Page 1

9-èé ÍÓÌIÇÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÀÓÊÖIÎÍ

ООО «Дубовик і Ко» Антикварний салон «Дукат»

Аукціон відбудеться 12 грудня (п’ятниця), з 12:00 до 15:00 – лоти 1 – 409; з 16:00 до 17:30 – лоти 410 – 547

Лоти представлені для огляду в салоні «Дукат», 10 та 11 грудня 2008 за адресою м. Київ, вул. Лисенко, 1 та на веб сайті: www.dukat.com.ua


Експерт Вячеслав Вікторович Дубовик.

Оргкомітет: Комський Л.М., Білоус А.В., Дубовик В.В. Упорядники каталогу: Дубовик В.В., Дубовик Н.А. Кольорова фотозйомка: Дубовик В.В. Макетування та верстка: Берест О.Ю.

Торги починаються з цін вказаних в каталозі.

ООО «Дубовик і Ко» Україна, Київ, Рейтарська, 2 Тел.: +38 044 492 86 98 +38 067 991 15 90

Антикварний салон «Дукат» Україна, Київ, Лисенко, 1 Тел.: +38 044 270 50 78 +38 044 270 50 79

www.dukat.com.ua e mail: dvvmon@zt.ukrtel.net


ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÀÓÊÖIÎÍIÂ 1. В аукціоні приймають участь АНТИК САЛОН «ДУКАТ» та ООО «Дубовик і Ко» – надалі Організатор – та юридичні та фізичні особи – надалі Учасники. 2. Всі особи, що мають бажання приймати участь в аукціоні, будуть мати можливість ознайомитись з лотами на передаукціонному перегляді. Учасники не матимуть права висувати претензії щодо стану монет під час проведення аукціону або під час оплати за придбані лоти. 3. Картка Учасника аукціону з номером підтверджує право її власника на участь в аукціоні. Для отримання картки бажаючі повинні пройти попередню реєстрацію. 4. Якщо Учасник передає свою картку іншій особі, він несе відповідальність за дії останнього, як за свої особисті дії. 5. Аукціон проводять Аукціоніст та Секретар, які є представниками Організатора на час проведення аукціону. Всі спірні питання, що виникають під час проведення аукціону, вірішуються Секретарем. 6. Крок, на який зростає ціна лота під час торгів, складає 5 10%. Аукціоніст має право під час торгів змінити крок. Учасник має право зробити пропозицію про придбання лоту за довільною ціною, якщо вона випереджає попердню пропозицію більш ніж на один крок. 7. Підняття картки Учасником означає, що останній згоден придбати запропонований лот за об'явлену ціну. Учасник, що підняв картку останнім, вважається таким, що виграв торги. 8. Якщо Учасник, що має бажання придбати будь який лот (або лоти), не має змоги прийняти участь в аукціоні особисто, він повинен залишити Організатору заочні біди, вказавши номери лотів та ціни на них, а також склавши відповідну угоду.

9. Грошовою одиницею проведення аукціону є долар США. Сплата за придбані лоти здійснюється в гривнях за курсом НБУ на день сплати. 10. Комісійна винагорода Організатора складає 15% від досягнутої ціни та додається до вартості лота. 11. Сплата за придбані лоти повинна бути здійснена Учасниками на протязі 3 х днів після закінчення аукціону. 12. Якщо учасник аукціону (фізична особа), не розплачується готівкою за придбаний лот (лоти) відразу після закінчення торгів, він може залишити організатору заставу у розмірі 30% від загальної досягнутої вартості придбаних лотів і повністю сплатити покупку протягом трьох діб. 13. Якщо після закінчення трьох діб куплені лоти не сплачені повністю, заставна сума не повертається, і предмети повертаються в розпорядження організатора. У разі відмови від покупки предметів до закінчення трьох діб, учаснику повертається сума у розмірі 30% від внесеної застави. 14. Предмет, придбаний на аукціоні, може безкоштовно зберігатися (згідно побажанню покупця) у організатора на протязі трьох діб. За кожну подальшу добу зберігання покупець виплачує організатору пеню у розмірі 0,1% від ціни предмету за кожен день прострочення. 15. Організатор має право зняти лот з торгів без пояснення. Під час аукціону це право передається Секретарю. 16. Кіно та фотозйомка в залі, де проводиться аукціон заборонені. 17. Оформлення будь яких дозволів, щодо вивозу придбаних речей за межі України, не є компетенцією Організаторів.

Таблиця відповідності станів Пруф

полированая

proof

Polierte Platte

0

Чудовий стан

превосходное состояние

UNC

ST

I

Відмінний стан

отличное состояние

ХF

VZ

II

Дуже добрий стан очень хорошее состояние

VF

SS

III

Добрий стан

Good

S

IV

хорошее состояние

3


ÇÌIÑÒ АНТИЧНІ МОНЕТИ МОНЕТИ КНЯЖОЇ ДОБИ МОНЕТИ РОСІЇ 1. Олексій Михайлович 2. Іван, Петро, Софія 3. Петро I 4. Катерина I 5. Петро II 6. Анна 7. Іван III 8. Єлизавета 9. Петро III 10. Катерина II 11. Павло I 12. Олександр І 13. Микола І 14. Олександр ІІ 15. Олександр ІІІ 16. Микола ІІ 17. Лоти 18. Монети СРСР

МОНЕТИ УКРАЇНИ НАГОРОДИ МОНЕТИ ЄВРОПИ 18. Австрія (Austria) 19. Німеччина (German States) 20. Італія (Italian States) 21. Швейцарія (Switzerland) 22. Трансільванія (Transylvania) 23. Іспанські Нідерланди (Spanish Netherlands) 24. Нідерланди (United Netherlands) 25. Польша (Poland)

4

1 – 15 16 – 28 29 – 403 29 – 32 33 – 34 35 – 60 61 – 68 69 – 78 79 – 95 96 – 97 98 – 121 122 – 126 127 – 187 188 – 201 202 – 231 232 – 288 289 – 339 340 – 362 363 – 397 398 – 401 402 – 403

404 – 409 410 – 415 416 – 547 416 – 424 425 – 443 444 445 – 448 449 450 – 456 457 – 474 475 – 547


ËÎÒÈ 1 – 15


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

МОНЕТИ БОСПОРУ

1.

ІІІ+

1500

ІІ/ІІ-

1200

ІІІ

1200

ІІІ+

1000

ІІІ+

1000

ІІІ+

1000

ІІІ+

1000

Статер. 131/132. 7,75гр. Анохін 478б.

2. Статер. 132/133. 7,86гр. Анохін 503.

3. Статер. 143/144. 7,77гр. Анохін 509.

4. Статер. 156/157. 7,82гр. Анохін 532б.

5. Статер. 159/160. 7,75гр. Анохін 535б.

6. Статер. 161/162. 7,75гр. Анохін 537.

7. Статер. 162/163. 7,73гр. Анохін 538?.

6


ІІІ+

1000

ІІІ

1000

ІІІ+

1000

ІІ-

1000

ІІ

900

ІІ-

700

ІІ-

700

ІІ+

1000

Статер. 165/166. 7,72гр. Анохін 541?.

9. Статер. 169/170. 7,77гр. Анохін 545.

10. Статер. 175/176. 7,88гр. Анохін 555.

11.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

8.

Статер. 186/187. 7,63гр. Анохін 564.

12. Статер. 192/193. 7,75гр. Анохін 570?.

13. Статер. 215. 7,72гр. Анохін 632а.

14. Статер. 215. 7,72гр. Анохін 632в.

15. Статер. 261/262. 2,50гр. Анохін 709.

7


ËÎÒÈ 16 – 28


ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÑÂßÒÎÑËÀÂÎÂÈ× (972-1015)

ІІІ-

8000

ІІІ-

3500

ав. (ВЛАДИМІРЪ НАСТОЛh.) рев. (ІСУСЪ ХРИСТОСЪ.) (З висновком Національного Музея Історії України).

17. Срібляник ІІ типу. (поч. XІ-го ст.), 1,96гр. розмір 24 мм. ав. (ВЛАДИМІРЪ НАСТОЛh.) рев. (А СЕ ЕГО СРЕБРО.)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

16. Срібляник І типу. (кінець X-го ст.) вага 2,39гр. розмір 22,5 мм.

(зменьшене зображення) 18. Великий Новгород, Гривня Новгородська. ХІІ-XІV ст. Вага 266гр.

ІІІ

1500

ІІІ

1000

(З висновком Національного Музея Історії України).

ÊÀÇÈÌÈÐ III (1353-1370)

19. Денарій. Львівський мон. двір. 1,15гр. Коп. 3042 (R8)

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ (1372-1379) 20. Грошик. Львівський мон. двір. 1,04гр. Коп. 3055 (R8)

ІІІ

800

9


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ËÞÄÎÂÈÊ ÓГÎÐÑÜÊÈÉ (1370-1382) 21. Грошик. Львівський мон. двір. 1,11гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ

200

22. Грошик. Львівський мон. двір. 1,08гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ+

250

23. Грошик. Львівський мон. двір. 1,10гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ+

250

24. Грошик. Львівський мон. двір. 1,03гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ

200

25. Грошик. Львівський мон. двір. 1,09гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ+

250

26. Грошик. Львівський мон. двір. 0,95гр. Коп. 3063 (R5)

ІІІ

200

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ßГÀÉËÎ (1386-1434)

10

27. Грошик. Львівський мон. двір. 0,93гр. Коп. 3065 (R4)

ІІІ+

250

28. Грошик. Львівський мон. двір. 0,92гр. Коп. 3065 (R4)

ІІІ+

250


ËÎÒÈ 29 – 403


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ÎËÅÊÑIÉ ÌÈХÀÉËÎÂÈ× (1645-1676)

29. Єфимок. 1655. (Патагон. Іспанські Нідерланди. Брабант. Дав. 4432.) 27,71гр.

ІІІ

2000

30. Єфимок. 1655. (Талер. Бремен.1624. Дав. 5091.) 28,87гр.

ІІІ

3000

31. Єфимок. 1655. (Талер. Нідерланди. Вест-Фрізія. 1651. Дав. 4842.) 28,06гр.

ІІІ

2000

32. Єфимок. 1655. (Талер. Саксонія-Веймар.1602. Дав. 7518.) 28,91гр.

ІІІ

3500

IÂÀÍ, ÏÅÒÐÎ ÒÀ ÑÎФIß (1682-1696) 33. Севський Чех. 1686. Відкарбовано в Путівлі та Севську. 0,85гр. Діаков 26; Северін 8.

12

III+

1500


200

II-

10000

36. Рубль. 1721. Кадашевський мон. двір. 28,13гр. Біткін 481; Діаков 23; Узд. 0599.

ІІІ+/ІІ-

4500

37. Рубль. 1721. Кадашевський мон. двір. 28,32гр. Біткін 464; Діаков 31; Узд. 0599.

ІІІ

2500

38. Рубль. 1723. Красний мон. двір. 27,84гр. Біткін 883 ; Діаков - ; Узд. 0606.

ІІІ+

2500

ÏÅÒÐÎ I

35. Рубль. 1718. Кадашевський мон. двір. 27,73гр. (КО) L в лапі орла. Біткін 201(R); Діаков 5; Узд. 0556. слойки на аверсі.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

V

34. Севський Чех. 1686. Відкарбовано в Путівлі та Севську. 0,76гр. Діаков 26; Северін 8. (2 шт.)

13


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 14

39. Рубль. 1724. Красний мон. двір. 27,11гр. Біткін 934; Діаков ав. -, рев. 26; Узд. 0617.

ІІІ

1000

40. Рубль. 1724. Красний мон. двір. 28,60гр. Біткін 934; Діаков 26 ; Узд. 0617.

ІІІ

800

41. Рубль. 1724. Красний мон. двір. 27,26гр. Біткін 938(R); Діаков 26; Узд. 0617.

ІІІ+

2200

42. Рубль. 1725. Красний мон. двір. 28,21гр. Біткін 964; Діаков 48; Узд. 0625.

ІІІ+

900

43. Рубль. 1725. С.-Петербурзький мон. двір. 26,61гр. Біткін 1373(R); Діаков 18; Узд. 0626.

ІІІ

6000


ІІІ

7000

45. 50 копійок. 1724. Красний мон. двір. 13,38гр. Біткін 1059(R1); Діаков 3; Узд. 0622. (Стара патина)

ІІІ

3800

46. Гривня. 1704. Кадашевський мон. двір. 2,86гр. Біткін 755(R); Діаков 12; Узд. 0473.

ІІІ+

1000

47. Гривня. 1705. Красний мон. двір. 2,77гр. Біткін 1099; Діаков 3; Узд. 0499.

ІІ-

2000

48. Гривня. 1705. Красний мон. двір. 2,69гр. Біткін 1099; Діаков 3; Узд. 0499.

ІІІ

800

49. Гривня. 1709. Красний мон. двір. 2,65гр. Біткін 1103; Діаков 3; Узд. 0515.

ІІІ

500

50. Алтин. 1704. Красний мон. двір. 0,86гр. Біткін 1156(R); Діаков 2; Узд. 0481.

ІІІ+

200

51. Алтин. 1704. Красний мон. двір. 0,78гр. Біткін 1156(R); Діаков 2; Узд. 0481.

ІІІ+

150

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

44. 50 копійок. 1707. Кадашевський мон. двір. 13,95гр. Біткін 571(R1); Діаков 2; Узд. 0508. (Стара патина)

15


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 16

52. Алтин. 1704. Красний мон. двір. 0,77гр. Біткін 1156(R); Діаков 2; Узд. 0481.

ІІІ

150

53. Копійка. 1710. М.Д. Кадашевський мон. двір. 8,36гр. Біткін 3384; Діаков 97; Узд. 2306.

ІІІ

60

54. Копійка. 1711. Б.К. Набережний мон. двір. 7,97гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 2315.

ІІ-

100

55. Копійка. 1711. Б.К. Набережний мон. двір. 7,03гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 2315.

ІІІ

50

56. Копійка. 1712. Б.К. Набережний мон. двір. 6,71гр. Біткін-; Діаков 105; Узд. 2324.

ІІІ+

100

57. 1/2 копійки. 1707. Набережний мон. двір. 3,28гр. Біткін 2739(R1); Діаков 59; Узд. 2287.

ІІІ-

25

58. 1/2 копійки. 1714. Кадашевський мон. двір. 3,12гр. Діаков 8; Узд. 2353.

ІІІ-

25

59. 1/4 копійки. 1712. Кадашевський мон. двір. 1,99гр. Біткін 3620(R); Діаков 22; Узд. 2331.

ІІІ+

25

60. 1/4 копійки. 1719. Н.Д. Набережний мон. двір. 0,69гр. Біткін 3255; Діаков 22; Узд. 2412.

ІІІ

25


ÊÀÒÅÐÈÍÀ I (1725-1727)

ІІІ

8000

62. Рубль. 1725. С.-Путербурзький мон. двір. 28,88гр. Біткін 116; Діаков 43; Узд. 0634.

ІІІ

3500

63. Рубль. 1725. С.-Путербурзький мон. двір. 27,55гр. Узд. 0634. (ЕКАІЕРІНА) У Біткіна та Діакова зображення відсутнє.

ІІІ+

8000

64. Рубль. 1725. С.-Путербурзький мон. двір. 28,50гр. Біткін 126; Діаков 58; Узд. 0634.

ІІ-

15000

65. 50 копійок. 1726. Красний мон. двір. 13,88гр. Біткін 59(R); Діаков 6; Узд. 0653.

ІІІ

2000

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

61. Рубль. 1725. Красний мон. двір. 28,05гр. Біткін 9(R1); Діаков 3; Узд. 0628.

17


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

66. 50 копійок. 1726. ІІІ С.-Путербурзький мон. двір. 14,37гр. Біткін 193(R); Діаков 17; Узд. 0649.

1500

67. 5 копійок. 1727. Н.Д. Набережний мон. двір. 20,16гр. Біткін 280; Діаков -; Узд. 2460.

ІІІ

50

68. 5 копійок. 1727. К.Д. Красний мон. двір. 19,48гр. Біткін 308; Діаков 45; Узд. 2462.

ІІІ

80

69. Рубль. 1727. Красний мон. двір. 28,61гр. Біткін 30; Діаков 5; Узд. 0671.

ІІІ

1500

70. Рубль. 1728. Кадашевський мон. двір. 27,66гр. Біткін 54; Діаков 28; Узд. 0686.

ІІІ

1500

ÏÅÒÐÎ II (1727-1730)

18


ІІІ

1500

72. Рубль. 1729. Кадашевський мон. двір. 27,56гр. Біткін 111(R); Діаков 9; Узд. 0689. (10рублів по Петрову) (незначне відслоєння на аверсі)

ІІІ

1000

73. Рубль. 1729. Кадашевський мон. двір. 27,56гр. Біткін 116; Діаков 28; Узд. 0690.

ІІІ

1000

74. Рубль. 1729. Кадашевський мон. двір. 28,29гр. Біткін 117; Діаков 25; Узд. 0690.

ІІІ

4500

75. Копійка. 1728. Кадашевський мон. двір. 3,83гр. Біткін 191; Діаков 10; Узд. 2472.

ІІІ

200

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

71. Рубль. 1728. Кадашевський мон. двір. 28,14гр. Біткін 85; Діаков 43; Узд. 0686.

19


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

76. Копійка. 1728. Кадашевський мон. двір. 4,63гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 2472.

ІІ

400

77. Копійка. 1728. Кадашевський мон. двір. 3,98гр. Біткін 198(?); Діаков 16(?); Узд. 2472.

ІІI

550

78. Копійка. 1728. Кадашевський мон. двір. 4,05гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 2472.

ІІI+

600

ÀÍÍÀ (1730-1740)

20

79. Рубль. 1730. Кадашевський мон. двір. 28,25гр. Узд. 0693. (тип монети схожий на зображення № 12(R1) в каталозі Біткіна але відрізняється дрібними елементами в деталях корони та зачіски. Монета відкарбована зіпсованим штемпелем. Можливо унікальний єкземпляр.)

ІІ

10000

80. Рубль. 1732. Кадашевський мон. двір. 24,51гр. Біткін 50; Діаков 11; Узд. 0703.

ІІІ

750


ІІІ+

350

82. Рубль. 1733. Кадашевський мон. двір. 25,26гр. Біткін 68; Діаков 13; Узд. 0706.

ІІІ+

850

83. Рубль. 1733. Кадашевський мон. двір. 25,20гр. Біткін 71; Діаков 16; Узд. 0706. (удари, реставрація).

ІІІ-

60

84. Рубль. 1734. С.-Петербурзький мон. двір. 25,94гр. Біткін 91(R1); Діаков ав. 12/рев. 11; Узд. 0712.

ІІ

25000

85. Рубль. 1734. Кадашевський мон. двір. 25,35гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 0718.

ІІІ

1500

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

81. Рубль. 1733. Кадашевський мон. двір. 25,96гр. Біткін 64; Діаков 14; Узд. 0706.

21


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 22

86. Рубль. 1734. Кадашевський мон. двір. 25,20гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 0718.

ІІІ+

2000

87. Рубль. 1735. Кадашевський мон. двір. 25,90гр. Біткін 122; Діаков 1; Узд. 0723.

ІІ-

1500

88. Рубль. 1737. Красний мон. двір. 26,22гр. Біткін 199; Діаков -; Узд. 0731. (15руб. По Петрову)

ІІІ+

1800

89. Рубль. 1738. С.-Петербурзький мон. двір. 25,82гр. Біткін 232(R); Діаков 9; Узд. 0735.

ІІІ+

4000

90. Рубль. 1738. С.-Петербурзький мон. двір. 25,22гр. Біткін 232(R); Діаков ав. -, рев. 10; Узд. 0735.

ІІІ

400


ІІ

4500

92. 50 копійок. 1731. Кадашевський мон. двір. 12,07гр. Біткін 136; Діаков -; Узд. 0701.

ІІ

1000

ІІІ-

440

93. 50 копійок. 1736. Кадашевський мон. двір. 12,91гр. Біткін ав.-/рев. 165; Діаков ав.-/рев. 2; Узд. 728. (Зароблений отвір).

94. 25 копійок. 1739. Красний мон. двір. 6,22гр. Біткін 220(R1); Діаков 2; Узд. 747. На Гурті монети частково залишилась сітчата насічка, як на полтинах Анни Івановни. Надзвичайно рідкисний варіант.

ІІ

20000

ІІІ+

200

96. Рубль. 1741. С.-Петербурзький мон. двір. 26,02гр. Біткін ав. 29/рев. -; Діаков ав. 10/рев. -. Узд. 0757 Монета з колекції Радзивіла ??? Надзвичайно рідкісний варіант орла.

ІІ-

30000

97. Лот 3 монети. 1/2 копійки. 1741. Біткін 43, 44, 44(R); Узд. 2515.

ІІІ

150

95. Лот 3шт. 1/2 копійки. 1731, 1731, 1739. Біткін 276, 282, 368; Узд. 2484, 2484, 2502.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

91. Рубль. 1738. С.-Петербурзький мон. двір. 25,70гр. Біткін 234(R); Діаков 21; Узд. 0734.

IÂÀÍ III (1740-1741)

23


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ªËÈÇÀÂÅÒÀ (1741-1767)

24

ІІІ+

2500

99. 50 копійок. 1756. Красний мон. двір. Біткін 71(R); Діаков 393; Узд. 4081. (NGC Au58)

ІІ

1500

100. 50 копійок. 1756. Красний мон. двір. 0,80гр. Біткін 71(R); Діаков 393; Узд. 4081.

ІІІ

500

101. Рубль. 1742. С.-Петербурзький мон. двір. 25,57гр. Біткін -; Діаков 31; Узд. 0770.

ІІІ+

1500

102. Рубль. 1744. Красний мон. двір. 25,40гр. Біткін 114(R1); Діаков 104; Узд. 0789.

ІІІ

1500

103. Рубль. 1745. С.-Петербурзький мон. двір. 25,68гр. Біткін 260 вар.; Діаков 131 вар.; Узд. 0795.

ІІІ+

500

104. Рубль. 1749. Красний мон. двір. 24,99гр. Біткін 121; Діаков 202; Узд. 821.

ІІІ-

250

98. Рубль. 1756. Красний мон. двір. 1,62гр. Біткін 60(R); Діаков 389; Узд. 4078.


ІІ-

4500

106. Рубль. 1756. І.М. С.-Пeтербурзький мон. двір. 25,86гр. Біткін 277; Діаков 397; Узд. 881.

ІІ-

1000

107. Рубль. 1756. І.М. С.-Пeтербурзький мон. двір. 25,69гр. Біткін 273; Діаков 308; Узд. 881.

ІІІ

150

108. Рубль. 1756. Я.І. С.-Пeтербурзький мон. двір. 25,82гр. Біткін 278; Діаков 398; Узд. 882.

ІІІ+

350

109. Полтина. 1742. Красний мон. двір. 12,66гр. Біткін 140(R); Діаков 39(R1); Узд. 0776.

ІІІ

2000

110. 25 копійок. 1747. Красний мон. двір. 6,45гр. Біткін 169; Діаков 174; Узд. 0812.

ІІ-

300

111. 25 копійок. 1747. Красний мон. двір. 6,55гр. Біткін 169; Діаков 174; Узд. 0812.

ІІІ

150

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

105. Рубль. 1754. І.М. С.-Пeтербурзький мон. двір. 26,10гр. Біткін 273; Діаков 397; Узд. 861.

25


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

112. 25 копійок. 1754. Красний мон. двір. 6,53гр. Біткін 173; Діаков 315; Узд. 0869.

ІІІ

250

113. 10 копійок. 1757. Красний мон. двір. 2,15гр. Біткін 232; Діаков 440; Узд. 0897.

ІІІ

150

114. лот. 3шт. 10 копійок. 1742, 1748, 1751. Біткін 181, 208, 213; Діаков 46, 189, 251; Узд. 0777, 0819, 0840.

ІІІ

500

115. 5 копійок. 1756. С.-Петербурзький мон. двір. 0,94гр. Біткін 341; Діаков 409; Узд. 0889.

ІІІ

150

116. 5 копійок. 1757. С.-Петербурзький мон. двір. 1,21гр. Біткін 342; Діаков 442; Узд. 0898.

ІІ

200

117. 5 копійок. 1757. С.-Петербурзький мон. двір. 1,22гр. Біткін 342; Діаков 442; Узд. 0898.

ІІ-

200

118. 5 копійок. 1757. С.-Петербурзький мон. двір. 1,43гр. Біткін 342; Діаков 442; Узд. 0898.

ІІІ

50

119. 2 копійки. 1757. С.-Петербурзький мон. двір. 20,67гр. Біткін 538; Діаков 468; Узд. 2573.

ІІІ

50

IV/ ІІІ

100

ІІІ

100

122. Рубль. 1762. Красний мон. двір. 23,77гр. Біткін 9(R); Діаков 5; Узд. 0930.

ІІІ

3000

123. Рубль. 1762. Красний мон. двір. 23,04гр. Біткін 9(R); Діаков 5; Узд. 0930.

ІІІ-

500

120. Лот 4шт. 1 копійка. 1758, 1759, 1760, 1761. Біткін 547, 396, 397, 398; Діаков 517, 534, 551, 578. 121. Лот 2шт. 1/2 копійки. 1757, 1760. Біткін 548, 501; Діаков 483, 553.

ÏÅÒÐÎ III (1761-1762)

26


2600

125. 10 копійок. 1762. ІІІ Без зазначення монетного двору. 50,78гр. Біткін 19(R); Діаков 32(R1); Узд. 2622.

1600

126. 2 копійки. 1762. Красний мон. двір. 10,51гр. Біткін 35(R); Діаков 41; Узд. 2628.

ІІІ+

1100

127. 5 рублів. 1778. С.-Пeтербурзький мон. двір. 6,43гр. Біткін 76(R); Діаков 371(R1); Узд. 0143.

ІІІ

5000

128. Рубль. 1779. С.-Петербурзький мон. двір. 1,25гр. Біткін 115.(R); Діаков 388; Узд. 4088.

ІІ

2000

129. Рубль. 1779. С.-Петербурзький мон. двір. 1,23гр. Біткін 115.(R); Діаков 388; Узд. 4088.

ІІ+

2500

130. 50 копійок. 1777. С.-Петербурзький мон. двір. 0,66гр. Біткін 116(R); Діаков 355; Узд. 4086.

ІІ+

2000

131. 50 копійок. 1777. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 116(R); Діаков 355; Узд. 4086. (NGC Au58)

ІІ

2000

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ІІІ 124. 10 копійок. 1762. Без зазначення монетного двору. 55,42гр. Біткін 14(R); Діаков 28(R1); Узд. 2622.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ II (1762-1796)

27


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 28

132. Рубль. 1762. Д.М. Красний мон. двір. 23,99гр. Біткін 12; Діаков 5; Узд. 0934.

ІІІ

300

133. Рубль. 1762. Т.І. Н.К. С.-Пeтербурзький мон. двір. 23,90гр. Біткін 182; Діаков 6; Узд. 0931.

ІІ-

700

134. Рубль. 1763. Т.І. Я.І. С.-Пeтербурзький мон. двір. 23,31гр. Біткін 184; Діаков 21; Узд. 945.

ІІI-

100

135. Рубль. 1765. Т.І. Я.І. С.-Пeтербурзький мон. двір. 23,89гр. Біткін 187; Діаков 81; Узд. 967.

ІI-

1200

136. Рубль. 1766. Т.І. А.Ш. С.-Пeтербурзький мон. двір. 23,50гр. Біткін 187; Діаков 132; Узд. 980.

ІII+

900


ІII

2500

138. Рубль. 1770. Я.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 23,27гр. Біткін 209; Діаков 245; Узд. 1030.

ІII

1000

139. Рубль. 1771. Я.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 22,44гр. Біткін 210; Діаков 261; Узд. 1039.

ІII

350

140. Рубль. 1773. Т.И.Я.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 23,54гр. Біткін 216; Діаков 291; Узд. 1051. (подряпини на аверсі)

ІI-

300

141. Рубль. 1773. Т.И.Я.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 23,83гр. Біткін 216; Діаков 291; Узд. 1051.

ІI-

1200

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

137. Рубль. 1768. Е.І. Красний мон. двір. 23,14гр. Біткін 130(R1); Діаков 198; Узд. 1008. (відрізняється штемпель, крапка після РОС.)

29


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 30

142. Рубль. 1774. Т.И.О.Л. С.-Петербурзький мон. двір. 21,52гр. Біткін 218; Діаков 306; Узд. 1057.

ІII+

900

143. Рубль. 1775. Т.И.О.Л. С.-Петербурзький мон. двір. 23,08гр. Біткін 219; Діаков 323; Узд. 1064.

ІII+

1000

144. Рубль. 1776. Я.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 22,35гр. Біткін 221; Діаков 339; Узд. 1075.

ІІ-/ІІ

1400

145. Рубль. 1780. И.З. С.-Петербурзький мон. двір. 20,78гр. Біткін 228; Діаков 403; Узд. 1104.

I-

3000

146. Рубль. 1782. И.З. С.-Петербурзький мон. двір. 23,86гр. Біткін 233; Діаков 437; Узд. 1119.

І-

4000


200

148. Рубль. 1785. Я.А. ІII С.-Петербурзький мон. двір. 24,55гр. Біткін 240(R); Діаков 504(R1); Узд. 1150.

1000

149. Рубль. 1796. Т.І.І.С. С.-Петербурзький мон. двір. 23,79гр. Біткін 270; Діаков 820; Узд. 1252.

ІI-

1300

150. 50 копійок. 1765. Т.І.Я.І. С.-Петербурзький мон. двір. 13,00гр. Біткін 276; Діаков 83(R1); Узд. 0970.

ІII

1500

151. 50 копійок. 1765. Т.І.С.А. ІIС.-Петербурзький мон. двір. 11,57гр. Біткін 277(R); Діаков 84(R1); Узд. 0971.

2500

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ІII

147. Рубль. 1782. И.З. С.-Петербурзький мон. двір. 23,80гр. Біткін 233; Діаков 437; Узд. 1119.

31


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

152. 50 копійок. 1778. О.Л. ІІ-/ІІІ+ С.-Петербурзький мон. двір. 11,45гр. Біткін 297(R); Діаков 375(R1); Узд. 1092.

153. 25 копійок. 1764. Т.І. Е.І. Красний мон. двір. 5,97гр. Біткін 138; Діаков 55; Узд. 0958.

ІІІ+

250

154. 25 копійок. 1765. Т.І. Е.І. Красний мон. двір. 5,88гр. Біткін 140; Діаков 85; Узд. 0972.

ІІІ

250

155. 25 копійок. 1767. Е.І. Красний мон. двір. 5,87гр. Біткін 143; Діаков 168; Узд. 0999.

ІІІ

250

156. 25 копійок. 1767. Е.І. Красний мон. двір. 5,69гр. Біткін 143; Діаков 168; Узд. 0999.

ІІІ+

150

157. 25 копійок. 1779. О.Л. С.-Петербурзький мон. двір. 5,22гр. Біткін 330; Діаков 391; Узд. 1099.

ІІІ+

500

І-

2500

158. 25 копійок. 1786. Я.А. С.-Петербурзький мон. двір. 6,04гр. Біткін 340; Діаков 532(R1); Узд. 1163.

32

5500


ІІІ+

200

160. 20 копійок. 1771. С.-Петербурзький мон. двір. 4,06гр. Біткін 379; Діаков 264; Узд. 1042.

ІІ-

200

161. 20 копійок. 1785. С.-Петербурзький мон. двір. 4,41гр. Біткін 399; Діаков 511; Узд. 1155.

І-

750

162. 15 копійок. 1767. Красний мон. двір. 3,45гр. Біткін 162; Діаков 172; Узд. 1002. (подряпини на аверсі)

ІI

150

163. 10 копійок. 1771. Т.І. С.-Петербурзький мон. двір. 2,65гр. Біткін 476; Діаков 267; Узд. 1044.

ІI-

150

164. 10 копійок. 1774. Т.І. С.-Петербурзький мон. двір. 2,51гр. Біткін 480; Діаков 313; Узд. 1062.

ІI-

100

165. 10 копійок. 1778. С.-Петербурзький мон. двір. 2,46гр. Біткін 488; Діаков 382; Узд. 1096. (ГРИ.ВЕН)

ІI-

200

166. 10 копійок. 1784. С.-Петербурзький мон. двір. 2,33гр. Біткін 498; Діаков 491; Узд. 1149.

ІI

150

167. Лот 6 шт. 10 копійок. 1768 СПБ, 1769 ММД, 1771, 1774 ММД, 1775, 1793. ІІІ-/ІІІ Біткін 472, 177, 476, 180, 481, 513(R1); Діаков 213(R1), 230, 267, 312, 332, 732(R1).

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

159. 20 копійок. 1768. С.-Петербурзький мон. двір. 4,24гр. Біткін 375; Діаков 208; Узд. 1013.

400

33


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 34

168. 5 копійок. 1783. Єкатеринбурзький мон. двір. 48,55гр. Біткін 634; Діаков; Узд. 2760. (Рік перекарбований з 1782. Гладкий гурт.)

ІІІ

220

169. 5 копійок. 1783. Єкатеринбурзький мон. двір. 51,70гр. Біткін -; Діаков -; Узд. 2760.

ІІ-

50

170. 5 копійок. 1792. А.М. Анінський мон. двір. 48,29гр. Біткін 862; Діаков 716; Узд. 2853.

І

500

171. 5 копійок. 1793. А.М. Анінський мон. двір. 45,78гр. Біткін 863; Діаков 739; Узд. 2861.

ІІ-

50

172. 5 копійок. 1795. Єкатеринбурзький мон. двір. 54,42гр. Біткін 649; Діаков 795; Узд. 2886.

ІІІ

30

173. 2 копійки. 1765. Красний мон. двір. 16,07гр. Біткін 533; Діаков 149; Узд. 2666.

ІІ-

150

174. 2 копійки. 1789. Єкатеринбурзький мон. двір. 21,26гр. Біткін 682; Діаков 634; Узд. 2814.

ІІІ

30

175. Копійка. 1763. Красний мон. двір. 8,43гр. Біткін 542; Діаков 41; Узд. 2643.

ІІІ

75

176. Копійка. 1788. Красний мон. двір. 10,65гр. Біткін 546(R); Діаков 608; Узд. 2802.

ІІІ

50

177. Копійка. 1789. Єкатеринбурзький мон. двір. 12,31гр. Біткін 700; Діаков 636; Узд. 2816.

ІІІ+

25

178. 1/2 копійки. 1771. Єкатеринбурзький мон. двір. 6,25гр. Біткін 725; Діаков 271; Узд. 2720.

ІІІ

35

179. 1/2 копійки. 1791. Єкатеринбурзький мон. двір. 5,47гр. Біткін 830(R); Діаков 692; Узд. 2846.

ІІІ

50


ІІІ

100

181. Пара /3 дєньги. 1772. Мон. двір в Садогурі. 11,42гр. Біткін. 1255. Діаков 1130; Узд. 4914.

ІІІ

10

182. 10 копійок. 1779. Сузунський мон. двір. 61,90гр. Біткін 1042; Діаков 1096; Узд. 4340.

ІІ

1000

183. 10 копійок. 1780. Сузунський мон. двір. 68,07гр. Біткін1044; Діаков 1108; Узд. 4346.

ІІІ

350

184. Лот 4 шт. Сузунський мон. двір. 5 копійок. 1776, 2 копійки. 1774, 1 копійка. 1779, 1/2 копійки. Біткін 1078, 1112, 1158, 1181.

ІІІ

300

185. Кирмиз (5 копійок). 5. Бахчисарайський мон. двір. 59,33гр. Біткін 33.

ІІІ+

650

186. Копійка. 4. Бахчисарайський мон. двір. 9,33гр. Біткін 38.

ІІІ+

130

187. Копійка. 4. Бахчисарайський мон. двір. 12,56гр. Біткін 43.

ІІІ

110

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

180. Пара /3 дєньги. 1772. Мон. двір в Садогурі. 9,40гр. Біткін. 1255. Діаков 1130; Узд. 4914.

ÏÀÂËÎ I (1796-1801)

188. Рубль. 1797. С.М. Ф.Ц. С.-Петербурзький мон. двір. 29,35гр. Біткін 18(R); Узд. 1265.

189. Рубль. 1798. С.М. М.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 20,40гр. Біткін 32; Узд. 1279.

ІІ-/ІІІ+

15000

ІІ

4000

35


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 36

190. Рубль. 1798. С.М. М.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 20,68гр. Біткін 32; Узд. 1279.

ІІІ+

750

191. Рубль. 1801. С.М. А.И. С.-Петербурзький мон. двір. 20,89гр. Біткін 46; Узд. 1315.

ІІ

3000

192. Рубль. 1801. С.М. А.И. С.-Петербурзький мон. двір. 20,70гр. Біткін 46; Узд. 1315.

ІІ

3000

193. Рубль. 1801. С.М. А.И. С.-Петербурзький мон. двір. 20,29гр. Біткін 46; Узд. 1315. рев. (відсутня крапка в кінці легенди)

ІІІ+

2500

194. Рубль. 1801. С.М. А.И. С.-Петербурзький мон. двір. 20,38гр. Біткін 46; Узд. 1315.

ІІІ+

1000


ІІІ

500

196. 25 копійок. 1798. С.М.М.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,17гр. Біткін 65(R); Узд. 1285.

ІІІ-/ІІІ

250

197. 5 копійок. 1798. С.М.М.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 0,96гр. Біткін 88; Узд. 1291.

ІІ-/ІІІ+

900

198. 2 копійки. 1798. К.М. Сузунський мон. двір. 22,93гр. Біткін 143; Узд. 2961.

ІІ-

199. 2 копійки. 1801. Е.М. Єкатеринбурзький мон. двір. 19,50гр. Біткін 118; Узд. 2993.

ІІ-

80

200. Копійка. 1797. А.М. Анінський мон. двір. 11,46гр. Біткін 185(R); Узд. 2945.

ІІІ

50

201. 1/4 копійки. 1797. К.М. Сузунський мон. двір. 2,80гр. Біткін 167(R1); Узд. 2954.

ІІІ

300

ІІ-

4000

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

195. 25 копійок. 1797. С.М.Ф.Ц. С.-Петербурзький мон. двір. 7,24гр. Біткін 24(R); Узд. 1269.

100

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ I (1801-1825)

202. Рубль. 1802. С.-Петербурзький мон. двір. 20,72гр. Біткін 28; Узд. 1336.

37


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 38

203. Рубль. 1802. С.-Петербурзький мон. двір. 20,34гр. Біткін 28; Узд. 1336.

ІІ-

3500

204. Рубль. 1804. С.-Петербурзький мон. двір. 20,92гр. Біткін 38; Узд. 1353.

ІІ-

7000

205. Рубль. 1805. С.-Петербурзький мон. двір. 20,60гр. Біткін 40; Узд. 1357.

ІІ

5000

206. Рубль. 1817. С.-Петербурзький мон. двір. 20,98гр. Біткін 116; Узд. 1439.

I

4500

207. Рубль. 1818. С.-Петербурзький мон. двір. 20,80гр. Біткін 123; Узд. 1444.

ІІ+

3000


ІI-

200

209. Рубль. 1822. С.-Петербурзький мон. двір. 20,21гр. Біткін 135; Узд. 1472.

ІI-

300

210. 50 копійок. 1810. С.-Петербурзький мон. двір. 10,07гр. Біткін 141(R); Узд. 1387.

ІІІ+/ІІ-

2500

211. Лот 2шт. 50 копійок. 1818, 1821. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 160, 174; Узд. 1446, 1468.

ІІІ

200

ІІІ+/ІІ-

4000

ІІ

750

212. 10 копійок. 1802. А.И. Банківський мон. двір. 2,03гр. Біткін 60; Узд. 1342.

213. 5 копійок. 1815. М.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 0,91гр. Біткін 263; Узд. 1426.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

208. Рубль. 1818. С.-Петербурзький мон. двір. 20,57гр. Біткін 123; Узд. 1444. (інший варіант аверсу)

39


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

214. 5 копійок. 1821. П.Д. С.-Петербурзький мон. двір. 1,01гр. Біткін 273; Узд. 1471.

І-

1600

215. 5 копійок. 1802. Єкатеринбурзький мон. двір. 50,65гр. Біткін 283; Узд. 3002.

ІII

110

216. 5 копійок. 1802. Єкатеринбурзький мон. двір. 55,82гр. Біткін 283; Узд. 3002.

ІII

110

217. 5 копійок. 1802. Єкатеринбурзький мон. двір. 48,57гр. Біткін 283; Узд. 3002.

ІII+

100

ІI

500

219. 2 копійки. 1802. Єкатеринбурзький мон. двір. 19,26гр. Біткін 307; Узд. 3006.

ІII+

300

220. 2 копійки. 1802. Єкатеринбурзький мон. двір. 18,26гр. Біткін 307; Узд. 3006.

ІII

200

221. 2 копійки. 1810. Н.М. Єкатеринбурзький мон. двір. 15,12гр. Біткін 344; Узд. 3095.

ІII

25

222. 2 копійки. 1810. Сузунський мон. двір. 12,21гр. Біткін 477; Узд. 3097.

ІII+

25

223. 2 копійки. 1811. Н.М. Єкатеринбурзький мон. двір. 12,42гр. Біткін 350; Узд. 3130.

ІII

25

224. 2 копійки. 1811. П.С. С.-Пeтербурзький мон. двір. 12,37гр. Біткін 575; Узд. 3126.

ІI-

100

225. 2 копійки. 1812. П.С. С.-Пeтербурзький мон. двір. 13,25гр. Біткін 577; Узд. 3157.

ІII

25

226. 2 копійки. 1813. П.С. Іжорський мон. двір. 13,53гр. Біткін 608; Узд. 3169.

ІI-

25

227. 2 копійки. 1814. П.С. Іжорський мон. двір. 13,10гр. Біткін 609; Узд. 3179.

ІII+

35

218. 5 копійок. 1809. Сузунський мон. двір. 56,61гр. Біткін 425(R1); Узд. 3082.

40


ІI-

35

229. 1/2 копійки. 1819. Н.М. Єкатеринбурзький мон. двір. 3,50гр. Біткін 398; Узд. 3220.

ІI+

150

230. Абаз. 1821. А.Т. Тифліський мон. двір. 3,16гр. Біткін 767.

ІII

200

231. 25 Злотих. 1817. Варшавський мон. двір. 4,87гр. Біткін 812; Фрідб. 106; Коп. 2723.

ІI-

6000

232. 5 рублів. 1829. П.Д. С.-Петербурзький мон. двір. 6,54гр. Біткін 4; Узд. 0204 (незначне відслоєння на аверсі).

ІI-

6500

233. 5 рублів. 1832. П.Д. С.-Петербурзький мон. двір. 6,49гр. Біткін 7; Узд. 0207.

ІIІ

1000

234. 5 рублів. 1837. П.Д. С.-Петербурзький мон. двір. 6,56гр. Біткін 14(R1); Узд. 0214.

ІI

50000

235. 5 рублів. 1839. А.Ч. С.-Петербурзький мон. двір. 6,37гр. Біткін 16; Узд. 0216.

ІI

1750

236. 5 рублів. 1847. А.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 6,53гр. Біткін 29; Узд. 0227 (подряпини на аверсі та реверсі).

І-

1800

ÌÈÊÎËÀ I (1825-1855)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

228. 2 копійки. 1817. Н.М. Єкатеринбурзький мон. двір. 15,63гр. Біткін 357; Узд. 3181.

41


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

237. 5 рублів. 1848. А.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 6,55гр. Біткін 30; Узд. 0228.

І-

2500

238. 5 рублів. 1853. А.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 6,50гр. Біткін 36; Узд. 0235.

ІІ-

2500

239. Дукат (червонець). 1841. С.-Петербурзький мон. двір. 6,50гр. Біткін 34.

ІІІ

500

1/2

ІI

800

241. 1 Рубля. 10 Злотих. 1836. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 31,27гр. Біткін 1090; Коп. 9449.

1/2

І-

4500

242. Рубль. 1828. С.-Петербурзький мон. двір. 20,67гр. Біткін 106; Узд. 1518.

ІІІ

200

240. 1 Рубля. 10 Злотих. 1835/3. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 31,58гр. Біткін 1087; Коп. 9444.

42


ІІ+

300

244. Рубль. 1829. С.-Петербурзький мон. двір. 20,81гр. Біткін 107; Узд. 1525.

ІІ

300

245. Рубль. 1830. С.-Петербурзький мон. двір. 20,44гр. Біткін 109; Узд. 1531; Юсуп. 522.10.

ІІ-

500

246. Рубль. 1833. С.-Петербурзький мон. двір. 20,78гр. Біткін 160; Узд. 1549.

ІІІ

150

247. Рубль. 1834. С.-Петербурзький мон. двір. 20,09гр. Біткін 161; Узд. 1555.

ІІ-/ІІІ+

150

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

243. Рубль. 1828. С.-Петербурзький мон. двір. 20,75гр. Біткін 106; Узд. 1518.

43


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 44

ІІ-/ІІІ+

2750

249. Рубль. 1842. С.-Петербурзький мон. двір. 20,85гр. Біткін 200; Узд. 1603.

ІІІ

120

250. Рубль. 1842. Варшавський мон. двір. 20,66гр. Біткін 415; Узд. 1605.

ІІІ

200

251. Рубль. 1844. Варшавський мон. двір. 20,66гр. Біткін 423; Узд. 1623.

ІІ+

600

252. Рубль. 1844. Варшавський мон. двір. 20,65гр. Біткін 423; Узд. 1623.

ІІІ+

200

248. Рубль. 1834. С.-Петербурзький мон. двір. 20,72гр. Біткін 894(R); Узд. 4190.


200

254. Рубль. 1849. С.-Петербурзький мон. двір. 20,61гр. Біткін 215(R1); Узд. 1667.

ІІ-

2500

255. Рубль. 1849. С.-Петербурзький мон. двір. 20,53гр. Біткін 219; Узд. 1668.

ІІ-

350

256. Рубль. 1854. С.-Петербурзький мон. двір. 20,65гр. Біткін 234; Узд. 1711.

ІІ-

300

257. Рубль. 1854. С.-Петербурзький мон. двір. 20,64гр. Біткін 234; Узд. 1711.

ІІ-

200

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ІІІ+/ІІ-

253. Рубль. 1848. С.-Петербурзький мон. двір. 20,66гр. Біткін 218; Узд. 1659.

45


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 46

258. 3/4 Рубля. 5 Злотих. 1838. Варшавський мон. двір. 15,35гр. Біткін 1144; Коп. 9432.; Юсуп. 510.3

ІІ-

100

259. 3/4 Рубля. 5 Злотих. 1839. Варшавський мон. двір. 15,38гр. Біткін 1145; Коп. 9434.

ІІ-

200

260. 50 копійок. 1834. С.-Петербурзький мон. двір. 10,36гр. Біткін 238(R); Узд. 1556.

ІІІ

100

261. 50 копійок. 1842. С.-Петербурзький мон. двір. 10,27гр. Біткін 247; Узд. 1606.

ІІ-

800

262. 50 копійок. 1848. С.-Петербурзький мон. двір. 10,38гр. Біткін 261; Узд. 1660.

ІІ

600

263. 50 копійок. 1855. С.-Петербурзький мон. двір. 10,40гр. Біткін 271; Узд. 1721.

І

250

264. 25 копійок. 1827. С.-Петербурзький мон. двір. 5,11гр. Біткін 124; Узд. 1514.

ІІ-

150


ІІІ+

80

266. 25 копійок. 1847. С.-Петербурзький мон. двір. 5,12гр. Біткін 294; Узд. 1654.

ІІ

80

267. 25 копійок. 1848. С.-Петербурзький мон. двір. 5,18гр. Біткін 299; Узд. 1662.

ІІ

80

268. 25 копійок. 1851. С.-Петербурзький мон. двір. 5,12гр. Біткін 302; Узд. 1688.

ІІ

80

269. 25 копійок. 1855. С.-Петербурзький мон. двір. 5,17гр. Біткін 311; Узд. 1722.

ІІ-

80

270. 25 копійок. 1855. С.-Петербурзький мон. двір. 5,22гр. Біткін 311; Узд. 1722.

І

80

271. 20 копійок. 1847. С.-Петербурзький мон. двір. 4,13гр. Біткін 332; Узд. 1655.

І-

50

ІІІ+

250

272. 15 копійок. 1 Злотий. 1835. Варшавський мон. двір. 3,23гр. Біткін 1165; Коп. 9401.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

265. 25 копійок. 1829. С.-Петербурзький мон. двір. 5,00гр. Біткін 128; Узд. 1527.

47


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 48

273. 10 копійок. 1826. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 2,07гр. Біткін 142(R); Узд. 1507.

ІІ+

3000

274. 10 копійок. 1826. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 2,08гр. Біткін 142(R); Узд. 1507.

ІІІ+

80

2700

275. 10 копійок. 1826. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 2,02гр. Біткін 143; Узд. 1507.

І-

276. 5 копійок. 1827. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 1,11гр. Біткін 150; Узд. 1517.

ІІІ+

20

277. 5 копійок. 1831. Н.Г. С.-Петербурзький мон. двір. 1,05гр. Біткін 157; Узд. 1542.

ІІ+/І-

500

278. 5 копійок. 1848. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 1,00гр. Біткін 409; Узд. 1691.

ІІ+

25

279. 5 копійок. 1851. П.А. С.-Петербурзький мон. двір. 1,00гр. Біткін 404; Узд. 1666.

ІІ

20

280. 5 копійок. 1834. Ф.Х. Єкатеринбурзький мон. двір. 25,00гр. Біткін 489; Узд. 3318.

ІІ-

100

281. 3 копійки. 1840. Єкатеринбурзький мон. двір. 30,54гр. Біткін 534; Узд. 3373.

ІІІ

100

282. 3 копійки. 1842. Єкатеринбурзький мон. двір. 26,87гр. Біткін 541; Узд. 3411.

ІІІ

100

283. 3 копійки. 1843. Єкатеринбурзький мон. двір. 28,36гр. Біткін 542; Узд. 3426.

ІІІ

50

284. 3 копійки. 1844. Єкатеринбурзький мон. двір. 29,21гр. Біткін 543; Узд. 3438.

ІІІ

50

285. 2 копійки. 1844. Єкатеринбурзький мон. двір. 18,98гр. Біткін 555; Узд. 3440.

ІІІ

50


ІІІ

50

287. Копійка. 1832. Ф.Х. Єкатеринбурзький мон. двір. 4,29гр. Біткін 518; Узд. 3306.

ІІІ

50

288. 1/4 копійки. 1851/0. Єкатеринбурзький мон. двір. 1,20гр. Біткін 622; Узд. 3498.

ІІ+

250

289. 5 рублів. 1868. С.-Петербурзький мон. двір. 6,49гр. Біткін 16; Узд. 252.

ІІ-

2800

290. 5 рублів. 1877. С.-Петербурзький мон. двір. 6,56гр. Біткін 25; Узд. 269.

І

2500

291. 5 рублів. 1880. С.-Петербурзький мон. двір. 6,56гр. Біткін 29; Узд. 277.

І-

2500

292. 3 рублі. 1874. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 3,94гр. Біткін 36(R); Узд. 264.

ІІ

6500

293. 3 рублі. 1875. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір.3,92гр. Біткін 37(R); Узд. 266. (удари на гурті)

ІІ

6250

294. Рубль. 1855. С.-Петербурзький мон. двір. 20,71гр. Біткін 45; Узд. 1720.

ІІ-

200

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ II (1855-1881)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

286. Копійка. 1827. И.К. Єкатеринбурзький мон. двір. 7,13гр. Біткін 450; Узд. 3261.

49


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 50

ІІ

1200

ІІІ+

900

297. Рубль. 1868. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 20,64гр. Біткін 81; Узд. 1854.

І-

3500

298. Рубль. 1872. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 20,82гр. Біткін 85; Узд. 1882.

ІІ

500

299. Рубль. 1875. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 20,79гр. Біткін 88; Узд. 1903.

І-

1500

300. Рубль. 1877. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 20,69гр. Біткін 90; Узд. 1918.

ІІ

250

295. Рубль. 1856. С.-Петербурзький мон. двір. 20,64гр. Біткін 46; Узд. 1727.

296. Рубль. 1868. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 81; Узд. 1854. (GСN XF45)


ІІІ

300

302. Рубль. 1878. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 20,69гр. Біткін 92; Узд. 1933.

ІІ-

100

303. Рубль. 1878. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 20,69гр. Біткін 92; Узд. 1933.

ІІІ+

100

304. 50 копійок. 1857. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,40гр. Біткін 51; Узд. 1734.

І

1000

305. 50 копійок. 1857. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,28гр. Біткін 51; Узд. 1734.

ІІ

150

306. 50 копійок. 1857. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,40гр. Біткін 51; Узд. 1734.

ІІІ+

150

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

301. Рубль. 1877. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 20,49гр. Біткін 91; Узд. 1919.

51


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

307. 50 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,29гр. Біткін 52; Узд. 1743.

І

900

308. 50 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,31гр. Біткін 52; Узд. 1743.

І

250

309. 50 копійок. 1859. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,30гр. Біткін 97; Узд. 1756.

ІІ+

250

310. 50 копійок. 1859. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір.10,30гр. Біткін 97; Узд. 1756.

ІІ

150

311. 50 копійок. 1859. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,28гр. Біткін 97; Узд. 1756.

ІІІ+

180

312. 50 копійок. 1860. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,32гр. Біткін 99; Узд. 1765.

ІІ

400

ІІІ+

800

313. 50 копійок. 1861. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,23гр. Біткін 100(R1); Узд. 1786.

52


ІІІ

3800

315. 50 копійок. 1877. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 10,39гр. Біткін 125; Узд. 1920.

ІІ

300

316. 50 копійок. 1880. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 10,28гр. Біткін 129; Узд. 1951.

ІІІ

200

317. 25 копійок. 1856. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,15гр. Біткін 54; Узд. 1729.

ІІ

80

318. 25 копійок. 1857. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,11гр. Біткін 55; Узд. 1735.

ІІ

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

314. 50 копійок. 1871. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 10,20 гр. Біткін 112(R); Узд. 1876.

80

319. 25 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,20гр. Біткін 55; Узд. 1735.

І-

80

320. 25 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,15гр. Біткін 55; Узд. 1735.

ІІ+

80

53


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 54

321. 25 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,08гр. Біткін 55; Узд. 1735.

ІІ

80

322. 25 копійок. 1858. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,14гр. Біткін 55; Узд. 1735.

ІІ-

80

323. 25 копійок. 1859. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,23гр. Біткін 131(R); Узд. 1757.

І-

80

324. 25 копійок. 1860. Ф.Б. С.-Петербурзький мон. двір. 5,23гр. Біткін 134; Узд. 1769.

ІІІ+

80

325. 25 копійок. 1876. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 5,04гр. Біткін 152(R); Узд. 1913.

ІІІ+

300

326. 25 копійок. 1877. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 5,18гр. Біткін 154; Узд. 1922.

І

300

327. 25 копійок. 1877. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. 5,17гр. Біткін 154; Узд. 1922.

ІІ

80

328. 25 копійок. 1877. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 5,18гр. Біткін 155; Узд. 1923.

ІІ-

200


ІІ+

200

330. 25 копійок. 1879. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 5,14гр. Біткін 157(R); Узд. 1945.

ІІІ+

200

331. 25 копійок. 1880. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 5,22гр. Біткін 158(R); Узд. 1952.

І-

300

332. 25 копійок. 1880. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 5,20гр. Біткін 158(R); Узд. 1952.

ІІ-

200

333. 20 копійок. 1877. Н.І. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 228; Узд. 1925.(NGС MS63)

І

150

334. 20 копійок. 1880. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 3,71гр. Біткін 233; Узд. 1953.

І

100

335. 5 копійок. 1864. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 1,01гр. Біткін 210; Узд. 1825.

ІІ+

330

336. 5 копійок. 1856. Єкатеринбурзький мон. двір. 26,37гр. Біткін 296; Узд. 3551.

ІІ

900

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

329. 25 копійок. 1878. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. 5,12гр. Біткін 156; Узд. 1935.

55


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

І

150

338. 1/4 копійки. 1881. С.-Петербурзький мон. двір. 0,84гр. Біткін 564(R); Узд. 3801.

ІІІ+

100

339. Лот 4 монети. 20 коп. 1857, 1860; 5 коп. 1856, 1862. Біткін 60, 167, 67, 208.

ІІІ/ІІ

150

337. Копійка. 1869. Єкатеринбурзький мон. двір. Біткін 534; Узд. 3705. (NGС MS62)

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ III (1881-1894) 340. 10 рублів. 1889. С.-Петербурзький мон. двір. 12,87гр. Біткін 18; Узд. 0299.

ІІ-

22000

341. 10 рублів. 1894. С.-Петербурзький мон. двір. 12,88гр. Біткін 37; Узд. 0311.

ІІІ+

9000

342. 5 рублів. 1889. С.-Петербурзький мон. двір. 6,44гр. Біткін 33; Узд. 0301.

ІІ-

1200

343. 5 рублів. 1890. С.-Петербурзький мон. двір. 6,44гр. Біткін 35; Узд. 0303.

І-

1400

344. 5 рублів. 1892. С.-Петербурзький мон. двір. 6,43гр. Біткін 37; Узд. 0308.

ІІ-

3000

345. 3 рублі. 1884. С.-Петербурзький мон. двір. 3,91гр. Біткін 13 (R); Узд. 0288.

ІІ/І

18000

346. Рубль. 1881. Н.Ф. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 95; Узд. 1957. (GСN XF45)

56

ІІ

900


ІІ

300

348. Рубль. 1883. С.-Петербурзький мон. двір. 20,70гр. Біткін 217; Узд. 1951. (Коронація Олександра ІІІ)

І-

1200

349. Рубль. 1883. С.-Петербурзький мон. двір. 20,64гр. Біткін 217; Узд. 1951. (Коронація Олександра ІІІ)

ІІ-

300

350. Рубль. 1886. С.-Петербурзький мон. двір. 20,00гр. Біткін 60; Узд. 2002.

ІІ-

1500

351. Рубль. 1893. С.-Петербурзький мон. двір. 19,99гр. Біткін 77; Узд. 2051.

ІІІ+/ІІ-

400

ІІІ

350

352. 50 копійок. 1887. (А.Г.) С.-Петербурзький мон. двір. 9,83гр. Біткін 80(R); Узд. 2013.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

347. Рубль. 1883. С.-Петербурзький мон. двір. 20,72гр. Біткін 217; Узд. 1951. (Коронація Олександра ІІІ)

57


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

353. 50 копійок. 1893. (А.Г.) С.-Петербурзький мон. двір. 9,90гр. Біткін 86(R); Узд. 2052.

ІІІ+

300

354. 25 копійок. 1891. С.-Петербурзький мон. двір. 4,89гр. Біткін 94(R); Узд. 2042.

ІІІ-

250

355. 25 копійок. 1893. С.-Петербурзький мон. двір. 4,99гр. Біткін 96(R); Узд. 2053.

ІІ-

800

356. 25 копійок. 1894. С.-Петербурзький мон. двір. 4,96гр. Біткін 97; Узд. 2060.

ІІІ+

250

357. 20 копійок. 1890. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 109; Узд. 2036. (NGC-MS 63).

І

200

358. 2 копійки. 1894. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 176; Узд. 3857. (NGC-MS 63).

І

200

359. 1 копійка. 1889. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 185; Узд. 3835. (NGC-MS 64).

І

200

360. 1/2 копійки. 1893. С.-Петербурзький мон. двір. 1,63гр. Біткін 202; Узд. 3854.

І-

100

361. 1/4 копійки. 1886. С.-Петербурзький мон. двір. 0,88гр. Біткін 209; Узд. 3825.

ІІ

100

362. Лот 4 монети. ІІ-/І 20 копійок. 1888; 15 копійок. 1890; 10 копійок. 1894; 5 копійок. 1889. Біткін 107, 123, 139, 149.

58

300


ÌÈÊÎËÀ II (1894-1917) ІІ

2500

364. 10 рублів. 1910. С.-Петербурзький мон. двір. 8,59гр. Біткін 15(R); Узд. 0354.

І-

4000

365. 5 рублів. 1902. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 29; Узд. 0344. (ANA-MS 66)

І

250

366. 5 рублів. 1910. С.-Петербурзький мон. двір. 4,29гр. Біткін 36(R); Узд. 0355.

І-

2500

367. Рубль. 1896. С.-Петербурзький мон. двір. 19,96гр. Біткін 322; Узд. 4197. (Коронація Миколи ІІ).

ІІ-

1000

368. Рубль. 1896. С.-Петербурзький мон. двір. 19,96гр. Біткін 322; Узд. 4197. (Коронація Миколи ІІ)

І

1000

369. Рубль. 1896. С.-Петербурзький мон. двір. 20,01гр. Біткін 39; Узд. 2066. (удар на гурті).

ІІ

100

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

363. 10 рублів. 1910. С.-Петербурзький мон. двір. 8,59гр. Біткін 15(R); Узд. 0354.

59


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ІІ

100

371. Рубль. 1897. Брюсельський мон. двір. 19,90гр. Біткін 203; Узд. 2078.

ІІ/ІІ-

250

372. Рубль. 1897. Брюсельський мон. двір. 19,93гр. Біткін 203; Узд. 2078.

ІІ-

100

373. Рубль. 1898. С.-Петербурзький мон. двір. 19,95гр. Біткін 323; Узд. 4198. (на пам'ять відкриття монумента Олександру ІІ) (подряпини на реверсі)

І/І-

3500

І

3000

ІІ+

3500

370. Рубль. 1896. Паризький мон. двір. 19,99гр. Біткін 193; Узд. 2068.

374. Рубль. 1907. С.-Петербурзький мон. двір. 19,94гр. Біткін 61; Узд. 2159.

375. Рубль. 1909. С.-Петербурзький мон. двір. 19,91гр. Біткін 63(R); Узд. 2170.

60


7000

377. Рубль. 1912. С.-Петербурзький мон. двір. 19,98гр. Біткін 66; Узд. 2187.

ІІ-/ІІІ+

150

378. Рубль. 1912. С.-Петербурзький мон. двір. 19,98гр. Біткін 66; Узд. 2187.

ІІ-

200

379. Рубль. 1912. С.-Петербурзький мон. двір. 19,95гр. Біткін 334; Узд. 4200. (на пам'ять 100-річчя вітчизняної війни 1812 р.)

ІІ-

2200

380. Рубль. 1913. С.-Петербурзький мон. двір. 19,98гр. Біткін 335; Узд. 4201. (на пам'ять 300-річчя Дому Романових)

ІІ+

180

381. Рубль. 1913. С.-Петербурзький мон. двір. 19,87гр. Біткін 336; Узд. 4201. (на пам'ять 300-річчя Дому Романових) корозія на реверсі.

ІІ/ІІІ

100

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

І

376. Рубль. 1910. С.-Петербурзький мон. двір. 19,98гр. Біткін 64(R); Узд. 2176.

61


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 62

382. Рубль. 1913. С.-Петербурзький мон. двір. 20,00гр. Біткін 336; Узд. 4201. (на пам'ять 300-річчя Дому Романових)

ІІ

150

383. Рубль. 1915. С.-Петербурзький мон. двір. 19,96гр. Біткін 70.(R); Узд. 2213.

І-

1500

384. Рубль. 1915. С.-Петербурзький мон. двір. 19,97гр. Біткін 70.(R); Узд. 2213.

ІІ+

600

385. Рубль. 1915. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 70(R); Узд. 2213. (NGC-MS 62)

ІІ+

1400

386. 50 копійок. 1895. (А.Г.) С.-Петербурзький мон. двір. 9,96гр. Біткін 71; Узд. 2063.

ІІ+

150

387. 50 копійок. 1896. (А.Г.) С.-Петербурзький мон. двір. 9,99гр. Біткін 72; Узд. 2070.

І-

500


І

2500

389. 50 копійок. 1912. С.-Петербурзький мон. двір. 9,99гр. Біткін 91; Узд. 2208.

І

200

ІІІ+/ІІ-

30

391. 50 копійок. 1914. С.-Петербурзький мон. двір. 10,02гр. Біткін 94(R); Узд. 2208.

І

500

392. 50 копійок. 1914. С.-Петербурзький мон. двір. 10,01гр. Біткін 94(R); Узд. 2208.

І-

400

393. 25 копійок. 1896. С.-Петербурзький мон. двір. 4,97гр. Біткін 96; Узд. 2073.

ІІ

200

394. 25 копійок. 1900. С.-Петербурзький мон. двір. 4,97гр. Біткін 98(R); Узд. 2113.

І-

2000

395. 20 копійок. 1917. С.-Петербурзький мон. двір. 3,46гр. Біткін 119; Узд. 2223.

ІІ

300

390. Лот 2 монети. 50 копійок. 1912, 1913. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 91, 93.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

388. 50 копійок. 1907. С.-Петербурзький мон. двір. 9,99гр. Біткін 86(R); Узд. 2188.

63


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

396. 15 копійок. 1917. С.-Петербурзький мон. двір. 2,79гр. Біткін 144; Узд. 2224.

ІІ

75

397. 2 копійки. 1899. С.-Петербурзький мон. двір. Біткін 301; Узд. 3883. (NGC-MS 63)

І

250

ІІ-/І

100

ІІІ-/ІІ

220

400. Лот 14 монет. ІІІ-/ІІІ+ 3/4 рубля. 1838; 30 коп./2 злотих. 1835, 1839; 15 коп./1 злотий. 1836, 1837, 1838; 10 грошей. 1840 2шт.; 3 гроша. 1840; 1 грош. 1817; подвійний абаз 1830; бони германської окупації. 3, 2, 1 копійки. 1916. Берлінський мон. двір.

120

398. Лот 17 монет. 20 коп. 1914, 1915; 15 коп. 1917; 10 коп. 1914, 1915; 5 коп. 1890, 1902, 1903, 1905, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 1/4 коп. 1909. 25 пені 1915. 399. Лот 41 монета. 50 коп. 1829; 25 коп. 1747, 1851, 1859, 1896; 20 коп. 1783, 1861, 1863, 1864, 1901 (Ф.З.), 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915; 15 коп. 1778, 1868; 10 коп. 1774, 1819, 1839, 1855, 1856, 1861, 1865; 5 коп. 1824, 1837, 1852, 1888, 1898, 1903, 1908, 1909, 1911.

401. Гривня. 1726. 138,59гр. (копія)

ІІ

1000

ІІ-/ІІ+

300

0

500

ÌÎÍÅÒÈ ÑÐÑÐ 402. Лот 10 монет. Рубль, 50, 20, 15, 10, 5, 3, 2, 1, копійок 1924, 1/2 копійки 1928.

403. 10 рублів. 1980. С.-Петербурзький мон. двір. 8,54гр.

64


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ËÎÒÈ 404 – 409

404. Гривня. 1995. Луганський патронний завод. 8,74гр. Срібло. Пробний чекан.

І

300

405. 50 копійок. 1996. Луганський патронний завод. 6,05гр. Срібло. Пробний чекан.

І

250

406. 50 копійок. 1996. Луганський патронний завод. 4,42гр. Білий метал. Брак – подвійний аверс.

І

100

407. 50 копійок. 1996. Луганський патронний завод. 4,27гр. Жовтий метал. Брак-подвійний аверс.

І

100

408. 50 копійок. 1996. Луганський патронний завод. 4,46гр. Жовтий метал. Брак – подвійний аверс.

І

100

І/0

1000

409. Напівфабрикати (заготовки) пробних монет України. 34 шт.

65


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 66

ËÎÒÈ 410 – 415

410. Знак «100-річча Імператорської Медичної Академії». 1898. Срібло 84, емаль. 28,71гр. 50мм.

ІІ

1000

411. Знак «Михайлівське Артилерійське училище» (для фраку) Срібло. 4,95гр. 25мм.

ІІ

300

412. Знак «Виленецъ». Срібло 84, емаль. 21,02гр. 42мм. (сколи емалі).

ІІ-

500

413. Знак «За безпорочну службу на Юго-Западной Жел.дороге». Поч. ХХ-ст. «Бриль і Гершман». Мідь, емаль. 60 мм.

ІІІ

3500


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

414. Лот 2 фото та жетон. «32 Рильского полку». Золото, емаль. 15,68гр. 37мм. Жетон був подарований офіцерами 126-го Рильского полку 32-ої піхотної дивізії в пам'ять 35-ї річниці служби ветерану Російсько-Турецької війни (1877-1878рр.) Івану Васильовичу Бадаєву.

ІІ

5000

415. Наградна медаль. "БЫЛЪ" (ЗА ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 24-26 ИЮНЯ 1770Г.) С.-Петербурзький мон. двір. 23,72гр. Біткін М1300 (R2).

ІІІ

10000

67


ËÎÒÈ 416 – 547


AUSTRIA

ІІІ

200

III+/II-

150

II-

350

IIІ

200

II-/III+

350

Gulden. 1563. Hall. 24,29g. Dav. 33.

417. Taler. N.D. Ensisheim. 28,26g. Dav. 8088.

418.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

416.

Taler. 1620. Hall. 28,56g. Dav. 3328.

419. Taler. 1624. Kuttenberg. 28,30g. Dav. 3143.

420.

Ferdinand III (1625-1637-1657) Taler. 1647. KB. Kremnitz. 28,54g. Dav. 3198.

69


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

SALZBURG

421.

Johann Jakob Khuen von Belasi (1560-1586)

III+

400

III

350

III

800

III

750

III+

1000

Gulden(60). 1568. 23,94g. Dav. 122.

422.

Johann Jakob Khuen von Belasi (1560-1586) Gulden(60). 1582. 23,90g. Dav. 124.

SCHLICK

423. Taler. 1527. 28,64g. Dav. 8148.

Deutscher Orden

424.

Karl von Osterreich (1618-1624) Taler. 1623. 28,68g. Dav. 5855.

GERMAN STATES Brandenburg-Franconia

425.

Georg Friedrich I (1543-1603) Gulden(60). 1572. 24,38g. Dav. 10.

70


BraunschweigWolfenbuttel

250

I-/II+

300

428. 28 Stuber. N.D. 20,08g. Dav. 507.

III+

90

429. 28 Stuber. N.D. 20,18g. Dav. 508.

III+

90

III+

300

Julius (1568-1589) Taler. 1578. 28,80g. Dav. 9063.

427.

Hienrich Julius (1589-1613)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

III

426.

Taler. 1605. 29,04g. Dav. 6285.

Emden

Hamburg

430. Taler. 1620. 28,70g. Dav. 5364.

71


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

Frankfurt

III+

300

III

200

433. Taler. 1610. 28,60g. Dav. 5446.

II-

300

434. Taler. 1628. 29,01g. Dav. 5449.

II

300

II-

500

431. Taler. 1624. 28,62g. Dav. 5291.

Konstanz, Stadt

432. Taler. 1625. 28,42g. Dav. 5177.

Lubeck

Magdeburg, Stadt

435. Taler. 1630. 29,09g. Dav.5516.

72


Nurnberg

ІIІ+

250

437. Gulden(60). 1567. 24,33g. Dav. 82.

ІIІ

200

ІI

100

ІIІ+

2000

ІIІ

2000

Oldenburg

438.

Anton Gunther (1603-1667)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

436. Taler. 1623. 28,37g. Dav. 5636.

Gulden of 28 Stubers. N.D. 19,96g. Dav. 714.

Prussia

439.

Georg Wilhelm (1619-1640) Taler. 1634. 27,48g. Dav. 6141; Kop. 3945 (R2).

440.

Georg Wilhelm (1619-1640) 1/2 Talera. 1628. 14,41g. Kop. 3923 (R6).

73


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

Saxony

441.

August (1553-1586)

ІI+

250

ІIІ

250

ІIІ

500

ІI-

800

II/I

550

Taler. 1573. 29,02g. Dav. 9798.

442.

Johann Georg I (1615-1656) Taler. 1623. 28,99g. Dav. 7601.

SchauenburgPinneberg

443.

Jobst Hermann (1622-1635) Taler. 1628. 28,55g. Dav. 3753.

ITALIAN STATES Pisa

444. Ferdinand I de Medici (1595-1608) Tallero. 1601. 28,46g. Dav. 4186.

SWITZERLAND Zurich

445. Dukat. 1719. 3,45g. Fr. 489.

74


IIІ+

250

447. 1/4 Dukat. 1692. 0,83g. Fr. 468.

IIІ

200

448. 1/4 Dukat. 1753. 0,88g. Fr. 488a.

IIІ+

225

II-

1200

II-

120

IIІ+

100

TRANSYLVANIA

449.

Stefan Bocskai (1604-1606)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

446. 1/2 Dukat. 1745. 1,73g. Fr. 487a.

Taler. 1605. 25,26g. Dav. 4691.

SPANISH NETHERLANDS Brabant

450.

Philip IV (1621-1665) Patagon. 1632. Brussels. 27,87g. Dav. 4462.

451.

Philip IV (1621-1665) Patagon. 1634. Antwerp. 27,96g. Dav. 4462.

75


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

Flanders

452.

Albert and Isabelle (1598-1621)

II-

120

IIІ+

120

IIІ+

120

II-

120

IIІ+

120

Patagon. N.D. 27,69g. Dav. 4434.

453.

Philip IV (1621-1665) Patagon. 1638/37. 27,97g. Dav. 4464.

Tournai

454.

Albert and Isabelle (1598-1621) Patagon. N.D. 27,86g. Dav. 4438.

455.

Philip IV (1621-1665) Patagon. 1647. 28,10g. Dav. 4470.

Burgundy

456.

Philip IV (1621-1665) Patagon. 1624. 27,69g. Dav. 4472.

76


Friesland

120

II

150

459. Eagle Rijksdaalder. 1596. 28,62g. Delm. 700.

IIІ+

350

460. Lion Daalder. 1650. 27,12g. Dav. 4879; Delm. 862.

II-

150

461. Dukat. 1768. 3,41g. Fr. 285; Delm. 962.

IIІ

250

462. Dutch Rijksdaalder. 1622. 28,61g. Dav. 4836; Delm. 942.

IIІ+

150

Gelders

458. Lion Daalder. 1647. 27,16g. Dav. 4849; Delm. 825.

Kampen

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

II-/III+

457. Dutch Rijksdaalder. 1620. 28,29g. Dav. 4829; Delm. 947.

Utrecht

77


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 78

II

150

464. Dukat. 1591. 3,46g. Fr. 291.

IIІ

400

465. Rijksdaalder. 1597. 28,66g. Delm. 924.

IIІ

250

466. Dutch Rijksdaalder. 1619. 28,54g. Dav. 4842; Delm. 940.

IIІ

120

467. Lion Daalder. 1651. 27,17g. Dav. 4870; Delm. 836.

II

150

468. Silver Dukat. 1662. 26,74g. Dav. 4906; Delm. 970.

IIІ+

150

463. Lion Daalder. 1647. 27,20g. Dav. 4863; Delm. 845. II

West Friesland


Zeeland

100

470. Lion Daalder. 1646. 27,06g. Dav. 4885; Delm. 866b.

II+

150

471. 1/2 Taler. 1649. 13,55g. Delm. 889.

II-

150

IIІ

250

IIІ

200

IIІ+

150

Zwolle

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

II-

469. Lion Daalder. 1650. 26,64g. Dav. 4872; Delm. 839.

Deventer, Kampen, Zwolle

472. Arendsrijksdaalder. 1582. 28,63g. Dav. 8539; Delm. 680.

Nijmegen Stadt

473. Taler. N.D. (1555) 27,96g. Dav. 8543; Delm. 633.

KINGDOM OF HOLLAND, 1806-1810 474. Dukat. 1807. 3,43g. Fr. 325.

79


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

POLAND Kasimir III, «the Great», Piast (1333-1370)

IIІ

380

IIІ+

110

IIІ

1000

IIІ

750

479. Grosz. 1535. Vilna. 2,32g. Kop. 3186 (R3)

IIІ-

150

480. Grosz. 1535. Vilna. 2,51g. Kop. 3187 (R2)

IІ-

250

481. Grosz. 1535. N. Vilna. 2,20g. Kop. 3188 (R4)

IІІ

200

482. Grosz. 1536. F. Vilna. 2,15g. Kop. 3193 (R2)

IІІ

200

475. Kwartnik. N.D. 1,54g. Kop. 338(R5)

Hedwig Angevin (1384-1386) 476. Denar. N.D. Cracow. 0,27g. Kop. 350(R5)

Ladislaus II Jagiello (1386-1434) 477. Denar. N.D. Vilna. 0,18 g. Kop. 3115(R6)

Skirgiello (1395-1397) 478. Denar. N.D. Lusk. 0,25g. Ivanausskas 20:20

Sigismund I, «the Old», Jagiello (1506-1548)

80


IІІ

200

484. Grosz. 1536. I. Vilna. 1,55g. Kop. 3193 (R3)

IІІ-

150

485. Grosz. 1536. I. Vilna. 2,51g. Kop. 3193 (R3)

IІІ

250

486. 1/2 Grosza. 1523. Vilna. 1,22g. Kop. 3167 (R1)

IІІ

30

487. 1/2 Grosza. 1529. Vilna. 1,23g. Kop. 3183 (R7)

IІІ

150

488. Czworak (4 Grosze). 1569. Vilna. 4,29g. Kop. 3315 (R1)

IІІ

150

489. Trojak (3 Grosze). 1562. Vilna. 3,10g. Kop. 3304.

IІІ

120

490. Trojak (3 Grosze). 1563. Vilna. 2,81g. Kop. 3306.

IІІ

150

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

483. Grosz. 1536. M. Vilna. 2,28g. Kop. 3195 (R3)

Sigismund II August Jagiello, Governor of Lithuania (1544), King of Poland (1548-1572)

81


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 82

491. Trojak (3 Grosze). 1564. Vilna. 2,82g. Kop. 3307 (R)

IІІ

120

492. Grosz. 1546. Vilna. 2,04g. Kop. 3293 (R3) (LITVAN)

IІІ-

250

493. Grosz. 1568. Vilna. 1,79g. Kop. 3287 (R)

IІІ+

150

494. 1/2 Grosza. N.D. Vilna. 1,08g. Kop. 3232 (R8)

IІІ+

500

495. 1/2 Grosza. 1545. Vilna. 1,13g. Kop. 3235 (R7)

IІІ+

500

496. 1/2 Grosza. 1546. Vilna. 1,07g. Kop. 3237 (R2)

IІІ+

60

497. 1/2 Grosza. 1552. Vilna. 1,20g. Kop. 3244 (R1)

IІІ+

50

498. 1/2 Grosza. 1553. Vilna. 1,08g. Kop. 3245 (R3)

150

499. 1/2 Grosza. 1554. Vilna. 1,09g. Kop. 3246 (R5)

IІІ+

250


IІ+

50

501. 1/2 Grosza. 1562. Vilna. 1,26g. Kop. 3267 (R3)

IІІ+

150

502. Trojak (3 Grosze). 1582. Vilna. 2,40g. Kop. 3368 (R)

100

503. Trojak (3 Grosze). 1584. Riga. 2,07g. Kop. 8093 (R)

150

504. Trojak (3 Grosze). 1585. Posen. 2,15g. Kop. 534 (R1)

IІІ+

150

505. Schilling. 1582. Riga. 0,75g. Kop. 8071. (R1)

IІІ

50

506. Schilling. 1583. Olkusz. 1,05g. Kop. 470 (R)

IІІ

30

507. Schilling. 1584. Vilna. 0,88g. Kop. 3352.

IІІ

30

IІІ

200

Stephen Batory (1576-1586)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

500. 1/2 Grosza. 1556. Vilna. 1,13g. Kop. 3248 (R)

Sigismund III Vasa (1587-1632)

508. Ort (18 Groszy). 1612. Danzig. 6,19g. Kop. 7485 (R2)

83


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 84

509. Ort (18 Groszy). 1613. Danzig. 6,46g. Kop. 7486 (R2)

IІІ

200

510. Ort (18 Groszy). 1615. Danzig. 6,43g. Kop. 7488 (R2)

IІІ+

250

511. Ort (18 Groszy). 1615. Danzig. 6,18g. Kop. 7489 (R1)

IІІ

120

512. Ort (18 Groszy). 1616. Danzig. 6,29g. Kop. 7491 (R1)

IІІ

120

513. Ort (18 Groszy). 1617. Danzig. 6,30g. Kop. 7493 (R1)

IІІ

120

514. Ort (18 Groszy). 1618. Danzig. 6,25g. Kop. 7496 (R1)

IІІ

120

515. Ort (18 Groszy). 1621. Danzig. 6,27g. Kop. 7500 (R1)

IІІ

120


IІІ

120

517. Ort (18 Groszy). 1621. Bromberg. 7,14g. Kop. 1272.

IІІ

40

518. Ort (18 Groszy). 1622. Bromberg. 7,54g. Kop. 1278.

IІІ+

50

519. Ort (18 Groszy). 1624. Bromberg. 7,21g. Kop. 1280.

150

520. Ort (18 Groszy). 1624. Bromberg. 6,97g. Kop. 1280.

150

521. Trojak (3 Grosze). 1589. Riga. 2,18g. Kop. 8178 (R2)

IІ-

100

522. Trojak (3 Grosze). 1591. Riga. 2,19g. Kop. 8186.

IІ-

60

523. Trojak (3 Grosze). 1592. Posen. 2,57g. Kop. 955 (R)

80

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

516. Ort (18 Groszy). 1621. Danzig. 6,37g. Kop. 7500 (R1)

85


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî» 86

524. Trojak (3 Grosze). 1592. Vilna. 2,48g. Kop. 3520 (R)

IІ+

150

525. Trojak (3 Grosze). 1593. Vilna. 2,55g. Kop. 3522 (R)

IІ-

120

526. Trojak (3 Grosze). 1594. Vilna. 2,35g. Kop. 3523 (R)

IІ-

120

527. Trojak (3 Grosze). 1595. Vilna. 2,45g. Kop. 3525.

IІ-

150

528. Trojak (3 Grosze). 1595. Riga. 2,35g. Kop. 8191.

I-

150

529. Trojak (3 Grosze). 1596. Lublin. 2,15g. Kop. 1053. (R1)

150

530. Trojak (3 Grosze). 1598. Riga. 2,37g. Kop. 8194.

I-

150

531. Trojak (3 Grosze). 1599. Fraustadt. 2,14g. Kop. 1140.

150

532. Trojak (3 Grosze). 1599. Riga. 2,11g. Kop. 8196.

150

533. Trojak (3 Grosze). 1600. Olkusz. 2,28g. Kop.1149 (R3)

I-

200


IІІ

1300

535. 3 Krejsara. 1615. Cracow. 1,73g. Kop. 887 (R1)

IІ-

120

536. Grosz. 1597. Posen. 1,80g. Kop. 744 (R5)

IІІ-

380

537. Ort (18 Groszy). 1650. Fraustadt. 5,33g. Kop. 1695.

200

538. Ort (18 Groszy). 1651. Fraustadt. 5,26g. Kop. 1700.

IІ-

150

539. Szostak (6 Groszy). 1659. Cracow. 3,38g. Kop. 1617.

IІ-

50

540. Szostak (6 Groszy). 1662. Cracow. 3,26g. Kop. 1661 (R)

IІ-

30

541. Szostak (6 Groszy). 1662. Lemberg. 3,17g. Kop. 1666 (R2) (GRO)

IІІ

50

John II Casimir Vasa (1648-1668)

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

534. Trojak (3 Grosze). 1601. Vilna. 2,02g. Kop. 3540 (R5)

87


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

542. Szostak (6 Groszy). 1666. Cracow. 3,46g. Kop. 1680

IІІ+

30

543. Szostak (6 Groszy). 1666. Vilna. 3,20g. Kop. 3623 (R1)

IІІ

150

544. Dwugrosz (2 Grosze). 1650. Bromberg. 0,78g. Kop. 1579 (R)

545. Dwugrosz (2 Grosze). 1651. Bromberg. 1,17g. Kop. 1587 (R)

546. 1

1/2

Grosze. 1662. Posen. 1,08g. Kop. 1574 (R2)

IІІ

50

IІІ

50

IІ-

50

IІ+

5000

Stanislaus II August Poniatowski (1764-1795)

547. 1/2 Talera (4 Zlotych). 1771. Warsaw. 9,86g. Kop. 2430 (R4)

88


Список використаної літератури 23. СРМ Собрание русских медалей, изданное по Высочайшему повелению Археографической комиссией. Вып. 1 У. СПб., 1840 1846. 24. Соколов Сводный каталог русских медалей / Составитель С. П. Соколов. Т. 1 11. Киев, 2000. 25. Спасский, Щукина Спасский И. Г., Щукина Е. С. Медали и монеты петровского времени: Альбом. Л., 1974. 26. Уздеников Уздеников В. В. Монеты России 1700 1917. М., 1992. 27. Холодковский Холодковский И. М., Годлевский П. Н. Нумизматические памятники Отечественной войны. Описание медалей и жетонов 1812 1912 гг. СПб., 1912. 28. Чижов Чижов С. И. Описание вариантов некоторых типов русских монет последних двух столетий. М., 1904. 29. Щукина 2006 Щукина Е. С. Серия медалей Ф. Г. Мюллера на события Северной войны в собрании Эрмитажа. СПб., 2006. 30. Bostrom Suomen Muistorahat. Esitta'nyt H. J. Bostrom. I II. 1932 1936. 31. Brekke Brekke B. F. The Copper Coinage of Imperial Russia. 1700 1917. Malmo, 1977. Diakov Diakov M. E. Russian Coins of Peter the Great. Parts 1 2. M., 2000. 32. Diakov Diakov M. E. Russian Coins of Catherine I and Peter II. M., 2001. 33. Diakov Diakov M. E. Russian Coins of Anna and loann III. M., 2001. 34. Diakov M. E. Russian Coins of Elizabeth I and Peter III. M., 2002. 35. Diakov Diakov M. E. Russian Coins of Catherine II. M., 2003. 36. Forrer Biographical dictionary of medallists coin , gem , and seal engravers, mint masters, &c. ancient and modern, with references to their works B.C. 500 A.D. 1900 compiled by L. Forrer. V. I VIII. London, 1904 1930. 37. HCz Catalogue de la Collection des Medailles et Monnaies Polonaises du Comte Emeric Hutten Czapski. V. I V. St. Pe'tersbourg Paris Cracovie, 1871 1916. 38. Holmasto99 Suomi Finland. Rahat ja Setelit. Mynt och Sedlar. Coins and Banknotes. 1811 1999 Arviohintoineen. Med varderingspriser. With valuations / Holmasto team. 39. Pick Standard Catalog of World Paper Money by Albert Pick. 7th edition. Vol. I. Specialized Issues. Krause Publications, 1995. 40. Standard Catalog of World Paper Money. Based on the original works of Albert Pick. 8th edition. Vol. II. General Issues to I960. Krause Publications, 1996. 41. Severin Северин Г.М. Золотые и платиновые монеты Российской Империи с 1701 до 1911 г. Пер. с англ. M., 2000. 42. Северин Г.М. Серебряные монеты Российской Империи 1682 1801. Пер. с англ. M., 2001. 43. Северин Г.М. Серебряные монеты Российской Империи 1801 1917. Пер. с англ. M., 2001. 44. Davenport G.S. Davenport G.S. German Talers 1500 1600. Frankfurt, 1979. Church and Citi Talers 1600 1700. Galesburg, 1975. European Crowns 1484 1600. Frankfurt, 1985. European Crowns 1600 1700. Galesburg, 1974. European Crowns 1700 1800. Galesburg, 1961. 45. Delmonte A. Delmonte A. Le Denelux d`argent. Amsterdam, 1967. Le Denelux d`or. Amsterdam, 1964. 46. Friedberg A. Gold Coins of the World. Clifton, 1992. 47. Kopicki E. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich iz polska zwiazanych. T. 1 4. W wa, 1995.

Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

1. Анохін Анохін В. А. Монетное дело Боспора. Киев Наукова думка. 1986. 2. АФ Федорин А. И. Монеты страны Советов. 1921 1991: Каталог. М., 2004. 3. Ашик Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов Русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память Императора Александра I. СПб., 1913. 4. Биткин Биткин В. В. Сводный каталог монет России. Части 1 Н. Киев, 2003. 5. Букатина Букатина Дараган Г. Е. Медали, нагрудные знаки и жетоны Императорского Московского университета /Новейшие исследования в области нумизматики. Нумизматический сборник. Ч. XIII/ Труды ГИМ. Вып. 98. М., 1998. С 243 287. 6. ГМ Георгий Михайлович, Великий князь. Корпус русских монет. Монеты царствования императора Петра I. СПб., 1914. Таблица монет 1511 1719 годов. СПб. Монеты царствования императрицы Екатерины I и императора Петра II, СПб., 1904. Монеты царствования императрицы Анны Иоанновны и императора Иоанна III. СПб., 1901. Монеты царствования императрицы Елизаветы и императора Петра III. Т 1 2 СПб., 1896. Монеты царствования императрицы Екатерины II. Т 1 2. СПб., 1894. Монеты цар ствования императора Павла I и императора Александра I. СПб., 1891. Монеты царствования императора Николая I. СПб., 1890. Монеты царствования императора Александра II. СПб., 1888. Монеты 1881 1890 годов. СПб., 1891. Монеты для Пруссии, Грузии, Польши и Финляндии. СПб., 1893. 7. Денисов Денисов А. Е. Бумажные денежные знаки России 1769 1917 годов. Ч. 1 4. М., 2002 2005. 8. Дьяков Дьяков М. Е. Медали Российской Империи. Ч. 1 6. М., 2004 2006. 9. Иверсен Иверсен Ю. Б. Медали на деяния Императора Петра Великого. СПб., 1872. 10. Иверсен Иверсен Ю. Б. Неизданные и редкие русские медали. СПб., 1874. 11. Иверсен Иверсен Ю. Б. Медали, выбитые в царствование Императора Александра II. СПб., 1880. 12. Иверсен Иверсен Ю. Б. Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц. Т. 1 3. СПб., 1880 1896. 13. Ильин Гиль X., Ильин А. Русские монеты, чеканенные с 1801 1904 г. Практическое руководство для собирателей. СПб., 1904; 14. Ильин Ильин А., Толстой И., гр. Русские монеты, чеканенные с 1725 по 1801 г. Практическое руководство для собирателей. СПб., 1910. 15. Казаков Казаков В. В. Монеты царствования Императора Николая II. М., 2004. 16. Кац, Малышев Кац Л. 3., Малышев В. П. Энциклопедия бумажных денежных знаков России. Т. I. Правительственные эмиссии 1769 1995. СПб., 1998. 17. Петров Нумизматический магазин В. И. Петрова в Москве. Практическое руководство для собирателей монет... 3 е издание. М., 1900. 18. Рейхель Собрание монет и медалей Я. Я. Рейхеля в Санкт Петербурге. Ч. I. Россия. Киев, 1999. 19. Руденко Руденко И. В. Памятные жетоны Императорской России (1721 1917 гг.). Каталог. Ростов на Дону: ООО «Омега Паблишер», 2007. 20. Рылов, Соболин Монеты России от Николая II до наших дней. Каталог / И. И. Рылов, В. И. Соболин. М., 2004./ 21. Смирнов Описание русских медалей / Составил В. П. Смирнов. СПб., 1908. 22. Смирнов, доп. Российское общество нумизматов. Протоколы 1914 г. (октябрь декабрь). Список медалей, чеканенных на Петроградском Монетном дворе и не вошедших в "Описание русских медалей" В. П. Смирнова, изд. 1908 г. Пг., 1915.

89


Àíòèêâàðíèé ñàëîí «Äóêàò» ÎÎÎ «Äóáîâèê i Êî»

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПРЕДМЕТІВ КОЛЕКЦІЮВАННЯ Ви можете виставити свої предмети на черговий аукціон. Комісійна винагорода салону складає 15% від досягнутої ціни. Якщо Ви бажаєте продати предмети антикваріату, але не маєте нагоди або бажання чекати дати чергових аукціонних торгів, Вашу пропозицію готова розглянути експертно закупівельна комісія антикварного салону «Дукат» та ООО «Дубовик і Ко».

ООО «Дубовик і Ко» Україна, Київ, Рейтарська, 2 Тел.: +38 044 492 86 98 +38 067 991 15 90

Антикварний салон «Дукат» Україна, Київ, Лисенко, 1 Тел.: +38 044 270 50 78 +38 044 270 50 79

www.dukat.com.ua e mail: dvvmon@zt.ukrtel.net

90

Нумізматичний аукціон №9  

Нумізматичний аукціон Дукат №9

Нумізматичний аукціон №9  

Нумізматичний аукціон Дукат №9

Advertisement