Page 34

САДА ЗНАM Одрживи развој је развој друштва који задовољава потребе садашњих генерација без угрожавања природе и животне средине. Тако се осигурава дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења, односно, оставља могућност и будућим генерацијама да задовоље своје животне потребе. Један од највећих проблема који се доводи у везу са питањем одрживог развоја је раст броја становника. Велики број научника упозорава да је опстанак планете доведен у питање због претераног искоришћавања природних ресурса и нарушавања природне равнотеже. Стратегија одрживог развоја усмерена је на постизање равнотеже између људи и природе и друштва у целини. Централни проблем је развијање еколошке свести код људи. Решавање проблема на Земљи треба да почне активностима у локалној средини (у крају у коме живимо). ЗНАМ, УМЕМ, РАЗУМЕМ 1. Када се први пут почело размишљати о одрживом развоју? 2. Зашто пораст броја становника угрожава одрживи развој? 3. Како загађеност животне средине утиче на одрживи развој? 4. Због чега је опстанак планете Земље доведен у питање? 5. Каква је улога еколошке свети становништва у процесу одрживог развоја?

114

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

одрживи развој стратегија одрживог развоја модел одрживог развоја еколошка свест еколошки принципи

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement