Page 1

VLTAVSKÁ Alena Hrabětová


VLTAVSKÁ DNES a hledání tématu


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

spojení instituce kulturní/umělecké s oficiálnější budovou společný prostor různé typy lidí různorodější doba využítí _ bezpečnější, výnosnější, zábavnější

Dnes je Vltavská zanedbaným kusem města, v některých místech připomíná spíš rychlostní silnici. Ale je to místo s velkou nadějí...blízkost centra, výborné dopravní napojení, přírodní celky...a i přes současný nevyhovující stav se zde nějakým způsobem občas objeíví něco pozitivního - živý program vně bývalých Elektropodniků je toho důkazem.


Holešovice jako: centrum, ale oproti historickému jádru ne rezervace bydliště, ale ne sídliště správní centrum, ale ne kancelářská čtvrť místo uměleckého dění, ale bez muzejního škrobeného charakteru

lokální centra centrum celopražského významu dostupnost pro místní x dosptupnost pro lidi od jinud uvnitř struktury x na okraji jako vstup špatné technologické podmínky ve Veletržním paláci

železnice jako prvek procházející územím, místo bariéry spojnice


BUBNY nová čvrť se stopou nádraží


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

500

1000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Holešovický poloostrov jako místo na vstupu do historického centra, protnuté magistrálou a ze severu ohraničené okruhem

Holešovický poloostrov jako místo na napojené na přírodní celky Prahy

vstupy na nábřeží vstupy do parků vstupy na poloostrov

? DVĚ STRUKTURY

STOPA MINULOSTI

LINIE UPROSTŘED

PROPOJENÍ

IONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PR

0

500

1000


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DOPRAVA vlakové nádraží výstup z metra pěší zóna PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

železnice tramvaj trasa metra C

SK EDUCATIONAL PRODUCT

KŘIŽOVATKA

TRAMVAJ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VLTAVSKÁ PRODUCT

BRAZILSKÁ

ATIONAL DESK EDUC PRODUCED

BY AN AUTO

PRODUCT

PĚŠÍ

ATIONAL

ARGENTINSKÁ

PRODUCT

DESK EDUC

BUBENSKÁ

ATIONAL

DESK EDUC

BY AN AUTO

BY AN AUTO

DUKELSKÝCH HRDINŮ

PRODUCED

PRODUCED

železnice

železnice - viadukt

ulice podél železnice

PRODUCT

každá z ulic odlišný charakter

ATIONAL

hustší uliční síť s menším provozem

DESK EDUC

potlačení logického směru pokračování mostu

srovnání do úrovně

BY AN AUTO

HLÁVKŮV MOST

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED

Brazilská

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VYBAVENOST - VYSOKÉ ŠKOLY

Malá Strana - nábřeží - Veletržní palác - Výstaviště - Trója Letná/Florenc - Strossmayerovo n. - Vltavská - Argentinská Malá Straná - nábřeží - Vltavská - Tržnice - Komunardů Libeň -Holešovice


nádraží

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Bubenská

2500

2250

3000

3000

3500

2250

5000

15000 12500

35000 6300

22500

2250 1200 3000

3000

3000

3000 1200 2250

6300

21500 31500

Brazilská Bubenská

B Bubenská

C Argentinská

Bubenská

1500

3500

3500

7000

3500

3500

1500

5000

34000 35000

6300

2250 1200 3000

3000

3000

3000 1200 2250

6300

21500

ED BY AN

PRODUC

15000

DUCT 31500 AL PRO

CATION

SK EDU

AUTODE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5000

Argentinská

6000

2250 1200 3000

7000

3000

3000 1200 2250

6000

6300

2250 12

35000

5000

2250 1200 3000

3000

3000 1200 2250

5000

25900 8000

25900

nábřeží

D nábřeží

PRODUC

Argentinská

AL PRO CATION SK EDU AUTODE

AL PRO

CATION

SK EDU

C

AUTODE

DUCT

ED BY AN DUCT

PRODUC

ED BY AN

A B

5000

1500

3500

3500

7000 34000 35000

6000

ED BY AN

AUTODE

SK EDU

PRO

CATION

AL PRO

DUCT

NOST - VYSOKÉ ŠKOLY

D

PRODUC

5000

2250 1200 3000

7000

35000

3000

3000 1200 2250

6000

3500

SK EDUCATIONAL PRODUCT

00

A nádraží

3500

1500

5000


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VEŘEJNÝ PROSTOR

promenáda plácky pěší zóny

zahrady parky

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CENTRA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

centrum celopražského významu

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

centrum lokální

plácek

AL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

pobřežní cesta

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONA

DOMY

věž historická stavba PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRO

původní bloky k dostavbě

PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT PRODUCED BY ANEDUCATIONAL AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

prostor definovaný věžemi

Y AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

blok - ulice, nároží, vnitřní prostor

věž - vstup na území, dominanta

VSTUPY

deska - rozhraní ulice - parku/náměstí -dvojí orientace, propustnost

BRÁNY - DOMINANTY možnost změny

VYVÝŠENINA

dům nad železnicí

NÍŽÍNA

dům železnice

dům u železnice


VLTAVSKÁ aneb Dům a náměstí na nábřeží


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

10

50

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

100


NÁMĚSTÍ: ohraničenost a propustnost

3 SVĚTY: odpočinek, vstup, osa

Na Vltavskou navrhuji náměstí uzavřené ze všech stran, centrum s budovou Národní galerie, kterou přesouvám z technologicky nevyhovujícího Veletržního paláce, kam doporučuji umístit radnici Prahy 7. Úřad tak získáva důstojný objekt vně struktury městské části a NG budovu s výhledem na Pražský hrad, perfektním dopravním spojením a důtojným nástupním prostorem. Ohraničení je podtrženo navíc dominantou budovy Elektrických podniků, která je již dnes místem různých kulturních akcí. Po mírném klesání prostor uzavírá železniční viadukt s kavárnami a obchody.

Náměstí je volně rozděleno na tři části: vstup se sloupy osvětlení a výdechy metra a dlouhými lavicemi, na ose je umístěna kavárna a její terasa, ze štvanice na náměstí ústí lávka a v tomto koutě jsou stromy a terasy pro tanec, šachy, kávu...

VEDUTA: brána , linearita a výška v druhém plánu

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


NÁMĚSTÍ s dominantou Elektropodniků

NOVÁ DOMINANTA linearita Národní galerie

ZELENÝ KOUT napojení na Štvanici lávkou a vyústění pěší promenády


VSTUP - BRÁNA

DVĚ ZAHRADY odpočinek za plotem


VLAK M

TERASY

T

T

NÁMĚSTÍ

T

DŮM

SE ZA

HRAD

OU

KAVÁRNA

GALERIE

LÁVKA

NÁRODNÍ


A C B

promenáda nad svahem nábřeží u města

KONTINUÁLNÍ CESTA měnící se charakter na sever: město, svah... jinak “barevné” směrem k řece

NÁBŘEŽÍ

nábřeží pod kopcem

A

nábřeží - u tržnice

městský prosotr parter - obchody

B

pěšina mezi stromy

C dům pod mostem kavárna vytvoření bezpečného místa zúžení prostorů v místě mostu tak, aby nebyly vhodné pro shromažďování mimo dohled

NÁBŘEŽÍ


EPILOG aneb Vltavská v Praze, Praha v Čechách

2/6/2035, 6:30, budík zazvonil jako každé úterý a čtvrtek a bohužel zase v okamžiku, kdy se jí chtělo vstávat úplně nejméně, ale co se dalo dělat. Při pohledu z okna na vinici, kterou kromě těch dvou dnů obstarávala zhruba od 58. narozenin společně s manželem, se jí přece jen trochu zvedla nálada a přesvědčila se vstát a po pár minutách chůze už čekala na mělnickém nádraží. Vlak přijel na čas, od paní s vozíkem s občerstvením si koupila kávu a snídani a pak si na zbytek cesty zapnula tablet a dočetla si poslední stránky diplomky jednoho ze svých studentů a napsala si pár bodů, které s ním ještě musí probrat. Ale to už musela vystupovat, už hlásili Hlavní nádraží. Z nástupišť se rychle vymotala směrem k VŠE a při pohledu na hodinky jí došlo, že bude muset trochu přidat do kroku... Po dopolední přednášce si vyřídila pár věcí u sebe v kanceláři a pak došla před školu ke stojanu s koly. Pípla si kartičkou a vyndala jedno z kol pražského bycingu ze stojanu. Párkrát šlápla do pedálů... Hlavák, Masaryčka, Revoluční, Dvořákovo nábřeží.. a už vracela kolo do dalšího stojanu, časový limit stihla vcelku v klidu. Takže jí zbývalo ještě pár minut na přípravu před konzultacemi, to se vždycky hodí. Odpoledne bylo pořád poměrně hezky, tak nasedla na další kolo a projela si pomalu druhou stranu řeky...Čechův most, nábřeží, Vltavská , tržnice . Když se necítila úplně ve formě nebo bylo ošklivo, jezdívala tramvají, ale dnes ji ani jedno z toho netrápilo. Zandala kolo do stojanu u domu vně železniční trati, kde bydlel syn, a s ním si dala pozdní oběd a už třetí kafe. Pak ještě zašla k bývalému partnerovi do advokátní kanceláře a povídali si do té doby, než musela jít na vlak na Vltavskou. Dojela domů a přeci jen byla po „pražském“ dni spokojená, že zítra nikam nemusí a bude pracovat z domova.


ateliĂŠr JJ, ZS 2012/2013

Vltavska, ZS 2012  
Vltavska, ZS 2012  

urbanismus Bubnu a Vltavske

Advertisement