Page 27

5. poglavlje Narednog dana otišli su na madridski aerodrom. Lijam je držao Roozi za ruku. Ipak, prema ocu se devojčica držala odbojno i hladno. Kejt je osetila tu napetost medu njima pitajući se šta je razlog tome. Lijam se okrenuo prema Kejt. - Najpre letimo u Njujork. Tamo ću ostaviti ovaj avion, a na Martinik ćemo odleteti manjim. Hladno se osmehnula iako je celim telom podrhtavala pri pomisli šta je tamo čeka. Tokom leta Lijam je pregledao poslovna dokumenta dok su se Kejt i Rozi kartale. Kasnije, posle ručka, Rozi je legla da čita, a Kejt se vratila u svoje sedište da malo odspava. Kad se smestila, primetila je da Lijam deluje umorno. Srce joj se stegnulo i najednom je osetila bizarnu potrebu da mu priđe, uzme papire iz ruku i primora ga da se opusti. Obrazi su joj goreli na pomisao kakvo bi mu opuštanje mogla priuštiti. Teško joj je padalo da se drži na distanci. Pokazao je glavom zadnji deo aviona. - Ako hoćeš, možeš se opružiti u spavaćoj kabini. Kejt je odmahnula glavom trudeći se da se izbori s vrelinom koja joj je zahvatila telo. - Neka, dobro mi je i ovde. Rozi tamo čita knjigu i sigurno će uskoro zaspati. Lijam je slegnuo ramenima vrativši se poslu. Kejt je spustila naslon i sklupčala se na sedištu, lica okrenutog od njega. Razbudili su je povišeni glasovi. Rozi i Lijam! Uspravila se na sedištu, a onda se nanovo zaorio Lijamov glas iz pravca spavaće kabine. - Rozali Kvin, nastavićemo razgovor samo ako prestaneš da mi se obraćaš takvim tonom. Videla je Lijama u dovratku kabine, podbočenih ruku. Potom je čula glas na ivici plača:

~ 27 ~

Ljubavnica surovog milionera  
Ljubavnica surovog milionera  
Advertisement