Page 8

1.1

географија, ( Друштвена предмет проучавања и подела • Како је географија добила име? • Ко је први употребио реч географија? • Шта проучава физичка географија?

Друштвена географија – предмет проучавања ГЕО ПОЈАМ У петом разреду си научио/-ла да је географија наука која проучава површину Земље, просторне и друштвене објекте, појаве и процесе у географском омотачу и њихову међусобну зависност. Географија је настала и у почетку се развијала Друштвени објекти су као природна наука. Али са убрзаним развојем привреде, повећавањем броја објекти које човек гради. Тим објектима припадају становника на Земљи, сеоских и градских насеља, она постаје и друштвена саобраћајнице, фабрике, наука. Друштвена географија проучава становништво, насеља и привреду, рудници, зграде. као и узајамне односе и везе између њих. Како је улога човека у савременом свету све већа, повећава се и шири обим проучавања друштвене географије. Географски омотач је Данас је географија јединствена по томе што је и природна и друштвена наука. простор на Земљи који обухвата литосферу, атмосферу, хидросферу и биосферу.

Подела друштвене географије Друштвена географија обухвата: географију становништва, географију насеља, политичку географију и економску географију.

(

Географија насеља

Политичка географија

(

(

Географија становништва

Друштвена географија

(

Економска географија

Географија становништва проучава кретање броја становника на Земљи, структуру и просторни распоред становништва. Она је најзначајнија дисциплина друштвене географије због тога што становништво својим активностима утиче на већину промена у простору.

10

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement