараднику на месечном нивоу износила је 300 евра за потребе 12 општина изабраних из групе најсиромашнијих (Бела Паланка, Голубац, Куршумлија, Мали Зворник, Ражањ, Трговиште, Владичин Хан, Жагубица, Сечањ, Гаџин Хан, Ириг и Алексинац). Незапослена лица ангажована за ове послове требало је да поседују најмање средњу стручну спрему и буду из локалне средине, односно из места у којима се врши рад на терену. Општине које су се пријавиле за подршку и спровођење акције за ажурирање и проширење база обвезника пореза на имовину биле су у обавези да припреме и приложе ГИЗ-у израђене предлоге плана пројектних активности, а након тога изврше избор лица са евиденције незапослених НСЗ. Одељења локалне пореске администрације (ЛПА) била су у обавези да ангажованим лицима обезбеде квалитетну обуку, у току које је свако од њих био упознат са законском регулативом, начином попуњавања пореске пријаве и евентуалним најчешћим грешкама, коришћењем опреме, софтвером, правилном комуникацијом и односом према пореском обвезнику. Општине су биле дужне да обезбеде и потребне ресурсе за несметано одвијање пројекта, као што су пореске пријаве, транспорт

Бесплатна публикација о запошљавању

ангажованих лица на терен, неопходна опрема за рад на терену, мобилни телефони за комуникацију. По потписивању уговора са НСЗ, општине су отвориле посебан подрачун који се користио за трансфер средстава намењених за финансирање зарада додатно ангажованих сарадника. Национална служба за запошљавање уплаћивала је те зараде на месечном нивоу, а општине су биле у обавези да након исплаћивања зарада ангажованим лицима, доставе доказе о исплати. Укупна вредност пројекта износила је 47.700 евра. Просечна старост ангажованих лица је 34 године, од чега су две трећине биле жене. Највише их је било са четвртим степеном стручне спреме, у занимању економски техничар, а у реализацији пројекта учествовало је и 6 дипломираних економиста. Укупан учинак у реализацији пројектних активности износи 27.512 прикупљених пореских пријава, што у просеку износи приближно 2.300 пријава по оштини, односно скоро 520 пријава по особи запосленој на пројекту. СМЦ

ГИЗ у Србији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) је организација за међународну сарадњу која у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), од 2000. године подржава Србију кроз многобројне билатералне и регионалне пројекте. Као имплементациона организација Владе Савезне Републике Немачке, ГИЗ већ више од 10 година представља поузданог партнера у пружању подршке јавном, приватном и цивилном сектору у Републици Србији. Од 2000. године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну помоћ, као и путем фондова ЕУ, издвојила за Србију 1,4 милијарде евра, што представља највећи појединачни износ развојне помоћи који је нека држава упутила Србији. Пројекат „Подршка реформи система јавних финансија у Србији“ је и у току 2011. године подржао 11 од 40 најнеразвијенијих општина у области унапређења евиденције пореских обвезника, обезбедивши им 55 додатно ангажованих сарадника, лица са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање, за рад на терену. Тада је, у периоду од три месеца, прикупљено више од 40.000 пореских пријава, што је око 53% укупног броја постојећих пореских пријава, активних и пасивних, и значи да би требало очекивати значајни раст прихода од пореза на имовину у подржаним општинама.

21.11.2012. | Број 492 |

59


Наставља се реформа система ПИО

У ПЕНЗИЈУ ПО СТАРОМ

Држава за сада не планира пооштравање услова за одлазак запослених у пензију, али је она многима недостижна. Кључ је боља наплата доприноса, а не тежи услови Страх већине запослених да ће цео живот провести у радном веку тренутно је без основа. Држава за сада неће подизати старосну границу за одлазак у пензију. Чврсте најаве владе да ће бити настављена реформа система ПИО, прати и обећање да се проблеми са беспарицом и пуњењем пензијске касе неће решавати преко леђа најстаријих. Иако је подизање лествице за пензионисање тренд и у свету, у влади кажу да такве мере за сада нису у плану. То значи да ће врата пензије догодине бити отворена свим мушкарцима који су навршили 40 година радног стажа и најмање 54 године живота. За мировину лепшег пола минимум ће бити потребно осам месеци мање и живота и радне каријере. У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да старосна граница за прекид активног посла не сме да буде у раскораку са очекиваним животним веком становништва. „Решење проблема финансирања није у подизању лествице преко разумне биолошке границе за рад. Започете реформе биће настављене повећањем прихода система ПИО, а пре свега бољом наплатом доприноса за социјално осигурање“, напомиње Зоран Милошевић, помоћник министра. Пут ка опоравку система ПИО, међутим, у Фискалном савету виде другачије. Они сматрају да треба делимично променити начин на који се одлази у пензију. „Примање осигураника пензионисаних пре времена требало би умањити за шест посто. За исти проценат треба повећати пензије оних који су се пензионисали после регуларне старосне доби. Неопходно је и фазно повећавање старосне границе за одлазак жена у пензију. На крају прелазног периода од шест година лествица за пензионисање жена требало би да буде најмање 63 године“, објашњава Павле Петровић из Фискалног савета. Циљ ових мера је и да олакшају пуњење касе из које се намирује 1,6 милиона пензионера. Финансирање је годинама хроничан про-

блем, а готово половина новца долази из републичког буџета. Поред тога, више од 300.000 запослених у сивој зони ради без осигурања. „Уплате доприноса за ПИО повећане су између три и четири посто. Ненаплаћено је још око 152 милијарде, од чега је 61 милијарда динара главница, а остало су камате“, каже Љубиша Милосављевић, државни секретар Министарства финансија и привреде, које спроводи уплате доприноса за запослене. Бољој наплати доприноса за ПИО допринеће Централни регистар обавезног социјалног осигурања, који је у завршној фази припреме. Када овај систем, на коме раде Министарство рада и Пореска управа заживи, сваки запослени моћи ће да провери да ли му је послодавац уплатио доприносе. Будућност пензијског система Србије отежава све касније запошљавање грађана. Према подацима Националне службе за запошљавање, просечна старост особа које су засновале радни однос у 2012. години је чак 34 године. Прецизни подаци о годинама оних који су премијерно задужили радну књижицу не постоје, али се претпоставља да је њихов просек свега коју годину мањи. Извор: Вечерње новости

Смањење незапослености у вршачкој општини

ЛОКАЛНИ ПЛАНОВИ И МЕРЕ

Неопходно је радити на поједностављивању процедуре послодавцима за добијање одређене документације приликом започињања и проширења пословања, јер је то најважнији предуслов за отварање нових радних места У Вршцу је одржан први састанак Локалног савета за запошљавање, на којем је било речи о Акционом плану запошљавања у 2013. години. Разговарајући о основној улози Савета, као и о мерама које треба предузети у циљу смањења незапослености у вршачкој општини, сви чланови су се сложили да је, поред средстава које би општина требало да издвоји за активне мере политике запошљавања, неопходно радити и на олакшавању процедуре послодавцима за добијање одређене документације приликом започињања и проширења пословања, јер је то најважнији предуслов за отварање нових радних места. Председник Локалног савета за запошљавање, Владимир Грујин, истакао je и да је потребно утицати на локалну самоуправу, како би се у наредној години резервисала већа финансијска средства у реализацији активних мера запошљавања, због чега је Савет и формиран. Директор вршачке филијале НСЗ, Александар Винћилов, подсетио је да се на евиденцији незапослених тренутно налази преко 11.500 лица, активних тражилаца запослења. Од тог броја

60

| Број 492 | 21.11.2012.

6.500 су са пребивалиштем у oпштини Вршац, а највећи број незапослених чини неквалификована радна снага - 42%. Лица са завршеним III и IV степеном средње стручне спреме је 48%, а само 10% чине лица са вишим или високим образовањем. Највећи број незапослених у Вршцу припада старосној доби до 40 година, имају средњу стручну спрему и на евиденцији су до годину дана. На састанку је договорено да се вршачкој локалној самоуправи упути предлог да за 2013. годину издвоји већи износ средстава за активне мере запошљавања, у односу на претходне године, којима би могло да се ангажује бар за један проценат више незапослених. Предложено је да се више средстава издвоји и за јавне радове, како би се смањио број лица која примају социјалну помоћ, као и да се школе активније укључе у решавање проблема незапослености кроз тренинг центре у којима би незапослени завршавали одређену обуку и тиме повећали своје шансе за запослење.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Сајам запошљавања у Земуну

У СУСРЕТ ПОСЛУ

„Од последњег запослења је прошло три месеца, тражим посао, ово ми је трећи или четврти сајам на који долазим. Пратим огласе за посао, прошла сам обуку за писање радне биографије у Националној служби. Ако не тражите посао, нећете га ни наћи“, истиче Мирјана, економиста

В

елика гужва на сајму запошљавања, који су протекле недеље, у земунском Дому ваздухопловства, организовали Национална служба за запошљавање - Служба Земун и Градска општина Земун, само је потврдила да је овај вид потраге за послом и те како популаран међу незапосленима, јер су и резултати, односно могућност да се до радног места дође, веома велики. На сајму је учествовао 21 послодавац, а у понуди је било преко 100 радних места за раднике различитих занимања и квалификација. Посао на сајму могли су потражити инжењери у контроли квалитета, књиговође, банкарски аналитичари, лектори, преводиоци, медицинске сестре, неговатељице, комерцијалисти, продавци, металостругари, бравари, заваривачи, машинисти графичке дораде, пољопривредни техничари, технолози заштите биља, кувари, месари, возачи и други радници. Директорка београдске филијале Националне службе за запошљавање, Драгана Конаков Радовановић, истакла је да су сајмови једна од најбољих мера активне политике запошљавања. У првих десет месеци ове године, на сајмовима широм Србије посао је нашло 9.500 људи, а на четири београдска 664 суграђанина. „Ово је пети овогодишњи сајам запошљавања и трећи који београдска филијала организује у сарадњи са земунском општином. У решавању проблема незапослености драгоцена је сарадња и ангажовање свих социјалних партнера, а посебно локалне самоуправе. Такав пример је добра дугогодишња сарадња какву имамо са ГО Земун у различитим програмима запошљавања, од сајмова, преко јавних радова, а верујемо и кроз програме суфинансирања у оквиру локалног акционог плана у 2013. години“, истакла је Драгана Конаков Радовановић. Карло Квапил, члан Већа и председник Савета за запошљавање ГО Земун, рекао је да је половина послодаваца који учествују на сајму са територије земунске општине и указао да ће се заједничким радом свих, кроз Локални савет запошљавања Земуна и учешћем у програмима НСЗ, допринети решавању проблема незапослености, који није само проблем Земуна, већ и других општина у Србији. Поред компанија које редовно на сајмовима запошљавања траже кадар, на манифестацији у Земуну учествовали су и послодавци који су се тек определили за овај вид избора нових радника, као што је Преводилачка агенција „Еуротранслејт“ (Eurotranslate). „Бавимо се услугама превођења. Специјализовани смо за језике централне и југоисточне Европе и земаља Балкана. Чули смо од других фирми добра искуства о сајмовима и овде смо први пут.

Потребни су нам лектори, филолози који би радили као преводиоци или пројект - менаџери“, кажу представници овог послодавца. “Далија“ и друге фирме које су чланице „Беохемије“ редовно учествују на сајмовима, како у Београду, тако и у Зрењанину, Вршцу и Рашкој, где налазе одговарајући кадар. “За нашу компанију је најважније да су радници професионалци, одговорни и спремни да стичу и примењују нова знања. Године нису важне, али за рад у фабрикама, на производним тракама, где су услови рада тежи, радије бирамо мушкарце“, кажу на штанду овог предузећа. „Еурорачуноводство“ ће примити у радни однос троје књиговођа. Завршен факултет није био обавезан услов, шанса је пружена и кандидатима са средњом школом, али ће пресудно у одабиру нових радника бити радно искуство на овим пословима. У „Граве“ осигурању истичу да траже мотивисане раднике, озбиљне и одговорне, уз услов да имају најмање четврти степен стручне спреме. М.Колаковић

Одлична прилика Док послодавци истичу да је сајам запошљавања право место за избор квалитетног кадра, брзо и на једном месту, и многи незапослени у овој манифестацији виде одличну прилику да пронађу посао или бар да упознају послодавце, представе им се, оставе CV, како би их позвали у неком будућем периоду, ако им затреба радник њиховог профила. Међутим, има и оних који не верују у проналажење посла овим путем. Тридесетогодишњи Дени, електромеханичар за термичке уређаје, коментарише: „Не мислим да на сајму могу да нађем посао, али не могу ништа ни да изгубим. Припремио сам 6-7 примерака радне биографије. Ово је мој први сајам“. „Добио сам отказ пре месец дана и шта ћу, не могу да седим код куће, дошао сам на сајам да тражим посао. Имам 51 годину и 31 годину стажа. Мислим да ми је радно искуство највећи адут и препорука код новог послодавца“, каже Зоран, машинбравар. „Од последњег запослења је прошло три месеца, тражим посао, ово ми је трећи или четврти сајам на који долазим. Пратим огласе за посао, прошла сам обуку за писање радне биографије у Националној служби. Ако не тражите посао, нећете га ни наћи“, истиче Мирјана (31 година), економиста.

Бесплатна публикација о запошљавању

21.11.2012. | Број 492 |

61


Извештај о транзицији Европске банке за обнову и развој

ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕКО ГРАНИЦА Перформансе Србије боље су од регионалног просека и остварен је велики напредак на већини поља. Посебно се истиче да је стратегија иновација Србије међу најнапреднијим у региону, а знатно је унапређена и политика малих и средњих предузећа. Привредна комора Србије укључена је у развој стратегије учења о предузетништву, а бројне организације прате потребе малог бизниса за радном снагом

С

рбија је у Извештају о транзицији Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) поправила две оцене за спроведене реформе, за обновљиве изворе енергије и финансирање микро, малих и средњих предузећа. За вишу оцену код обновљивих извора заслужно је увођење четири пројекта „Механизма чистог развоја“, док напредак код финансирања малих и средњих предузећа одражава унапређење у доступности информација о кредитима и у систему регистровања земљишта.

Принципи слободног тржишта и конкуренције Извештај ЕБРД за 2012. годину - „Интеграција преко граница“, показао је да је у земљама у којима је та банка ангажована ове године у 17 случајева регистровано повећање, а у девет смањење оцене за спровођење реформи. Иако је оцењено да је претходна година била тешка за земље у транзицији, због слабљења привредног раста и осетног погоршања економских перспектива, ЕБРД истиче да није било великог застоја у реформама и да је напредак забележен у неким важним областима. Како се наглашава у извештају, креатори политике остали су опредељени за принципе слободног тржишта и конкуренције. Оцене напретка реформи у корпорацијском, сектору енергије, инфраструктуре и финансијском, иду од „1“ до „4+“, при чему највиша оцена указује на високо поштовање стандарда тржишне економије, а најнижа на готово централно-планску економију. Србија је на корпорацијском сектору добила тројке, односно три пута „3-“, за реформе у агробизнису, индустрији и некретнинама и чисту тројку за телекомуникације. Оцене у енергетици су двојке и то чиста за природне изворе, „2+“ за обновљиве изворе, што је оцена више него у претходном извештају, и такође „2+“ за реформе у сектору електричне енергије. Код реформи на сектору инфраструктуре Србија је за водоснабдевање и одвод отпадних вода добила „2+“, за путеве и градски саобраћај по „3-“, а за железнице тројку. На финансијском сектору Србија је оцењена тројкама на секторима осигурања и финансирања микро, малих и средњих предузећа, где је оцена виша него претходно, „3-“ је добила за реформе у банкарском систему и на тржишту капитала, а „2-“ за приватни капитал.

62

| Број 492 | 21.11.2012.

Попустила макроекономска дисциплина За реформе у секторима предузећа и тржишта и трговине Србија је за велике приватизације добила „3-“, за мале „4-“, а за реструктурирање предузећа „2+“. Код тржишта су либерализација цена и трговина и спољнотрговинска размена оцењени четворкама, а политика конкуренције са „2+“. У делу извештаја о Србији ЕБРД је навео да је у протеклих годину дана земља постала кандидат за ЕУ и да је напредовала у реформама на више инфраструктурних сектора, али да је истовремено макроекономска дисциплина ослабила. Када је реч о реформама у инфраструктури, ЕБРД је истакао да је у телекомуникацијама тржиште потпуно либерализовано и да је конкуренција повећана, док су код железнице потребни даљи кораци на раздвајању инфраструктуре од саобраћаја. Међутим, макроекономска дисциплина Србије је попустила и фискални дефицит је у првој половини године знатно повећан, на преко 7% бруто домаћег производа (БДП), док је јавни дуг далеко премашио 45% БДП, предвиђених као горња граница законом о буџетском систему. ЕБРД наводи и да је Србија у првој половини године убележила пад привредних активности, да су индустријска производња и извоз наставили да слабе у другом кварталу, да инфлација поново расте и да је у септембру била 10,3%, а да је динар од почетка године до краја августа ослабио за око 7%, упркос интервенцијама

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs


Боља пословна клима

Народне банке Србије (НБС), са циљем да се спречи даља депрецијација. На финансијском сектору ЕБРД указује да се банкарски сектор последњих година успешно носио са кризом и да је на крају 2011. године коефицијент адекватности капитала био добар - 19,7%. Међутим, ниво ненаплативих зајмова је наставио да расте и средином 2012. је премашио 20%. ЕБРД указује и на напоре усмерене на јачање улоге домаће валуте. Стратегија „динаризације“ НБС заснована је на три стуба - јачању макроекономског окружења, промоцији инструмената деноминованих у динарима и развоју „хеџинг“ инструмената за заштиту од валутног ризика на небанкарском тржишту. Као кључне приоритете за 2013. годину за Србију, ЕБРД је навео обнову фискално опрезне политике, јачање регулаторне независности на енергетском сектору и интензивирање напора за унапређење локалног тржишта капитала.

У новом заједничком извештају Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), Европске комисије, Европске фондације за обуку и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), за 2012. годину, оцењује се да су земље Западног Балкана на путу ка ЕУ и Турска знатно поправиле пословну климу у последње три године, али њихове владе треба да уведу нове политике усмерене на подршку малим и средњим предузећима, ако желе да подстакну раст и запошљавање. Напредак је видан у поједностављењу административних и процедура код отпочињања бизниса, јачању институција које подржавају мала и средња предузећа, унапређењу сарадње међу агенцијама и подстицању стицања вештина, као и извоза. У реформама у сектору малих и средњих предузећа и конвергенцији са правним тековинама ЕУ успешне су Србија, Хрватска и Турска. Албанија, Македонија и Црна Гора су увеле неке реформе, али још много тога треба да ураде, док Босна и Херцеговина и Косово тек треба да развију политике подршке малим предузећима. Овај процес се прати од 2009. године, а у овогодишњи извештај је први пут укључена Турска.

