Page 69

Dugo ga je ćutke posmatrala. Znala je da će je pustiti da ode ako bude iskrena. - Zaista želiš da znaš? Odlučno je klimnuo glavom. - Zato što mi je ono veče pre deset godina značilo mnogo više nego što možeš naslutiti - nastavila je, iako ju je svaka reč stajala nadljudskog napora. - Te večeri nisam nameravala da te zavedem. Ja... - skrenula je pogled u stranu, pa ga je ponovo pogledala u oči. - Bio si mi prva i najveća simpatija, Lijame, pa sam nekako skupila hrabrosti da te poljubim i ti si mi uzvratio... - I? - Kad si me potom odbio, morala sam da se zaštitim, pa sam se pretvarala da je sve to bila igra. Osećala sam se poniženom i nikako nisam želela da ti pokažem koliko mi je to značilo. Lijam je imao osećaj da mu se ljulja tlo pod nogama. Naravno da je osetio sve to još onda, ali pošto se Kejt ponela tako samouvereno... tako odraslo... tako hladno... posumnjao je u svoj prvobitni osećaj. - Kakve to veze sa ovim danas? - O, sve je to u vezi jedno s drugim! - zagrcnula se Kejt podigavši ruke. Oči su joj blistale poput dragulja i Lijam je osetio da se pod njim otvara ponor. Grudi su joj se brzo nadimale. - Poslednjih deset godina nisam uspela da predem preko toga. Kad god sam te srela, mislila sam samo na taj poljubac. Nijedan muškarac posle tebe ni izbliza nije uspeo da izazove osećanja koja si ti razbuktao u meni - glas joj je pukao. - Smešno, zar ne? Svi su oni izbledeli pred jednom uspomenom. Nisam uspela da ostvarim ozbiljnu vezu jer je nada mnom visila senka tog poljupca. Usne su joj se razvukle u gorak osmeh i Lijam je poželeo da ih poljubi. U tom trenutku mrzeo je sebe jer je bio kriv za njenu nesreću. - S vremenom sam naučila kako da se zaštitim od tebe. Nisam želela da otkriješ da nisam u stanju da te zaboravim. Ali kada smo se sreli u San Francisku, pa onda u Madridu, više to nisam uspevala da prikrijem - slegnula je ramenima. Lijam je osetio ubod posred srca. Nepomično ju je gledao. - Pristala sam pođem s tobom na Martinik jer sam mislila da će mi to možda pomoći... ako budem spavala s tobom, da

~ 69 ~

Ljubavnica surovog milionera  
Ljubavnica surovog milionera  
Advertisement