Page 43

САЗНАЈ ВИШЕ ЗАНИМЉИВОСТ Низводно од Ђердапа Дунав тече низијом све до ушћа, које представља Рајна је најзначајни речни велику делту испресецану многопловни пут западне Европе. Њена бројним рукавцима, од којих су долина је густо насељена, а поред најпознатији Килија, Сулина и пловног дела Рајне налази се више од 15 великих градова. Рајна је каналима повезана Свети Ђорђе. Изградњом канаса Мајном, Дунавом, Сеном, Емсом, Везером и ла Рајна–Мајна–Дунав ова река Лабом. По промету робе прва је река у Европи. је укључена у систем водених Има статус међународне реке и највећи део магистрала Европе. То је највењеног тока протиче кроз Немачку. На ушћу ћи пловидбени систем Европе, реке Рајне у Северно море налази се који обухвата тринаест земаља и Ротердам, највећа лука по промету повезује две велике европске луке робе у Европи. Сливу Северног – Ротердам, на обали Северног мора, мора припадају и реке и Констанцу, на обали Црног мора. Лаба и Везер.

САДА ЗНАM Сливу Средоземног мора припадају реке које су углавном кратке и имају велика колебања водостаја током године због високих температура и мале количине падавина. Слив Атлантског океана има густу речну мрежу због велике количине падавина. Реке су богате водом, а водостај је уједначен током године. Сливу Балтичког мора припадају реке Њемен, Висла, Одра и Западна Двина. Ове реке нису дугих токова као реке источне Европе, а водостај им се колеба током године. Слив Црног мора обухвата слив Дунава са његовим притокама, реке Дњепар и Дњестар. Слив Каспијског језера због мале количине падавина има слабије развијену речну мрежу, али су простране низије омогућиле стварање дугих речних токова. Овом сливу припада река Волга, најдужа река Европе. Европа је континент са великим бројем језера. Природна језера се могу разврстати у три језерске области: балтичку, алпску и балканску. ЗНАМ, УМЕМ, РАЗУМЕМ 1. Којим сливовима припадају eвропске

реке? 2. Због чега у сливу Средоземног мора нема много река? 3. Које су одлике река које се уливају у Атлантски океан? 4. Које су одлике најдуже eвропске реке? 5. Које области Европе имају највећи број језера?

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

слив Средоземног мора слив Атлантског океана слив Балтичког мора слив Црног мора слив Каспијског језера језера Европе 159

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement