Page 1

borilaÄ?ko umijeće

Non progredi est regredi. Ne napredovati znaÄ?i nazadovati.


VIZIJA Kaido – mjesto gdje na znanstveni način pristupamo tradicionalnom borilačkom umijeću.

MISIJA Omogućiti proučavanje borilačkog umijeća usklađeno suvremenom tempu života i uvažavajući mogućnosti i potrebe pojedinca. Suvremenim pristupom pomoći lakše shvaćanje svrhe i vrijednosti fizičkog aspekta borilačkih tehnika kroz samoobranu i sport. Odraslim osobama zadovoljavati potrebu za znanjem i ostvariti mjesto neprestanog osobnog napretka. Djeci pomoći u psihofizičkom razvoju usklađenom godinama, školi i društvu. Pratiti napredak svakog djeteta prema zdravom osjećaju samopouzdanja i pripadnosti okolini. Voditelji neprestano proučavaju i usklađuju Kaido program te, u svojoj sredini i međunarodno, šire ideju znanstvenog pristupa tradicionalnom borilačkom umijeću. Svima, bez obzira na razlike, omogućiti dostizanje maksimuma znanja i umijeća kroz sport i rekreaciju.


KAIDO ukratko

Kaido je izraz procesa izučavanja umijeća i spoj tehnika i taktika u borilačkom svijetu. Karate, judo, aikido, ju-jitsu i ostala borilačka umijeća osnova su tehnika borbe vježbača kroz tehnike udaraca, uhvata držanjem, polugom, bacanjem i borbu na tlu. Iaido, jo, bo, sai, tonfa i nunchaku i uže osnova su za uporabu oružja u samoobrani. Kaido ravnopravno koristi sve navedene tehnike golorukog ili naoružanog partnera kroz vježbu i na natjecanjima. Vježbači upoznaju školu cjelovitog borilačkog umijeća Budokai (BU-borba, DO-umijeće, KAI-škola). U dvorani, vježbači koriste prikladnu odjeću (kimono, GI, bijele boje) u kompletu s pojasom svog ranga. Kaido majstori i voditelji nose plave hlače.

KAIDO umijeće

Kaido vježbači su svih uzrasta. Svoje umijeće stječu vježbanjem gdje, uz nadzor voditelja, usvajaju znanja te unapređuju fizičku kondiciju. Prilagođenim programima priključuju se osobe s prethodnim iskustvom te oni bez prethodnog poznavanja tehnika ili natjecateljskog staža.

Kaido dobrobit

Spletom tehnika Kaido, na jednom mjestu, upotpunjuje kvalitetu života pojedinca. Vježbači se polako uvode u svijet kretanja, pravilnog disanja i komunikacije. Kroz vrijeme provedeno u Kaido sredini, vježbači sustavno prihvaćaju postulate pozitivnog odnosa prema okolini, poboljšavaju koncentraciju, unapređuju individualne rezultate.


Kaido i djeca

Djeca ravnopravno sudjeluju u edukaciji. Vježbaju i djeluju s odraslima. Rezultati napretka se pokazuju već u prvim tjednima. Emotivno i fizičko sazrijevenje vidljivo je kroz izrazit napredak u spoznaji odgovornosti u obavljanju školskih obveza, odnosu i respektu prema starijima, obiteljskom životu i socijalizaciji. Emotivno sazrijevanje posebno je vidljivo u odnosu prema vršnjacima. Izgrađeno samopouzdanje korektiv je nasilničkom ponašanju na koje mogu naići u svakodnevnom životu.

Kaido i odrasli

Kaido omogućuje odraslim osobama izučavanje borilačkog umijeća u okvirima suvremenog tempa života. Treninzi su primjereni osobama spremnim posvetiti nekoliko sati tjedno sportu u opuštenoj i prijateljskoj sredini. Odrasle osobe se, prema svojim mogućnostima, uključuju u sistematizirane programe provjere umijeća kroz pojaseve i/ili natjecanja u okviru pravila. Žene i muškarci u nižim programima (pojasevima) vježbaju prikladne tehnike


Oprema i rekviziti

Vježbači sudjeluju u aktivnostima odjeveni u sportsku odjeću. U kimonu ili prikladnoj rekreativnoj odjeći. Obuća je lagana, ali se preporuča vježbanje bosonog. Zaštitna oprema nije potrebna. U dvorani, ovisno o opremljenosti, postoje strunjače, vreće i slično. Treninzi su otvorenog tipa s voditeljem. Vježbačima demonstriraju i pomažu, a voditelju asistiraju stariji vježbači.

Kaido tehnike

Kaido tehnike uvježbavaju se u dvorani ili na otvorenom. Prilagođenim i odmjerenim programom vježbači prolaze programe tehnika borbe u stojećem stavu, borbu na tlu i uporabu oružja obrane. Individualno i u paru; kroz tehnike samoobrane i ponavljanja za poboljšanje disanja, koncentracije, koordinacije i opće kondicije.


karate judo PISI aikido U kickboxing

Kaido program

SPORTSKI I KONDICIJSKI

TRENINZI ZA ODRASLE

Program pojaseva i konačni prikaz umijeća potvrda je stečenog znanja. Redovitim učenjem borilačkog umijeća i demonstriranjem vježbači stječu pojas određenog ranga.

mala škola borilačkog umijeća ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

o.š. Marina Držića

na Krugama, Nalješkovićeva ulica

www.kaido.eu na Krugama

Nalješkovićeva ulica

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

www.kaido.eu

DIPLOMA

za završeni program pojasa

žuti pojas (6.kyu)

u Zagrebu,

Alen Duka, 5.dan instruktor - voditelj

www.kaido.eu

DIPLOMA

za završeni program pojasa

zeleni pojas (4.kyu)

u Zagrebu,

Alen Duka, 5.dan instruktor - voditelj

www.kaido.eu

za završeni program voditelja

plavi pojas (3.kyu)

u Zagrebu,

Alen Duka, 5.dan instruktor - voditelj

www.kaido.eu

KAIDO OPEN 2013 RANG LISTA Juniorke do 40kg • Barbara Duka • Lara Dervoz Juniori do 30kg • Sven Vučetić • Ivor Vukmanović • Vito Domanski • Luka Dervoz • Petar Nikola Perica • Marko Zgombić • Jure Kozina • Vid Paić Čubelić • Ognjen Paić Čubelić

mala škola borilačkog umijeća

mala škola borilačkog umijeća

mala škola borilačkog umijeća

www.kaido.eu

o.š. Marina Držića

na Krugama

Nalješkovićeva ulica

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

mala škola borilačkog umijeća

www.kaido.eu

o.š. Marina Držića

na Krugama

Nalješkovićeva ulica

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

mala škola borilačkog umijeća

www.kaido.eu

o.š. Marina Držića

na Krugama

Nalješkovićeva ulica

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

mala škola borilačkog umijeća

o.š. Marina Držića

na Krugama

Nalješkovićeva ulica

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

www.kaido.eu

DIPLOMA

Redovitim vježbanjem i prikazom vježbači imaju priliku provjeriti svoje umijeće kroz borbene vježbe te demonstraciju kata golorukog ili s oružjem – samostalno ili u paru. Nakon dvanaest mjeseci redovitog vježbanja. Natjecanju pristupaju svi vježbači ranga plavog pojasa. Natjecanja su praktična potvrda usvojenog znanja uz dovoljnu fizičku spremnost. Natjecanja su prilagođena psihofizičkoj spremnosti te stupnju taktičke sposobnosti vježbača. Natjecanja su izraz stupnja stečenog znanja i dio su naprednog stupnja proučavanja borilačkog umijeća.

na Krugama

Nalješkovićeva ulica

Kaido provjera umijeća

o.š. Marina Držića

www.kaido.eu

Kroz program pojaseva vježbači postupno i temeljito usvajaju umijeće i dostižu priznanje za svoje znanje i trud. Pojasevi se dijele na učeničke (kyu, pojasevi u bojama, 7 stupnjeva) i majstorske (dan, stupnjevi crnog pojasa). Učenički pojasevi redom: bijeli, žuti, narančasti, zeleni, plavi, smeđi (prvi i drugi). Polaganje za crni pojas dio je polaganja za završni učenički pojas.

Natjecanja

ponedjeljkom i četvrtkom od 18.00

o.š. Marina Držića

Kaido pojasevi

Juniori do 40kg • Ivor Vučetić • Miljenko Jelavić • Danijel Ištvanić • Ante Danko Visković • Izvor Paić Čubelić Seniorke • Helena Domanski Seniori + 84kg • Ivan Stančić Majstori • Rene Domanski


kodeks.. i a k ti e O ID A K abu sile zvoljava upor

m postupcima * Kaido ne do i uči odmjereni a uč or ep pr * Kaido sustav u djelovanju. t regredi“ (Ne on progredi es „N o apređuju ott m oz * Kr ti), vježbači un va do za na i ač svoju napredovati zn m i duševnom zdravlju te u e no es do kom prinos i raduju se tjel Svojim napret ir. m u aj ać vr svakodnevicu ojih bližnjih. ru, ulaze u blagostanju sv prilaze partne on kl na uz či * Kaido vježba rilište. putu znanja dvoranu i na bo emo na Velikom uj đ ra su i o * Komuniciram

Kaido voditelji i instruktori

Licencirani majstori i iskusni voditelji borilačkog sporta vode odrasle i djecu kroz programe škole i pojaseva – kroz svijet borilačkih umijeća. Voditelji imaju i svoje specijalizacije: kickboxing, samoobrana, yoga, tradicionalna japanska oružja u obrani te parterne, stand-up tehnike u karate, aikido i džudo sportu.

glavni voditelj – instruktor: Alen Duka, 5. dan Budokai instruktor, WAKO, IAKSA, WKA sudac, 30 godina u borilačkom sportu kao natjecatelj i voditelj klubova. Kontakt: info@kaido.eu

Svoje vam znanje prenose i: Rene Domanski, 2. dan budokai Ivan Stančić, kaido voditelj Željko Gerenčir, MMA stručnjak Rene Vučetić, 5. dan budokai Josip Jelić, kickboxing šampion i motivacijski stručnjak


Kaido klub “KAIDO”, Zagreb OIB 15581690601 e-mail: info@kaido.eu Za više detalja i novosti pogledati www.kaido.eu FACEBOOK profil: KAIDO ZAGREB FACEBOOK stranice: KAIDO HRVATSKA i KAIDO

  www.kaido.eu

KAIDO.EU book 107  
KAIDO.EU book 107  
Advertisement