Page 1

Si talentovaný a súťaživý žiak? Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj!

Literárna súťaž Rozpoviem ti ja rozprávočku... Druh podujatia Regionálne podujatie Viac o podujatí MŠVVaŠ SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Ponúkaná súťaž dáva priestor pre žiakov, ktorí si chcú hravou formou rozvíjať tvorivé písanie i čitateľskú gramotnosť. Literárna súťaž je neanonymná, určená žiakom základných a špeciálnych škôl. Mladí autori sa môžu zapojiť prostredníctvom príspevku v podobe autorskej rozprávky s fantastickým zameraním.

Vyhlasovateľ: Riaditeľka Základnej školy SNP v Hornej Ždani Termín uzávierky: 30. 11. 2016

Riaditeľka Základnej školy SNP v Hornej Ždani vypisuje I. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ROZPOVIEM TI JA ROZPRÁVOČKU.... PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL


Propozície súťaže 1. Literárna súťaž je vypísaná vo formách: I. PRÓZA II. POÉZIA 2. Vekové kategórie: I. Žiaci od 8 do 11 rokov II. Žiaci od 12 do 16 rokov 3. Tematické oblasti: Fantastická autorská rozprávka 4. Podmienky: a) V kategórii próza pošle súťažiaci 1 doteraz nepublikovanú prácu, rozsah od 90 do 180 slov, v kategórii poézia 1 doteraz nepublikovanú veršovanú rozprávku, od 90 do 160 slov. b) Súťažné príspevky treba poslať v elektronickej podobe na adresu: skola.hornazdana@post.sk c) Uzávierka súťaže je 30.11.2016 d) Každú prácu treba označiť heslom „Literárna súťaž Rozpoviem ti ja rozprávočku...“ e) Súťažiaci uvedie na príspevok kategóriu, literárnu formu, svoje meno, priezvisko, názov školy. f) Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zostavená z členov pedagogického zboru a jedného externého člena – hosťa. g) Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v decembri 2016.

Tešíme sa na Vaše príspevky!

Literarna sutaz propozicie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you