Page 31

Источна Азија је простор у коме се, насупрот недовољним природним богатствима којима располажу, налазе државе које представљају светске економске силе, као што су Кина, Јужна Кореја и Јапан. Кина је од 2013. године друга економска сила у свету, а постала је и водећа трговинска сила. У области западног Пацифика налазе се Аустралија и Индонезија, чија је привреда у успону. Назив азијски тигрови означава земље југоисточне и источне Азије карактеристичне по наглом скоку привредне моћи: Сингапур, Јужна Кореја, Тајван. Русија је једна од водећих светских сила, која у 21. веку доживљава снажан развој захваљујући богатству рудним и енергетским изворима. Поседује знатне резерве нафте и гаса, које извози у земље Европске уније, Кину и Јапан.

ни ние су ако дее су 80o

100o

120o

140o

160o

180o

160o 80o

Централна, Јужна и Југоисточна Азија одликују се великим и брзим растом броја становника. У економском погледу, међу овим државама можемо издвојити оне које су по појединим делатностима привреде међу водећима у свету. Ипак, треба нагласити да у њима због великог природног прираштаја милиони грађана живе у условима највећег сиромаштва.

60o

40o

20o

Екватор

0o

Пословни центар у Сеулу, Јужна Кореја

20o

40o

ГЕО ПОЈАМ Латинска Америка територијална целина Америке где се говоре језици настали из л ати н с ко г ( ш п а н с к и , француски и португалски језик).

60o

0

(km)

5000

80o 80o

100o

120o

140o

160o

180o

160o

Већина држава у Африци припада земљама у развоју. У највећем броју држава заступљено је необразовано становништво.Пољопривреда је још увек основна привредна грана. Државе Африке имају рудна богатства (нафта, племенити, ретки и обојени метали), али се она извозе само као сировине јер у тим државама нема услова за прераду у финални производ. Још увек се на тлу Африке дешавају сукоби из различитих разлога: питка вода, храна... Сурови природни услови у овим државама често доводе до сиромаштва, глади и епидемија.

Живот афричког племена 109

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement