Page 6

6. ДРЖ АВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ_ 115 6.1 Појам и географски положај државе_____________________________________ 6.2 Величина државе и функције државних граница__________________________ 6.3 Облик владавине и главни град_________________________________________ 6.4 Политичко-географска карта света после Другог светског рата______________ 6.5 Територијални интегритет и спорови____________________________________ 6.6 Интеграциони процеси________________________________________________

116 119 124 128 131 134

7. ГЕОГ РАФИЈА ЕВРОПЕ________________ 137 7.1 Географски положај и границе Европе___________________________________ 7.2 Природне одлике Европе______________________________________________ 7.3 Клима Европе________________________________________________________ 7.4 Воде Европе_________________________________________________________ 7.5 Становништво и насеља Европе________________________________________ 7.6 Привредне одлике Европе_____________________________________________ 7.7 Географске регије Европе______________________________________________

138 142 148 156 160 166 171

РЕЧНИК ПОЈМОВА____________________ 175 ЛИТЕРАТ УРА__ ________________________ 181

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement