Page 29

5.6

и неразвијени ( Развијени региони и државе у свету • Каква је разлика између развијених и неразвијених држава света? Свет је економски неравномерно развијен. Према развијености привреде, све државе можемо поделити на развијене и неразвијене. Узрок томе су различити историјски развој држава у прошлости и савремени економски односи међу државама.

Раднице на плантажи чаја у Индији

Једна од најуочљивијих подела света у економском смислу јесте подела на сиромашне и богате државе. Ова подела настала је у прошлости, као резултат владавине малог броја богатих и идустријализованих држава над многобројним државама које су биле њихове колоније. Колоније су удаљене прекоморске територије и државе које су биле у поседу европских земаља. Највише колонија имале су следеће државе: Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Француска, Шпанија, Португалија. Државе колонизатори су на тим територијама успостављале војну и економску власт, како би искористиле њихова природна богатства, богатиле се и развијале своју привреду користећи јефтине сировине и радну снагу у колонијама. Државе које су биле под колонијалном влашћу су се знатно спорије економски развијале. То на светском нивоу доводи до стварања економски развијених и неразвијених делова света.

Економски развијени и неразвијени региони света Одлике високоразвијених делова света су: образована радна снага, развијена технологија и техника рада, поседовање природних ресурса, поседовање међународних компанија. Седам високо развијених земаља: САД, Јапан, Немачка, Уједињено Краљевство, Италија, Канада и Француска располажу са 50% светског прихода.

Пословни центар у Паризу 108

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement