Page 23

- Još nije gotovo - promuklo je rekao privukavši je sebi. - Moraš da me poljubiš da prođe. To je najmanje što možeš učiniti. Srce je počelo snažno da joj lupa. - Jedan poljubac i onda ćeš me pustiti? Kada je klimnuo glavom, stavila je ruke iza leđa da ga ne bi zagrlila. Potom mu je prišla i kratko prislonila usne na njegove. Bilo je to previše podražaja za njena čula i trebala joj je sva snaga volje da se odvoji od njega, ali Lijamove ruke čvrsto su je stegnule. - Rekao si jedan poljubac... - Lagao sam. Kad su im se usne ponovo spojile, progutao ih je plamen strasti. Deset godina žudnje eksplodiralo je u trenu. Držeći ruke na njegovim prsima, osećala je neodoljivu privlačnost tih snažnih i čvrstih mišića, kao i silinu probuđene muškosti. Jednim pokretom Lijam ju je okrenuo tako da je sedela na stolu. Nagnuo se nad njom i ona se sklopljenih očiju predala naletu strasti. Zarila mu je prste u kosu. Nijedan muškarac nikada nije uspeo da probudi takva osećanja u njoj. Ne odvajajući usne od njenih, Lijam je rukama odlutao pod njenu bluzu raskopčavajući je, prstima milujući nežnu kožu i grudi. Kejt se nije bunila. Osetila je pokrete njegovih mišića pod rukama dok joj je svlačio bluzu, usnama prevlačeći po užarenoj koži njenih obraza i vrata. Zabacila je glavu osećajući silnu želju i potrebu za njegovim dodirima. Ostala je bez daha kad su joj bretele grudnjaka kliznule niz ramena otkrivajući osetljive grudi. Palcem je lagano prevlačio po ukrućenim bradavicama i Kejt se ugrizla za usnu da ne bi zastenjala. Otežano je disala, čvrsto se uhvativši za sto. Preplavio ju je plameni oganj nezamislive čežnje, žareći je među nogama. Svim silama borila se protiv nagona da se privije uz njegovo telo. - Predivna si - prošaputao je i pre nego što se Kejt pribrala, spustio je glavu i usnama nežno obuhvatio njenu čvrstu bradavicu. Zastenjala je duboko iz grla, silno uživajući dok je on nastavio nežno da sisa. Sve je bilo tako dobro, kao da nije prošao ni tren od prvog poljupca, kao da će konačno uslediti ono što je odavno trebalo da desi. Ali kako je Lijam, posle deset godina, uspeo da izbriše sva njena iskustva s muškarcima, kao da ih nikada nije bilo?

~ 23 ~

Ljubavnica surovog milionera  
Ljubavnica surovog milionera  
Advertisement