Page 24

4.1

( Појам и настанак првих насеља • Како су нaстала прва насеља на Земљи? • Који природни услови утичу на формирање насеља? • Како раст броја становника утиче на формирање насеља? Насеља су места привремене или сталне територијалне концентрације људи и кућа. Постоје различите дефиниције појма насеља кроз историју у различитим деловима света. А и сама насеља се међусобно веома разликују. Највеће разлике између насеља у одређеним деловима света уочавају се у начину постанка насеља, броју становника у насељима, површини насеља, њиховом изгледу и функцијама.

На формирање сталних насеља утицао је прелазак људи са сакупљачких активности на произвођачке делатности. Људи почињу да се баве припитомљавањем и гајењем животиња и земљорадњом. То је утицало на потребу да се насељавају и задржавају на одређеној територији, што је довело до стварања првих насеља. Насеља настају због потребе људи да буду у заједници и да на тај начин Праисторијска сојеница у Италији олакшају себи живот. Настанак првих насеља и земљорадничких друштава био је у плодним долинама великих река: Тигра и Еуфрата, Нила, Инда, Хоангхоа и Јангцеа. Куће у тим насељима су грађене само од природног материјала: дрвета, трске, прућа и камена.

Реконструкција куће у насељу Лепенски вир

64

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement