Page 9

Географија насеља проучава начин постанка насеља, типове и врсте насеља, њихов развој и улогу у географском простору. Дели се на географију сеоских насеља или руралну географију и географију градских насеља или урбану географију.

Беч главни град Аустрије

Село у Војводини

Политичка географија објашњава настанак држава, њихов развој и проблеме са којима се државе суочавају. Економска географија проучава настанак, развој и размештај људских делатности у географској средини.

Људи граде насеља, саобраћајнице, фабрике и стварају пољопривредне области.

Средином 19. века у области географије издваја се посебна научна дисциплина – географија човека или антропогеографија, која се бави односима људског друштва и природе. Предмет проучавања географије проширен је новим истраживачким методама па је тако настала савремена друштвена географија. Проблеми савременог друштва које проучава друштвена географија су: неравномеран пораст броја становника и размештај становништва на Земљи, велика миграциона кретања становништва, убрзано нестајање села и развој и раст градова, промене државних граница, ратни сукоби који настају због контроле резерви воде, плодног земљишта, руда и резерви нафте. 11

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement