Page 4

Квалитетан одабир фотографија у уџбенику ће ти помоћи да успешно савладаш градиво.

Бежични саобраћај служи за пренос информација преко радија, телевизије и мобилних телефона. Информациони саобраћај се обавља преко интернета. То је назив за телефонске, сателитске и кабловске везе које спајају компјутерске системе широм света. Створио је нове могућности за пренос информација, посао и повезивање људи.

QR код упућује на занимљиве интернет адресе.

Туристичке вредности које утичу на развој туризма могу бити природне и друштвене (антропогене). Природне туристичке вредности су планине, извори термалне воде, језера, реке, пећине, клисуре и кањони. Друштвене или антропогене туристичке вредности су културно-историјски споменици (манастири, цркве, тврђаве), разне манифестације (концерти, конгреси), етно-села, археолошки локалитети.

Туризам Туризам је делатност која обухвата путовања и боравак људи ван места становања, ради одмора, рекреације и лечења, обиласка природних лепота и културно-историјских знаменитости. За развој туризма потребно је поседовати одређене природне и друштвене услове. Он зависи од развоја саобраћаја, услужних делатности, изградње саобраћајница и изградње пратећих објеката (хотели, рекреациони и спортски објекти, установе културе и науке).

Калемегданска тврђава

Дрвенград, етно-село на Мокрој гори

Манастир Студеница

Према врсти туристичких вредности које се посећују туризам може бити: приморски, планински, спелеолошки, ловни, риболовни, фото-сафари, бањски, језерски, речни, градски, туризам на селу, ходочаснички. ИСТРАЖИ И ТИ! Колмар, градски туризам у Француској

Истражи туристичке вредности свог краја и направи презентацију о томе.

Грчко острво Санторини

Према територији на којој се обавља, туризам се дели на домаћи и међународни. Домаћи или унутрашњи туризам одвија се унутар једне државе, а међународни или инострани на територији других држава. Транзитни туризам обављају путници који посете природне или друге знаменитости државе кроз коју путују ка свом одредишту.

www.serbia.travel

Јерусалим, верски центар за три религије: јудаизам, хришћанство и ислам

Туризам позитивно утиче на географску средину и развој туристичке регије. Пре свега, подстиче улагање новца у развој услужних делатности и запошљавање радне снаге. Ова делатност захтева велика улагања у животну средину ради очувања природних и друштвених туристичких вредности. Због тога је битно успоставити равнотежу између туристичког развоја и побољшања животне средине. Долазак страних туриста има велики значај за државу коју посећују. Новац који потроше страни туристи може се уложити у развој државе. Копаоник, најпосећенија планина у Србији

Ресавска пећина

102

103

ГЕО ПОЈАМ 180o

160o

140o

120o

100o

80o

60o

40o

20o Западно 0o Источно 20o

40o

60o

80o

100o

120o

140o

160o

180o

160o

80o

Северн

80o

и поларни

к

60o

60o

40o

40o

Северни повратник

20

o

20o

Екватор

0o

20o

ЛЕГЕНДА ик

Јужни повратн

преко 45 година

20o

40 до 45 35 до 40

40o

30 до 35

40o

25 до 30 20 до 25 15 до 20

60o 60o

к Јужни поларни

0 80o

(km)

80o 180o

160o

140o

120o

100o

80o

60o

40o

20o

0o

20o

40o

60o

80o

100o

120o

140o

160o

180o

160o

Карта старосне структуре становништва света

Број становника који припада одређеној старосној групи и полу приказује се посебном врстом графикона који се назива полно-старосна пирамида. Десна страна пирамиде означава старосну структуру женског становништва, а лева страна пирамиде означава старосну структуру мушког становништва. Разликујемо три основна типа полно старосних пирамида: прогресивни тип, стационарни тип и регресивни тип полно-старосне пирамиде. Прогресивни тип пирамиде је троугласта пирамида која се правилно сужава ка врху. Има широку основу, која означава висок удео младог становништва, а сужење при врху и висина пирамиде указују на мању просечну дужину живота. Такву пирамиду имају земље Африке, Азије и Латинске Америке.

Прогресивни тип пирамиде

Гео појам нуди објашњење за речи са којима се први пут сусрећеш у настави географије.

Стационарни тип је пирамида звонастог облика са уском основом и врхом. Она указује на природни прираштај близак нули и низак наталитет и морталитет. Удео зрелог становништва је висок и животни век становништва је дужи. Овакав тип пирамиде имају развијене државе Европе. Стационарни тип пирамиде

5000

0o

Шенгенски уговор представља правни основ за постепено укидање унутрашњих граничних контрола између држава потписница и увођење слободе кретања за сва физичка лица држављане земаља потписница, држава чланица Европске уније или трећих земаља.

51

Приликом обраде нових тема и лекција, подршку ћеш пронаћи у различитим картама, графичким приказима и табелама.

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement