Page 28

5

Привреда

НАУЧИЋЕШ: цај природних и друштвених фактор и т у ш а ра лизи азмештај привредних делатности; а н а р • да развој и на че на квалитет живот звој ути не ср а р о един • как е; е одрживи развој и због чега је • шта ј знача јан.

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement