Page 1

NOWE PRODUKTY dodatek specjalny GU nr 32 (1056) 5–11 VIII 2019 r. SZEROKI ZAKRES W PRODUKCIE STAND-ALONE

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla każdego

Od maja 2019 r. InterRisk oferuje nowe ubezpieczenie Ochrona Prawna. Produkt przygotowany w formule stand-alone wyróżnia się szerokim zakresem ochrony. W wybranych wariantach ubezpieczony ma zagwarantowaną pomoc w przypadku sporu sądowego z zakresu prawa karnego, wykroczeniowego, prawa pracy, prawa cywilnego czy w sprawach konsumenckich. Może także skorzystać z profesjonalnej porady prawnej z obszaru prawa rodzinnego czy prawa spadkowego, co dotychczas najczęściej było przedmiotem wyłączeń w produktach ochrony prawnej.

I

nterRisk od dłuższego czasu oferuje ubezpieczenia ochrony prawnej, będące częścią pakietów komunikacyjnych, mieszkaniowych oraz dla małych i średnich firm. Nowy produkt obejmuje swym zakresem problemy prawne związane z życiem prywatnym oraz posiadaniem i użytkowaniem pojazdów – jest oferowany jako odrębne ubezpieczenie. – Nasze ubezpieczenie przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy chcieliby mieć zapewnioną możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych z życiem prywatnym oraz posiadaniem i użytkowaniem pojaz-

Koszty

du – wyjaśnia Małgorzata Trybuchowicz z Departamentu Ubezpieczeń Detalicznych InterRisk. – Jest to produkt dla osób, które wiedzą, jakie ryzyka prawne mogą pojawić się w każdej chwili. W Polsce rośnie świadomość prawna oraz liczba osób, które poszukują ubezpieczenia również w tym obszarze. Należy podkreślić, że kluczową rolę w edukowaniu klientów czy wskazywaniu im potencjalnych problemów prawnych odgrywa agent przygotowujący ofertę ubezpieczenia.

telefon, co pozwala problem prawny rozwiązać szybko i sprawnie, jeszcze zanim dojdzie do sporu sądowego. Jednak co najważniejsze: gwarantuje profesjonalną reprezentację, gdy spór przechodzi do etapu sądowego – wtedy koszty obsługi sprawy rosną często w tempie geometrycznym.

Osobiście lub przez telefon

Porada prawna obejmuje konsultacje konkretnego stanu prawnego. Ubezpieczyciel zdecydował się również dać swoim klientom dwa razy w roku możliwość skorzystania z porady twarzą w twarz.

Ochrona Prawna zapewnia dostęp do porady prawnej przez

– Przygotowanie nowego produktu poprzedziły szczegółowe badania

W procesie sprzedaży najistotniejsze jest uświadomienie klientowi relacji pomiędzy realnymi kosztami, związanymi z prowadzeniem procesu sądowego, a wysokością składki ubezpieczeniowej. Jedna sprawa w sądzie kosztuje najczęściej wielokrotnie więcej niż roczna składka za ubezpieczenie ochrony prawnej. Koszt procesu (opłaty, honorarium prawnika) uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu. Gdy wartość przedmiotu sporu wynosi: ● 100 tys. zł, wtedy koszty procesu to ok. 24 tys. zł w I instancji; ● 50 tys. zł, wówczas koszty procesu to ok. 12 tys. zł w I instancji.

oczekiwań klientów. Wielu z nich zadeklarowało, że w szczególnie trudnych sytuacjach chcieliby spotkać się osobiście z prawnikiem, a nie tylko rozmawiać z nim telefonicznie. Klienci wskazywali też na potrzebę dostępu do porad z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego czy prawa pracy. Mimo że większość ubezpieczycieli wyłącza te zagadnienia z zakresu ochrony, uznaliśmy, że w bardziej zaawansowanym produkcie stand-alone ochrona musi być szeroka – tłumaczy Małgorzata Trybuchowicz. Kiedy sporu nie da się rozwiązać w prosty sposób albo klient otrzymał zarzuty karne lub

Ile to kosztuje na rynku – porównanie z kosztem ubezpieczenia Ochrony Prawnej Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w Życiu Prywatnym - koszt ok. 450–800 zł rocznie w zależności od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia Koszt na rynku usług prawnych: 1) porada prawna – od 300 zł 2) przygotowanie pisma w sprawie – od 400 zł 3) pokrycie kosztów sądowych (opłaty, opinie biegłych) – średnio 2 tys.–20 tys. zł 4) pokrycie honorarium prawnika – średnio 2,5 tys.–10 tys. zł 5) pokrycie kosztów dojazdów na rozprawy – średnio 500–2,5 tys. zł 6) pokrycie kosztów sądowych strony przeciwnej w przypadku przegrania procesu – średnio 5 tys.– 24 tys. zł

Małgorzata Trybuchowicz wykroczeniowe, a sprawa jest wszczynana z urzędu, najistotniejsze jest opłacenie profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował klienta w sądzie.

Koszty reprezentacji i postępowania sądowego Najważniejszą zaletą ubezpieczenia Ochrony Prawnej jest zminimalizowanie ryzyka ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej w przypadku sporu sądowego. Z polisy pokrywane są koszty adwokata lub radcy prawnego oraz koszty i opłaty sądowe. Produkt oferowany jest w dwóch wariantach: Auto i Życie Prywatne. Ten pierwszy dotyczy wszystkich sytuacji związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Wariant Życie Prywatne obejmuje pomoc prawnika w przypadku problemów prawnych ze sfery życia prywatnego, w tym związanych z nieruchomością wskazaną w polisie oraz posiadanymi i użytkowanymi


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

NOWE PRODUKTY

3

przez ubezpieczonego pojazdami, a porada prawna obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Istnieje także możliwość kontaktu mailowego z prawnikiem w sytuacji, gdy porada dotyczy spraw, w których konieczne jest przekazanie lub skonsultowanie treści dokumentów. Atutem produktu jest możliwość skorzystania z bezpośredniej porady prawnej, pomocy w sporządzeniu testamentu i w przygotowaniu testamentu życia (oświadczenia woli, związanego z donacją narządów). Porad udzielają radcowie prawni, adwokaci lub aplikanci. Suma ubezpieczenia może wynosić albo 50 tys. zł, albo 100 tys. zł. Ochrona działa na terenie Polski, a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych również na terenie Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Świadomy pośrednik to świadomy klient Badani przez InterRisk klienci spodziewali się, że ubezpieczenie Ochrony Prawnej o szerokim zakresie będzie bardzo drogie. – Dla naszych pośredników i klientów

Ochrony Prawnej jest najlepszą formą zabezpieczenia interesów prawnych klienta. Od końca lipca 2019 r. ubezpieczenie Ochrona Prawna jest dostępne w wybranych Oddziałach InterRisk. Pilotaż ma potrwać 3 miesiące, a potem ubezpieczenie trafi do powszechnej dystrybucji. Obecnie trwają szkolenia z pośrednikami. – Ponieważ ubezpieczenie ochrony prawnej jest bardzo mało rozpowszechnione w naszym kraju, widzimy ogromną rolę pośredników w propagowaniu rzetelnej wiedzy o nim – podsumowuje Małgorzata Trybuchowicz. zaskoczeniem jest składka, która w najszerszym wariancie jest zbliżona do ceny jednorazowej konsultacji z prawnikiem, a nieporównywalnie niższa od kosztów procesu w sytuacji, gdy klient musiałby opłacić je jednorazowo z własnej kieszeni – mówi Małgorzata Trybuchowicz. – Każdy, kto choć raz miał problem prawny, zdaje sobie sprawę, że koszty porad prawnych, reprezentacji prawnej i koszty sądowe mogą być naprawdę pokaźne, wynosząc od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na szczęście wielu klientów przekonało się też, że ubezpieczenie

Przykłady problemów prawnych 1. Pan Jacek uczestniczył w kolizji drogowej, spowodowanej przez innego uczestnika ruchu. W związku z tym zdarzeniem doszło do urazu kręgosłupa i ręki ubezpieczonego, uszkodzenia samochodu oraz sprzętu elektronicznego przewożonego w bagażniku. Ubezpieczyciel sprawcy nie pokrył w ramach odszkodowania wszystkich strat, które poniósł pan Jacek. Wartość strat, które nie zostały zrekompensowane przez ubezpieczyciela, to 10 500 zł. – Sprawa została skierowana do sądu – Koszty związane z prowadzonym sporem, które zostaną pokryte przez InterRisk, to (na obecnym etapie): ● Honorarium prawnika: 3600 zł ● Opłata sądowa: 525 zł ● Łącznie: 4125 zł Składka za ubezpieczenie Ochrony Prawnej: 450 zł rocznie 2. Pan Witold zakupił komputer przez internet; wartość sprzętu to 3200 zł. Niestety po kilku miesiącach użytkowania sprzęt okazał się wadliwy, przestał funkcjonować. Pomimo reklamacji złożonej u producenta, nie uzyskał zwrotu pieniędzy ani naprawy sprzętu. – Klient skorzystał z telefonicznej porady prawnej w ramach Asysty Prawnej, aby dowiedzieć się, jakie przysługują mu prawa. – Po wyczerpaniu drogi pozasądowej zdecydował się na wytoczenie powództwa cywilnego. – Klient otrzymał promesę pokrycia kosztów prawnika, następnie - po złożeniu sprawy w sądzie - InterRisk zapłacił koszty poniesione przez klienta. - Koszty związane z prowadzonym sporem, które zostaną pokryte przez InterRisk, to (na obecnym etapie): ● Honorarium prawnika: 900 zł ● Opłata sądowa: 160 zł ● Wartość porady prawnej: 300 zł ● Łącznie: 1360 zł Składka za ubezpieczenie Ochrony Prawnej: 450 zł rocznie Wszystkie dane dotyczące kosztów postępowań wynikają z kalkulacji dokonanych na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 265) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Koszt porad prawnych w poszczególnych rodzajach spraw ustalono na podstawie indywidualnych zapytań w kancelariach prawnych.

Ochrony Prawnej gwarantuje klarowną i uczciwą wobec klienta sytuację: gdy wygrywa spór – całość uzyskanej kwoty, której dochodził przed sądem, trafia do niego, jeśli przegrywa – koszty jego oraz strony przeciwnej

pokrywa ubezpieczyciel. Klient nie ponosi zatem ryzyka związanego z przegraniem sprawy w sądzie, nie musi się też dzielić wygraną z osobami go reprezentują cymi. Doświadczenie rynkowe pokazuje, że ubezpieczenie

Aleksandra E. Wysocka


www.gu.com.pl

Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

NOWE PRODUKTY

4

UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA W UNIQA

Klienci doceniają polisy samoodnawialne Przypominanie klientom o zbliżającym się terminie płatności za polisę mieszkaniową? Dbanie, by przedłużyli ją na kolejny rok? To już przeszłość. UNIQA wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania Twój Dom Plus. onad połowa Polaków badanych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska deklaruje, że interesuje ich roczne ubezpieczenie domu lub mieszkania. Aż 37% byłoby także zainteresowanych polisą samoodnawialną.

P

Polisy samoodnawialne to duża wygoda Polisa samoodnawialna trwa tak długo, aż się z niej nie zrezygnuje. Taką nowość do ubezpieczenia domu lub mieszkania Twój Dom Plus wprowadziła w czerwcu tego roku UNIQA. Klient nie musi już martwić się wznowieniem umowy. Ubezpieczyciel zrobi to za niego. Już pilotażowa sprzedaż ubezpieczenia Twój Dom Plus w wersji samoodnawialnej, którą UNIQA prowadziła od kwietnia, pokazała, że klienci są zainteresowani takim rozwiązaniem. Jest dla nich po prostu wygodne.

Prosty i automatyczny proces kontynuacji umowy Teraz ani klient, ani agent nie muszą pamiętać o wznowieniu

umowy w ubezpieczeniu Twój Dom Plus. Klienci będą co roku otrzymywać od UNIQA e-mailem wszystkie dokumenty – w tym polisę na kolejny okres ubezpieczenia. Jeżeli klient będzie chciał zmienić postanowienia polisy – może to zrobić ze swoim agentem. Stosowne przypomnienie o wystawionej polisie otrzyma również SMS-em. Aby przesłana do klienta polisa stała się aktywna, wystarczy, że opłaci on składkę za kolejny okres ochrony. Nieopłacenie polisy sprawia z kolei, że ochrona po prostu nie przedłuża się. Decyzja należy do klienta.

Dodatkowe zalety polis samoodnawialnych Wygodą dla klientów, którzy mają kredyty hipoteczne, jest informowanie na życzenie klienta jego banku o dokonaniu cesji. Jeśli klient przekaże UNIQA taką dyspozycję, na wskazany adres e-mailowy banku przesłane zostanie potwierdzenie opłacenia składki za polisę wraz z jej kopią. Ubezpieczenie Twój Dom Plus to obecnie także wyższy limit na ruchomości przechowy-

Klienci będą co roku otrzymywać od UNIQA e-mailem wszystkie dokumenty – w tym polisę na kolejny okres ubezpieczenia. Jeżeli klient będzie chciał zmienić postanowienia polisy – może to zrobić ze swoim agentem. Stosowne przypomnienie o wystawionej polisie otrzyma również SMS-em. wane w pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, a także garażach, oraz szersza odpowiedzialność i podwyższona do 1 mln zł suma gwarancyjna w OC w życiu prywatnym. Od 2017 r. UNIQA realizuje projekt Prosto po polsku –

wszystkie dokumenty oraz cała korespondencja z naszymi klientami jest pisana językiem prostym i zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Także ogólne warunki ubezpieczenia Twój Dom Plus w wersji samoodnawialnej zostały napisane tak, by ich treść była

jasna i czytelna dla naszych klientów.

Agent na bieżąco i w kontakcie Wdrożenie umów samoodnawialnych oznacza niewątpliwie wygodę także dla sprzedawcy – nie musi przypominać klientowi o zbliżającym się terminie końca polisy i dbać, by ją przedłużył. W Portalu Obsługi Sprzedaży agent widzi, że kolejna polisa dla jego klienta została wystawiona – jest na bieżąco. Dodatkowo, w przesyłanych do klienta dokumentach zawsze podawane są aktualne dane kontaktowe agenta, by w razie jakichkolwiek zmian mógł skontaktować się z nim bezpośrednio. Mimo nowej formuły produktu, prowizja agenta pozostaje niezmieniona. Klient z kolei płaci o 5% niższą składkę. Podsumowując, polisy samoodnawialne to mniej formalności i wygoda zarówno dla klienta, jak i agenta. Zachęcamy do ich aktywnej sprzedaży. Bartosz Słupski dyrektor ds. sprzedaży UNIQA dla Ciebie, UNIQA

OC I AC W UNIQA

Ubezpieczenie komunikacyjne? Teraz w 12 ratach Za większość towarów i usług, z których korzystamy na co dzień, możemy płacić w ratach. Płacenie cząstkowe to wygodne rozwiązanie, które nie obciąża nadmiernie domowego budżetu. Teraz jest dostępne także w ubezpieczeniach. UNIQA wdrożyła 12 rat w OC i AC. o miesiąc płacimy za mieszkanie, prąd, internet, spłacamy kredyt za samochód lub hipoteczny. Często o tych opłatach „pamięta” za nas bank, mamy ustawione stałe polecenie zapłaty albo usługę obciążania konta. Przywykliśmy do płacenia w kwotach mniejszych, wygodnych i nieobciążających nadmiernie budżetu domowego. I kiedy spojrzymy na rynek towarów i usług, mogłoby się wydawać, że już tylko w ubezpieczeniach jesteśmy zobowiązani do płatności w jednej lub dwóch ratach w roku. Ale czy faktycznie?

C

Łamiemy schematy W segmencie klienta indywidualnego najpopularniejsze są polisy komunikacyjne. Obowiązkowe ubezpieczenie OC, o którym musi pamiętać każdy kierowca, warto uzupełnić ubezpieczeniem AC, NNW czy assistance. W zależności od marki i modelu składka za pełny pakiet może być znacząca. Dlatego – żeby wysokość składki nie była

Ratalna płatność składki oparta jest na kredycie konsumenckim. Od chwili zawarcia polisa jest ważna i opłacona w całości, a klient zaczyna płacić raty dopiero od kolejnego miesiąca.

głównym kryterium decyzji – UNIQA we współpracy z firmą hiPRO wprowadziła możliwość rozłożenia płatności na 12 rat, płatnych co miesiąc. Kupując ubezpieczenie komunikacyjne, klient ma teraz wybór. Może dokonać płatności w jednej, dwóch albo dwunastu ratach. Nie ma znaczenia, jaki zakres ubezpieczenia wybierze. Z tej oferty mogą skorzystać również posiadacze samego OC. Wystarczy, że wyliczona składka jest wyższa niż 400 zł.

Prosto, szybko i wygodnie Ratalna płatność składki oparta jest na kredycie konsumenckim – dokładnie takim samym, jaki zdarza nam się brać, kupując telewizor czy pralkę. UNIQA zadbała, aby ten proces był jak najprostszy i połączony ze standardowym sposobem zakupu polisy. Wszystko odbywa się w ciągu kilku sekund, a klient zawiera umowę rozłożenia składki na 12 rat, podając agentowi kod, który otrzymuje SMS-em na etapie wystawiania polisy.

Od chwili zawarcia polisa jest ważna i opłacona w całości, a klient zaczyna płacić raty dopiero od kolejnego miesiąca. Dla jego wygody bank co miesiąc przypomni SMS-em o zbliżającym się terminie płatności. Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem (np. zmiana adresu, sprzedaż pojazdu) klient może standardowo załatwić ze swoim agentem lub bezpośrednio w UNIQA. Prostota, wygoda i łatwa dostępność to zalety tego rozwiązania. Warto zatem proponować klientom rozłożenie płatności składki za ubezpieczenie komunikacyjne na 12 rat. Radomił Furlepa menedżer ds. wsparcia sprzedaży, Departament Wsparcia Sprzedaży UNIQA


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

5

NOWE PRODUKTY

To przydatność jest miernikiem jakości ubezpieczenia Rozmowa z Markiem Wojciechowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych w Generali Polska leksandra E. Wysocka: – Gratuluję zwycięstwa w rankingu polis mieszkaniowych „Rzeczpospolitej”. Marek Wojciechowski: – Bardzo dziękuję!

A

Zastanawiam się tylko, czy odkąd wynaleziono w ubezpieczeniach mieszkaniowych all risk, to czy jest co w ogóle udoskonalać w tej grupie produktowej? – Warto prześledzić historię ubezpieczeń mieszkaniowych w Polsce w ostatnich latach. Pojawienie się produktów all risk w polisach mieszkaniowych to rok 2006 i prawdziwy przełom na rynku. Mało kto już pamięta, że wcześniej istniały tylko ryzyka nazwane. Dwa towarzystwa zaciekle rywalizowały wówczas zakresowo, jednym z nich było Generali i ono jako pierwsze wprowadziło produkt all risk do swojej oferty. Konkurencja potrzebowała na to jeszcze kilku miesięcy. Początkowo wydawało się, że to już rzeczywiście koniec gry i nic lepszego nie da się już wymyślić. Istniała wartość odtworzeniowa, działało assistance, ograniczano listę wyłączeń. Co tu ulepszać? W 2016 r. dostaliśmy w Generali zadanie udoskonalenia produktu mieszkaniowego. I zdecydowaliśmy się na to, żeby włączyć do zakresu ubezpieczenia rażące niedbalstwo. Czy to jednak nie jest demoralizujące i nie zachęca do bezmyślności? – Może się tak wydawać, ale jesteśmy przekonani, że ubezpieczenie jest właśnie po to, żeby pomagać w potrzebie. A każdemu z nas zdarza się czasem o czymś zapomnieć. Najczęściej nie ma to niebezpiecznych konsekwencji, ale

bywa inaczej. I my chcemy być przy swoich klientach wówczas, gdy czegoś nie dopilnują albo o czymś zapomną. Zakładamy, że nie robią tego ze złej woli. To przydatność jest miernikiem jakości ubezpieczenia. Poza tym, jeśli wszyscy bylibyśmy zawsze superostrożni i o niczym nie zapominali, to ubezpieczenia nie byłyby potrzebne. Ubezpieczenia są tam, gdzie jest ryzyko. Zresztą inni gracze na rynku wzięli z nas przykład w kolejnych latach, wprowadzając do swoich zakresów rażące niedbalstwo, co jest najlepszym dowodem na to, że poszliśmy we właściwym kierunku. Sojusznikiem ubezpieczycieli, ale i klientów, jest technologia. Nowoczesne kuchenki i żelazka same się wyłączają, jeśli człowiek o tym zapomni. – Technologia oczywiście pomaga, ale nigdy całkowicie nie wyręczy człowieka i jego pamięci. W tym roku ponownie stanęliśmy przed wyzwaniem wzmocnienia elementów przewagi rynkowej naszej oferty i wybór padł właśnie na zapominalstwo. Zdradzę, że przyczyniła się do tego moja 16-letnia córka, którą kiedyś upomniałem, by wychodząc z domu dwa razy sprawdziła, czy zamknęła okno na poddaszu. Ona mi odburknęła z wdziękiem typowej nastolatki, że skoro pracuję w Generali, to chyba nasz dom jest ubezpieczony od takich sytuacji. I miała rację! Powinien. I teraz już jest. Oczywiście wprowadziliśmy pewne limity na szkody wynikające z zapominalstwa klientów, bo jak Pani Redaktor sama zauważyła, nie chodzi o to, żeby do niego zachęcać. Jeśli np. dom spłonie w pożarze, a klient przegapił termin

wykonania przeglądu instalacji elektrycznej, gazowej czy kominowej, to odszkodowanie wyniesie maksymalnie 50 tys. zł. Zalanie czy kradzież poprzez pozostawione drzwi czy okna są również limitowane kwotą maksymalnie 10 tys. zł. Istotnym dodatkiem do polis mieszkaniowych jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. – Nasycenie polis mieszkaniowych ryzykiem OC wynosi 80%. To sporo, ale wciąż co piąty posiadacz polisy domowej takiej dodatkowej ochrony nie wykupił. Gdy ja się uczyłem ubezpieczeń, a było to 20 lat temu, to OC kojarzyło się głównie z możliwością zalania sąsiada. Jak ktoś mieszkał na pierwszym piętrze, powinien być ubezpieczony na 10 tys., jak na drugim – 20 tys. i tak dalej... Dzisiaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to o wiele więcej niż zalanie. Na szkoleniach zawsze podaję przykłady wypadków komunikacyjnych. Jadąc rowerem czy elektryczną hulajnogą możemy spowodować wypadek i jeśli skrzywdzimy inną osobę, to koszty mogą wynieść nie 1 tys. ani 10 tys., ale dziesiątki, a nawet setki tysięcy. Drony, jazda na nartach, posiadanie zwierząt – to tylko wybrane przykłady potencjalnego zastosowania ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Na Zachodzie nikt nie wyjdzie z domu bez ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, bo mało kogo stać, by takiej ochrony nie mieć. Tego argumentu używam też często podczas szkoleń, tłumacząc, że w rzeczywistości klienta nie stać na brak ubezpieczenia albo na niepełną ochronę. Ubezpieczenie na zbyt małe sumy to wciąż zmora Polaków. Wielu

kupiło polisę tylko po to, żeby zanieść kolejny papierek do banku. A to za mało, żeby właściwie zabezpieczyć swój majątek. Rusza teraz kampania Polskiej Izby Ubezpieczeń dotycząca ryzyk pogodowych. Pogoda daje się nam we znaki coraz bardziej, a to kolejny argument za tym, by kupić dobrą polisę. – To, co jeszcze kilkanaście lat temu było anomalią pogodową, powoli staje się normą. Powódź, huragan, orkan... kto miał w ogóle pojęcie, co znaczy słowo „orkan”?! Zmiany klimatyczne są faktem, a szkód z nimi związanych jest coraz więcej. Pamiętam, jak ubezpieczyciele rywalizowali, obniżając wysokość minimalnej siły wiatru, która uruchamiała ochronę ubezpieczeniową. Na szczęście ta rywalizacja się skończyła i branża uznała, że skoro wiatr zerwał dach, to najwidoczniej był wystarczająco silny, by spowodować szkodę. Wracam tu do tego, że ubezpieczenie ma być przede wszystkim realnie przydatne. Na rynku pojawiają się ubezpieczenia „na żądanie”, na razie

w komunikacji, ale są zapowiedzi również czasowych polis majątkowych. Co Pan myśli na ten temat? – My w Generali oferujemy nabywcom polis turystycznych ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu. Taka cząstkowa ochrona jest na pewno lepsza niż żadna, jednak osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby o ochronie swojego majątku nie myśleć przez 2 tygodnie, ale przez cały rok. Zależy nam na tym, aby być dla naszych klientów partnerem na całe życie, a nie na chwilę. Czy może Pan zdradzić, nad czym pracujecie teraz? – Zawsze jest tak, że wdrożenie nowego produktu jest jednocześnie rozpoczęciem pracy nad jego kolejną wersją. Na szczegóły za wcześnie, ale zależy nam na tym, żeby zachować pierwszą pozycję wśród dostawców ubezpieczeń mieszkaniowych pod względem jakości produktu. I taką rywalizację – jakościową – bardzo cenię wśród ubezpieczycieli. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra E. Wysocka

Generali z myślą o domu, hulajnogach i panelach słonecznych Generali dostosowuje produkty do zmieniającego się stylu życia swoich klientów. Obecnie ochroną ubezpieczeniową polisy „Generali, z myślą o domu” są objęte również panele słoneczne i kolektory fotowoltaiczne, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dedykowane jest także właścicielom i użytkownikom m.in. hulajnóg elektrycznych. ak wynika z danych Instytutu Energii Odnawialnej, Polacy przekonują się do fotowoltaiki. Eksperci IEO prognozują, że w 2019 r. Polska może znaleźć się na 4. miejscu pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Byłby to znaczny awans w stosunku do 9. miejsca zajmowanego pod koniec 2018 r. W związku z rosnącą popularnością odnawialnych źródeł energii, ubezpieczenie „Generali z myślą o domu” rozszerza zakres ochrony o panele solarne i kolektory fotowoltaiczne. Solary i fotowoltaika na dachu oraz ścianie budynku objęte są ochroną w ramach definicji budynku, ale jest również możliwość ubezpieczenia powyższych urządzeń zamontowanych na terenie

J

posesji, jako budowli (muszą być trwale połączone z gruntem). Oznacza to, że polisa obejmuje od teraz urządzenia, które zostały zainstalowane w dowolnym

miejscu na posesji. Nie muszą być one, jak do tej pory, przymocowane do ścian lub dachu budynku. Generali ponosi odpowiedzialność za te urządzenia

w granicach sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 30 000 zł. Dostępna jest również opcja od kradzieży zwykłej, przy zakupie polisy wystarczy rozszerzyć pakiet o opcję: Budowle od kradzieży zwykłej. Generali reaguje także na trend wykorzystywania zeroemisyjnych źródeł transportu. Szybkość, wygoda i chęć dbania o środowisko sprawiają, że mieszkańcy miast coraz częściej korzystają z alternatywnych, ale też ogólnodostępnych pojazdów osobistych. Wynikające z tego ryzyka zostały ujęte w ubezpieczeniu „Generali, z myślą o domu”. Polisa, w ramach dodatkowego OC w życiu prywatnym, obejmuje ochroną szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem UTO, czyli elektrycznych hulajnóg, rowerów, a także pojazdów typu segway, segwayshoes i skymaster. Ubezpieczenie jest skierowane do właścicieli urządzeń i osób wypożyczających hulajnogi elektryczne na minuty. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

NOWE PRODUKTY

6 GDY SZKODA PRZEKRACZA SUMĘ GWARANCYJNĄ

OC nadwyżkowe tylko w TUZ Polsce odpowiedzialność ubezpieczyciela obowiązkowego OC przy szkodach majątkowych wynosi maksymalnie 1 milion 50 tysięcy euro. – W przypadku większej szkody ubezpieczyciel nie odpowiada i wtedy koszty odpowiedzialności za szkodę musi pokryć jej sprawca. W takiej sytuacji pojawiło się zapotrzebowanie na OC nadwyżkowe, my to zapotrzebowanie dostrzegliśmy i dlatego postanowiliśmy przygotować nowy produkt – mówi Katarzyna Wnęk, pełnomocnik zarządu w firmie TUZ Ubezpieczenia odpowiedzialna za kontakty z brokerami. OC nadwyżkowe firmy TUZ to obecnie jedyny taki produkt na polskim rynku ubezpieczeniowym. – To ubezpieczenie powstało głównie z myślą o transporcie ciężkim, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo wyrządzenia znacznej szkody przez TIR-a niż przez posiadacza samochodu osobowego, aczkolwiek gdyby na przykład z pociągiem InterCity lub Pendolino zderzył się samochód osobowy albo TIR, to w obu przypadkach szkoda w pociągu mogłaby być znaczna – tłumaczy Katarzyna Wnęk. – To tylko jeden z przykładów szkód, w których OC nadwyżkowe może ratować sprawcę przed poważnymi problemami finansowymi czy nawet groźbą bankructwa, ale doświadczenie życiowe pokazuje, że podobnych sytuacji, w których OC nadwyżkowe może ratować sprawcę, może być więcej – mówi Monika Bidermann, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju sprzedaży w firmie TUZ Ubezpieczenia. – Sprawcami znacznych szkód często są kierowcy

W

5 milionów euro na jeden pojazd to suma gwarancyjna OC nadwyżkowego, które wprowadziła na rynek firma TUZ Ubezpieczenia. W Polsce to jedyna taka polisa. Ubezpieczenie OC nadwyżkowe jest produktem dla każdego, kto boi się większych szkód niż te, które może pokryć OC podstawowe.

Katarzyna Wnęk

Monika Bidermann

TIR-ów czy dużych ciężarówek, ale również autokarów, mikrobusów, samochodów osobowych czy ciągników lub innych pojazdów rolniczych. Oni też są zainteresowani naszym produktem. Na razie nowym produktem TUZ-a najbardziej zainteresowani są właściciele ciągników i transportu ciężkiego. – Jeśli chodzi o wielkość pojazdu, dla chętnych do zawarcia polisy na OC nadwyżkowe nie ma żadnych ograniczeń. Takie ubezpieczenie może wykupić właściciel każdego pojazdu. Również limit, 5 mln euro, jest taki sam dla różnych pojazdów. Ubezpieczenie dotyczy pojedynczego pojazdu, więc jeśli przewoźnik chce ubezpieczyć więcej niż jeden, na każdy pojazd musi wykupić osobną polisę – informuje Katarzyna Wnęk. – Nasze OC nadwyżkowe może być znakomitym uzupełnieniem OC podstawowego innych firm ubezpieczeniowych – mówi Monika Bidermann. Na pomysł stworzenia polskiego OC nadwyżkowego wpadli

Dawid Piasecki

Jesteśmy otwarci na wypełnianie kolejnych nisz ubezpieczeniowych, więc jeśli brokerzy lub agenci dostrzegają jakieś nisze, słuchamy ich z uwagą i jesteśmy zdeterminowani, aby dzięki sygnałom od partnerów tworzyć kolejne nowe produkty. przewoźnicy międzynarodowi i brokerzy ubezpieczeniowi, z którymi współpracuje TUZ. – Niektóre kraje, m.in. Włochy i Niemcy, wymagają od przewoźników posiadania OC nadwyżkowego – tłumaczy Katarzyna Wnęk. – Dotychczas przewoźnicy musieli kupować takie OC w Niemczech, co tam kosztowało dosyć dużo, albo

poszukiwali jakiegoś quasi-ubezpieczenia. Ubezpieczyciele robili to w OC ogólnym, ale nie było to zgodne ze sztuką, dlatego przygotowaliśmy OC nadwyżkowe jako ubezpieczenie stricte komunikacyjne. Praktycznie zaprzestano już sprzedaży tego ubezpieczenia w OC ogólnym. Obecnie TUZ prowadzi szkolenia dla brokerów, którzy w swo-

Bezpiecznie na hulajnodze elektrycznej

PZU DOM

Nowe warunki i nowe ryzyka Wyłudzenie gotówki od seniora, kradzież rzeczy dziecka w akademiku, szkoda wyrządzona podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej – to tylko niektóre zdarzenia, przed skutkami których chroni polisa PZU Dom. chroni także rzeczy, które znajdują się nia 20 lipca 2019 r. PZU wprowaRzeczy dziecka w akademiku

D

dziło nowe warunki ubezpieczenia PZU Dom, a wraz z nimi wiele nowości w zakresie ochrony. Oto najważniejsze z nich.

Uwaga na wnuczka czy na policjanta Ubezpieczenie ruchomości domowych dotyczy nie tylko tego, co w domu lub mieszkaniu. To także ochrona przed skutkami wyłudzenia gotówki czy biżuterii (np. „na wnuczka”, „na policjanta”). Nowe ubezpieczenie PZU Dom chroni tych, którzy ukończyli 65 lat, dzieci poniżej 13. roku życia oraz osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione. PZU wypłaci odszkodowanie, gdy oszuści podstępem wyłudzą od takiej osoby (ubezpieczonego lub jego domownika) gotówkę lub biżuterię. Trzeba jednak przedstawić odpowiednie dowody, np. potwierdzenie wypłaty pieniędzy z bankomatu.

ich portfelach mają przewoźników. Zainteresowanie jest duże zarówno ze strony brokerów, jak i klientów. Jakich wyników spodziewa się TUZ po swoim nowym produkcie? – Liczymy na to, że w pierwszym roku OC nadwyżkowe przyniesie nam 3 mln zł składki – mówi Katarzyna Wnęk. – Cieszę się podwójnie, że wprowadziliśmy na rynek taki produkt – mówi Dawid Piasecki, członek zarządu TUZ Ubezpieczenia. – Po pierwsze dlatego, że OC nadwyżkowe idealnie wkomponowuje się w naszą strategię wypełniania nisz na rynku ubezpieczeniowym. Cieszę się także dlatego, że w ten sposób realizujemy nasz plan sprzedaży wielokanałowej, a kanał brokerski jest dla nas niezwykle istotny. To dla nas bardzo ważne, że z propozycją stworzenia OC nadwyżkowego zgłosił się właśnie broker. Jesteśmy otwarci na wypełnianie kolejnych nisz ubezpieczeniowych, więc jeśli brokerzy lub agenci dostrzegają jakieś nisze, słuchamy ich z uwagą i jesteśmy zdeterminowani, aby dzięki sygnałom od partnerów tworzyć kolejne nowe produkty. Mamy ambicję być najbardziej elastyczną firmą ubezpieczeniową na rynku i takie produkty jak OC nadwyżkowe potwierdzają, że od słów i deklaracji staramy się jak najszybciej przechodzić do czynów. ■

W Polsce jest ponad milion studentów, a duża ich część mieszka w akademikach lub wynajętych pokojach. Dlatego razem z ubezpieczeniem ruchomości domowych w wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU chroni rzeczy dziecka ubezpieczonego, które się uczy i mieszka np. w akademiku. Sprzęt elektroniczny, sportowy, ulubione ubrania ubezpieczone są wówczas m.in. od zalania, ognia, kradzieży z włamaniem czy rabunku na ulicy. W razie ich zniszczenia lub utraty PZU wypłaci odszkodowanie.

Rower w ogrodzie Polacy coraz chętniej urządzają balkony i ogrody – wolnostojące meble wypoczynkowe, huśtawki dla dzieci, trampoliny, rośliny w doniczkach to już powszechny widok. Rowery, wózki dziecięce też przechowywane są często na zewnątrz. Dlatego nowe ubezpieczenie ruchomości domowych w PZU Dom

na ogrodzonej posesji, tarasie lub balkonie. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU odpowiada m.in. za kradzież czy następstwa np. huraganu czy ognia. Za skradzione lub zniszczone rzeczy wypłaci odszkodowanie.

Ponadstandardowa ochrona OC PZU wprowadza dodatkową ochronę za dzieci. Chodzi o to, że według kodeksu cywilnego małoletni do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Odpowiedzialność (na zasadzie winy) za szkody, które wyrządzą, ponoszą osoby, które w danym momencie są zobowiązane do nadzoru nad nimi, np. rodzice. Jednak nowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dodatkowo obejmuje szkody, jakie wyrządzi małoletnie dziecko ubezpieczonego, gdy będzie pod jego opieką. To znaczy, że PZU nie będzie badać winy ubezpieczonego w nadzorze, tylko poszkodowanemu wypłaci odszkodowanie (do 10 000 zł).

Ponadto w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym PZU odpowiada za szkody, jakie ubezpieczony wyrządzi podczas użytkowania np. hulajnogi elektrycznej. Trzeba też pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze nietrudno o wywrotkę i kontuzję. Dlatego w pakiecie PZU Dom warto wybrać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Teraz dzięki przejrzystej tabeli od razu widać, jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony za jaki uraz.

Prawnik pomoże przy spadku PZU Dom zawiera także ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczony może liczyć na pomoc prawnika, np. gdy sprzedawca zwleka z przysłaniem towaru kupionego przez internet czy gdy ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy. Nowe ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia także pomoc w sprawach spadkowych, m.in. gdy ubezpieczonego nie uwzględniono w testamencie albo gdy z jakichś powodów nie chce przyjąć spadku. Prawnicy przeanalizują dokumenty i akty prawne, przygotują pisma. Można też skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a PZU zapłaci za jego pracę. ■ To tylko wybrane nowości w pakiecie PZU Dom. Więcej szczegółów można znaleźć na bit.ly/2YuSnUz


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

7

NOWE PRODUKTY Wchodzące w skład PKO Ubezpieczenia PKO Życie wprowadziło do oferty ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan z sumą ubezpieczenia do 1 mln zł i gwarancją niezmienności składki przez 5 lat obowiązywania umowy. PKO ŻYCIE

Z

Nowe ryzyka w zakresie ubezpieczeń na życie Aegon przedstawił klientom nowe, rozszerzone wersje dwóch swoich ubezpieczeń – Aegon Plan na Przyszłość oraz Aegon Kapitalna Przyszłość.

Bezpieczny plan ainteresowani zakupem mogą obniżyć składkę o 20%, jeśli nabędą Bezpieczny Plan w pakiecie z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan. – Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan z wysoką sumą ubezpieczenia to atrakcyjne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby naszych klientów, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Wskazały one, że kluczową wartością dla ankietowanych jest zabezpieczenie rodziny. Chcemy także zachęcać klientów do stałego poszerzania ochrony ubezpieczeniowej. Sprzyjać temu może zakup Bezpiecznego Planu w pakiecie z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan. Przy zakupie tych dwóch ubezpieczeń klienci dodatkowo otrzymają atrakcyjny rabat w składce – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Życie. – Oferując premiowaną sprzedaż ubezpieczeń w pakiecie, chcemy zachęcić klientów do zatroszczenia się o finansową przyszłość najbliższych oraz szerokie wsparcie dla siebie w razie diagnozy choroby nowotworowej. Zawarcie umowy jest możliwe po wypełnieniu wniosku i złożeniu krótkiej ankiety medycznej dotyczącej stanu

AEGON

zdrowia. Przy sumach ubezpieczenia przewyższających 500 tys. zł lub wieku klienta powyżej 55 lat wymagane są dodatkowe badania medyczne. Składka wyliczana jest indywidualnie i jej wysokość jest stała przez okres 5 lat obowiązywania umowy. Nabywca polisy jest objęty pełną ochroną już od następnego dnia po zawarciu docelowej umowy ubezpieczenia. W przypadku konieczności wykonania badań medycznych, do czasu weryfikacji medycznej, klient otrzymuje tymczasową ochronę na jeden miesiąc. Zainteresowani mają możliwość zakupu Bezpiecznego Planu razem z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan. Zawarcie obu umów jest premiowane rabatem w składce, w wysokości 20% na każde ubezpieczenie. Klienci mogą skorzystać z rabatu również wtedy, jeśli zakupili OnkoPlan przed 15 lipca i chcieliby uzupełnić posiadaną ochronę o Bezpieczny Plan. Bezpieczny Plan jest dostępny w placówkach PKO BP u doradców Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej, a premiowana sprzedaż pakietu ubezpieczeń obowiązuje od 15 lipca do odwołania. ■

A

egon Plan na Przyszłość + to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które umożliwia regularne oszczędzanie i jednocześnie zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Składka regularna jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną, ponadto do wyboru są trzy opcje – ochronna, optymalna lub inwestycyjna – różniące się poziomem gwarantowanego świadczenia na wypadek śmierci. Od grudnia 2017 r. ubezpieczenie to oferowane było w dwóch wariantach – podstawowym oraz rozszerzonym o możliwość oszczędzania na emeryturę z IKE i/lub IKZE. Teraz obie te wersje zostały połączone w jeden produkt – Aegon Plan na Przyszłość +, a dodatkowo uzupełnione o dwa nowe ryzyka – śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Aegon Kapitalna Przyszłość to z kolei propozycja dla osób poszukujących kompleksowych możliwości gromadzenia kapitału – łączy ona możliwość inwestowania poprzez wpłatę regularnych

oraz jednorazowych składek oraz oszczędzanie na emeryturę. To ubezpieczenie na życie i dożycie połączone z ubezpieczeniem z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach którego dodatkowo istnieje możliwość oszczędzania na rachunku IKE i/lub IKZE, a tym samym skorzystania z wiążących się z tym ulg podatkowych. Teraz dostępna jest również możliwość wykupienia umowy dodatkowej, w ramach której – w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy – Aegon przejmie opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie oraz będzie wypłacał cykliczne świadczenie o równowartości składki inwestycyjnej. – Wsłuchując się w głosy i opinie naszych klientów, stale pracujemy nad ulepszaniem naszej oferty. Z jednej strony staramy się dostosowywać rozwiązania produktowe do ich potrzeb, z drugiej poszerzamy zakres ochrony o dodatkowe elementy związane z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które mogą ich spotkać w życiu – mówi Adam Gertruda, kierownik Działu Rozwoju Produktów w Aegon. ■

INTER-ŻYCIE

Inter Medyk Life z dodatkowym ryzykiem Od lipca Inter-Życie Polska wprowadził nową wersję ubezpieczenia na życie Inter Medyk Life z dodatkowym ryzykiem na wypadek czasowej niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia.

P

rodukt zabezpiecza finansowo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. – We współpracy z przedstawicielami branży medycznej przygotowaliśmy nowy pakiet ubezpieczenia na życie Inter Medyk Life, który został opracowany z myślą o pracownikach medycznych – lekarzach, lekarzach dentystach, lekarzach weterynarii, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach, a także innych osobach wykonujących zawody medyczne lub pracujących w służbie zdrowia. Co ważne, oferujemy tu właśnie ochronę specjalnie dostosowaną do specyfiki pracy medyka. Wypracowaliśmy wspólnie z przedstawicielami sektora medycznego dedykowany zestaw ryzyk medycznych, chroniący przed tym, co może wydarzyć się w specyficznych warunkach pracy. Mowa tu m.in. o zachorowaniu związanym z zarażeniem się wirusem HIV czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, trwałym uszkodzeniem wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzeniem słuchu przez ultradźwięki, zatruciu lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, urazach kręgosłupa będących następstwem wykonywanej pracy, trwałym uszczerbku na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta. W ramach świadczeń ubezpieczony może też liczyć na pomoc psychologiczną na wypadek stwierdzenia u niego

Anna Antonowicz „zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy – mówi Anna Antonowicz, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie Inter-Życie Polska. Inter Medyk Life obejmuje ochroną ubezpieczonego i jego rodzinę w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Wypłata świadczeń z polisy uruchamiana jest m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji, gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby czy urodzeniem dziecka (w wybranych

Dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach własnej działalności gospodarczej czasowa niezdolność do pracy wynikająca z wypadku czy dłuższej choroby wiąże się zwykle z utratą przychodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie pieniężne, które wypełni lukę w przychodach i pozwoli spokojnie wrócić do zdrowia. wariantach). Dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach własnej działalności gospodarczej czasowa niezdolność do pracy wynikająca z wypadku czy dłuższej choroby wiąże się zwykle z utratą przychodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci dzienne świadczenie pieniężne, które wypełni lukę w przychodach i pozwoli spokojnie wrócić do zdrowia. W ramach Inter Medyk Life ubezpieczony dostaje też świadczenia

pieniężne w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu. Katalog obejmuje 47 jednostek chorobowych i 539 różnych operacji chirurgicznych. Pakiet jest skierowany do wszystkich osób zatrudnionych w branży medycznej, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69. roku życia. Procedura przystąpienia do umowy

jest prosta i nie wymaga wykonywania dodatkowych badań lekarskich. Wystarczy tylko wypełnić wniosek oraz skróconą ankietę medyczną. – Inter Medyk Life w nowej odsłonie, dostępnej od 1 lipca, łączy w sobie trzy podstawowe korzyści: wysokie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci, bardzo przystępną cenę zakupu polisy oraz gwarancję wypłaty świadczeń finansowych dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Polisę oferujemy w 6 wariantach, dzięki czemu każdy może dostosować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb. Maksymalna kwota świadczenia to nawet 1 mln zł, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. Ten wariant jest polecany wszystkim tym, którzy często wyjeżdżają do chorych, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadku komunikacyjnego, a więc w szczególności ratownikom medycznym, fizjoterapeutom czy pielęgniarkom – dodaje Anna Antonowicz. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, służba zdrowia od lat jest na 3. miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy. W I półroczu 2019 r., według wstępnych danych GUS, w sektorze „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” wypadek przy pracy miały 1773 osoby, a średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł w tym okresie ponad 19 dni. ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

8

NOWE PRODUKTY

BADANIE METLIFE

Pracownicy małych firm chcą spersonalizowanych benefitów Z najnowszego badania MetLife wynika, że ok. 80% ankietowanych pracowników małych firm oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego różnorodność ich potrzeb, a prawie 85% uważa, że dostosowane do ich potrzeb ubezpieczenie lub inne, bardziej sprofilowane świadczenia pozapłacowe mogłyby podnieść ich zadowolenie z pracy. elem badania była analiza potrzeb i oczekiwań pracowników małych firm, mających największy wpływ na ich lojalność i przywiązanie do miejsca pracy. Wśród najważniejszych czynników respondenci najczęściej wymieniali przyjazną atmosferę (59%), bliskość miejsca zamieszkania (57%) oraz zrozumienie i indywidualne podejście do potrzeb pracownika (39%).

C

Na liście, z której uczestnicy badania wybierali ważne dla nich pozycje, zostało umieszczone też specjalne ubezpieczenie (np. życiowe, zdrowotne). Okazało się, że taki rodzaj świadczenia jest dla 24% respondentów ważniejszy niż np. współfinansowanie zajęć rekreacyjnych i aktywności sportowej poza pracą, dobrze wyposażone biuro czy rekreacja w miejscu pracy. – Ankietowani pracownicy małych firm zauważają, że dostosowanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę do osobistych preferencji i oczekiwań pracownika może zwiększyć zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy – wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Wydaje się, że jest to wskazanie zarówno dla pracodaw-

ców, jak i firm oferujących ubezpieczenia, że nie ma jednego uniwersalnego produktu odpowiedniego dla wszystkich, ale konieczne jest takie jego indywidualizowanie, aby trafiały w potrzeby konkretnych osób. Z badania wynika również, że osoby zatrudnione w małych firmach doceniają zaangażowanie pracodawców. Około 70% ankietowanych uważa, że pracodawca dba o ich potrzeby. Ok. 32% ocenia te starania bardzo wysoko. Jednocześnie ok. 20% ankietowanych sądzi, że ich pracodawcy nie starają się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. Prawie 80% jest zdania, że dostosowanie benefitów do ich oczekiwań przyczyniłoby się do większego zadowolenia z pracy. W dużych firmach ten odsetek jest większy. 90% respondentów z przedsiębiorstw zatrudniających od 101 do 250 pracowników i z tych, gdzie pracuje ponad 250 osób, uważa, że pracodawca mógłby bardziej się postarać, oferując korzyści lepiej dostosowane do potrzeb zespołu.

na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych, konkretnych potrzeb. Jednak zdecydowana większość małych firm w ogóle nie oferuje dodatkowych ubezpieczeń swoim pracownikom. Jedynie około 32% respondentów twierdząco odpowiedziało na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie oferowane przez ich pracodawcę. Jednocześnie w dużych firmach (powyżej 100 osób) to norma dla ponad połowy pracowników. Z kolei 59% badanych z firm zatrudniających do 20 osób jest pozbawionych tego typu korzyści.

Prawie 90% badanych z małych przedsiębiorstw uważa, że ich związek z firmą stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli pracodawca dostosuje benefity,

– Dzięki badaniu wiemy, jak ważnym benefitem jest odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie, czyli takie, które uwzględnia różnorodność potrzeb i oczekiwań

Mirosław Kisyk

NATIONALE-NEDERLANDEN

Akces do programu Karta Dużej Rodziny Od 15 lipca posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z 20% zniżki przy zakupie polisy turystycznej Nationale-Nederlanden. Oferta została przygotowana z myślą o rodzinach wybierających się na zagraniczne wakacje. Oprócz tego ubezpieczyciel przewidział dla klientów dodatkowe rabaty. arta Dużej Rodziny uprawnia rodziny posiadające troje lub więcej dzieci do zniżek u kilkunastu tysięcy partnerów programu. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiadaczami karty jest już ponad 731 tys. rodzin w Polsce. Wśród oferentów znajdują się różni usługodawcy. Do ich grona dołączyło ostatnio Nationale-Nederlanden. Pierwszym produktem, który towarzystwo udostępni beneficjentom KDR, będzie ubezpieczenie turystyczne. Aby uzyskać 20% rabatu, uczestnik programu podczas zakupu polisy będzie zobligowany do podania numeru Karty. Z kolei w ramach „Zniżki rodzinnej” możliwe będzie uzyskanie dodatkowo 10% upustu. Zostanie on naliczony, gdy w grupie osób ubezpieczonych znajdzie się przynajmniej jedno dziecko i jeden dorosły, a liczba dzieci przypadających na jednego

K

dorosłego nie przekroczy 5 osób. Jeszcze inną opcją jest zniżka „3 dni za darmo”. Naliczy się ona w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na minimum 14 dni. Składka za polisę będzie obliczona tak, jakby wyjazd trwał 3 dni krócej. – W Nationale-Nederlanden bardzo mocno koncentrujemy się na polskich rodzinach. Mamy nadzieję, że nasza specjalna oferta zachęci wybierających się na rodzinne wakacje do zabezpieczenia się przed nieoczekiwanymi zdarzeniami – mówi Małgorzata Zgudka, menedżer ds. produktów Nationale-Nederlanden. – Z naszego badania „Bezpieczni w podróży” wynika bowiem, że aż co trzeci Polak na urlopie za granicą doświadcza nieszczęśliwych zdarzeń. Nie chcemy, by cokolwiek zakłócało wypoczynek naszym klientom. Nationale-Nederlanden planuje rozszerzyć ofertę skierowaną do rodzin o kolejne produkty. ■

oraz zapewnia indywidualne parametry dla każdego pracownika. Standardowe grupowe ubezpieczenie na życie i ogólna, prywatna opieka medyczna zaspokajają tyl ko pod sta wo we po trze by, wspólne dla wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Dobrze dopasowane ubezpieczenie zwięk sza po czu cie bez pie czeń stwa pracowników i daje im poczucie, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na takie wsparcie, jakiego najbardziej potrzebują – mówi Mirosław Kisyk, prezes zarządu i dyrektor generalny MetLife. Pracownicy z wyższym wykształceniem znacznie częściej są zdania, że pracodawca mógłby lepiej dopasować świadczenia pracownicze do ich indywidualnych potrzeb. Wśród badanych z najniższym wykształceniem tylko 18% ma większe wymagania wobec swojej firmy. Tymczasem wśród pracowników z wykształceniem średnim na mały wysiłek pracodawcy włożony

w dopasowanie benefitów do potrzeb zespołu wskazuje już 34% respondentów. Wśród osób z wykształceniem wyższym to już prawie 40% ankietowanych. Podobnie rozkładają się opinie pracowników dotyczące związku między indywidualnym podejściem pracodawcy do potrzeb zatrudnionych a satysfakcją, jaką daje praca w firmie. Im wyższe wykształcenie pracowników, tym większa waga benefitów pozapłacowych i znaczenie dopasowania ich do indywidualnych wymagań. – Pracodawcy, konkurując o pracowników, bardzo dużo zyskać mogą, zwracając uwagę na miękkie aspekty swoich relacji z pracownikami, przez które rozumiemy zarówno tworzenie przyjaznej atmosfery, jak i otwarcie na zindywidualizowane potrzeby. Wnioskując z badania MetLife – kombinacja tych dwóch czynników powinna przynieść dobre efekty dla każdego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu nowych pracowników czy też utrzymaniu w firmie dotychczasowej załogi. To dobre wiadomości dla mniejszych pracodawców – podmiotów mikro i małych – ponieważ są one dużo bardziej elastyczne niż korporacje, a zatem są w stanie znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby swoich pracowników – podsumowuje Jakub Bińkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ■

O badaniu. Raport z badania MetLife „Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników w małej firmie: najważniejsze czynniki” prezentuje wyniki sondażu zrealizowanego na reprezentatywnej próbie pracowników małych firm. Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2019 r. przez agencję SW Research metodą CAWI, czyli wywiadów online, na panelu internetowym SW Panel.

1 lipca br. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prévoir podniosło wiek przystąpienia do ubezpieczenia z 70 do 75 lat. Nowy limit wiekowy dotyczy dwóch ubezpieczeń na życie: ProDomus („pod kredyt”) oraz ProOchrona (terminowe). PRÉVOIR

Ochrona 75+ znacza to, że te umowy ubezpieczenia będą mogły zawierać w Prévoir osoby, które ukończyły 18 i nie ukończyły 75 lat w dniu początku ubezpieczenia w zakresie ryzyka „Śmierć”. Na rynku jest dostępnych wiele propozycji ubezpieczeń dla seniorów. Najczęściej mają charak- Beata Graczyk ter ochronny i zabezpieczają finansowo przyszłość najbliższych. Polisy te różnią się zakresem gwarancji oraz wspomnianym limitem wieku, umożliwiającym przystąpienie do ubezpieczenia. – Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dopasowujemy nasze produkty do ich potrzeb – mówi Beata Graczyk, dyrektor Oddziału Prévoir w Polsce. – Wiemy, że zarówno długość życia, jak i jego jakość znacząco się zmieniły. Coraz więcej seniorów uprawia sport, podróżuje, korzysta z życia

O

i zaciąga kredyty bankowe. Chcieliśmy dać im także możliwość ubezpieczenia się nawet po siedemdziesiątce. Jesteśmy jednym z niewielu towarzystw, które zdecydowały się na podniesienie górnej granicy wieku wstępu. Oba produkty Prévoir z podwyższonym wiekiem zapewnią osobom uposażonym wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. ProDomus będzie przydatny bliskim zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba uregulować zobowiązania wobec banku, a tym samym zabezpieczyć ich przed koniecznością spłacania rat kredytowych. ProOchrona natomiast jest bardzo dobrą propozycją dla osób, które chcą pozostawić po swojej śmierci środki finansowe dla swoich bliskich. Więcej informacji o produktach z podwyższonym wiekiem na stronie www.prevoir.pl ■


Gazeta Ubezpieczeniowa nr 32 (1056) 5–11 sierpnia 2019

www.gu.com.pl

NOWE PRODUKTY

9

GSU ● EUROP ASSISTANCE POLSKA

Edupolisa.pl dla dzieci i młodzieży zieci i młodzież już wkrótce wrócą do szkół i przedszkoli. Ubezpieczenie edupolisa.pl zostało przygotowane w taki sposób, aby dostosować ochronę do potrzeb i oczekiwań rodziców, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola czy szkoły. Ubezpieczenie chroni dziecko na każdym etapie edukacji, a także podczas dodatkowej aktywności.

D

GSU we współpracy z Europ Assistance Polska przygotowało nowy produkt, skierowany do najmłodszych klientów. Edupolisa.pl to oferta, która oprócz standardowej ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje także wsparcie w przypadku NW i nagłego zachorowania, ochronę dziecka w sieci, a także organizację atrakcji dla dziecka i wsparcie rodzica.

Ubezpieczenie edupolisa.pl zostało przygotowane w taki sposób, aby dostosować ochronę do potrzeb i oczekiwań rodziców, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola czy szkoły.

Szkolny alfabet ubezpieczeniowy Ubezpieczenie NNW w wersji podstawowej przewiduje ochronę życia i zdrowia dziecka w wieku od 5. miesiąca do 21. roku życia na terenie całego świata. Polisa dostępna jest w kilku wariantach, dzięki czemu rodzice mogą sami zdecydować, na jaką sumę ubezpieczeniową nabędą ochronę dla swojego dziecka. W ramach pakietu podstawowego zabezpieczone są również zdarzenia, które mają związek z uprawianiem sportów wyczynowych, zarówno w placówce oświatowej, jak i poza nią.

A jak Assistance Poza wypłatą świadczeń finansowych, oferta obejmuje szeroki zakres świadczeń assistance w sytuacji nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania. Obok organizacji wizyty lekarza czy pielęgniarki oraz przewozu dziecka do placówki medycznej, ubezpieczenie zapewni również konsultacje psychologa, a także opiekę nad dzieckiem w domu. Rodzice będą mogli skorzystać również z dodatkowych korepetycji czy zwrotu kosztów wycieczki, gdy dziecko z powodu NW lub w wyniku

trzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w internecie, a także organizacji wizyty dziecka u psychologa. nagłego zachorowania nie może chodzić do szkoły czy uczestniczyć w wyjeździe szkolnym. Co ciekawe, polisa przyda się również w sytuacji, gdy zaplanowana wcześniej impreza urodzinowa nie mogła się odbyć z powodu pobytu dziecka w szpitalu. W takiej sytuacji w ramach ubezpieczenia możliwe będzie zorganizowanie i pokrycie kosztów nowej imprezy urodzinowej.

B jak Bezpieczny internet W dzisiejszych czasach duża część naszego życia odbywa się

w rzeczywistości online. Niestety świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w wirtualnym świecie, jest ciągle niewystarczająca. Większość dorosłych ma mylne przekonanie, że w sieci jest bezpieczna. Tym bardziej warto podkreślić, na jak duże zagrożenie narażone są dzieci. Dlatego to właśnie na rodzicach spoczywa dbanie o to, by w bezpieczny sposób korzystały z internetu. Edupolisa.pl zapewnia odpowiednie wsparcie m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz za-

C jak Concierge Podstawowy pakiet ubezpieczenia zawiera również usługę concierge, dzięki której na życzenie rodziców zespół ekspertów pomoże w organizacji biletów na koncerty i imprezy, wesprze w zakupie i dostarczeniu zabawek, gier, książek czy zorganizuje kinderbal. Bez ograniczeń rodzice mogą korzystać także z dedykowanej infolinii, która poza udzielaniem wielu cennych informacji, wesprze rodzica w temacie zdrowego odżywiania dzieci.

R jak Rehabilitacja Pakiet dostępny w ramach edupolisa.pl pozwoli na zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania lub transportu i wizyty dziecka w najbliższej placówce rehabilitacyjnej. Dodatkowo rodzice mogą skorzystać z infolinii rehabilitacyjnej, a także z organizacji drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. – Często wypłata świadczenia pieniężnego nie do końca jest pomocna, ponieważ i tak nie wiemy, do którego ośrodka rehabilitacyjnego się udać lub czy ułożony plan rehabilitacji jest dla dziecka na pewno odpowiedni. Opieka i pomoc dedykowanego opiekuna rehabilitacji zdejmuje z nas ciężar samodzielnych poszukiwań ośrodka, umawiania się na wizyty, a w pełnej wersji również pokryje koszty rehabilitacji – mówi Urszula Szwarc, zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Ś jak świadczenia dodatkowe W ramach fakultatywnego pakietu świadczeń znajduje się druga opinia medyczna, w tym telelub wideokonsultacja z lekarzem, druga opinia medyczna krajowa czy uzupełniająca opinia ośrodka referencyjnego. Ponadto rodzice mogą rozszerzyć zakres ochrony o świadczenia assistance na wypadek ukąszenia dziecka przez kleszcza, w tym organizację i pokrycie kosztów wizyty u lekarza i refundacja kosztów antybiotykoterapii. ■

AXA

Twoje miejsce z poszerzonym zakresem Od 26 lipca 2019 AXA rozszerza zakres ubezpieczenia mieszkaniowego Twoje Miejsce. Jest to odpowiedź na nowe ryzyka, jakie pojawiają się w życiu codziennym. ojawiają się nowe rodzaje ryzyka związane ze zmianami stylu życia ludzi, na przykład z ogromną popularnością urządzeń transportu osobistego. – Naturalnie na nie reagujemy, doprecyzowując lub rozszerzając zakres ochrony. Korzystamy też z doświadczeń agentów, bo to oni są w stanie najlepiej rozpoznać nowe potrzeby klientów – mówi Magdalena Stefan, odpowiedzialna w AXA za rozwój ubezpieczeń majątkowych. Wśród najważniejszych zmian, które AXA wprowadziła do oferty, na szczególną uwagę zasługują cztery. Po pierwsze, AXA chce, aby klient nie miał żadnych wątpliwości, że ochroną objęta jest jego odpowiedzialność za szkody, które wyrządzi, korzystając z urządzeń transportu osobistego: roweru, również elektrycznego, hulajnogi, również elektrycznej, deskorolki elektrycznej, segwaya oraz hoverboardu/monowheela. Wprowadza więc taki zapis do warunków.

P

Po drugie, w szczycie sezonu letniego Polacy potrzebują ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wynajętym przez siebie sprzętem sportowym. W AXA ją teraz dostaną. Po trzecie, AXA zdecydowała, że będzie odpowiadać za wszystkie bez wyjątku przypadki szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem do kwoty 10 tys. zł. – Wierzymy, że nasi klienci robią wiele, aby dbać o bezpieczeństwo swojego mienia, ale wszystko może się zdarzyć. Służby pożarowe będą przede wszystkim ratować zdrowie i życie ludzi, więc my chcemy zadbać o majątek w pełnym zakresie – dodaje Magdalena Stefan. Co więcej, i po czwarte, jeśli w takiej akcji ratunkowej uszkodzone zostanie mienie, AXA również przejmie za to odpowiedzialność i zrekompensuje straty finansowe. ■

Profile for Gazeta Ubezpieczeniowa

NOWE PRODUKTY - dodatek specjalny do Gazety Ubezpieczeniowej nr 32/2019  

InterRisk: Ubezpieczenie ochrony prawnej dla każdego – str. 2; Bartosz Słupski, dyrektor ds. sprzedaży UNIQA dla Ciebie: Klienci doceniają p...

NOWE PRODUKTY - dodatek specjalny do Gazety Ubezpieczeniowej nr 32/2019  

InterRisk: Ubezpieczenie ochrony prawnej dla każdego – str. 2; Bartosz Słupski, dyrektor ds. sprzedaży UNIQA dla Ciebie: Klienci doceniają p...

Advertisement