Page 21

САЗНАЈ ВИШЕ Пример савремених миграционих кретања је кретање становника из југозападне Азије ка Европи. Повод ових кретања било је ратно стање на подручју југозападне Азије, почетком 2011. године. Највећи број миграната, преко милион, дошао је на тло Европе 2015. године. Преко 50% миграната су чинили Сиријци. До Европе су дошли на два начина: морским и копненим путем. Преко Средоземног мора ушло је више од 970.000 емиграната, највише преко Грчке, Италије, Шпаније и Малте. Копненим путем је ушло нешто више од 35.000, и то преко Турске, Грчке, Бугарске и Србије .

САДА ЗНАM Миграција становништва је привремена или стална промена места боравка људи. На основу периода у којима су се дешавале разликујемо историјске и савремене миграције. Имиграција је процес усељавања на одређену територију. Емиграција је процес исељавања и трајног напуштања одређене територије. Унутрашње миграције се дешавају у оквиру једне државе. Спољашње миграције се одвијају између две државе или два континента. ЗНАМ, УМЕМ, РАЗУМЕМ 1. Каква је разлика између биолошког и механичког кретања становништва? 2. Како миграциони фактори утичу на кретање становништва? 3. Које су одлике историјских миграција? 4. Зашто настају савремене миграције? 5. Како се деле миграције према времену трајања? 6. Зашто долази до емиграције? 7. Шта је имиграција?

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

миграција становништва историјске миграције савремене миграције унутрашње миграције спољашње миграције емиграција имиграција

49

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement