Page 1

Свържете картинката със съответната част от текста.

На гроздобер През една слънчева есенна сутрин леля Мария и чичо Стоян решиха да оберат гроздето. Събудиха Нели и Гошко и потеглиха към лозето. _____________________________________ Когато пристигнаха, възрастните започнаха да берат лозето. Нели и Гошко подреждаха кехлибарените гроздове в щайгите. Шаро донесе забравената кошница. _____________________________________ Докато товареха обраното грозде в камиона, чуха неочакван шум. Едно уплашено зайче притича наблизо и бутна кошницата. Всички се смяха от сърце. _____________________________________ Развеселени и доволни се прибраха у дома.

Свържете картинката със съответната част от текста.

На гроздобер През една слънчева есенна сутрин леля Мария и чичо Стоян решиха да оберат гроздето. Събудиха Нели и Гошко и потеглиха към лозето. _____________________________________ Когато пристигнаха, възрастните започнаха да берат лозето. Нели и Гошко подреждаха кехлибарените гроздове в щайгите. Шаро донесе забравената кошница. _____________________________________ Докато товареха обраното грозде в камиона, чуха неочакван шум. Едно уплашено зайче притича наблизо и бутна кошницата. Всички се смяха от сърце. _____________________________________ Развеселени и доволни се прибраха у дома.

nnn  

ggggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn