Page 19

Савремене миграције настају из политичких разлога као што су ратови, политички и етнички прогони. Могу се десити и због природних непогода или природних катастрофа, као што су поплаве, суше, земљотреси, вулкани и еколошки проблеми на одређеној територији. Овај вид миграционог кретања сматра се присилним миграцијама. Због лоших услова живота, сиромаштва и незапослености становништво се исељава у економски развијеније области и државе. Миграције становништва које настају из економских разлога су добровољне. Према времену трајања миграције могу бити дневне, сезонске (месечне), годишње и трајне. Дневне миграције обављају ђаци и радници који због школе и посла путују из села у град или различите делове града. Сезонске миграције најчешће обављају радници који се сезонски ангажују на обављању послова као што су берба воћа, планинско сточарство, туристичке делатности и грађевинарство.

Сезонски рад на рецепцији хотела

Свакодневно путовање до посла

Сезонски рад у винограду

Трајне миграције подразумевају трајну промену места боравка и према правцу кретања могу се поделити на емиграцију и имиграцију. Емиграција је процес исељавања и трајног напуштања одређене територије. Имиграција је процес досељавања људи на одређену територију. Разлика између емиграције и имиграције једне земље назива се миграциони салдо.

47

Profile for Aleksandra Stanisic

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje  

Geografija 6 udzbenik_Vulkan znanje

Advertisement