Page 33

САЗНАЈ ВИШЕ Мултинационална компанија је матично предузеће чије је седиште у једној земљи, а у свом саставу има велики број предузећа (филијала) које су лоциране у већем броју држава. У тим државама оне најчешће имају своја продајна места, производне погоне и могу оснивати заједничке фирме са тим државама. Матично предузеће има власништво над компанијом и оно контролише производњу и управља њоме.

САДА ЗНАM Свет је економски неравномерно развијен. Према развијености привреде, све државе можемо поделити на развијене и неразвијене. Једна од најуочљивијих подела света у економском смислу јесте подела на сиромашне и богате државе. Колоније су удаљене прекоморске територије и државе које су биле у поседу европских земаља. Одлике високоразвијених делова света су: образована радна снага, развијена технологија и техника рада, поседовање природних ресурса, поседовање међународних компанија. У земљама у развоју, за разлику од неразвијених земаља, индустрија је заступљенија од пољопривреде. Највише оваквих држава, поред Јужне Америке, има у Азији и Африци. Економски неразвијени региони света обухватају Африку, централну, Јужну и Југоисточну Азију и Латинску Америку. Неоколонијализам означава економску зависност некадашње државе колоније од колонијалне силе која је владала у тој држави.

ЗНАМ, УМЕМ, РАЗУМЕМ 1. Зашто је настала подела на богате и сиромашне државе? 2. Које земље су биле највеће колонијалне силе? 3. Шта су мултинационалне компаније? 4. На којим континентима се налазе економски најразвијеније земље?

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

колонија колонијална сила развијене државе међународне компаније неразвијене државе земље у развоју неоколонијализам

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement