Page 4

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИМ РОЗДІЛ Б. Коваленко ПЕРШИЙ П РИЗИВ Пролетарська література молода, вона молодша навіть за пролетарську революцію, що їй дала життя; це й зрозуміло, бо ідеологична надбу­ дова з певним запізненням відбиває економичні й політичні процеси, що є для неї базою, й тому потрібний час, щоб наросли й зформувалися поети нової епохи. Спеціяльні умови розгортання соціяльної боротьби на Україні ще більше затримали й ускладнили процес революціонізації літератури: скажений опір міцних білогвардійських і жовто-блакитних угруповань, збройні напади наємних банд різних орієнтацій частенько й за безпо­ середньою участю своїх імперіялістичних хазяїв, призвели до низки контр­ революційних вибухів і окупації України буржуазно - куркулячими арміями. Це примушувало на перше місце ставити потреби політичної бо­ ротьби за саме існування радянської влади, й на другий, коли не на останній план, відсувати культурне будівництво. Ми вже не говоримо про факт фізичного нищення піонерів проле­ тарської культури озвірілим ворогом, який перетинав молоді таланти й молоді життя на самому початку їхньої діяльности. Самовіддана, високо-інтенсивна гарячкова робота запільників за несприятливих матеріяльних умов вірно й швидко виснажувала орга­ нізми й призводила до передчасної могили тих, хто н е ■загинув у бою, або не був замордований контр-розвідками. Ось чому історія першого періоду української пролетарської літе­ ратури є справжнім ї ї мортирологом. В. Чумак, В. Еллан, Г. Михайличенко, А. Заливчий, І. Гай-Гриценко— всі вони жертви боротьби, або надмірної роботи, всі вони загинули, не встигши розгорнути свої творчі здібності, давши лише перші спроби, несміливі натяки. Братські могили й кілька розрізнених книжечок або розкиданих по журналах і газетах творів— усе, що складає таку дорогу, таку рідну для сучасних і майбутніх пролетарських поколінь спадщину перших поетів-комунарів. В неможливо тяжких умовах доводилося піонерам жовтневої літе­ ратури розпочинати свою творчу й організаційно-літературну роботу і проте вони її розгортали з величезним ентузіязмом і енергією. Між двома запіллями—гетьманським і деникинським—організували вони (вже без А. Заливчого) перший бойовий журнал пролетарської і рево­ люційної культури— „Мистецтво“, що був вихідним етапом збирання творчих сил соціяльної революції. Об’єктивні труднощі будівництва пролетарської літератури на Україні не лише полягали у воєнній обстановці, що ї ї створювала вперта й з а ­ тяжна громадянська боротьба на терені України. Складна й заплутана ситуація в країні з величезною селянською більшістю, частково зрусифікованим пролетаріятом, перепльот соціяль­ ної революції з боротьбою за національне визволення колишньої коло­ нії імператорської Росії, боротьба пролетаріяту з буржуазією за геге­ монію в національно-визвольному русі й зокрема за провід над селян­ ством,— усе це робило надзвичайно важкою проблему ідеологичного оформлення пролетарської літератури.

Profile for Aleksey Yankovskiy

1927 11 molodniak  

Коваленко Борис. Перший призов // Молодняк. — 1927. — № 11  — листопад  — С. 65–79.

1927 11 molodniak  

Коваленко Борис. Перший призов // Молодняк. — 1927. — № 11  — листопад  — С. 65–79.

Advertisement