Велики корак у правом смеру Међу земљама региона, реформски напредак су оствариле: Хрватска - у сектору инфраструктуре и Македонија, Словенија и Црна Гора - у финансијском сектору, док у Албанији и Босни и Херцеговини није било сектора са значајнијим реформама. Овогодишњи извештај ЕБРД кредитора, који је активан у земљама од централне Европе до централне Азије и на југоисточном и источном Медитерану, фокусиран је на значај економске интеграције и бави се, уз анализу европске банкарске уније, и стварањем евроазијске економске уније. У извештају се оцењује да најновији предлози ЕУ о унификацији банкарског надзора и хармонизацији банкарских механизама представљају „велики корак у правом смеру“. Међутим, ЕБРД указује да су ти предлози некомплетни, јер је чланство ограничено на земље зоне евра и због тога што се задржавају ауторитети на националном нивоу, што посебно у европским земљама у транзицији, буди бојазни да ће банке са седиштем ван зоне евра бити у неповољном положају. ЕБРД је део извештаја посветио царинској унији Русије, Белорусије и Казахстана. Економисти ове финансијске институције истичу да је то добар пример успешне регионалне економске интеграције земаља бившег СССР. Оцењује се да је царинска унија, успостављена крајем 2009. године, донела бројне користи чланицама, како у међусобној трговини, тако и у трговини са трећим земљама.

Индекс политике за мала и средња предузећа рачуна се на основу 108 индикатора којима се мере снага и слабости политика у сектору и њихово спровођење, пореде искуства и перформансе, постављају приоритети и мери конвергенција са принципима Акта о малом бизнису за Европу. Перформансе Србије, како је оцењено у извештају објављеном на сајту ЕБРД, боље су од регионалног просека и земља је остварила велики напредак на већини поља. Посебно се истиче да је стратегија иновација Србије међу најнапреднијим у региону. Србија је знатно реструктурирала политику малих и средњих предузећа, додајући јој регионалне развојне елементе трансформисањем националне агенције за мала предузећа у регионалну развојну агенцију и уједињујући Развојни и Гарантни фонд, како би се обезбедиле гаранције за кредите и средства за започињање бизниса. Истиче се и да је Привредна комора Србије укључена у развој стратегије учења о предузетништву, као и да бројне организације прате потребе малог бизниса за радном снагом.

Унапредити зелену економију У извештају се наводи и да мала и средња предузећа у Србији чине 98,8% регистрованих субјеката, њихов удео у укупном броју запослених је 65,9%, а учешће тог сектора у додатој вредности је 56,3%. Србији се у извештају саветује да унапреди окружење за пословање креирањем и спровођењем подстицаја за динамичнији рад предузећа. Такође, пословни инкубатори треба да буду више фокусирани на подршку иновација. Поред тога, Србија треба да унапреди процедуре код банкротства, посебно јачањем ефикасности судова који су, како је оцењено, и даље спори и неефикасни. Србији се препоручује и да унапреди тзв. зелену економију, како би пружила нове прилике сектору малих и средњих предузећа. У наредној стратегији за мала и средња предузећа приоритет Србије треба да буду еколошка ефикасност и еколошке иновације, уз јасне мере и циљеве на сектору. А.Б.

Бесплатна публикација о запошљавању

21.11.2012. | Број 492 |

63


Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан) Адресе фИлИјАлА нсЗ

Београд

Јагодина

Гундулићев венац 23-25 тел. 011/2929-100, 2929-000

Љубише Урошевића 16 тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2 тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3 тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4 тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33 тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25 тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59 тел. 010/305-000

Шумадијска 31 тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49 тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24 тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20 тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29 тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21 тел. 013/802-400

Николе Пашића 77 тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1 тел. 025/464-000

Владике Николаја 1 тел. 014/295-600

Сремска Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78 тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31 тел. 022/638-800 Трг слободе 3/3 тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37 тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2 тел. 026/633-900

Железничка 22 тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11 тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35 тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1 тел. 017/407-100

Масарикова 31 тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска Митровица

Шабана Коче 18 тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3 тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб тел. 028/420-600

покрАјИнскА покрАјИн слУжбА ЗА ЗАпоШљАвАњe ЗАпоШљАвА

Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I тел. 021/48-85-901

покрАјИнск покрАјИнскА слУжбА ЗА ЗАпоШљАвАњe ЗАпоШљ

Косовска Митровица

Дрварска 10 тел. 028/423-090

Poslovi 492  
Poslovi 492  

21.11.2012